txt xls Informacja: układ alfabetyczny wg nazwisk

 1. Adrian A., Durak J., Mrzygłód B., Kluska-Nawarecka S., Miłkowska K., Wilk-Kołodziejczyk D., Computer System for Casting Defects Classification Based on Polish, French and Czech Specifications, Archives of Foundry Engineering (2009), 9(3), 5–8, ISSN 1897-3310.
 2. Angrecki M., Izdebska-Szanda I., Palma A., Odpadowa masa formierska jako substytut kruszywa w procesie wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego / Waste moulding sand as a substitute aggregate in the manufacture of autoclaved cellular concrete, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(3), 15–22, ISSN 1899-2439.
 3. Angrecki M., Kamińska J., Jakubski J., Wieliczko P., Strength properties of ceramic moulds containing spent moulding sand after initial reclamation, Archives of Foundry Engineering, (2019), 19(3), 5-10, ISSN 2299-2944.
 4. Angrecki M., Kamińska J., Pamuła E., Palma A., Zmodyfikowana metoda oceny wybijalności rdzeni przy odlewaniu do form metalowych, Przegląd Odlewnictwa, (2017), (1-2), 14-16, ISSN 0033-2275.
 5. Asłanowicz M., Ościłowski A., Lipowska B., Witek J., Robak Z., Muzyka R., Kowalski P., Wańczyk K., Ceramic-carbon filters for molten metal alloys filtration, Archives of Foundry Engineering, (2019), 19(1), 98-102, ISSN 2299-2944.
 6. Bacior M., Siewiorek A., Kudyba A., Sobczak N., Badanie powierzchniowych zanieczyszczeń jonowych występujących na płytkach obwodów drukowanych / Ionic Contamination Tests on Printed Circuit Boards, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(1), 13–26, ISSN 1899-2439.
 7. Bacior M., Sobczak N., Homa M., Turalska P., Kudyba A., Bruzda G., Nowak R., Pytel A. , High-temperature interaction of molten vermicular graphite cast iron with Al2O3 substrate, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 375-384, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 8. Balcer E., Kryczek A., Sobczak J., Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie. Stan aktualny i prognozy, Przegląd Odlewnictwa (2011), 61(1–2), 16–21, ISSN 0033-2275.
 9. Baliński A., The Kinetics of Activation and Deactivation in the Process of Water Ozonising Used for Advanced Oxidation of the Dust Waste From Moulding, Archives of Foundry Engineering (2009), 9(1), 25–28, ISSN 1897-3310.
 10. Baliński A., Advanced Oxidation and Adsorption Modification of Dust Waste from Standard Moulding Sands, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(2sp.), 5–12, ISSN 1897-3310.
 11. Baliński A., Odpadowe pyły formierskie modyfikowane polielektrolitami, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(2sp.), 9–13, ISSN 1897-3310.
 12. Baliński A., The Influence of Silica Module of the Soluble Sodium Silicate Hardened by Ester on the Residual Strenght of Molding Sand, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(1), 73–76, ISSN 1897-3310.
 13. Baliński A., Nanostructure of the Soluble Sodium Silicate in the Aspect of Basic Mechanical Characteristic of the Moulding Sands, ECONTECHMOD. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes (2012), 1(1), 3–8, ISSN 2084-5715.
 14. Baliński A., Próba oceny zmian struktury spoiwa żywicznego poddanego procesowi naturalnego starzenia, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2012), 5(2), 3–7, ISSN 1898-7257.
 15. Baliński A., Wpływ ultradźwięków na procesy niskoenergetyczne oraz przewodnictwo elektrolityczne formierskich pyłów odpadowych poddanych zaawansowanemu utlenianiu, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(3), 5–15, ISSN 1899-2439.
 16. Baliński A., Effect of Thermal Conditioning of Silica-sodium Glass on the Value of Zeta Potential of the Soluble Sodium Silicate, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(2), 5–12, ISSN 1899-2439.
 17. Baliński A., Influence of Chemical Modification of the Soluble Sodium Silicate on the Zeta Potential of the Colloidal Particles in a “Soluble Sodium Silicate – Ester Hardener” Gelling System, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 5–30, ISSN 1899-2439.
 18. Baliński A., Podstawowe zagadnienia związane z pomiarem wielkości i rozkładu wielkości cząstek / Basic Issues Related to the Measurement of Size and Particle Size Distribution, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(1), 3–12, ISSN 1899-2439.
 19. Baliński A., Wpływ wskaźnika struktury WB uwodnionego krzemianu sodu na wytrzymałość końcową masy formierskiej / Influence of the structure index WB of the soluble sodium silicate on the residual strength of molding sand, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(1), 3–10, ISSN 1899-2439.
 20. Baliński A., Ocena jednorodności struktury zolu krzemionkowego / The assesment of the uniformity of the silica sol structure, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(2), 113-122, ISSN 1899-2439
 21. Baliński A., Wpływ sposobu modyfikacji uwodnionego krzemianu sodu na efektywność zmian wytrzymałości końcowej masy formierskiej / Effect of the way of modification of hydrated sodium silicate on the effectiveness of the changes in the residual strength of a moulding sand , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(3), 161-168, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 22. Baliński A., Effect of Thermal Conditioning of Silica-Sodium Glass on the Kinetics of Zeta Potential Changes during Soluble Sodium Silicate Gelation, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(1), 3–8, ISSN 1641-7739.
 23. Baliński A., Influence of Thermal Conditioning Silica-Sodium Glass on the Structure of Soluble Sodium Silicate, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(2), 275–280, ISSN 1641-7739.
 24. Baliński A., Izdebska-Szanda I., Wpływ modyfikacji chemicznej uwodnionego krzemianu sodu na rozkład i wielkość elementów jego nanostruktury, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(3), 12–32, ISSN 1898-7257.
 25. Białobrzeski A., Hübner K., Saja K., Stopy ultralekkie Mg-Li, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(5–6), 276–288, ISSN 0033 2275.
 26. Białobrzeski A., Lech-Grega M., Żelechowski J., Badania struktury stopów na bazie magnezu i litu o strukturze dwufazowej alfa-beta i jednofazowej beta, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(1), 17–28, ISSN 1899-2439.
 27. Białobrzeski A., Pezda J., Registration of Melting and Crystallization Process of Synthetic MgLi3,5 Alloy with Use of ATND Method, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(4), 5–8, ISSN 1897-3310.
 28. Białobrzeski A., Pezda J., Registration of Melting and Crystallization Process of Ultra-light MgLi12,5 Alloy with Use of ATND Method, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 143–146, ISSN 1897-3310.
 29. Białobrzeski A., Saja K., Experimental Stand for Melting and Casting of Ultralight Mg-Li Alloys, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 17–20, ISSN 1897-3310.
 30. Białobrzeski A., Saja K., Ultralight Magnesium-Lithium Alloys for Plastic Working, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 21–24, ISSN 1897-3310.
 31. Białobrzeski A., Saja K., Żmudzińska M., Corrosion Behaviour of Binary Mg-Li Alloys for Plastic Forming, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 15–20, ISSN 1897-3310.
 32. Białobrzeski A., Saja K., Żmudzińska M., Studies of Corrosion Behavior in Acid Environment of Binary Mg-Li Alloys For Plastic Forming, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), s. 25–28, ISSN 1897-3310.
 33. Białobrzeski A., Saja K., Żmudzińska M., Studies of Corrosion Behavior in Alkaline Environment of Binary Mg-Li Alloys for Plastic Forming, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3sp.), 21–24, ISSN 1897-3310.
 34. Białobrzeski A., Saja K., Żmudzińska M., Badania korozyjności stopów dwuskładnikowych Mg-Li przeznaczonych do przeróbki plastycznej, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(11–12), 530–541, ISSN 0033-2275.
 35. Biernacki R., Haratym R., Karwiński A., Evaluation of the Lost Foam Process in Terms of Casting Dimensional Accuracy and Ecology, Archives of Foundry Engineering (2009), 9(4), 249–253, ISSN 1897-3310
 36. Bitka A., Jaśkowiec K., Wpływ dwustopniowego hartowania izotermicznego na właściwości mechaniczne i odporność na ścieranie żeliwa sferoidalnego z węglikami (CADI) / Influence of two-step austempering process on mechanical properties and wear resistance of carbidic austempered ductile iron (CADI) , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(2), 83-96, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 37. Bobrowski P., Faryna M., Bigos A., Homa M., Sypień A., Bieda M., Three-dimensional investigations of finely grained materials, Archives of Metallurgy and Materials, (2014), 59(4), 1313-1319, ISSN online 2300-1909.
 38. Borkowska I., Ćwiklak R., Krokosz J., Pabiś R., Młodnicki S., Odlanie kopii XIX w. krucyfiksu z kościoła p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Stróży koło Myślenic, Przegląd Odlewnictwa (2011), 61(7–8), 428–431, ISSN 0033-2275.
 39. Boroń Ł., Tchórz A., Warmuzek M., Aparaturowe i metodologiczne aspekty ilościowej analizy mikrostruktury żeliwa, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(3), 59–87, ISSN 1899-2439.
 40. Boyko V., Czekaj E., Warmuzek M., Mykhalenkov K., The effect of alloying additions on the structure and properties of Al-Mg-Si-Mn casting alloy – A review, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(2), 89-102, ISSN 2658-0152.
 41. Boyko V., Czekaj E., Warmuzek M., Mykhalenkov K., Design of new casting alloys of Al-Mg-Si-Mn system with alloying additions, its structure, and mechanical properties, Metallurgy and Foundry Engineering, (2017), 43(3), 141-152, ISSN 1230-2325.
 42. Boyko V., Czekaj E., Warmuzek M., Mykhalenkov K., Effect of additional alloying and heat treatment on phase composition and morphology in Al-Mg-Si-type casting alloy, Metallurgy and Foundry Engineering, (2017), 43(3), 219-239, ISSN 1230-2325.
 43. Boyko V., Czekaj E., Warmuzek M., Mykhalenkov K., Microstructure formation and grain refinement of Al-Mg-Si-Mn casting alloys / Kształtowanie mikrostruktury i rozdrobnienie ziaren odlewniczych stopów Al-Mg-Si-Mn, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(4), 251-260, ISSN 1899-2439.
 44. Bronicki M., Czekaj E., Fajkiel A., Lech-Grega M., Reguła T., Zmiany właściwości mechanicznych stopu magnezu AZ91 w zależności od metody wytwarzania oraz sposobu i parametrów obróbki cieplnej, Przegląd Odlewnictwa, 2009, t. 59, nr 1–2, s. 48–55, ISSN 0033 2275.
 45. Bryła K., Krokosz J., Pabiś R., Szybkie Prototypowanie – wykorzystanie techniki Z-Corporation do wykonania rzeczywistego obiektu bryłowego. Cz. I , Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(3), 3–11, ISSN 1898-7257
 46. Czawa B., Kasprzyk K., Żebrowski J., Skład chemiczny stopów żelaza, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski (2012), 9–10, 75–79, ISSN 1643-7381.
 47. Czekaj E., Characteristics of Mechanical Properties and Damping Capacity in Selected Silumins, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(4), 105–109, ISSN 1897-3310.
 48. Czekaj E., Darłak P., Gazda A., Reguła T., Rudnik D., Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) do kontroli procesów wytwarzania kompozytowych części na bazie stopów aluminium umacnianych cząsteczkami SiC, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(1–2), 40–43, ISSN 0033 2275.
 49. Czekaj E., Karwiński A., Pysz S., An Analysis and Comparison of Properties of Al-Si Alloy Automotive Castings Made by Rapid Prototyping and Standard Lot Production, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN, (2009), 9(9), 251–258, ISSN 1641-7739.
 50. Czekaj E., Karwiński A., Pysz S., Pączek Z., Nowy sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych ze stopu miedzi w formach ceramicznych, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 9–16, ISSN 1897-3310.
 51. Czekaj E., Karwiński A., Pączek Z., Pysz S., Badania możliwości zastosowania wymuszonego kierunkowego krzepnięcia odlewów wykonywanych w formach piaskowych, MOTROL - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (2012), 14(5), 41-44, ISSN 1730-8658.
 52. Czekaj E., Kubit A., K. Chwaleba – Grawer – Odlewnik z Krosna, Przegląd Odlewnictwa (2011), 61(1–2), 24–30, ISSN 0033-2275.
 53. Czekaj E., Kwak Z., Garbacz-Klempka A., Comparison of impact of immersed and micro-jet cooling during quenching on microstructure and mechanical properties of hypoeutectic silumin AlSi7Mg0.3, Metallurgy and Foundry Engineering, (2017), 43(3), 153-168, ISSN 1230-2325.
 54. Czekaj E., Nykiel J., Kwak Z., Garbacz-Klempka A., Nykiel M., The influence of selected refining methods of AlSi7Mg0.3 silumin on its quality index, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(2), 72-78, ISSN 2299-2944. (15 p., B)
 55. Czekaj E., Nykiel J., Kwak Z., Garbacz-Klempka A., Nykiel M., The influence of selected refining methods of AlSi7Mg0.3 silumin on its quality index, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(2), 72-78, ISSN 2299-2944. (15 p., B)
 56. Czekaj E., Pysz S., The application of a computer technique to assess the impact of chemical composition on dispersed shrinkage microporosity of hypoeutectic cast silumins, Metallurgy and Foundry Engineering MaFE, (2014), 40(3), 125-140, ISSN 1230-2325.
 57. Czekaj E., Pysz S., Garbacz-Klempka A., Żuczek R., An introduction to the problem of the conversion of structural components, including components manufactured by casting techniques, Metallurgy and Foundry Engineering, (2016), 42(1), 21-39, ISSN 1230-2325.
 58. Czekaj E., Reguła T., Fajkiel A., Pysz S., Polski wariant technologii SOPHIA® czy HERO Premium Casting®, odlewania stopów aluminium, Rudy i Metale Nieżelazne (2010), 55(7), 422–430, ISSN 0035-9696.
 59. Czekaj E., Zych J., Kwak Z., Garbacz-Klempka A., Quality index of the AlSi7Mg0.3 aluminium casting alloy depending on the heat treatment parameters, Archives of Foundry Engineering, (2016), 16(3), 25-28, ISSN 1897-3310.
 60. Darłak P., Dudek P., Fajkiel A., Saja K., Wybrane aspekty wytwarzania odlewów z materiałów kompozytowych z wykorzystaniem ciśnienia zewnętrznego, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(1–2), 44–47, ISSN 0033 2275
 61. Darłak P., Długosz P., Drzymała P., Popioły lotne jako zbrojenie kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Cz. 1. Gospodarka odpadami energetycznymi, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(3), 5–21, ISSN 1899-2439.
 62. Darłak P., Długosz P., Purgert R., Sobczak J., Technologiczne aspekty syntezy metalowych materiałów kompozytowych zbrojonych cenosferami, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(2), 35–44, ISSN 1899-2439.
 63. Darłak P., Długosz P., Sobczak J.J., Drzymała P., Popioły lotne, jako zbrojenie kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Część 2. Badania wysokotemperaturowe, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(1), 5–26, ISSN 1899-2439.
 64. Darłak P., Reguła T., Saja K., Odlew roku – czyli jak się to robi w Ameryce, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(7–8), 464–467, ISSN 0033 2275.
 65. Dobrowolski G., Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Wilk-Kołodziejczyk D., Structuralization of Knowledge about Casting Defects Diagnosis Based on Rough Sets Theory, Informatyka w Technologii Materiałów (2009), 9(2), 341–346, ISSN 1641-8581.
 66. Drzymała P., Kania B., Wróbel M., Darłak P., Długosz P., Kwaśniewski P., Bonarski J.T., Evolution of microstructure in rolled Mg-based alloy. Textural aspect, Archives of Metallurgy and Materials, (2015), 60(4), 2505-2512, ISSN 1733-3490.
 67. Dudek P., Nowoczesne technologie odlewania pod wysokim ciśnieniem do otrzymywania odlewów strukturalnych, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2017), 10(1), 5-12, ISSN 1898-7257.
 68. Dudek P., Odlewy strukturalne - szansą na rozwój innowacji w krajowym odlewnictwie pod wysokim ciśnieniem, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2017), 10(4), 6-18, ISSN 1898-7257.
 69. Dudek P., Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2018), 11(1-2), 12-20, ISSN 1898-7257.
 70. Dudek P., Innowacyjność w Polsce, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2018), 11(1-2), 21-27, ISSN 1898-7257.
