txt xls Info: alphabetical system ordering by names

 1. Adamczyk A., Adrian A., Adrian H., Durak J., Kluska-Nawarecka S., Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. Algorytmy wnioskowania w systemie diagnostyki wad wyrobów metalowych po ulepszaniu cieplnym, Exit Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa (2009), ISBN 978-83-60434-55-0.
 2. Antosiewicz A., Balcer E., Baliński A., Bielecka M., Budziaszek M., Fajkiel A., Głownia D., Karwiński A., Konieczna M., Krokosz J., Kryczek A., Książek M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Pezarski F., Rabczak K., Sobczak J., Sobczak N., Raport 2009, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), ISBN 978-83-88770-46-3.
 3. Antosiewicz A., Balcer E., Baliński A., Bielecka M., Budziaszek M., Fajkiel A., Głownia D., Karwiński A., Konieczna M., Krokosz J., Kryczek A., Książek M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Pezarski F., Rabczak K., Sobczak J.J., Sobczak N., Raport 2010, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-57-9.
 4. Antosiewicz A., Balcer E., Czawa B., Długosz P., Faber J., Górny Z., Izdebska-Szanda I., Karwiński A., Kozieł S., Krokosz J., Książek M., Kuder M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Madej W., Marzencka J., Rabczak K., Reguła T., Sobczak N., Sobczak J.J., Stachańczyk J., Stefański Z., Szczepaniak-Lalewicz K., Tchórz A., Uhl W., Warmuzek M., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Raport 2011, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), ISBN 978-83-88770-77-7.
 5. Antosiewicz A., Balcer E., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Marzencka J., Rabczak K., Działalność wspomagająca badania. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2011 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 69–91, ISBN 978-83-88770-80-7.
 6. Antosiewicz A., Bielecka M., Budziaszek M., Dziaduś-Rudnicka J., Faber J., Konieczna M., Kozieł S., Kryczek A., Książek M., Kudyba K., Łuszczkiewicz K., Madej J., Marzencka J., Pachota M., Pysz S., Siwecki K., Działalność wspomagająca badania. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 97–121, ISBN 978-83-88770-58-6.
 7. Antosiewicz A., Budziaszek M., Kryczek A., Książek M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Marzencka J., Rabczak K., Działalność wspomagająca badania. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 195–213, ISBN 978-83-88770-47-0.
 8. Antosiewicz I., Balcer E., Baliński A., Bielecka M., Budziaszek M., Czekaj E., Fajkiel A., Karwiński A., Konieczna M., Książek M., Latałło-Anulewicz M., Lisowska M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Pezarski F., Sobczak J., Sobczak N., Szymlet E., Turzyński J., Raport 2008, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), ISBN 978-83-88770-38-8.
 9. Asthana R., Sobczak N., Wettability in joining of advanced ceramics and composites: Issues and challenges, High Temperature Ceramic Matrix Composites 8: Ceramic Transactions, (2014), 248, 591-600, ISBN 978-1-118-93298-8..
 10. Asthana R., Sobczak N., Wettability in joining of advanced ceramics and composites, issues and challenges, Proceedings of 8th International Conference on High Temperature Ceramic Matrix Composites (2013).
 11. Balcer E., Budziaszek M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Martynowicz-Lis K., Marzencka J., Rabczak K., Szanda M., Działalność wspomagająca badania. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 89–99, ISBN 978-83-88770-47-0.
 12. Baliński A., O strukturze uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), ISBN 978-83-88770-432.
 13. Baliński A., Wstęp. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 9, ISBN 978-83-88770-47-0.
 14. Baliński A., Wstęp. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 5, ISBN 978-83-88770-58-6.
 15. Baliński A., Raport 2014, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2015), ISBN 978-83-88770-82-1
 16. Baliński A., Masy formierskie i rdzeniowe. Powłoki ochronne i oddzielające stosowane dla form i rdzeni, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 1035-1058, ISBN 978-83-904306-9-0.
