txt xls Informacja: układ alfabetyczny wg nazwisk

 1. Dudziak T., Deodeshmukh V., Backert L., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Zieliński A., Sobczak J. , High temperature corrosion resistance of advanced engineering materials under steam oxidation conditions for Ultra Super Critical (USC) Coal Power Plants, (poster).
 2. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Kuder M., Pirowski Z., Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa. Materiały szkoleniowe, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), wyd. IV uzup. i popr.
 3. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2009 (wyd. 3).
 4. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Kuder M., Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2012 (wyd. uzup. i popr.).
 5. Jarosz A., Prowadzenie żeliwiaka i obliczanie namiaru wsadu metalowego, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012).
 6. Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J.J., Malczyk P., Kozera R., Czulak A., Boczkowska A., Gude M., Synthesis of aluminum-fly ash composites with halloysite addition by GPDI method and their characterisation, Euromat 2015, Warsaw Poland, 21-24.09.2015 (poster).
 7. Sobczak J.J., Odlewane metalowe materiały kompozytowe, Prezentacja, Konferencja „Nowoczesne tendencje w odlewnictwie w zakresie tworzyw i technologii", Kraków, 13-14 czerwca 2013
 8. Sobczak J.J., Teoria, praktyka, stan aktualny i perspektywy rozwoju odlewania pod ciśnieniem - Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo skryptowe, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).
 9. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce, Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 13 grudnia 2013
 10. Sobczak N., Turalska P., Homa M., Bruzda G., Nowak R., Siewiorek A., Kaban I., Mattern N., Eckert J., High temperature interaction of liquid Gd-Ti alloys with Y2O3 and ZrO2 substrates, Euromat 2015, Warsaw Poland, 21-24.09.2015 (poster).
 11. Warmuzek M., Stopy wstępne do produkcji stopów aluminium. Jakościowa i ilościowa interpretacja obrazów mikrostruktury, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012).
 12. Warmuzek M., Boroń Ł., Analiza i interpretacja mikroskopowych obrazów mikrostruktury stopów żelaza, Materiały szkoleniowe. Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).
 13. Warmuzek M., Boroń Ł., Metalografia technicznych stopów metali nieżelaznych, Materiały szkoleniowe. Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).
 14. Żebrowski J., Analizy chemiczne, Materiały szkoleniowe, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).