 71. Dudek P., Zastosowanie technologii prasowania w stanie ciekłym do otrzymywania odlewów ze stopów aluminium / Application of squeeze casting technology to obtain aluminum alloy castings, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(3), 211-224, ISSN 1899-2439. (B, 10 p.)
 72. Dudek P., Darłak P., Długosz P., Fajkiel A., Porous ceramic preforms dedicated for local reinforcement subjected to the squeeze casting infiltration process, Problemy Eksploatacji - Maintenance Problems, (2015), 98(3), 75-82, ISSN 1232-9312.
 73. Dudek P., Fajkiel A., Piec do recyklingu złomu obiegowego stopów magnezu, Przegląd Mechaniczny, (2014), 73(9), 56, ISSN 0033-2259.
 74. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Bochenek J., Badania nad technologią odlewania ablacyjnego stopów aluminium / Research on ablation casting technology for aluminium alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(2), 23–36, ISSN 1899-2439.
 75. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Czekaj E., Mielniczuk J., Wpływ dodatku złomu obiegowego na właściwości mechaniczne odlewów ciśnieniowych ze stopów magnezu / The effect of the addition of circulating scrap on the tensile properties of die cast magnesium alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(3), 29-42, ISSN 1899-2439.
 76. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Lech-Grega M., Nowak M., Opyrchał M., Powłoki konwersyjne na odlewach ciśnieniowych ze stopów magnezu. Część II: Opracowanie technologii wytwarzania powłok dekoracyjno-ochronnych na odlewach ciśnieniowych ze stopów magnezu, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(2), 13–30, ISSN 1899-2439.
 77. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Mielniczuk J., Powłoki konwersyjne na odlewach ciśnieniowych ze stopów magnezu. Cz. 1: Wpływ parametrów technologicznych odlewania ciśnieniowego na jakość odlewów ze stopu AZ91, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(4), 31–50, ISSN 1899-2439.
 78. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Saja K., Wybrane zagadnienia technologii przygotowania ciekłego stopu magnezu AZ91, Prace Instytutu Odlewnictwa Kraków, (2009), 49(1), 27–42, ISSN 1899-2439.
 79. Dudek P., Sobczak J.J., Hybrydowa technologia HPDC&HSC / Hybrid HPDC&HSC technology, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2019), 59(1), 21-36, ISSN 1899-2439.
 80. Dudek P., Żuczek R., Kaźmierczak M., Trojanowski M., Analizy wytrzymałościowe podków wykonanych z wykorzystaniem technik odlewniczych / Strength analysis of horseshoes made using casting techniques, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(3), 171-182, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 81. Dudziak T., Wysokotemperaturowa korozja materiałów w parze wodnej w sektorze energetycznym / High temperature performance of materials for the energy sector exposed to water steam, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(3), 43–58, ISSN 1899-2439.
 82. Dudziak T., High temperature corrosion of metallic materials in coal fired power plant boilers, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 277-292, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 83. Dudziak T., Jura K., High temperature corrosion of low alloyed steel in air and salt mist atmospheres / Korozja wysokotemperaturowa niskostopowych stali wygrzewanych w powietrzu i atmosferze mgły solnej, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(2), 77-85, ISSN 1899-2439
 84. Dudziak T., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., XRD phase investigations of steam oxidized Fe and Ni rich Cr alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 265-276, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 85. Dutkiewicz J., Szutkowska M., Leśniewski W., Wieliczko P., Pieczara A., Rogal Ł., The effect of TiC on structure and hardness of WC-Co composites prepared using various consolidation methods, Composites Theory and Practice, (2014), 14(2), 91-95, ISSN 2084-6096.
 86. Dziaduś-Rudnicka J., Wybór informacji z czasopism naukowo-technicznych, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 20–42, ISSN 1898-7257.
 87. Dziaduś-Rudnicka J., Wybór informacji z czasopism naukowo-technicznych , Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, (2009), 2(4), 16–48, ISSN 1898-7257.
 88. Dziaduś-Rudnicka J., Madej J., Wybór informacji z czasopism naukowo-technicznych, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, 2009, t. 2, nr 3, s. 34–72, ISSN 1898-7257
 89. Dziaduś-Rudnicka J., Madej J., Welkens A., Zgut M., Wybór informacji z czasopism naukowo-technicznych, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 9–23, ISSN 1898-7257.
 90. Długosz P., Darłak P., Bochniak W., Innowacyjna metoda wytwarzania prętów kompozytowych zbrojonych materiałami odpadowymi, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 101–108, ISSN 1899-2439.
 91. Długosz P., Darłak P., Drzymała P., Sobczak J.J., Popioły lotne jako faza zbrojąca kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Cz. 3. Wpływ składu chemicznego na charakterystyczne temperatury topliwości węglowych popiołów lotnych / Fly ash as a reinforcement of light metal matrix composites. Part 3. The influence of a chemical composition on characteristic fusibility temperatures of coal fly ashes, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(2), 57–72, ISSN 1899-2439.
 92. Długosz P., Darłak P., Kochel M., Matuszewski M., Wykorzystanie radiografii cyfrowej w inżynierii materiałowej, Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, (2017), 44(2), 44-50, ISSN 0860-8369.
 93. Długosz P., Darłak P., Siewiorek A., Sobczak J.J., Kompozyty ALFA wytworzone metodą mechanicznej syntezy – analiza rozkładu fazy zbrojącej za pomocą mikrotomografii komputerowej, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(3), 39–51, ISSN 1899-2439.
 94. Długosz P., Darłak P., Sobczak J.J., Synteza ultralekkich materiałów kompozytowych zbrojonych cenosferami, Kompozyty (2011), 11(4), 288–293, ISSN 1611-8611.
 95. Długosz P., Dudek P., Morgiel J., Reguła T., Sobczak J., Wpływ ciśnienia prasowania na charakterystyki mikrostrukturalne stopu AlSi7Mg, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(1), 5–14, ISSN 1899-2439.
 96. Faber J., Latała-Holtzer M., Żmudzińska M., Identyfikacja faz krystalicznych krzemionki w pyłach emitowanych z odlewni piaskowej metodą proszkową DSH, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(1), 5–61, ISSN 1899-2439.
 97. Faber J., Maniowski Z., Perszewska K., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2011), 4(1), 6–11, ISSN 1898-7257.
 98. Faber J., Maniowski Z., Perszewska K., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Badania emisji produktów zgazowania modelu styropianowego w technologii lost foam w aspekcie środowiska pracy, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(1), 23–33, ISSN 1899-2439.
 99. Faber J., Perszewska K., Identification odor compounds emitted during the heating of molding sands, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(2), 178-182, ISSN 1897-3310.
 100. Faber J., Perszewska K., Badania nad identyfikacją związków zapachowych emitowanych podczas termicznego rozkładu podstawowych spoiw formierskich, Odlewnictwo Współczesne - Polska i świat, (2016), 9(3), 5-8, ISSN 1898-7257.
 101. Faber J., Perszewska K., Nos elektroniczny jako nowoczesne narzędzie identyfikacji odorów, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 3–7, ISSN 1898-7257.
 102. Faber J., Perszewska K., Żmudzińska M., Badania terenowe w celu określenia źródeł emisji odorów na terenie miasta Oświęcim, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2015), 8(1), 5-9, ISSN 1898-7257.
 103. Faber J., Perszewska K., Żmudzińska M., Badania uciążliwości zapachowej odlewni precyzyjnej, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 93–102, ISSN 1899-2439.
 104. Faber J., Perszewska K., Żmudzińska M., Związki zapachowe w gazach z rozkładu termicznego spoiw formierskich / Aromatic compounds in waste gases formed during thermal decomposition of foundry binders, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(3), 23–32, ISSN 1899-2439.
 105. Faber J., Perszewska K., Żmudzińska M., Latała-Holtzer M., Identyfikacja zapachów z procesów odlewniczych przy użyciu „e-nosa”, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(2sp.), 39–42, ISSN 1897-3310.
 106. Faber J., Przybylski J., Pyły krzemionkowe w odlewnictwie, Przegląd Odlewnictwa (2011), 61(9–10), 514–516, ISSN 0033-2275.
 107. Faber J., Żmudzińska M., Perszewska K., Oczyszczanie wybranych odpadów odlewniczych metodą biodegradacji (Badania wstępne) / Treatment of Selected Foundry Waste using Biodegradable Method (Preliminary Research), Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(1), 27–34, ISSN 1899-2439
 108. Faber J., Żmudzińska M., Perszewska K., Odpady odlewnicze w aktualnych raportach wojewódzkich, Przegląd Odlewnictwa (2013) 63(7–8), 304–307, ISSN 0033-2275.
 109. Fajkiel A., Białobrzeski A., Dudek P., Reguła T., Nowoczesne stopy oraz metody odlewania magnezu w zastosowaniach motoryzacyjnych, Przegląd Mechaniczny, (2009), 68(2), 30–35, ISSN 0033-2259.
 110. Fajkiel A., Dudek P., Czekaj E., Kierunki rozwoju materiałów pomocniczych stosowanych w odlewnictwie ciśnieniowym, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2015), 8(3-4), 6-14, ISSN 1898-7257.
 111. Fajkiel A., Dudek P., Reguła T., Mechanical Properties of Magnesium Die Castings Produced Utilizing Process Scrap, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(4), 31–34, ISSN 1897-3310.
 112. Fiutowska A., Informacje o normach, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 17–19, ISSN 1898-7257.
 113. Fiutowska A., Informacja o normach, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 8, ISSN 1898-7257.
 114. Fiutowska A., Informacje o normach, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(3), 33, ISSN 1898-7257.
 115. Fiutowska A., Konieczna M., XVI Giełda Polskich Wynalazków, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 43–44, ISSN 1898-7257.
 116. Garbacz-Klempka A., Karczmarek Ł., Kwak Z., Kozana J., Piękoś M., Perek-Nowak M., Długosz P., Analysis of a castings quality and metalworking technology. Treasure of the Bronze Age Axes, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(3), 179-185, ISSN 2299-2944. (15 p., B)
 117. Garbacz-Klempka A., Kozana J. Piekoś M., Kwak Z., Długosz P., Stolarczyk T., Ceramic moulds for precision casting in the Bronze Age and computer reconstruction of the casts , Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 1), 21-26, ISSN 1897-3310.
 118. Garbacz-Klempka A., Suchy J.S., Kwak Z., Długosz P., Stolarczyk T., Casting technology experiment and computer modeling of ornaments from Bronzes Age, Archives of Metallurgy and Materials, (2018), 63(3), 1329-1337, ISSN 1733-3490. (30 p., A)
 119. Gazda A., Kinetyka rozpadu struktury ausferrytycznej miedziowo-niklowego żeliwa ADI, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(4), 5–15, ISSN 1899-2439.
 120. Gazda A., Optymalizacja dwustopniowej obróbki cieplnej ADI miedziowo-niklowego żeliwa sferoidalnego za pomocą metod analizy termicznej / Optimization of two-step ADI heat treatment of Cu-Ni ductile iron by means of thermal analysis methods , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(2), 43–54, ISSN 1899-2439.
 121. Gazda A., Określenie optymalnych parametrów obróbki hartowania z przemianą izotermiczną żeliwa sferoidalnego Ni-Cu (Mo,Mn) na podstawie wykresów CTPc i CTPi / Determination of the optimal austempering parameters of Ni-Cu (Mo,Mn) ductile iron based on CCT and TTT diagrams, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(2), 133-149, ISSN 1899-2439
 122. Gazda A., Thermophysical properties of CuNiMoMn Austempered Ductile Iron / Właściwości termofizyczne żeliwa ADI z dodatkiem Ni, Cu, Mn i Mo, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(2), 95-102, ISSN 1899-2439.
 123. Gazda A., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Połcik H., Warmuzek M., Comparative Studies of the Effect of Various Additives on Structure and Mechanical Properties of CuAl10Fe3Mn2 Alloy / Badania porównawcze wpływu różnych dodatków na strukturę i właściwości mechaniczne stopu CuAl10Fe3Mn2, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(1), 5–26, ISSN 1899-2439.
 124. Gazda A., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Saja K., Warmuzek M., Wpływ modyfikacji i obróbki cieplnej (przesycanie, przesycanie + starzenie) na strukturę i właściwości mechaniczne brązu CuAl10Fe3Mn2, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(2), 37–63, ISSN 1899-2439.
 125. Gazda A., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Saja K., Warmuzek M., Wodnicki J., Żuczek R., Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i właściwości brązu aluminiowo-niklowego, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(2), 19–42, ISSN 1899-2439.
 126. Gazda A., Homa M., Określenie przewodności cieplnej wybranych gatunków żeliwa sferoidalnego za pomocą pomiaru przewodnictwa temperaturowego metodą laser-flash, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(2), 5–18, ISSN 1899-2439.
 127. Gazda A., Homa M., Makowska K., Pietrzak K., Rudnik D., Siewiorek A., Sobczak N., Właściwości termofizyczne żeliwa przeznaczonego do produkcji tarcz hamulcowych, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2011, t. 51, nr 3, s. 23–35, ISSN 1899-2439.
 128. Gazda A., Warmuzek M., Czekaj E., Optymalizacja parametrów obróbki cieplnej wybranych odlewanych stopów AlZnMgCu(Mn) / The optimisation of heat treatment parameters for selected cast AlZnMgCu(Mn) alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(1), 33–48, ISSN 1899-2439.
 129. Gazda A., Żółkiewicz Z., Thermal and Physical Properties of Some Refractory Layers Used in Lost Foam Technology, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(2), 47–52, ISSN 1641-7739.
 130. Górny Z., Brązy berylowe, Przegląd Odlewnictwa (2010), 60(11–12), 522–531, ISSN 0033-2275.
 131. Górny Z., Stopy CuCr, Przegląd Odlewnictwa (2010), 60(9–10), 440–451, ISSN 0033-2275.
 132. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Czekaj E., Saja K., Application of Microjet in Heat Treatment of Aluminium Bronzes, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(2), 35–40, ISSN 1897-3310.
 133. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Czekaj E., Wilk-Kołodziejczyk D., Saja K., Heuristic model of the mechanical properties of a hypoeutectic EN-AC-42100 (EN AC-AlSi7Mg0.3) silumin alloy subjected to heat treatment, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(4), 35-38, ISSN 1897-3310.
 134. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Diagnosis of Casting Defects Using Uncertain and Incomplete Knowledge, Archives of Metallurgy and Materials (2010), 55(3), 827–903, ISSN 1733-3490.
 135. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Saja K., The Effect of Toughening Combined with Microjet Cooling Turing Quenching (Solution Heat Treatment) of Calcium Carbide-modified CuAl10Fe4Ni4 Alloy on its Mechanical Properties, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(1), 29–32, ISSN 1897-3310.
 136. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kolodziejczyk D., Regulski K., Methodology for the construction of a rule-based knowledge base enabling the selection of appropriate bronze heat treatment parameters using rough sets, Archives of Metallurgy and Materials, (2015), 60(1), 309-312, ISSN 1733-3490,
 137. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Attribute-Based Knowledge Representation in the Process of Defect Diagnosis, Archives of Metallurgy and Materials (2010), 55(3), 819–826, ISSN 1733-3490.
 138. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Heuristic Models of the Toughening Process to Improve the Properties of Non-Ferrous Metal Alloys, Archives of Metallurgy and Materials (2013) 58(3), 849–852, ISSN 1733-3490.
 139. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Saja K., Study of the BA1044 Alloy Properties and their Interpretation with the Use of Fuzzy Logic, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(2), 75–79, ISSN 1897-3310.
 140. Górny Z., Saja K., Kluska-Nawarecka S., Wpływ modyfikacji węglikiem wapnia na właściwości mechaniczne brązu BA 1044, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 5–16, ISSN 1899-2439.
 141. Górny Z., Wilk-Kołodziejczyk D., Smolarek-Grzyb A., Supporting the Bronze CastingThrough Information Structuring Based on Ontology Application, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(1), 33–36, ISSN 1897-3310.
 142. Gil A., Kowalski P., Wańczyk K., Using 3D Scanner as a Tool for the Verification of Prototype Casting Shape, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(1sp.), 58–62, ISSN 1897-3310.
 143. Gil A., Kowalski P., Wańczyk K., Próba obniżenia energochłonności produkcji podzespołów przekładni planetarnej w oparciu o technologię odlewania z wykorzystaniem metod szybkiego prototypowania, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (2012), 57(1), 41–46, ISSN 1642-686X.
 144. Gil A., Kowalski P., Wańczyk K., Reducing Energy Consumpiton during Manufacture of Semi-Finished Components of the Planetary Gear Through the Use of Castings Made Rapid Prototyping, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11, 53–63, ISSN 1641-7739.