 17. Baliński A. (red.), Raport Instytutu Odlewnictwa 2012, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), ISBN 978-83-88770-86-9.
 18. Baliński A. (red.), Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2012-2013. Wybrane zagadnienia, Instytut Odlewnictwa, Kraków, (2014), ISBN 978-83-88770-99-9.
 19. Baliński A. (red.), Raport 2017, Instytut Odlewnictwa, Kraków, (2018), ISBN 978-83-944902-8-7.
 20. Baliński A. (red.), Raport 2015, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-88770-85-2.
 21. Baliński A., Izdebska-Szanda I., Ecological and Technological Aspects Uses of Chemical Modification of Hydrated Sodium Silicate. Wysokojakościowe technologie odlewnicze, materiały i odlewy, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Odlewnictwa, Gliwice (2011), 19–34, ISBN 978-83-929266-1-0.
 22. Baliński A., Izdebska-Szanda I., Ecological and Technological Aspects Uses of Chemical Modification of Hydrated Solidum Silicate. Wysokojakościowe technologie odlewnicze, materiały i odlewy, Polska Akademia Nauk, Komisja Odlewnictwa, Katowice–Gliwice (2011), 19–34, ISBN 978-83-929266-1-0.
 23. Baliński A., Izdebska-Szanda I., Zmiany potencjału Zeta układu wiążącego „uwodniony krzemian sodu – dioctan glikolu etylenowego”. Polska metalurgia w latach 2006–2010, Wyd. Naukowe „Akapit”, Kraków (2010), 418–425, ISBN 978-83-60958-64-3.
 24. Białobrzeski A., Eksperymenty technologiczne i analiza numeryczna procesu odlewania pod- i nadeutektycznych stopów aluminium w stanie stało-ciekłym. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 71–89, ISBN 978-83-88770-60-9.
 25. Białobrzeski A., Chojecki A., Dobosz W., Fedoryszyn A., Franaszek T., Holtzer M., Kapłon P., Kowalska K., Latałło-Anulewicz M., Martynowicz-Lis K., Pachota M., Piaskowski J., Rzadkosz S., Tybulczuk J., Welkens A., Foresight Technologiczny Odlewnictwa Polskiego, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), ISBN 978-83-88770-44-9.
 26. Białobrzeski A., Ciućka T., Dudek P., Fajkiel A., Huebner K., Pezda J., Saja K., Stopy ultralekkie na bazie magnezu i litu o strukturze dwufazowej alfa-beta i jednofazowej beta, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 31–39, ISBN 978-83-88770-45-6.
 27. Białobrzeski A., Fajkiel A., Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. II. , Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 1–15, ISBN 978-83-88770-39-5.
 28. Białobrzeski A., Saja K., Hipoteza wykorzystania stałego elektrolitu w procesie ciągłej modyfikacji stopów aluminium. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa (2011), 160–165, ISBN 978-83-87745-19-6.
 29. Białobrzeski A., Saja K., Stanowisko eksperymentalne do ciągłej modyfikacji. Podeutektycznych stopów aluminium. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa (2011), 177–182, ISBN 978-83-87745-19-6.
 30. Białobrzeski A., Saja K., Hipoteza wykorzystania stałego elektrolitu w procesie ciągłej modyfikacji podeutektycznych stopów aluminium. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowe, Politechnika Częstochowska, WIPMIFS, Częstochowa (2011), 160–165, ISBN 978-83-87745-19-9.
 31. Białobrzeski A., Saja K., Stanowisko eksperymentalne do ciągłej modyfikacji podeutektycznych stopów aluminium. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej, Politechnika Częstochowska, WIPMIFS, Częstochowa (2011), 177–182, ISBN 978-83-87745-19-9.
 32. Boroń Ł., Radzikowska J.M., Sobczak N., Tchórz A., Kolorowy świat struktury materiałów, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-941558-9-6
 33. Boyko V., Czekaj E., Mykhalenkov K., Effect of Ti addition on the structure formation of Al-Mg-Si-Mn casting alloy, Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, s. 7-20. Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2018.