 145. Gil A., Wańczyk K., Kowalski P., Badanie zmian wymiarowych materiałów na formy silikonowe w różnych temperaturach za pomocą skanera 3D, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(spec. 2), 43–47, ISSN 1897-3310.
 146. Gościański M., Pirowski Z., Construction and Technology of Production of Casted Shares for Rotating and Field Ploughs, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN, (2009), 9(9), 231–239, ISSN 1641-7739.
 147. Grobelny M. Sobczak N., Odporność korozyjna bezołowiowych stopów lutowniczych typu Sn-Zn, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, (2013), 54(10), 26-28.
 148. Grobelny M., Sobczak N., Pietrzak K., Makowska K., Właściwości korozyjne wybranych lutowi bezołowiowych. , Ochrona przed Korozją (2011), 54(4–5), 255–257, ISSN 0473-77-33.
 149. Grudzień M., Cygan R., Pirowski Z., Rakoczy Ł., Microstructural characterization of Inconel 713C superalloy after creep testing / Charakterystyka mikrostruktury nadstopu Inconel 713C po badaniach pełzania, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(1), 39-46, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 150. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Uhl W., Wodnicki J., Wpływ obróbki cieplnej na strukturę stopu typu Inconel 740, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(2), 5–22, ISSN 1899-2439.
 151. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Wodnicki J., Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne staliwa GS-20Mn5 przeznaczonego do pracy w obniżonej temperaturze, Prace Instytutu Odlewnictwa (2009), 49(2), 43–54, ISSN 1899-2439.
 152. Gwiżdż A., Małysza M., Nowak M., Zastosowanie programu Flow-3D do symulacji procesu zalewania oraz krzepnięcia odlewów z żeliwa sferoidalnego. Cz. 1 / Use of Flow-3D Program for Simulation of Pouring and Solidification Process of Ductile Cast Iron Castings. Part 1, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(1), 35–54, ISSN 1899-2439.
 153. Gwiżdż A., Małysza M., Nowak M., Zastosowanie programu Flow-3D do symulacji procesu zalewania oraz krzepnięcia odlewów z żeliwa sferoidalnego. Cz. 2 / Application of the Flow-3D Software for Simulation of the Spheroidal Iron Casting and Solidification. Part 2, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(2), 29–40, ISSN 1899-2439.
 154. Gwiżdż A., Olszyński J., Pirowski Z., Increasing the Erosive Wear Resistance of Selected Iron Alloys by Mechanical Strain Hardening of Structure, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11c, 290–296, ISSN 1641-7739.
 155. Gwiżdż A., Pirowski Z., Pysz S., Żuczek R.,Dworak P., Analiza procesu zalewania i krzepnięcia odlewów ze staliwa stopowego przeznaczonego do pracy w niskich temperaturach, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(1), 43–52, ISSN 1899-2439.
 156. Gwiżdż A., Pysz S., Badania symulacyjne (z wykorzystaniem metod obliczeń numerycznych) zalewania i krzepnięcia wybranych odlewów stopów żelaza, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 31–50, ISSN 1899-2439.
 157. Gwiżdż A., Pysz S., Dworak P., MAGMAsoft Simulation Applied in Verification of Technology to Produce New Range of Alloy Steel Castings, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 67–72, ISSN 1897-3310.
 158. Gwiżdż A.,Żuczek R., Analiza stanu naprężeń w konstrukcjach odlewu korpusu, pokrywy i klina zasuw klinowych do gazu, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 133–160, ISSN 1899-2439.
 159. Głownia K., Gwiżdż A., Pirowski Z., Wodnicki J., Wpływ azotu i boru w żeliwie sferoidalnym na przemiany strukturalne w procesie hartowania z przemianą izotermiczną, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(1), 5–16, ISSN 1899-2439.
 160. Hawryluk M., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Głowacki M., Development of an approximation model of selected properties of model materials used for simulation of bulk metal plastic forming processes using induction of decision trees, Archives of Metallurgy and Materials, (2019), 64(3), 1073-1085, ISSN 1733-3490.
 161. Hebda E., Karwiński A., Pielichowski J., Sobczak J., Żółkiewicz Z., Analiza termiczna polistyrenowego modelu odlewniczego, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(1), 15–21, ISSN 1899-2439.
 162. Homa M., Przewodnictwo cieplne kompozytów o osnowie metalowej zbrojonych węglem / Thermal conductivity of carbon-reinforced metal-matrix composites, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(4), 329-350, ISSN 1899-2439.
 163. Homa M., Gazda A., Sobczak N., Pietrzak K., Frydman K., Wójcik-Grzybek D., Termofizyczne właściwości kompozytów Cu-C otrzymanych metodą metalurgii proszków / Thermophysical properties of Cu-C composites obtained by powder metallurgy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(3), 205-220, ISSN 1899-2439.
 164. Homa M., Pirowski Z., Turalska P., Bitka A., Jaśkowiec K., Właściwości termofizyczne staliwa 30MCDB64-M oraz 30NSCDV86-M w stanie odlewanym / Thermophysical properties of 30MCDB64-M and 30NSCDV86-M cast steel in cast condition, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(2), 71-80, ISSN 2658-0152.
 165. Homa M., Siewiorek A., Gazda A., Sobczak N., Kudyba A., Turalska P., Pietrzak K., Frydman K., Wójcik-Grzybek D., Strojny-Nędza A., Termofizyczne właściwości kompozytów Ag-C domieszkowanych nanorurkami węglowymi / Thermophysical properties of Ag-C composites doped with carbon nanotubes, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(1), 13–24, ISSN 1899-2439.
 166. Homa M., Sobczak N., Gazda A., Siewiorek A., Kudyba A., Pietrzak K., Frydman K., Wójcik-Grzybek D., Strojny-Nędza A., Termofizyczne właściwości kompozytów Ag-C, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, (2015), 67(3), 4-12, ISSN 1505-1269.
 167. Homa M., Sobczak N., Korpała B., Bruzda G., Ciecińska M, Krauz M., Gazda A., Stygar M., Brylewski T., Rękas M., Właściwości termofizyczne szkła barowego borokrzemianowego przeznaczonego na uszczelnienia w ogniwach paliwowych IT-SOFC, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, (2014), 66(3), 253-258, ISSN 1644-3470.
 168. Homa M., Sobczak N., Turalska P., Bruzda G., Bacior M., Warmuzek M., Polkowska A., Thermophysical properties of selected vermicular graphite cast iron alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 345-350, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 169. Hosadyna-Kondracka M., Major-Gabryś K., Kamińska J., Grabarczyk A., Angrecki M., Moulding sand with inorganic cordis binder for ablation casting,, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(4), 110-115, ISSN 2299-2944. (15 p., B)
 170. Izdebska-Szanda I., The Economical and Ecological Aspects of Using the Modified Water-Glass, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (20120, 12(2), 67–72, ISSN 1641-7739.
 171. Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Investigating of the Knocking out Properties of Moulding Sands with New Inorganic Binders Used for Casting of Non-ferrous Metal Alloys in Comparison with the Previously Used, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 117–120, ISSN 1897-3310.
 172. Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Palma A., Recycling of Waste Moulding Sands with New Binders, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(2), 43–48, ISSN 1897-3310.
 173. Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Palma A., Regenerowalność mas formierskich z nowymi spoiwami nieorganicznymi przeznaczonymi dla odlewów z metali nieżelaznych / Reclamability of moulding sands with new inorganic binders for non-ferrous castings, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 3–16, ISSN 1899-2439.
 174. Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Palma A., Dobór technologii formy dla zmodyfikowanej metody ablacyjnego odlewania / Choice of mould-making technology for the modified ablation casting process, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(2), 55–66, ISSN 1899-2439.
 175. Izdebska-Szanda I., Baliński A., Angrecki M., Evaluation of Reclamability of Molding Sands with New Inorganic Binders, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 35–40, ISSN 1897-3310.
 176. Izdebska-Szanda I., Baliński A., Angrecki M., Palma A., The effect of nanostructure modification of the silicate binder on its binding characteristics and functional properties / Wpływ modyfikacji nanostruktury spoiwa krzemianowego na charakterystykę jego wiązania i właściwości użytkowe, Archives of Metallurgy and Materials, (2014), 59(3), 1033-1036, ISSN 1733-3490.
 177. Izdebska-Szanda I., Kamińska J., Angrecki M., Palma A., Madej W., An innovative method for the dehydration hardening of modified inorganic binders, Archives of Metallurgy and Materials, (2016), 61(4). ISSN 1733-3490.
 178. Izdebska-Szanda I., Kamińska J., Angrecki M., Palma A., Stefański Z., The effect of additive "B" on the properties of foundry sands with hydrated sodium silicate made by Floster technology, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(2), 31-34, ISSN 1897-3310.
 179. Izdebska-Szanda I., Maniowski Z., Pezarski F., Zagadnienia regeneracji piasków z zużytych mas formiersko-rdzeniowych w działalności Instytutu Odlewnictwa, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(13/2sp.), 71–76, ISSN 1897-3310.
 180. Izdebska-Szanda I., Matuszewski S., Szanda M., Technological and Ecological Studies of Moulding Sands with New Inorganic Binders for Casting of Non-Ferrous Metal Alloys, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(1), 43–48, ISSN 1897-3310.
 181. Izdebska-Szanda I., Palma A., Angrecki M., Żmudzińska M., Environmentally Friendly Mould Technology, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(3), 37–42, ISSN 1897-3310.
 182. Izdebska-Szanda I., Pezarski F., Pysz A., Smoluchowska E., Świder R., Badania modelowe procesu regeneracji piasków ze zużytych mas formierskich z nowym spoiwem nieorganicznym przeznaczonych do wytwarzania odlewów ze stopów Al, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(3), 37–57, ISSN 1899-2439.
 183. Izdebska-Szanda I., Pezarski F., Pysz S., Smoluchowska E., Świder R., Zastosowanie mas formierskich ze spoiwem geopolimerowym do produkcji odlewów ze stopów Al., Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(2), 23–34, ISSN 1899-2439.
 184. Izdebska-Szanda I., Stefański Z., Pezarski F., Szolc M., Effect of Additives Promoting the Formation of Lustrous Carbon on the Knocking Out Properties of Foundry Sands with New Inorganic Binders, Archives of Foundry Engineering (2009), 9(1), 17–20, ISSN 1897-3310.
 185. Izdebska-Szanda I., Szolc M., Smoluchowska E., Investigating the Reclamability of Moulding Sand with New, Ecological Inorganic Binders, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(1sp.), 217–220, ISSN 1897-3310.
 186. Izdebska-Szanda I., Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Masy formierskie z nowymi spoiwami nieorganicznymi – ocena ekologiczna w aspekcie środowiska pracy, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(1), 179–184, ISSN 1897-3310.
 187. Izdebska-Szanda I., Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Moulding Sands with New Inorganic Binders – Ecology Assessment in the Aspect of Work Environment, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(3), 115–120, ISSN 1897-3310.
 188. Izdebska-Szanda I., Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Ocena ekologiczna mas formierskich z nowymi spoiwami nieorganicznymi, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(2sp.), 33-38, ISSN 1897-3310.
 189. Izdebska-Szanda I., Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Aspekt ekologiczny mas formierskich z nowymi spoiwami nieorganicznymi w procesie zalewania form ciekłym metalem / The ecological aspect of moulding sands with new inorganic binders in the process of pouring moulds with liquid metal, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 71–84, ISSN 1899-2439.
 190. Jarco A., Krokosz J., Pabiś R., Golgota Beskidów na Wzniesieniu Matyska, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2012), 5(2), 67–74, ISSN 1898-7257.
 191. Jarco A., Rzadkosz S., Krokosz J., Pabiś R., Gil A., Czekaj E., Młodnicki S., Ćwiklak R., Studium technologiczno-konstrukcyjne wykorzystania techniki szybkiego prototypowania do wykonania odlewu artystycznego – medalu 65-lecia Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(1), 55–70, ISSN 1899-2439.
 192. Jaroń A., Gilewicz-Wolter J., Homa M., Badania radioizotopowe transportu siarki w zgorzelinie powstającej na stali Crofer22APU w atmosferach zawierających SO2, Ochrona przed Korozją (2011), (6), 330–332, ISSN 0473-77-33.
 193. Jaroń A., Żurek Z., Homa M., Stawiarski A., The Structure of External Surfaces of State Forming on Crofer22APU Steel in Atmosphere Containing H2/H2S, Archives of Metallurgy and Materials (2012), 57(1), 237–244, ISSN 1733-3490.
 194. Jasionowski R., Polkowski W., Zasada D., Effect of crystalographic texture on cavitation wear resistance of as-cast CuZn10 alloy, Archives of Metallurgy and Materials, (2018), 63(2), 935-940, ISSN 1733-3490. (30 p., A)
 195. Jaśkowiec K., Ocena zmian struktury żeliwa sferoidalnego w zależności od parametrów czasowo-temperaturowych procesu metalurgicznego / The Assessment of Changes of the Structure of Ductile Cast Iron depending on the Time and Temperature of the Metallurgic Process, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(2), 3–12, ISSN 1899-2439.
 196. Jaśkowiec K., Bacior M., Grudzień-Rakoczy M., Pirowski Z., Bitka A., Rezystywność staliwa aluminiowego / Resistivity of aluminium alloyed cast steel, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(3), 113-126, ISSN 2658-0152.
 197. Jaśkowiec K., Uhl W., Zagadnienie odlewania elementów ze stopu na bazie Fe-Al pracujących w podwyższonych temperaturach, MOTROL - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (2013), 15(1), 59-62, ISSN 1730-8658.
 198. Jaśkowiec K., Uhl W., Stop na bazie Fe-Al – aspekt technologiczny, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 119–132, ISSN 1899-2439.
 199. Jaśkowiec K., Uhl W., Ocena stopnia lejności staliwa aluminiowego / Assessment of aluminium steel casting fluidity, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(3), 73–80, ISSN 1899-2439.
 200. Jóźwik P., Polkowski W., Schindler I., Mikuszewski T., Bojar Z., Wpływ parametrów przetwarzania na strukturę i właściwości mechaniczne intermetalicznych taśm Ni3Al po walcowaniu na zimno i statycznym wygrzewaniu, Hutnik, Wiadomości Hutnicze, (2017), 84(8), 336-341, ISSN 1230-3534, DOI: 10.15199/24.2017.8.13. (B, 7 pkt)
 201. Kamińska J., Porównanie parametrów procesu granulacji pyłów odpadowych z procesu regeneracji / Comparison of parameters of the granulation process of dust waste from sand reclamation, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 51–58, ISSN 1899-2439.
 202. Kamińska J., Angrecki M., Palma A., Jakubski J., Wildhirt E., The effect of additive "B" on the properties of CO2-hardened foundry sands with hydrated sodium silicate, Archives of Metallurgy and Materials, (2017), 62(3), 1637-1641, ISSN 1733-3490, doi:10,1515/amm-2017-0250.
 203. Kamińska J., Angrecki M., Palma A., Puzio S., Charakterystyka wodnych i alkoholowych powłok ochronnych nowej generacji i ich wpływ na jakość warstwy wierzchniej odlewu / Characteristics of new generation water and alcohol coatings and their impact on the quality of the casting surface layer, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(4), 227-234, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 204. Kamińska J., Angrecki M., Puzio S., Hosadyna-Kondracka M., Major-Gabryś K., The use of Floster S technology in modified ablation casting of aluminum alloys, Archives of Foundry Engineering, (2019), 19(4), 81-86, ISSN 2299-2944.
 205. Kamińska J., Angrecki M., Stefański Z., Palma A., Effect of wall thickness on the microstructure of ductile iron castings manufactured by the Inmold process using a reaction chamber, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(4), 50-54, ISSN 1897-3310. (15 p., B)
 206. Kamińska J., Basińska E., Angrecki M., Palma A., Effect of mechanical reclamation cycle on strength parameters of loose self-hardening sands based on furfuryl resin, Archives of Metallurgy and Materials, (2018), 63(4), 1843-1846, ISSN 1733-3490, DOI: 10.24425/amm.2018.125113. (30 p., A)
 207. Kamińska J., Basińska E., Stefański Z., Angrecki M., A comparison of the oxygen, nitrogen and hydrogen content in ductile iron castings and their effect on microstructure and mechanical properties, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 357-362, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 208. Kamińska J., Marcinkowski A., Dąbek P., Wpływ czasu odstawania na właściwości mas na osnowie regeneratu wiązanych bentonitem, Przegląd Odlewnictwa, (2015), (9-10), 384-389, ISSN 0033-2275.
 209. Kamińska J., Puzio S., Angrecki M., Effect of bentonite clay addition on the thermal and mechanical properties of conventional moulding sands, Archives of Foundry Engineering, (2020), 20(1), 111-116, ISSN 2299-2944.
 210. Kamińska J., Puzio S., Angrecki M., Stachowicz M. , The effect of the addition of bentonite clay to traditional sand mixtures on the surface quality of iron castings, Journal of Ecological Engineering, (2020), 21(1), 160–167, ISSN 2299-8993.
 211. Kamińska J., Puzio S., Angrecki M., Stachowicz M., Łoś A. , Preliminary tests of innovative eco-friendly furfuryl resins and foundry sand mixtures based on these resins, Journal of Ecological Engineering, (2019), 20(9), 285–292, ISSN 2299-8993.
 212. Karwiński A., Haratym R., Biernacki R., Accuracy of Ceramic Mould Filling with Liquid AlSi9 Aluminium Alloy in the Process Using Back-pressure, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(1), 131–133, ISSN 1897-3310.
 213. Karwiński A., Haratym R., Biernacki R., Soroczyński A., Investment Casting vs Replicast CS Considered in Terms of the Ceramic Mould Making and Dimensional Accuracy of Castings, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(1), 45–48, ISSN 1897-3310.
 214. Karwiński A., Haratym R., Soroczyński A., Kowalski P., Comparison of quality of investment castings produced based on the Rapid Prototyping techniques with products of powder sintering, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(3 sp.issue), 31-34, ISSN 1897-3310.
 215. Karwiński A., Leśniewski W., Pysz S., Wieliczko P., The Technology of Precision Casting of Titanium Alloys by Centrifugal Process, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 73–80, ISSN 1897-3310.
 216. Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Wytrzymałość wielowarstwowych form ceramicznych badanych w procesie zginania w aspekcie wybranej metodyki badań, MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (2012), 14(5), 69–74, ISSN 1730-8658.
 217. Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Małysza M., Casting of titanium alloys in centrifugal induction furnaces, Archives of Metallurgy and Materials, (2014), 59(1), 403-406, ISSN 1733-3490.
 218. Karwiński A., Małysza M., Tchórz A., Gil A., Lipowska B., Integration of Computer Tomography and Simulation Analysis in Evaluation of Quality of Ceramic-Carbon Bonded Foam Filter, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(4), 67–72, ISSN 1897-3310.
 219. Karwiński A., Małysza M., Wieliczko P., Gil A., Lipowska B., The use of innovative ceramic-carbon bonded filters used for filtration of liquid alloys and evaluation of the filtration efficiency, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(3), 29-32, ISSN 1897-3310; publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowanego ze środków NCBR
 220. Karwiński A., Młodnicki S., Pabiś R., Robak I., Kubosz G., Badania przemysłowe nowej generacji mas modelowych, Archives of Foundry Engineering (2011), 11( 1sp.), 25–32, ISSN 1897-3310.
 221. Karwiński A., Młodnicki S., Pabiś R., Robak I., Kubosz G., New Generation of Pattern Materials for Investment Casting, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(1), 53–56, ISSN 1897-3310.
 222. Karwiński A., Pysz S., Żuczek R., Konwersja materiałowo-konstrukcyjna elementu kutego na odlewany, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(3), 23–36, ISSN 1899-2439.
 223. Karwiński A., Żółkiewicz Z., Properties Research of Ceramic Layer, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 91–94, ISSN 1897-3310.
 224. Karwiński A., Żółkiewicz Z., The research of properties of experimental ceramic layers / Badanie właściwości doświadczalnych warstw ceramicznych, Archives of Metallurgy and Materials (2014), 59(2), 703-705, ISSN 1733-3490, DOI: 10.2478/amm-2014-0115.
 225. Kasza P., Lipowska B., Pęcherski R.B., Stręk A.M., Wańczyk K., Compression of open-cell aluminium, Engineering Transactions, (2016), 64(4), 629-634, ISSN 0867-888X.
 226. Klasik A., Maj M. Pietrzak K., Wojciechowski A., Sobczak J., Fatigue life and microstructure after multiple remelting of A359 matrix composites reinforced with SiC particles, Archives of Metallurgy and Materials, (2016), 61(4), 2123–2128, ISSN 1733-3490, DOI: 10.1515/amm-2016-0340.
 227. Klasik A., Sobczak J.J., Pietrzak K., Gazda A., Sobczak N., Wybrane właściwości termofizyczne kompozytów aluminiowych poddanych wielokrotnemu przetopieniu, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 43–54, ISSN 1899-2439.
 228. Kluczwajd K., Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Dawne i nowsze odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne. , Przegląd Odlewnictwa (2010), 60(5–6), 251–252, ISSN 0033-2275.
 229. Kluczwajd K., Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Sałat R., Badanie składu chemicznego wyrobów złotniczych z kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(4), 31–54, ISSN 1899-2439.
 230. Kluska Nawarecka S., Śnieżyński B., Parada W., Lustofin M., Wilk-Kołodziejczyk D., The use of LPR (logic of plausible reasoning) to obtain information on innovative casting technologies, Archives of Civil and Mechanical Engineering, (2014), 14(1), 25-31, ISSN 1644-9665.
 231. Kluska-Nawarecka S., Durak J., Regulski K., Knowledge Integration Using Ontological Model in Issues of Decision Support in the Process of Die Forging, Computer Methods in Materials Science (2012), 12(2), 63–69, ISSN 1641-8581.
 232. Kluska-Nawarecka S., Dziaduś-Rudnicka J., Nawarecki E., Wilk-Kołodziejczyk D., Aspekty technologiczne i systemowe pozyskiwania informacji z otwartych źródeł, Automatyka (2011), 15(2), 365–373, ISSN 1429-3447.
 233. Kluska-Nawarecka S., Górny Z., Mrzygłód B., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Methods of Development Fuzzy Logic Driven Decision-Support Models in Copper Alloys Processing, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(1sp.), 23–28, ISSN 1897-3310.
 234. Kluska-Nawarecka S., Górny Z., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Jančíková Z., David J., A Method to Make Classification of the Heat Treatment Processes Performed on Bronze Using Incomplete Knowledge, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(2), 69-72, ISSN 1897-3310.
 235. Kluska-Nawarecka S., Górny Z., Smolarek-Grzyb A., Application of Evolutionary Algorithms to Optimize the Model Parameters of Casting Cooling Process, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(4), 89–92, ISSN 1897-3310.
 236. Kluska-Nawarecka S., Mrzygłód B., Durak J., Regulski K., Analysis of the Applicability of Domain Ontology in Copper Alloys Processing, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(2), 69–74, ISSN 1897-3310.
 237. Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Dobrowolski G., Haratym A., Regulski K., The Platform for Semantic Integration and Sharing Technological Knowledge on Metal Processing and Casting, Computer Methods in Material Science (2013) 13, 304–312, ISSN 1641-8581.
 238. Kluska-Nawarecka S., Opaliński A., Wilk-Kołodziejczyk D., Domain WEB Monitoring, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 2), 43-46, ISSN 1897-3310.
 239. Kluska-Nawarecka S., Pirowski Z., Jancikova Z., Vrozina M., David J., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., A User-Inspired Knowledge System for the Needs of Metal Processing Industry, Computer Methods in Materials Science (2013) 13, 295–303, ISSN 1641-8581.
 240. Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Krzyżak M., Leśniak G., Gurda M., System of Semantic Integration of Non-Structuralized Documents in Natural Language in the Domain of Metallurgy, Archives of Metallurgy and Materials (2013) 58(3), 927–930, ISSN 1733-3490.
 241. Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Rojek G. , The Framework of Agent-based Negotiation Platform for Foundries Cooperating in Supply Chain, Archives of Foundry Engineering (2013), 13(4), 73–78, ISSN 1897-3310.
 242. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Dajda J., Macura M., Regulski K., Computer-assisted integration of knowledge in the context of identification of causes of defects in castings / Wspomagana komputerowo integracja wiedzy, w kontekście identyfikacji przyczyn powstawania wad odlewów, Archives of Metallurgy and Materials, (2014), 59(2), 743-746, DOI: 10.2478/amm-2014-0124, ISSN 1733-3490.
 243. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Dziaduś-Rudnicka J., Smolarek-Grzyb A., Acquisition of Technology Knowledge from Online Information Sources, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 107–112, ISSN 1897-3310.
 244. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Rojek G., Regulski K., Polek G., The Use of Formal Knowledge Representation in Operating on Resources Concerning Cast Iron Processing, Archives of Foundry Engineering (2015), 15(2), 39–42, ISSN 1897-3310.
 245. Kluska-Nawarecka S., Śnieżyński B., Parada W., Lustofin M., Wilk-Kołodziejczyk D., The Use of LPR (Logic of Plausible Reasoning) to Obtain Information on innovative casting technologies, Archives of Civil and Mechanical Engineering, on line 5 June 2013, http://dx.doi.org/10.1016.j.acme.2013.05.011, (print version 2014 (14), 25–31, ISSN 1644-9665.
 246. Konieczna M., Działalność wydawnicza Instytutu Odlewnictwa w 2008, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 57–60, ISSN 1898-7257.
 247. Konieczna M., Szkolenie pt.: „Obsługa i eksploatacja pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa”, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 27–28, ISSN 1898-7257.
 248. Konieczna M., Nowości wydawnicze, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 35, ISSN 1898-7257.
 249. Kowalski A., Kluska-Nawarecka S., Regulski K., ADI after Austenitising from Intercritical Temperature, Archives of Foundry Engineering (2013), 13(1), 81–88, ISSN 1897-3310.
 250. Kowalski P., Kowalska A., Sobczyk W., Co łączy górnictwo, jaskinie i Naturę 2000?, Surowce i Maszyny Budowlane, (2014), (6), 64-66, ISSN 1734-7998.
 251. Kowalski P., Pączek Z., Żuczek R., Application of the Selected Techniques of Rapid Prototyping To the Design and Manufacture of Prototype Element of Machines and Equipment, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11, 53–63, ISSN 1641-7739.
 252. Kowalski P., Wańczyk K., Małysza M., Gil A., Numerical analysis of casting process of the diesel engine compressor rotor, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 2), 51-54, ISSN 1897-3310.
 253. Kowalski P., Wieliczko P., Rapid Prototyping Technique as a Modern Tool to Aid Engineer’s Work on Design And Fabrication of Prototype Alternator Disc, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2010), 10(10), 216–224, ISSN 1641-7739.
 254. Kozana J., Garbacz-Klempka A., Piękoś M., Czekaj E., Perek-Nowak M., Assessment of impact of nickel additions on tin bronzes, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(1), 53-60, ISSN 1897-3310. (15 p., B)
 255. Kranc M., Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Ocena zmian struktury żeliwa sferoidalnego w zależności od parametrów czasowo-temperaturowych procesu metalurgicznego / The assessment of changes of the structure of ductile cast iron depending on the time and temperature of the metallurgic process, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2013), 53(2), 3–12, ISSN 1899-2439.
 256. Krokosz J., One „broniły” Krakowa, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(3), 74–81, ISSN 1898-7257.
 257. Krokosz J., Czekaj E., Młodnicki S., Pabiś R., Ćwiklak R.: , Technologia wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem modeli wykonanych z niekonwencjonalnych materiałów, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(4), 4–10, ISSN 1898-7257.
 258. Krokosz J., Gil A., Pabiś R., Przykłady wykorzystania skanera 3D w archeologii, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(2), 57–60, ISSN 1898-7257.
 259. Krokosz J., Matoga B., Pabiś R., Odlewane pomniki Papieża Jana Pawła II w Krakowie, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2011), 4(1), 60–67, ISSN1898-7257.
 260. Krokosz J., Młodnicki S., Gil A., Karwiński A., Pabiś R., Ćwiklak R., Ocena możliwości wykorzystania techniki szybkiego prototypowania w odlewnictwie oraz opracowanie założeń i wykonanie serii modeli i odlewów artystycznych, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(1), 3–13, ISSN 1898-7257.
 261. Krokosz J., Pabiś R., Odboje bramne i pachołki uliczne, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(4), 56–62, ISSN 1898-7257.
 262. Krokosz J., Pabiś R., Dziewulski M., Analiza składu chemicznego wybranych obiektów metalowych w Muzeum Narodowym w Krakowie z zastosowaniem mikrofluoroscencji rentgenowskiej, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(3), 39–47, ISSN 1898-7257.
 263. Krokosz J., Pabiś R., Kowalski M., Badania składu chemicznego dzwonów w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Dobczycach, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(1), 40–46, ISSN 1898-7257.
 264. Krokosz J., Pabiś R., Paś M., Analiza składu chemicznego niektórych dzwonów i moździerza aptekarskiego z Muzeum Narodowego w Krakowie, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, (2009), 2(4), 57–68, ISSN 1898-7257.
 265. Krokosz J., Pabiś R., Wiłkojć E., Kostecki J., Fudal A., Analiza składu chemicznego luf dział z XVI–XVIII w. oraz kul ze Zbrojowni Zamku Królewskiego na Wawelu z wykorzystaniem metody mikrofluorescencji rentgenowskiej, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(3), 37–56, ISSN 1899-2439.
 266. Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Tola Certwiczówna - artystka nieznana , Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat (2014), 7(1), 53-56, ISSN 1898-7257.
 267. Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Odlewane pomniki Smoka Wawelskiego i psa Dżoka w Krakowie, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2013), 6(1), 48–52, ISSN 1898-7257.
 268. Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Dymarki Świętokrzyskie - Festiwal Nauki, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2013), 6(4), 50–55, ISSN 1898-7257.
 269. Krokosz J., Przybylski J., Pabiś R., Młodnicki S., Gil A., Żółkiewicz Z., Ćwiklak R., Angrecki M., Prace związane z przygotowaniem przedsięwzięcia badawczego z zakresu wykorzystania nowoczesnych metod szybkiego prototypowania, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat (2014), 7(2), 45-51, ISSN 1898-7257.
 270. Krokosz J., Rzadkosz S., Sałat R., Porównanie składów chemicznych obiektów z epoki brązu z obiektem badawczym z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej – „odwzorowanie Sammona”, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 3–17, ISSN 1898-7257.
 271. Krokosz J., Walkiewicz L., Historyczne odlewy artystyczne w Darłowie. Cz. II, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 48–56, ISSN 1898-7257.
 272. Krokosz J., Żółkiewicz Z., Młodnicki S., Pabiś R., Ćwiklak R., Badanie właściwości gipsów pod kątem możliwości ich zastosowania do wykonywania odlewów artystycznych. Cz. 2, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2013), 6(2), 5–9, ISSN 1898-7257.
 273. Kruk A., Stygar M., Krauz M., Homa M., Adamczyk A., Kucza W., Rutkowski P., Bobruk M., Gil A., Brylewski T., Mikrostruktura oraz właściwości elektryczne warstwy o strukturze spinelu na wybranych wysokochromowych stalach ferrytycznych, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, (2014), 66(3), 235-244, ISSN 1644-3470.
 274. Kryczek A., Odlewnictwo w Polsce, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2011), 4(1), 12–15, ISSN1898-7257.
 275. Kryczek A., Pachota M., Przytuła S., Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle odlewniczym, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, (2011), 4(4), 5–8, ISSN 1898-7257.
 276. Krzak I., Jaśkowiec K., Tchórz A., Boroń Ł., Zastosowanie rentgenowskiej tomografii komputerowej do porównania metody niskociśnieniowego odlewania przeciwgrawitacyjnego i metody odlewania grawitacyjnego / Application of X-ray computed tomography to compare gravity casting to counter-gravity low-pressure air-melted process , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(1), 11–22, ISSN 1899-2439.
 277. Krzak I., Tchórz A., Zastosowanie rentgenowskiej tomografii komputerowej do wspomagania badań materiałowych odlewów / The use of X-ray computed tomography as a tool in assisting cast material testing, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(3), 33–42, ISSN 1899-2439.
 278. Krzak I., Tchórz A., Pirowski Z., Jaśkowiec K., Grudzień M., Purgert R., Tomograficzna ocena jakości odlewów ze stopu Haynes 282 / Quality check of H282 castings by Computed Tomography (CT) technique, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(4), 219-226, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 279. Krzak M., Krzak I., Rynek kobaltu z początkiem XXI w., Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, (2016), 61(10), 444-452, ISSN 0035-9696.
 280. Krzak M., Krzak I., Rynek niklu z początkiem XXI wieku, Rudy i Metale Nieżelazne, (2015), 60(7), 330-340, ISSN 0035-9696.
 281. Krzak M., Krzak I., Rynek wolframu ma początku XXI w., Rudy i Metale Nieżelazne, (2019), 10(64), 10-19, ISSN 0035-9696.
 282. Krzak M., Krzak I., Rynek magnezu z początkiem XXI w., Rudy i Metale Nieżelazne. Recykling, (2017), 62(3), 28-33, ISSN 0035-9696.
 283. Krzak M., Krzak I., Rynek tytanu na początku XXI w., Rudy i Metale Nieżelazne. Recykling, (2018), 63(10), 20-28, ISSN 0035-9696. (8 p., B)
 284. Krzyżak R., Długosz P., Darłak P., Pawlak S., Industrial mineralogy of the Polish fly ashes and their unique utilization, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(4), 215-240, ISSN 2658-0152.
 285. Kuder M., Zastosowanie nowatorskiej metody pomiaru aktywności tlenu w kontroli procesu wytwarzania żeliwa sferoidalnego, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 31–44, ISSN 1899-2439.
 286. Kuder M., Badanie czynników zmieniających stan fizykochemiczny ciekłego żeliwa i wybrane właściwości tworzywa / The Study of Factors Altering Physical and Chemical State of Liquid Cast Iron and a Selection of the Material Properties, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute, 2013 53(2), 13–28, ISSN 1899-2439.
 287. Kuder M., Zastosowanie próbników kubkowych o obniżonej objętości do badań krzepnięcia żeliwa / The use of low-volume cup samplers for test solidification of cast iron, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 13-22, ISSN 1899-2439
 288. Kuder M., Ocena wpływu zawartości azotu na właściwości mechaniczne staliwa martenzytycznego, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(3), 13–23, ISSN 1899-2439.
 289. Kuder M., Właściwości mechaniczne wysokostopowego, utwardzanego dyspersyjnie staliwa martenzytycznego, poddanego wielostopniowej obróbce cieplnej, Prace Instytutu Odlewnictwa,(2009), 49(3), 5–11, ISSN 1899-2439.
 290. Kuder M., Jaśkowiec K., Analiza porównawcza krzywych krzepnięcia uzyskanych za pomocą systemu analizy termicznej oraz rejestratora cyfrowego / Comparative analysis of solidification curves obtained by thermal analysis system and multichannel digital recorder, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 11–20, ISSN 1899-2439.
 291. Kuder M., Jaśkowiec K., Odporność na szoki cieplne żeliwa sferoidalnego utwardzonego roztworowo z dodatkami wybranych pierwiastków stopowych / Thermal shock resistance of solution-hardened spheroidal cast iron with selected alloy elements , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(3), 169-180, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 292. Kuder M., Pysz S., Prognozowanie wybranych właściwości cienkościennych odlewów czasz z żeliwa sferoidalnego na drodze badań symulacyjnych / Simulation Tests to Forecast Selected Properties of Thin-Walled Casts of Ductile Iron Domes, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(3), 3–18, ISSN 1899-2439.
 293. Kuder M., Żuczek R., Optymalizacyjna analiza numeryczna rozkładu naprężeń i przemieszczeń w procesie wulkanizacji kul do zaworów zwrotnych / An Optimising Numerical Analysis of the Distribution of Stresses and Displacements in the Rubber Curing Process of Check Valve Balls, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(2), 53–74, ISSN 1899-2439.
 294. Kuder M., Żyrek A., Bitka A., Uhl W., Pomiar zawartości gazów w kąpieli metalowej drogą do optymalizacji zabiegów odtleniania i modyfikacji staliwa na odlewy / Measurement of gas contents in a metal bath as a method for the optimisation of deoxidation and modification procedures for cast steel, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(4), 183-198, ISSN 2658-0152.
 295. Kudyba A., Perspektywy i kierunki rozwoju bezołowiowych stopów lutowniczych nowej generacji oraz możliwość ich aplikacji w technologii bezołowiowego lutowania elektroniki użytkowej / Perspectives and directions of the development of new generation lead-free soldering alloys and their application possibilities in the consumer electronics lead-free soldering technology, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(3), 233-260, ISSN 1899-2439.
 296. Kudyba A., Siewiorek A., Sobczak N., Wpływ zawartości cynku oraz temperatury na lutowność niklu stopami Sn-xZn (x = 4,5, 90, 95% wag.), Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 45–62, ISSN 1899-2439.
 297. Kudyba A., Siewiorek A., Sobczak N. , Wpływ zawartości cynku oraz temperatury na lutowność miedzi stopami Sn-xZn (x = 4,5, 90, 95% wag.), Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 27–42, ISSN 1899-2439.
 298. Kudyba A., Siewiorek A., Sobczak N., Turalska P., Effect of oxidation and mechanical damage of PCBs with OSP finish on their solderability with SAC305 alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 59–67, ISSN 1899-2439.
 299. Kudyba A., Sobczak N., Siewiorek A., Homa M., Wpływ utleniania podłoża niklowego na zwilżanie w układzie stop przemysłowy 226D/Ni / Effect of Substrate Oxidation of Nickel on Wetting Behaviour in Industrial Alloy 226D/Ni System, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(3), 27–44, ISSN 1899-2439.
 300. Kudyba A., Sobczak N., Siewiorek A., Turalska P., Klasik A., Bieliński J., Sałacińska A., Kozera R., Wpływ zawartości fosforu na zwilżalność podłoży z pokryciem Ni-P lutowiem SAC305 / Effect of phosphorus content on the wettability of Ni-P coated surfaces by SAC305 alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 51-62, ISSN 1899-2439.
 301. Kudyba A., Sobczak N., Turalska P., Bruzda G., Makaya A., Pambaguian L., High temperature wettability and reactivity between molten Mg in contact with Ni substrate / Wysokotemperaturowe badania zwilżalności i reaktywności ciekłego Mg w kontakcie z podłożem Ni, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(1), 47-54, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 302. Latałło-Anulewicz M., Techniczny i ekonomiczny aspekt konwersji technologicznej stopów niklu pracujących w ekstremalnych warunkach / Technical and economic aspects of technological conversion of Ni-based superalloys working in extreme conditions, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(3), 201-208, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 303. Latałło-Anulewicz M., Ulga na działalność badawczo-rozwojową od 2018 roku, Przegląd Odlewnictwa, (2017), 67(11-12), 436-437, ISSN 0033-2275.
 304. Latałło-Anulewicz M., Kryczek A., Aktualne możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych i krajowych na działalność innowacyjną , Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(9–10), 434–436, ISSN 0033-2275.
 305. Latałło-Anulewicz M., Madej J., Międzynarodowe Targi Przemysłu Metalurgicznego Midest 2009, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, (2009), 2(4), 53, ISSN 1898-7257.
 306. Latałło-Anulewicz M., Przybylski J., Efektywność energetyczna w odlewniach jako podstawowy kanon realizacji koncepcji Green Foundry, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(7–8), 310–312, ISSN 0033-2275.
 307. Lesiak P., Ambroziński Ł., Tchórz A., Ultrasonic Immersion Method for Testing Weelding Joints in Railway Rails, Technika Transportu Szynowego (2013) (10), 49–57; 1925–1932, ISSN 1232-3829.
 308. Leśniewski W., Czekaj E., Wieliczko P., Wawrylak M., Novel method of thermal conductivity measurement using Stefan-Boltzmann law, Archives of Metallurgy and Materials, (2019), 64(1), 311-315, ISSN 1733-3490.
 309. Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., Dobór parametrów technologicznych ciekłych mas ceramicznych przeznaczonych do odlewania stopów tytanu, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2015), 8(3-4), 15-20, ISSN 1898-7257.
 310. Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., Gil A., Małysza M., Szczepaniak-Lalewicz K., Development of a technology for the production of ceramic moulds with reduced thermal conductivity to control the solidification of thin-walled castings, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 259-264, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 311. Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., Pieczara A., Opracowanie metody lutowania elementów wykonanych z WC/Co z dodatkiem TiC, Mechanik, (2016), (5-6), 534-535, ISSN 0025-6552.
 312. Leśniewski W., Wieliczko P., Małysza M., Doświadczalna weryfikacja symulacji procesu odlewania odśrodkowego w formach ceramicznych / Experimental verification of the simulation of centrifugal casting in ceramic moulds, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(1), 23–30, ISSN 1899-2439.
 313. Leśniewski W., Wieliczko P., Wawrylak M., Metoda topienia i odlewania stopu cyrkonu 702 / A method of melting and casting zirconium 702 alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2019), 59(1), 15-20, ISSN 1899-2439.
 314. Lipowska B., Witek J., Karwiński A., Wieliczko P., Asłanowicz M., Ościłowski A., Robak Z., Muzyka R., Filtry ceramiczno-węglowe do filtracji stopów metali, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials (2013), 65(4), 412-417.
 315. Lipowska B., Witek J., Wala T., Karwiński A., Wieliczko P., Asłanowicz M., Ościłowski A., Cast steel filtration trials using ceramic-carbon filters, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(4), 61-66, ISSN 1897-3310.
 316. Lipowska B., Witek J., Wala T., Karwiński A., Wieliczko P., Asłanowicz M., Ościłowski A., Zmiany fazowe i mikrostrukturalne filtrów ceramiczno-węglowych podczas filtracji staliwa, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, (2014), 66(3), 281-285, ISSN 1505-1269.
 317. Madej J., Spotkanie przedstawicieli branży odlewniczej, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 45–47, ISSN 1898-7257.
 318. Madej J., II Międzynarodowa Konferencja „Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym”, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 24–26, ISSN 1898-7257
 319. Madej J., Międzynarodowe Targi Poznańskie ITM 2009, Innowacje – Technologie – Maszyny, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(3), 73, ISSN 1898-7257.
 320. Madej J., Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Cast Composites’2009”, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(4), 49–50, ISSN 1898-7257.
 321. Madej W., Izdebska-Szanda I., Miklaszewski J., Zdończyk T., Ekologiczna i materiałooszczędna technologia wytwarzania wstawek hamulcowych o stabilnych parametrach jakościowych. Cz. 2. Weryfikacja zmodernizowanej technologii w warunkach rzeczywistych / The ecological and material-saving technology for producing brake blocks with stable parameters of quality. Part 2. Verification of modernized technology under real conditions, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(3), 59–72, ISSN 1899-2439.
 322. Madej W., Pysz S., Izdebska-Szanda I., Miklaszewski J., Zdończyk T., Ekologiczna i materiałooszczędna technologia wytwarzania wstawek hamulcowych o stabilnych parametrach jakościowych. Cz. 1. Modernizacja technologii z zastosowaniem symulacji komputerowej / The ecological and material-saving technology for producing brake blocks with stable parameters of quality. Part 1. Technology modernization using computer simulation, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(2), 3–22, ISSN 1899-2439.
 323. Major-Gabryś K., Hosadyna-Kondracka K., Grabarczyk A., Kamińska J., Selection of hardening technology of moulding sand with hydrated sodium silicate binder devoted to aluminum alloys ablation casting, Archives of Metallurgy and Materials, (2019), 64(1), 359-364, ISSN 1733-3490.
 324. Major-Gabryś K., Hosadyna-Kondracka K., Puzio S., Kamińska J., Angrecki M., The influence of the modified ablation casting on casts properties produced in microwave hardened moulds with hydrated sodium silicate binder, Archives of Metallurgy and Materials, (2020), 65(1), 497-502, ISSN 1733-3490.
 325. Major-Gabryś K., Hosadyna-Kondracka M., Organic moulding sands for production of large-size castings, Archives of Foundry Engineering, (2019), 19(3), 88-105, ISSN 1897-3310.
 326. Maniowski Z., Młyński M., Sierant Z., Żółkiewicz Z., Selected Aspects of the Piece Production of Iron Alloy Castings in Terms of their Environmental Impact, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 163–166, ISSN 1897-3310.
 327. Maniowski Z., Żółkiewicz Z., Wybrane procesy odlewnicze w aspekcie ochrony środowiska, Prace Instytutu Nafty i Gazu. Odpady w XXI wieku, (2009), 164, 235–242, ISSN 0209-0724.
 328. Marzencka J., Patenty – prawa ochronne – zgłoszenia, Odlewnictwo Współczesne Polska i Świat (2011), 4(1), 53-54, ISSN1898-7257.
 329. Małysza M., Karwiński A., Proces wykonywania modeli z nowej generacji mas modelowych stosowanych w metodzie wytapianych modeli – analiza symulacyjna, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 100–104, ISSN 1897-3310.
 330. Małysza M., Kowalski P., Wańczyk K., Gil A., Dziedzic S., Żuczek R., Development and manufacturing of casting technology for crawler vehicle suspension used in wetlands, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 351-356, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 331. Małysza M., Kuder M., Nowak M., Badania symulacyjne przepływu medium przez kulowy zawór zwrotny przy zróżnicowanej gęstości kuli tonącej z wykorzystaniem programu Flow-3D / Simulation Research of the Flow Media through a Ball Reflux Valve at Various Densities of the Floating Ball with the Use of Flow-3D Software, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(2), 41–52, ISSN 1899-2439.
 332. Małysza M., Pysz S., Proces wykonywania modeli wytapianych – symulacja komputerowa, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(1), 27–42, ISSN 1899-2439.
 333. Małysza M., Pysz S., Fajkiel A., Dudek P., Saja K., Woś M., Symulacja ilości i rozmieszczenia powietrza zamkniętego wewnątrz ciekłego metalu w testowej formie ciśnieniowej / Simulation of the volume and distribution of air entrapped by liquid metal in a test mould for the pressure die casting process, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 21–32, ISSN 1899-2439.
 334. Małysza M., Stefański Z., Analiza symulacyjna przepływu ciekłego metalu przez innowacyjną komorę reakcyjną w technologii wytwarzania żeliwa sferoidalnego i jej optymalizacja / Simulation analysis of liquid metal flow through an innovative reaction chamber (and its shape optimization) used in ductile iron production technology , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2019), 59(1), 37-40, ISSN 1899-2439.
 335. Małysza M., Żuczek R., Pysz S., Gil A., Wieliczko P., Kowalski P., Wańczyk K., Development and optimization of casting technology on part of the suspension of a heavy vehicle used in difficult environmental wetland conditions / Opracowanie oraz optymalizacja konstrukcji odlewu wahacza maszyny ciężkiej pracującej w trudnych warunkach środowiska wodno-błotnego, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(4), 363-368, ISSN 1899-2439.
 336. Morgiel J., Sobczak N., Pomorska M., Nowak R., Wojewoda-Budka J., TEM Investigation of Phases Formed during Aluminium Wetting of MgO at [100], [110] and [111] Orientations, Archives of Metallurgy and Materials (2013) 58(2), 497–500, doi: 10.2478/Amm-2013-0025, ISSN 1733-3490.
 337. Moskal G., Rozmysłowska A., Gazda A., Homa M., Wybrane termofizyczne właściwości proszków cyrkonianowych na bazie pierwiastków ziem rzadkich typu RE2Zr2O7 (RE-Gd, La, Sm, Nd) przeznaczonych do natryskiwania cieplnego powłokowych warstw, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(4), 15–26, ISSN 1899-2439.
 338. Mrzygłód B., Adrian A., Regulski K., Olejarczyk-Wożeńska I., Kluska-Nawarecka S., Eksploatacja wykresów CTPi w systemie CAPCAST / The exploitation of TTT diagrams in the CAPCAST system, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 45–56, ISSN 1899-2439.
 339. Mrzygłód B., Kluska-Nawarecka S., Kowalski A., Wilk-Kołodziejczyk D., Wykorzystanie wykresów CTP niskostopowego żeliwa sferoidalnego do opracowania technologii wytwarzania żeliwa ADI / The use of TTT diagrams of low-alloy ductile cast iron to develop a technology for the production of ADI, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 85–112, ISSN 1899-2439.
 340. Mrzygłód B., Matusiewicz P., Tchórz A., Olejarczyk-Wożeńska I., Quantitative Analysis of Ductile Iron Microstructure – A Comparison of Selected Methods for Assesment, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(3), 59–63, ISSN 1897-3310.
 341. Nowak R., Sobczak N., Lanata T., Ricci E., Korpała B., Wpływ nanopowłoki tlenkowej na pomiar napięcia powierzchniowego czystej cyny, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(4), 5–13, ISSN 1899-2439.
 342. Obuchowicz Z., Baranowski M., Babul T., Sobczak N., Kompozyty Cu-Grafen 3D IMP, Inżynieria Powierzchni , (2015), 20(2), 10-14, ISSN 1426-1723.
 343. Pabiś R., Bryła K., Krokosz J., Studium digitalizacji 3D – weryfikacja wymiarowa rzeczywistego obiektu bryłowego, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(4), 7–15, ISSN 1898-7257.
 344. Pabiś R., Stachańczyk J., Badanie kinetyki krzepnięcia i stygnięcia masy modelowej w matrycy, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(2), 45–53, ISSN 1899-2439.
 345. Paleń A., Żeliwo ADI - niedocenione w Polsce?, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat (2014), 7(2), 6-10, ISSN 1898-7257.
 346. Palma A., Izdebska-Szanda I., Wysokojakościowy bentonit odlewniczy produkowany z surowca bentonitu suszonego i wyselekcjonowanych frakcji powstających przy produkcji sorbentów higienicznych, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 63–76, ISSN 1899-2439.
 347. Palma A., Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Zastosowanie bentonitu hybrydowego do klasycznych mas formierskich / The application of bentonite in classical moulding sands, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 17–32, ISSN 1899-2439.
 348. Perszewska K., Pomiary olfaktometryczne wokół wytypowanego wysypiska odpadów komunalnych na terenie województwa małopolskiego w kontekście skarg lokalnej społeczności na uciążliwość zapachową, Odlewnictwo Współczesne - Polska i świat, (2016), 9(1-2), 5-11, ISSN 1898-7257
 349. Perszewska K., Faber J., Żmudzińska M., Książek M., Badania olfaktometryczne w celu stworzenia mapy zapachowej wybranej odlewni krajowej, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(sp.2), 65-70, ISSN 1897-3310.
 350. Perszewska K., Faber J., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Maniowski Z., Badania laboratoryjne minimalizacji emisji zapachowych zanieczyszczeń organicznych wydzielanych podczas zgazowywania modeli styropianowych, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(1), 43–54, ISSN 1899-2439.
 351. Pezarski F., Palma A., Izdebska-Szanda I., Innowacyjna technologia produkcji bentonitu odlewniczego z wykorzystaniem wyselekcjonowanych frakcji powstających przy wytwarzaniu sorbentów, MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (2011), 13, 269–280, ISSN 1730-8658.
 352. Pieczara A., Piotrowski T., Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., Zastosowanie urządzenia HIP firmy AIP do syntezy materiałów kompozytowych, Mechanik, (2015), (2), 331-343, ISSN 0025-6552.
 353. Pieczara A., Piotrowski T., Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., The impact of brazing parameters on the strenght of a WC/Co-filler metal-steel joint, Problemy Eksploatacji - Maintenance Problems, (2015), (3), 59-64, ISSN 1232-9312.
 354. Piekarczyk W., Kata D., Karwiński A., Ultrasonic Methods for the Tests of Quality of Casts from the Alloys of Aluminum, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 87–92, ISSN 1897-3310.
 355. Piekło J., Maj M., Żuczek R., Pysz S., Assessment of durability of the toothed segment based on FEM analysis and low fatigue cycle test, Archives of Foundry Engineering, (2016), 16(4), 113-118, ISSN 1897-3310.
 356. Piekło J., Małysza M., Dańko R., Modelling of the material destruction of vertically arranged honeycomb cellular structure, Archives of Civil and Mechanical Engineering, (2018), 18(4), 1300-1308, ISSN 1644-9665. (30 p., A)
 357. Piekło J., Pysz S., Modele naprężeniowe do oceny wpływu wad odlewniczych na wytrzymałość mechaniczną odlewu, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(4), 39–46, ISSN 1899-2439.
 358. Piekło J., Pysz S., Maj M., Stress Models for an Assessment of the Impact of Casting Defects on Static and Fatigue Cast Material Strength, Archives of Metallurgy and Materials (2010), 55(3), 899–903, ISSN 1733-3490.
 359. Piekło J., Pysz S., Małysza M., Proces wykonania i mechaniczne właściwości odlewanych, uporządkowanych konstrukcji komórkowych ze stopu Al-Si, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(4), 17–29, ISSN 1899-2439.
 360. Piekło J., Pysz S., Małysza M., Zastosowanie optymalizacji topologicznej w kształtowaniu odlewanych konstrukcji szkieletowych / Application of topological optimisation in forming of cast cellular structures, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 77-88, ISSN 1899-2439.
 361. Pietrzak K., Klasik A., Maj M., Sobczak J., Wojciechowski A., Microstructure and fatigue life of the A359 alloy reinforced with Al2O3 after multiple remelting, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(2), 39-44, ISSN 2299-2944. (15 p., B)
 362. Pietrzak K., Klasik A., Maj M., Sobczak N., Wojciechowski A., Comparative studies of microstructure and fatigue life of selected lead-free alloys, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(3), 111-116, ISSN 1897-3310.
 363. Pietrzak K., Klasik A., Maj M., Sobczak N., Wojciechowski A., Microstructural aspects of fatigue life of Sn-Zn lead-free solders with 1% of Ag addition, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(1), 87-92, ISSN 1897-3310. (15 p., B)
 364. Pietrzak K., Klasik A., Makowska K., Sobczak J.J., Wojciechowski A., Rudnik D., O tłumieniu drgań w materiałach kompozytowych, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2012, t. 52, nr 4, s. 55–100, ISSN 1899-2439.
 365. Pietrzak K., Klasik A., Makowska K., Sobczak J.J., Wojciechowski A., Rudnik D., Sienicki E., Strukturalne uwarunkowania właściwości mechanicznych kompozytów A359 + Al2O3 po wielokrotnym przetopie / Structural determinants of the mechanical properties of A359 + Al2O3 composites after multiple remelting , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(2), 87-112, ISSN 1899-2439
 366. Pietrzak K., Klasik., Maj M., Wojciechowski A., Sobczak N., Microstructural aspects of fatigue parameters of lead-free Sn-Zn solders with various Zn content, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(1), 131-136, ISSN 2299-2944
 367. Pietrzak K., Sobczak N., Sobczak J.J., Klasik A., Kudyba A., Darłak P., Długosz P., Wojciechowski A., Sienicki E., Badania stabilności zawiesiny metalowo-ceramicznej po wielokrotnym przetopie kompozytu na bazie stopu aluminium A359 zbrojonego cząsteczkami Al2O3 / Stability of metal-ceramic slurry after multiple re-melting of A359 aluminum alloy based composite reinforced with Al2 O3 particles, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(2), 69-84, ISSN 1899-2439.
 368. Pirowski Z., Evaluation of High-temperature Physico-chemical Interactions between the H282 Alloy Melt and Ceramic Material of the Crucible, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(4), 83–90, ISSN 1897-3310.
 369. Pirowski Z., Thermal Analysis in the Technological "Step" Test of H282 Nickel Alloy, Archives of Foundry Engineering (2015), 15(1), 87–92, ISSN 1897-3310.
 370. Pirowski Z., Konwersja materiałowo-technologiczna stopów niklu Część 1. Klasyfikacja i zastosowanie stopów niklu / Material-technological conversion of nickel alloys Part 1. The classification and application of nickel alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(4), 309-320, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 371. Pirowski Z., Konwersja materiałowo-technologiczna stopów niklu Część 2. Problemy technologiczne procesu odlewania / Material-technological conversion of nickel alloys Part 2. Technological problems of the casting process, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(4), 321-330, ISSN 1899-2439.
 372. Pirowski Z., Application of Nickel Superalloys on Castings for Conventional Energy Equipment Items, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11c, 246–255, ISSN 1641-7739.
 373. Pirowski Z., Gościański M., Praktyczne zastosowanie żeliwa ADI na narzędzia rolnicze, Obróbka Metalu (2011), (4), 18–25, ISSN 2081-7002.
 374. Pirowski Z., Gościański M., Casting Alloys for Agricultural Tools Operating under the Harsh Conditions of Abrasive Wear, TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE (2013) 13(1), 119–126, ISSN 1641-7739.
 375. Pirowski Z., Gościański M., Dudziak B., Wear of Foundry Carbon-Iron Alloys in the Condition of Erosive Destruction. Part II, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, (2013), 58(2), 127–130, ISSN 1642-686X.
 376. Pirowski Z., Kranc M., Gościański M., Dudziak B., Innovative Construction of Agricultural Tools from Modern Casting Materials, TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE (2013) 13(1), 127–132, ISSN 1641-7739.
 377. Pirowski Z., Kranc M., Olszyński J., Gwiżdż A., Testing ADI Properieties when Used for Cast Agricultural Tools Operating in Soil, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(2), 173–178, ISSN 1641-7739.
 378. Pirowski Z., Kranc M., Olszyński J., Gwiżdż A., Gościański M., Cast Agricultural Tools for Operation in Soil, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(2), 163–166, ISSN 1641-7739.
 379. Pirowski Z., Kranc M., Olszyński J., Gwiżdż A., Gościański M., Performance Testing of Cast Agricultural Tools Operating in Soil, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(2), 167–172, ISSN 1641-7739.
 380. Pirowski Z., Wodnicki J., Gwiżdż A., Nitrogen Hardening of Creep-Resistant G-NiCr28W Alloy, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 79–84, ISSN 1897-3310.
 381. Pirowski Z., Wodnicki J., Olszyński J., Gościański M., Dudziak B., Wpływ mikrododatku boru na zmiany hartowności w żeliwie sferoidalnym z przemianą izotermiczną w odniesieniu do odlewów grubościennych, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (2012), 57(2), 153–155, ISSN 1642-686X.
 382. Polkowska A., Warmuzek M., Kalarus J., Polkowski W., Sobczak N., A comparison of various imaging modes in scanning electron microscopy during evaluation of selected Si/refractory sessile drop couples after wettability tests at ultra-high temperature, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 337-344, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 383. Polkowski W., Sobczak N., Nowak R., Kudyba A., Bruzda G., Polkowska A., Homa M., Turalska P., Shuleshova O., Kaban I., Wetting behavior of Si-13.5B alloy on polycrystalline h-BN-based substrates, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 321-326, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 384. Puzio S., Wpływ niklu na strukturę i twardość żeliwa sferoidalnego w odlewach cienkościennych / The effect of nickel content on structure and hardness of ductile iron in thin-walled castings, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(3), 183-190, ISSN 1899-2439. (10 p., B
 385. Puzio S., Kamińska J., Angrecki M., Hosadyna-Kondracka M., Major-Gabryś K., Utwardzane mikrofalowo masy formierskie ze spoiwami nieorganicznymi przeznaczone do odlewania ablacyjnego, Przegląd Odlewnictwa, (2019), 69(5-6), 114-120, ISSN 0033-2275.
 386. Puzio S., Kamińska J., Major-Gabryś K., Angrecki M., Hosadyna-Kondracka M., Microwave-hardened moulding sands with hydrated sodium silicate for modified ablation casting, Archives of Foundry Engineering, (2019), 19(2), 91-96, ISSN 2299-2944.
 387. Pysz S., Identification of Temperature Changes Dynamics in Selected Castings as a Contribution to Performance Life Improvement, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 179–186, ISSN 1897-3310.
 388. Pysz S., Czekaj E., Żuczek R., Maj M., Piekło J., Low cycle mechanical and fatigue properties of AlZnMgCu alloy, Archives of Foundry Engineering, (2016), 16(1), 55-60, ISSN 1897-3310.
 389. Pysz S., Gazda A., Maj M., Piekło J., Badania zmęczeniowe stopu AlZnMgCu przeznaczonego na elementy zawieszenia, Inżynieria Materiałowa (2012), 33(6), 635–638, ISSN 0208-6247.
 390. Pysz S., Maj M., Czekaj E., High-Strenght Aluminium Alloys and Their Use in Foundry Industry, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(3), 71-76, ISSN 1897-3310.
 391. Pysz S., Piekło J., Zastosowanie Zintegrowanego Systemu Modelowania Materiałów i Procesów Inżynierskich (ICME) w odlewnictwie / The application of Integrated Computational Materials Engineering (ICME) in foundry practice, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 57–70, ISSN 1899-2439.
 392. Pysz S., Pytel A., The Problem of Performance Life of Structural Elements under the Conditions of Thermal Fatigue, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11c, 303–316, ISSN 1641-7739.
 393. Pysz S., Żółkiewicz Z., Żuczek R., Maniowski Z., Sierant Z., Młyński M., Badania symulacyjne warunków wypełnienia wnęki formy ciekłym metalem w technologii modeli zgazowywanych, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(3), 27–37, ISSN 1899-2439.
 394. Pysz S., Żuczek R., The Use of ICME Process to Design a Rocker Arm for Special Purpose Vehicles, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(1), 205–210, ISSN 1641-7739.
 395. Pysz S., Żuczek R., Małysza M., Czekaj E., Tchórz A., The evaluation of microporosity and mechanical properties in high strength aluminum alloys with the use of numerical analysis and computed tomography, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 297-302, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 396. Pytel A., Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne – wybrane zagadnienia projektu realizowanego w Instytucie Odlewnictwa, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(5–6), 214–216, ISSN 0033-2275.
 397. Pytel A., Gazda A., Ocena wybranych właściwości żeliwa z grafitem wermikularnym hartowanego z przemianą izotermiczną (AVCI) / Evaluation of selected properties in austempered vermicular cast iron (AVCI), Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 23-32, ISSN 1899-2439
 398. Pytel A., Guzik E., Żeliwo z grafitem wermikularnym jako tworzywo przyszłościowe / Cast iron with vermicular graphite as a prospective material, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(4), 301-320.
 399. Pytel A., Stefański Z., An Innovative and Environmentally Safe Method to Manufacture High-Quality Iron Castings for Possible Use as Elements of Agricultural Machines, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11c, 256–263, ISSN 1641-7739.
 400. Rabczak K., Wojnarowski P., Centrum Naukowych Baz Danych jako podstawa i wsparcie badań naukowych w Instytucie Odlewnictwa. Realizacja systemu infrastruktury informatycznej, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 161–180, ISSN 1899-2439.
 401. Rakoczy Ł., Grudzień M., Cygan R., Zielińska-Lipiec A., Effect of cobalt aluminate content and pouring temperature on macrostructure, tensile strengh and creep rupture of Inconel 713C castings, Archives of Metallurgy and Materials, (2018), 63(3), 1537-1545, ISSN 1733-3490. (30 p., A)
 402. Rakoczy Ł., Grudzień M., Tuz L., Pańcikiewicz K., Zielińska-Lipiec A., Microstructure and properties of a repair weld in a nickel based superalloy gas trbine component, Advances in Materials Science, (2017), 17(2), 57-63, ISSN 1730-2439.
 403. Rakoczy Ł., Grudzień M., Zielińska-Lipiec A., Contribution of microstructural constituents on hot cracking of MAR-M247 nickel based superalloy, Archives of Metallurgy and Materials, (2018), 63(1), 181-189, ISSN 1733-3490. (30 p., A)
 404. Rapiejko C., Pisarek B., Czekaj E., Pacyniak T., Analysis of the Crystallization of AZ91 Alloy by Thermal and Derivative Analysis Method Intensively Cooled in Ceramic Shell, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(1), 97-102, ISSN 1897-3310.
 405. Rapiejko C., Pisarek B., Czekaj E., Pacyniak T., Analysis of AM60 and AZ91 alloy crystallisation in ceramic moulds by thermal derivative analysis (TDA), Archives of Metallurgy and Materials, (2014), 59(4), 1449-1455, ISSN 1733-3490.
 406. Regulski K., Kluska-Nawarecka S., System CastExpert do diagnostyki wad odlewów / CastExpert system for casting defect diagnostics, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(2), 123-132, ISSN 1899-2439.
 407. Regulski K., Rojek K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Dobrowolski G., Intelligent interface for decision support system in metallurgical domain , Computer Methods in Materials Science, (2015), 15(1), 71-77, ISSN 1641-8581.
 408. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kacprzyk B., Gumienny G., Rojek G., Mrzygłód B., Approximation of ausferrite content in the compacted graphite iron with the use of combined techniques of data mining, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(3), 117-122, ISSN 2299-2944
 409. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Szymczak T., Gumienny G., Jaśkowiec K., Multistage discretization and clustering in multivariable classification of the impact of alloying elements on properties of hypoeutectic silumin, Archives of Civil and Mechanical Engineering, (2019), 19(1), March 2019, 114-126, ISSN 1644-9665. (30 p., A)
 410. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Rojek G., Kluska-Nawarecka S., Adrian W.T., Application of ALSV(FD) logic and XTT knowledge representation in the range of ADI properties, Archives of Foundry Engineering, (2016), 16(2), 75-78, ISSN 2299-2944
 411. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Rojek G., Kluska-Nawarecka S., Gromysz M., Ontology Visualization in the Context of Casting Knowledge Sharing, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 1), 140-144, ISSN 1897-3310.
 412. Reguła T., Czekaj E., Fajkiel A., Saja K., Lech-Grega M., Bronicki M., Application of Heat Treatment and Hot Extrusion Processes to Improve Mechanical Properties of the AZ91 Alloy, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(2), 141–146, ISSN 1897-3310.
 413. Reguła T., Darłak P., Tchórz A., Lech-Grega M., Próba wytworzenia kompozytu na osnowie CuXAlY zbrojonego cząsteczkami Al2O3 przy pomocy procesu mechanosyntezy, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(1), 29–35, ISSN 1899-2439.
 414. Reguła T., Dudek P., Zmiany w mikrostrukturze stopu PA9 pod wpływem ciśnienia prasowania, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 109–118, ISSN 1899-2439.
 415. Reguła T., Dudek P., Fajkiel A., Efekt dodatku Ca na mikrostrukturę oraz właściwości mechaniczne stopu AZ91, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 17–26, ISSN 1899-2439.
 416. Reguła T., Fajkiel A., Dudek P., Saja K., Odlewanie stopów do przeróbki plastycznej z udziałem ciśnienia zewnętrznego / Casting of wrought alloys under external pressure, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 3-12, ISSN 1899-2439.
 417. Reguła T., Sobczak J.J., Dudek P., Fajkiel A., Effect of Applied Pressure on the Quality of Squeeze Cast Parts Made from AlSi9Mg Alloy, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 55–60, ISSN 1897-3310.
 418. Richert M., Książek M., Leszczyńska-Madej B., Nejman I., Grzelka R., Pałka P., The Cr3C2 Thermal Spray Coating on Al-Si Substrate, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (2010), 38(1), 95–102, ISSN 1734-8412.
 419. Richert M.W., Mazurkiewicz A., Książek M., Smolik J.A., Grzelka R., Pałka P., Badania warstw nanoszonych metodami natrysku termicznego, Inżynieria Materiałowa (2011), 32(4), 691–694, ISSN 0208-6247.
 420. Richert M.W., Richert J., Książek M., Tchórz A., Mechaniczna konsolidacja proszków srebra metodą CWS, Rudy i Metale Nieżelazne (2011), 56, 766–771, ISSN 0035-9696.
 421. Richert M.W., Richert J., Książek M., Tchórz A., Mechaniczna konsolidacja proszków srebra metodą CWS, Rudy i Metale Nieżelazne (2011), 56, 766–771, ISSN 0035-9696.
 422. Rojek G., Regulski K., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Case-Based Reasoning System for the Selection of Silumin Alloying Elements, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(3), 126-131, ISSN 2299-2944, DOI: 10.24425/123614. (15 p., B)
 423. Rojek G., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Jaśkowiec K., Smolarek-Grzyb A., Methods of computational intelligence in the context of quality assurance in foundry products, Archives of Foundry Engineering, (2016), 16(2), 11-16, ISSN 2299-2944
 424. Rojek G., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Wawrzaszek T., Computer catalog and semantic search of data in the domain of cast iron processing, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(2), 79-84, ISSN 2299-2944
 425. Rzadkosz S., Garbacz-Klempka A., Kozana J., Piękoś M., Czekaj E., Perek-Nowak M., Research of Aluminium Influence on Tin Bronzes, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 1), 93-98, ISSN 1897-3310.
 426. Saja K., Optymalizacja zabiegów rozdrobnienia ziarna i modyfikacji eutektyki w pod- i okołoeutektycznych stopach Al-Si / Optimization of grain refinement and modification of the eutectic in hypo- and transeutectic Al-Si alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(4), 351-362, ISSN 1899-2439.
 427. Siewiorek A., Homa M., Bruzda G., Sobczak N., Zastosowanie metody SPM do badania struktury powierzchni zgorzeliny utworzonej w trakcie utleniania stali Crofer22APU, Ochrona przed Korozją (2010), 53(11), 626–629, ISSN 0473-7733.
 428. Siewiorek A., Kudyba A., Sobczak N., Homa M., Wpływ rodzaju pokrycia oraz stosowanego topnika na lutowność płytek PCB stopem SAC305, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 77–92, ISSN 1899-2439.
 429. Siewiorek A., Nowak R., Chojecki A., Mocek J., Gas Evolution Rate from Heated Moulding Sands Bonded with Organic Binders, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(1), 87–92, ISSN 1897-3310.
 430. Siewiorek A., Sobczak N., Kudyba A., Wpływ procedury badań oraz utleniania podłoża niklowego na zwilżanie w układzie Al/Ni, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(1), 37–61, ISSN 1899-2439.
 431. Skierski P., BHP Instytutu Odlewnictwa oraz zakładów metalurgicznych, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2014), 7(3), 6-20, ISSN 1898-7257.
 432. Skierski P., Odlewanie ciągłe oraz eksperymentalna próba odlewania półciągłego brązu CuSn8 w Instytucie Odlewnictwa, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2018), 11(1-2), 5-11, ISSN 1898-7257.
 433. Smoluchowska E., Stefański Z., Energia wiatrowa, rozwój energetyki odnawialnej w kraju i na świecie. Znaczenie odlewów w energetyce odnawialnej (cz. I), Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(2), 3–8, ISSN 1898-7257.
 434. Smoluchowska E., Stefański Z., Energia wiatrowa, rozwój energetyki odnawialnej w kraju i na świecie. Znaczenie odlewów w energetyce odnawialnej (cz. II), Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(3), 3–12, ISSN 1898-7257.
 435. Sobczak J., Balcer E., Kryczek A.,, Odlewnictwo w kraju i na świecie – status quo i tendencje rozwojowe, Przegląd Odlewnictwa, (2018), 68(1-2), 8-14, ISSN 0033-2275. (B)
 436. Sobczak J., Krokosz J., Gil A., Wirtualne Muzeum – metal w historii człowieka, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 30–33, ISSN 1898-7257.
 437. Sobczak J.J. , Odlewnictwo – zagrożenia, nadzieje, szanse i perspektywy, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(11–12), 632–638, ISSN 0033 2275.
 438. Sobczak J.J., Przyczynek do ekspertyzy z dawnych lat – metalowe materiały kompozytowe, Inżynieria Materiałowa (2009), 6, 543–544, ISSN 0208-6247.
 439. Sobczak J.J., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe. Praktyka odlewanych kompozytów metalowych, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 725-771, ISBN 978-83-904306-9-0.
 440. Sobczak J.J., Z ostatniej chwili... , Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(11–12), 686, ISSN 0033 2275.
 441. Sobczak J.J. , Wczoraj i dzisiaj odlewnictwa – liczby i fakty, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(1–2), 10–17, ISSN 0033 2275.
 442. Sobczak J.J. , List z podróży do Ameryki… (II). Odlewnictwo współczesne – Quo vadis? Aktualna sytuacja w branży odlewniczej w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(4), 230–239, ISSN 0033 2275.
 443. Sobczak J.J., List z podróży do Ameryki… (I). Dzień dzisiejszy Stowarzyszenia Odlewników i Materiałoznawców Amerykańskich – AFS i ASM International, Przegląd Odlewnictwa, 2009, t. 59, nr 4, s. 224–229, ISSN 0033 2275.
 444. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie – stan aktualny, tendencje, prognozy, Przegląd Odlewnictwa, (2016), 66(3–4), 106–115.
 445. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie – stan aktualny i prognozy, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(1–2), 10–14, ISSN 0033-2275.
 446. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Odlewnictwo ciśnieniowe w Polsce, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(1–2), 34–37, ISSN 0033-2275.
 447. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Odlewnictwo – produkcja i koszty, Przegląd Odlewnictwa, (2012), 62(9–10), 464–467, ISSN 0033-2275.
 448. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce, Przegląd Odlewnictwa, (2014), 64(1–2), 8–11, ISSN 0033-2275.
 449. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce, Przegląd Odlewnictwa, (2015), 65(1–2), 8–12, ISSN 0033-2275.
 450. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie – stan aktualny, tendencje, prognozy, Przegląd Odlewnictwa, (2016), 66(1–2), 16–22, ISSN 0033-2275.
 451. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie – stan aktualny, tendencje, prognozy, Przegląd Odlewnictwa, (2017), 67(1–2), 8–12, ISSN 0033-2275.
 452. Sobczak J.J., Drenchev L.B., Prace studialne nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami projektowania materiałów lżejszych od powietrza, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(4), 5–30, ISSN 1899-2439.
 453. Sobczak J.J., Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Gil A., Kowalski P., Sobczak N., Making artificial heart components - selected aspects of casting technology, Archives of Metallurgy and Materials, (2015), 60(3B), ISSN 1733-3490.
 454. Sobczak J.J., Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Wawrylak M., Małysza M., Gil A., Pabiś R., Żuczek R., Opracowanie podstaw technologii wytwarzania odlewanych elementów specjalnego przeznaczenia ze stopów tytanu, Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, Instytut Metali Nieżelaznych, red. M. Woch, Gliwice, (2014), 389-404, ISBN 978-83-938792-1-2.
 455. Sobczak N., Nowak R., Passerone A., Valenza F., Muolo M.L., Jaworska L., Barberis F., Capurro M., Wetting and Joining of HfB2 and Ta with Ni, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(2), 5–14, ISSN 1899-2439.
 456. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Homa M., Bruzda G., Grobelny M., Kalisz M., Strobl H., Singhal R., Monville M., Wetting transparency of graphene deposited on copper in contact with liquid tin, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(3), 3–12, ISSN 1899-2439.
 457. Stachańczyk J., Maniowski Z., Pysz S., Krawczyk J., Analiza układów wlewowych i zasilających dla odlewu wpustu w wersji bez i z wykorzystaniem procesu filtracji, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(4), 51-63, ISSN 1899-2439.
 458. Stefański Z., Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Applications of a New Innovative Ceramic Material for Investment Casting Technology, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(sp.1), 51-56, ISSN 1897-3310.
 459. Stefański Z., Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Zastosowanie nowego innowacyjnego materiału ceramicznego do wykonywania odlewów metodą wytapianych modeli / Application of a new innovative ceramic material for investment casting technology, Przegląd Odlewnictwa, (2014), 64(7-8), 254-261, ISSN 0033-2275.
 460. Stefański Z., Kamińska J., Angrecki M., Pamuła E., Palma A., Nowa, ekologiczna metoda uszlachetniania żeliwa w formie odlewniczej., Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2017), 10(1), 5-11, ISSN 1898-7257.
 461. Stefański Z., Kamińska J., Pamuła E., Angrecki M., Palma A., Comparing the effectiveness of cast iron spheroidization by the traditional method and using a reaction chamber (reactor) placed in foundry mould, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(1), 191-195, ISSN 1897-3310. (15 p., B)
 462. Stefański Z., Kamińska J., Pamuła E., Angrecki M., Palma A., Wpływ temperatury ciekłego metalu na efektywność sferoidyzacji przeprowadzonej metodą inmould z zastosowaniem komory reakcyjnej, Przegląd Odlewnictwa, 2017, 67(7-8), 286-288, ISSN 0033-2275.
 463. Stefański Z., Warmuzek M., Boroń Ł., Opracowanie technologii produkcji „bentonitu zmodyfikowanego” przeznaczonego do wykonywania odlewów staliwnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości ich warstwy powierzchniowej, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(2), 15–36, ISSN 1899-2439.
 464. Stręk A.M., Lipowska B., Wańczyk K., Selected aspects of manufacturing of aluminium sponge, Archives of Metallurgy and Materials, (2019), 64(3), 1145-1150, ISSN 1733-3490.
 465. Sulima I., Homa M., Malczewski P., High-temperature corrosion resistance of steel-matrix composites, Metallurgy and Foundry Engineering, (2015), 41(2), 71-84, ISSN 2300-8377.
 466. Szczepaniak-Lalewicz K., Badania właściwości fizykochemicznych materiałów formierskich stosowanych w odlewnictwie precyzyjnym, Odlewnictwo Współczesne - Polska i świat, (2016), 9(4), 6-16, ISSN 1898-7257
 467. Szczepaniak-Lalewicz K., Inteligentne nanostruktury – dużo gadania, mało efektów? Mity i fakty, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(4), 56–79, ISSN 1899-2439.
 468. Szczepaniak-Lalewicz K., Badania wybranych właściwości fizykochemicznych mas modelowych stosowanych w metodzie wytapianych modeli, Przegląd Odlewnictwa, (2016), 66(11-12), 550-557, ISSN 0033-2275.
 469. Szczepaniak-Lalewicz K., Tybulczuk J., Opracowanie innowacyjnej metody wytwarzania aktywnych chemicznie nanopokryć na formy i rdzenie / Development of innovative method to procedure chemically active nano-coatings for moulds and cores, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 33-42, ISSN 1899-2439
 470. Szczepaniak-Lalewicz K., Woś M., Opracowanie podstaw dyfuzyjnego mechanizmu suszenia formy ceramicznej / Building foundations for the diffusion mechanism of ceramic mould drying, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 67-, ISSN 1899-2439.
 471. Szymczak T., Gumienny G., Wilk-Kołodziejczyk D., Pacyniak T., Wpływ chromu na proces krystalizacji, mikrostrukturę i właściwości siluminu podeutektycznego / Effect of chromium on the crystallization process, microstructure and properties of hypoeutectic Al-Si alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(1), 55-72, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 472. Tchórz A., Gil A., Porównanie wyników badań metrologicznych uzyskanych za pomocą rentgenowskiej tomografii komputerowej i skanera optycznego 3D / Comparison of the results of metrological tests obtained from X-ray computed tomography and optical 3D scanner, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 63-76, ISSN 1899-2439.
 473. Tchórz A., Krzak I., Książek M., Ocena budowy wielowarstwowych form ceramicznych pod kątem nieciągłości wewnętrznych przy zastosowaniu metody rentgenowskiej tomografii komputerowej / Evaluation of the structure of multi-layer ceramic moulds for internal discontinuities using the x-ray computed tomography method, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(3), 137-147, ISSN 2658-0152.
 474. Turalska P., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Wettability, reactivity and interfaces in the Gd/TiO2 system, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 303-308, ISSN 1899-2439.
 475. Turalska P., Sobczak N., Kudyba A., Nowak R., Homa M., Siewiorek A., Boroń Ł., Klasik A., Wpływ wielkości kropli na kinetykę zwilżania w układzie SAC305/Ni / The influence of the drop-size effect on the wetting kinetics in SAC305/Ni system, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(2), 3–18, ISSN 1899-2439.
 476. Turalska P., Sobczak N., Polkowska A., Bruzda G., Kudyba A., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Zwilżalność i reaktywność ciekłego Gd w kontakcie z ceramiką Al2O3 / Wettability and reactivity of liquid Gd in contact with Al2O3 ceramics, Inżynieria Powierzchni, (2017), 22(4), 41-48, ISSN 1426-1723.
 477. Turzyński J., Pytel A., Pysz A., Żuczek R., Zastosowanie nowoczesnej metodyki badań w procesie optymalizacji konstrukcji wielkogabarytowych odlewów, Przegląd Odlewnictwa, (2016), 66(1-2), 10-14, ISSN 0033-2275.
 478. Tybulczuk I., Tybulczuk J., Wzrost uzysku kluczem do poprawy rentowności i sukcesu odlewni na konkurencyjnym rynku, Przegląd Odlewnictwa (2010), 60(3–4), 108–119, ISSN 0033-2275.
 479. Tybulczuk J., Gaz łupkowy - potencjalne możliwości zmniejszania kosztów produkcji, a także szansa rozszerzenia rynku odbiorców odlewów, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat (2013), 6(4), 6-17.
 480. Tybulczuk J., Konwersja szansą dla polskiego odlewnictwa i innowacyjnego przemysłu, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2014), 7(1), 6-13, ISSN 1898-7257.
 481. Tybulczuk J., Konwersja szansą dla polskiego odlewnictwa i innowacyjnego przemysłu. Cz. 2, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2014), 7(4), 6-17, ISSN 1898-7257.
 482. Tybulczuk J., Energia i jej wpływ na przyszłość polskiego odlewnictwa, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(1–2), 16–26, ISSN 0033-2275.
 483. Tybulczuk J., Energia znaczącym elementem struktury kosztów produkcji odlewów. Kierunki działań w celu zmniejszenia jej zużycia, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(11–12), 640–649, ISSN 0033 2275.
 484. Tybulczuk J., Gaz łupkowy szansą dla polskiego przemysłu odlewniczego?, STAL. Metale & Nowe Technologie (2013) (5–6), 126–129, ISSN 1895-6408.
 485. Tybulczuk J., ADI – nowoczesne tworzywo odlewnicze. Żeliwo sferoidalne hartowane z przemianą izotermiczną, STAL. Metale & Nowe Technologie (2013) (9–10), 124–126, ISSN 1895-6408.
 486. Tybulczuk J., Franaszek T., Kapłon P., Bardziej wydajnie, innowacyjnie i ekologicznie. Targi w Hanowerze 19–23 kwietnia 2010 roku, Przegląd Odlewnictwa (2010), 60(7–8), 358–360, ISSN 0033-2275.
 487. Tybulczuk J., Jaśkowiec K., Gwiżdż A., Wpływ modyfikacji bezpośredniej w formie odlewniczej na strukturę stopów żelaza, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(3), 17–26, ISSN 1899-2439.
 488. Tybulczuk J., Tybulczuk I., Czekaj E., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Sposób modyfikacji stopów metali w formie odlewniczej, Biuletyn Urzędu Patentowego (2011), 12(977), 5.
 489. Uhl W., Opracowanie metody wytwarzania ograniczonej ilości wysokiej jakości materiałów wsadowych w postaci granulatu o założonym składzie chemicznym / Elaboration of a method of producing a limited amount of high quality charge materials in the form of granulate of a complex chemical composition, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(2), 133-142, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 490. Uhl W. , Metody wytwarzania materiałów wsadowych w postaci granulatu, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, (2019), (5), 20-24, ISSN 2082-6877.
 491. Uhl W., Jaśkowiec K., Explore the Potential Use of Cast Ductile Iron (ADI) on the Working Parts of Machines Working in Municipal Wastewater Treatment Plant, ECONTECHMOD. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes (2012), 1(1), 57–61, ISSN 2084-5715.
 492. Uhl W., Jaśkowiec K., Dobór materiału na elementy robocze maszyn pracujących w oczyszczalniach ścieków komunalnych / Choice of material for the working parts of machines operating in municipal wastewater treatment plants, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 33–40, ISSN 1899-2439.
 493. Uhl W., Pirowski Z., Jaśkowiec K., Trials Manufacture and Test Castings from Inconel Alloy, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 73–78, ISSN 1897-3310.
 494. Uniwersał A., Wróbel M., Wroński S., Bonarski J., Tchórz A., Kania B., Comparison of Selected Methods of the Porosity Testing in Pressure Die-Castings of the AZ91 Alloy / Porównanie wybranych metod badania porowatości odlewów ciśnieniowych ze stopu magnezu AZ91, HUTNIK – Wiadomości Hutnicze (2013) 80(4), 235–241, ISSN 1230-3534.
 495. Walczak W., Fajkiel A., Dudek P., Nowoczesna technologia produkcji form ciśnieniowych, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2015), 8(2), 5-14, ISSN 1898-7257.
 496. Warmuzek M., Primary crystals of AlFeMnSi intermetallics in the cast AlSi alloys, Archives of Metallurgy and Materials, (2017), 62(3), 1659-1664, ISSN 1733-3490, doi:10,1515/amm-2017-0254. (30 p., A)
 497. Warmuzek M., Microstructure Evolution during Peritectic L + Al6Mn(Fe)-Alfa-Al + Alfa-AlMnFeSi Process in AlFeMnSi Alloys / Ewolucja mikrostrukturalna podczas przemiany perytektycznej: L + Al6Mn(Fe)-Alfa-Al + Alfa-AlMnFeSi w stopach AlFeMnSi, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(1), 35–57, ISSN 1899-2439.
 498. Warmuzek M., Analiza składu chemicznego faz międzymetalicznych AlMnFe oraz AlMnFeSi w eutektykach międzydendrytycznych w stopach aluminium / Analysis of the chemical composition of AlMnFe and AlFeMnSi intermetallic phases in the interdendritic eutectics in the Al-alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(1), 3–12, ISSN 1899-2439.
 499. Warmuzek M., Ścieżka krystalizacji w stopach AlFeMnSi podczas powstawania pierwotnych wydzieleń faz międzymetalicznych, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(3), 51–60, ISSN 1899-2439.
 500. Warmuzek M., The AlFeMnSi intermetallics competition in the interdendritic eutectics in AlSi cast alloys influenced by cooling rate and transition metals content / Konkurencyjna krystalizacja faz międzymetalicznych AlFeMnSi w eutektykach międzydendrytycznych w odlewniczych stopach AlSi - wpływ składu i szybkości chłodzenia, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(1), 7-16, ISSN 1899-2439
 501. Warmuzek M., Polkowska A., Maps of crystal lattice orientation in polyphase microregions as a parameter of the microstructure image of a multicomponent metal alloy, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(3), 127-136, ISSN 2658-0152.
 502. Wawrylak M., Leśniewski W., Szczepaniak-Lalewicz K., Porównanie grubości warstw materiału uzyskanego podczas przejścia zol-żel (metodą dip-coating ) na podłożach wyciąganych z wodnych roztworów spoiw koloidalnych / Comparison of layer thickness on materials produced by sol-gel transition on substrates removed from aqueous solutions of colloidal binders, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 43-50, ISSN 1899-2439.
 503. Wańczyk K., Gil A., Kowalski P., The use of rapid prototyping methods to perform flexible pattern mold for compressor turbine casting in the gypsum molds, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 3), 95-98, ISSN 1897-3310.
 504. Wańczyk K., Małysza M., Wawrylak M. , Badania wytrzymałościowe oraz symulacje komputerowe procesu wytwarzania odlewów otrzymywanych w formach gipsowych z wysokowytrzymałych stopów aluminium AlZnMgCu / Testing of mechanical properties and computer simulations of the manufacturing process of castings obtained in gypsum moulds from high-strength AlZnMgCu aluminum alloys, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(4), 165-182, ISSN 2658-0152.
 505. Wańczyk K., Ziółkowski E., Zastosowanie wybranych generatorów pseudolosowych do symulacji naważania materiałów wsadowych, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(sp.is. 4), 127-130, ISSN 1897-3310.
 506. Wójcik-Grzybek D., Frydman K., Sobczak N., Nowak R., Wpływ reaktywnych dodatków stopowych na zwilżalność w układzie Ag/C, Inżynieria Materiałowa (2010), 31(2), 104–108, ISSN 0208-6247.
 507. Wójcik-Grzybek D., Frydman K., Sobczak N., Nowak R., Piątkowska A., Pietrzak K., Effect of Ti and Zr additions on wettability and work of adhesion in Ag/C system, Materiały Elektroniczne (Electronic Materials), (2017), 45(1), 4-11, ISSN 0209-0058.
 508. Wieliczko P., Gil A., Leśniewski W., Kowalski P., Wańczyk K., Dziedzic S., Zastosowanie technik szybkiego prototypowania w produkcji odlewów prototypowych, Przegląd Odlewnictwa, (2017), 67(11-12), 432-434, ISSN 0033-2275.
 509. Wierzchowski W., Grochal T., Semi-Solid Processing Method for Cast Iron, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 149–154, ISSN 1897-3310.
 510. Wierzchowski W., Grochal T., Metoda przetwarzania żeliwa w stanie półstałym, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(4), 27–37, ISSN 1899-2439.
 511. Wildhirt E., Jakubski J., Sapińska M., Sitko S., Kamińska J., Wybrane metody badań powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie odlewnicze / Selected methods of testing protective coatings applied on casting moulds and cores, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(2), 125-132, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 512. Wilk-Kołodziejczyck D.,Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Śnieżyński B., Jaśkowiec K., Legień G., The heurestic model based on LPR in the context of material conversion, Arch. Metall. Mater., (2017), 62, 1603-1607, ISSN 1733-3490
 513. Wilk-Kołodziejczyk D., Supporting the manufacturing process of metal products with the methods of artificial intelligence, Archives of Metallurgy and Materials, (2016), 61(4), 1995-1998, ISSN 1733-3490.
 514. Wilk-Kołodziejczyk D., Reasoning algorithm for creative decision support system integrating inference and machine learning, Computer Science,(2017), 18(3), 317-338, issn 1508-2806
 515. Wilk-Kołodziejczyk D., Wspieranie procesu wytwarzania elementów metalowych poprzez zastosowanie metod opartych o sztuczną inteligencję, Przegląd Odlewnictwa, (2019), 69(5-6), 122-126, ISSN 0033-2275.
 516. Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Adrian W., Jaśkowiec K., Austempered ductile iron manufacturing data acquisition process with the use of semantic techniques, Archives of Metallurgy and Materials, (2016), 61(4), 2117-2122, ISSN 1733-3490.
 517. Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Rojek G., Regulski K., The Implementation of Computer Platform for Foundries Cooperating in a Supply Chain, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(3), 111–116, ISSN 1897-3310.
 518. Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Rojek G., Regulski K., Computer advisory system in the domain of copper alloys manufacturing, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(3), 77-80, ISSN 1897-3310
 519. Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Stefański Z., Smolarek A., Investigation of the process of data acquisition regarding the process of casting from the Internet, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(1), 212-216, ISSN 1897-3310. (15 p., B)
 520. Wilk-Kołodziejczyk D., Kowalski A., Opaliński A., Regulski K., Mrzygłód B., Gumienny G., Jaśkowiec K., Optymalizacja dodatków Ni i Cu w żeliwie ADI z uwzględnieniem szybkości stygnięcia odlewu / Optimization of Ni and Cu additions in ADI cast iron in respect of cast cooling rate, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(2), 85-94, ISSN 1899-2439.
 521. Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Dziaduś-Rudnicka J., Kluska-Nawarecka S., Overview of Activities on the Internet Devoted to Casting Technology, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 245–250, ISSN 1897-3310.
 522. Wilk-Kołodziejczyk D., Rojek G., Regulski K., The Decision Support System in the Domain of Casting Defects Diagnosis , Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(3), 107–110, ISSN 1897-3310.
 523. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Stan K., Nowak R., Microstructural Characterization of the Reaction Product Region Formed Due to the High Temperature Interaction of ZnO[0001] Single Crystal with Liquid Aluminum, Archives of Metallurgy and Materials (2013) 58(2), 351–355, doi: 10.2478/V10172-012-0197-Y, ISSN 1733-3490.
 524. Zapała R., Pach S., Górny M., Homa M., Siewiorek A., Wysokotemperaturowe utlenianie staliwa w parze wodnej, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(3), 61–70, ISSN 1899-2439.
 525. Zdonek B., Szypuła I., Gazdowicz J., Skupień P., Binek S., Dudkiewicz P., Karbowniczek M., Pytel A., Innowacyjne rozwiązania w technologii produkcji odkuwek o dużej masie ze stali ultraczystych dla przemysłu energetycznego i naftowego do eksploatacji w ekstremalnych warunkach, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, (2015), 67(2), 29-37, ISSN 0137-9941.
 526. Żółkiewicz M., Żółkiewicz Z., Characteristic Properties of Materials for Evaporative Patterns, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 289–292, ISSN 1897-3310.
 527. Żółkiewicz M., Żółkiewicz Z., Lost Foam Process – The Chance for Industry, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN, (2009), 9(9), 431–436, ISSN 1641-7739.
 528. Żółkiewicz Z., Pomniki Lwowa. Czasy powojenne. Cz. 1, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2012), 5(3-4), 79–89, ISSN 1898-7257.
 529. Żółkiewicz Z., Wybrane procesy odlewnicze w aspekcie ich wpływu na ochronę środowiska / Selected casting processes in the aspect of their effect on the environment protection, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(2), 97-110, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 530. Żółkiewicz Z., Baliński A., Żółkiewicz M., Charakterystyka procesu termicznego zgazowywania modeli polistyrenowych / Characteristics of the thermal process of polystyrene model gasification, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(3), 201-210, ISSN 1899-2439. (B, 10 p.)
 531. Żółkiewicz Z., Gwiżdż A., Pysz S., Nowak M., Use of Modern Techniques to Determine Porosity of Corps Casting Made of Copper Alloy, TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE (2013) 13(1), 205–208, ISSN 1641-7739.
 532. Żółkiewicz Z., Gwiżdż A., Pysz S., Nowak M., Methods of Porosity Elimination from Valve Corps Casting Made of Bronze, TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE (2013) 13(1), 209–214, ISSN 1641-7739.
 533. Żółkiewicz Z., Jankowski W., Badanie właściwości filtracyjnych doświadczalnych warstw ceramicznych, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(2), 51–62, ISSN 1899-2439.
 534. Żółkiewicz Z., Karwiński A., Effect of Temperature on the Volume Gas Emissions, ECONTECHMOD. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes (2012), 1(2), 75–77, ISSN 2084 5715.
 535. Żółkiewicz Z., Maniowski Z., Sierant Z., Młyński M., Ecological Aspects of the Use of Lost Foam Patterns, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 159–162, ISSN 1897-3310.
 536. Żółkiewicz Z., Maziarz W., Rogal Ł., Maj W., Tkaczewski P., Madej W., Garbień P., Oleksy W., Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii odlewania dedykowanej dla przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego w PIO Specodlew sp. z o.o., Przegląd Odlewnictwa, (2019), 69(7-8), 224-229, ISSN 0033-2275.
 537. Żółkiewicz Z., Młodnicki S., Krokosz J., Pabiś R., Ćwiklak R., Badanie innowacyjnych mieszanek do wykonania form gipsowych dla odlewów artystycznych / The research of innovative mixtures for plaster moulds used for artistic castings, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(1), 25–32, ISSN 1899-2439.
 538. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., The Lost Foam Process in Pilot Castings Plattes, Archives of Foundry Engineering (2009), 9(2), 143–146, ISSN 1897-3310.
 539. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Pomniki Lwowa. Czasy powojenne. Część 3, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2015), 8(1), 45-49, ISSN 1898-7257.
 540. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Zaginione pomniki Lwowa, Odlewnictwo Współczesne - Polska i świat, (2016), 9(1-2), 60-66, ISSN 1898-7257.
 541. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Wybrane pomniki przedwojennego Lwowa, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2012), 5(1), 53–62, ISSN 1898-7257.
 542. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Pomniki Lwowa. Czasy powojenne. Cz. 2, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2013), 6(3), 32–38, ISSN 1898-7257.
 543. Żebrowski J., Czawa B., Pawlińska A., Nowo opracowana metoda pomiaru rozkładu azotu i dodatków stopowych w warstwie azotowanej i węgloazotowanej w stopach żelaza / Newly developed method for measuring the decomposition of nitrogen and alloying elements in nitrated and carbonitrided layers of ferrous alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 89-98, ISSN 1899-2439.
 544. Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Oznaczanie tlenków azotu w środowisku pracy – parametry charakteryzujące metodę / Determination of nitrogen oxides content in the work environment – parameters characterising the method, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 33–44, ISSN 1899-2439.
 545. Żuczek R., Gwiżdż A., Wróblewski D., Komputerowa symulacja naprężeń powstających w wyniku zastosowanej obróbki cieplnej / Computer simulation of stresses occurring as a result of applied heat treatment, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(2), 37–56, ISSN 1899-2439.
 546. Żuczek R., Maj M., Piekło J., Pysz S., The design of a cast suspension element, determined by the pressure wave, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(3), 59-64, ISSN 1897-3310. (15 p., B)
 547. Żuczek R., Pysz S., Maj M., Piekło J., Shaping the strengh of cast rocker arm for special purpose vehicle, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(3), 95-98, ISSN 1897-3310; publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowanego ze środków NCBR
 548. Żuczek R., Pysz S., Małysza M., Maj M. , Integracja analiz numerycznych i badań doświadczalnych w procesie kształtowania lekkiej konstrukcji odlewanej / Integration of numerical analyses and experimental research in the process of forming light cast structures, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(4), 199-214, ISSN 2658-0152.
 549. Żurek Z., Homa M., Jaroń A., Stawiarski A., Utlenianie stali Crofer22APU w atmosferze pary wodnej, Ochrona przed Korozją (2011), (6), 349–352, ISSN 0473-77-33.
 550. Żurek Z., Homa M., Stawiarski A., Jaroń A., Gilewicz-Wolter J., Morfologia zgorzelin utworzonych na stali Crofer22APU podczas utleniania w atmosferze powietrza zawierającego SO2, Ochrona przed Korozją (2010), 53(11), 643–646, ISSN 0473-7733.
 551. Żurek Z., Jaroń A., Morgiel J., Homa M., Morphology of the Scale Formed on Crofer22APU Steel in Atmospheres AIR + SO2, Ochrona przed Korozją (2011), 54(6), 325–328, ISSN 0473-77-33.