 34. Czawa B., Czekaj E., Górny Z., Gwiżdż A., Homa M., Jaśkowiec K., Kozieł S., Leśniewski W., Pirowski Z., Pytel A., Saja K., Sobczak N., Stefański Z., Warmuzek M., Wójcicki M., Metale i ich stopy. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca. Badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 105–161, ISBN 978-83-88770-47-0.
 35. Czawa B., Kozieł S., Kuder M., Tchórz A., Warmuzek M., Nowoczesne metody kontroli jakości stosowane w odlewnictwie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2011 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 35–57, ISBN 978-83-88770-80-7.
 36. Czawa B., Książek M., Tchórz A., Warmuzek M., Nowoczesne metody kontroli jakości odlewów. Wybrane zagadnienia. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 29–42, ISBN 978-83-88770-58-6.
 37. Czekaj E., Bezniklowe siluminy tłokowe o podwyższonej stabilności wymiarowej, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-53-1.
 38. Czekaj E., Dudek P., Fajkiel A., Saja K., Modelowanie matematyczne wpływu podstawowych parametrów technologicznych odlewania ciśnieniowego na wytrzymałość oraz twardość stopu AZ91. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. III, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 39–50, ISBN 978-83-88770-49-4.
 39. Czekaj E., Dybiec H., Fajkiel A., Sadowski P., Odlewnicze siluminy cynkowe, Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH im. S. Staszica, Kraków (2011), 17–27, ISBN 978-83-60958-80-3.
 40. Czekaj E., Izdebska-Szanda I., Karwiński A., Krokosz J., Młodnicki S., Pabiś R., Palma A., Ćwiklak R., Rozwojowe materiały i technologie oraz system szybkiego prototypowania (RPS). Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 61–73, ISBN 978-83-88770-58-6.
 41. Czekaj E., Pysz S., Boyko V., Mykhalenkov K., Warmuzek M., Odlewnicze stopy aluminium układów Al-Mg-Si, Al-Mg-Si-X-Y - aspekty poznawcze oraz praktyczne związane z ich wytwarzaniem, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2017, 15-35, ISBN 978-83-63663-92-6.
 42. Czekaj E., Pysz S., Garbacz-Klempka A., Żuczek R., Wprowadzenie do zagadnień konwersji elementów konstrukcyjnych - w tym wytwarzanych poprzez odlewanie, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2015, 45-62, ISBN 978-83-63663-61-2.
 43. Darłak P., Długosz P., Drenchev L., Innowacyjna metoda otrzymywania odlewów z metalowych materiałów kompozytowych krystalizujących pod wysokim ciśnieniem gazu. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 73–82, ISBN 978-83-88770-79-1.
 44. Darłak P., Długosz P., Krzyżak R., Zaawansowane materiały kompozytowe na bazie metali lekkich typu MAGFA i ALFA zbrojone popiołami lotnymi, Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania, red. M Woch, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (2014), 279-296, ISBN 978-83-938792-1-2.
 45. Darłak P., Homa M., Kudyba A., Nowak R., Sobczak J., Sobczak N., Wytwarzanie kompozytów metalowo-ceramicznych o strukturze gradientowej za pomocą infiltracji ciśnieniowej, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 189–200, ISBN 978-83-88770-45-6.
 46. Darłak P., Reguła T., Analiza procesu odlewania odśrodkowego kompozytów metalowych z wykorzystaniem autorskiego programu komputerowego ALFACENTRICAST, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 169–187, ISBN 978-83-88770-45-6.
 47. Dobrowolski G., Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Rough Sets Applied to the Roughcast System for Steel Castings. Intelligent Information and Database Systems, Proceedings, Part I, Korea, Daegu (2011), 52–61, ISBN 978-3-642-20038-0.
 48. Drenchev L., Sobczak J., Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by Use of Electromagnetic Field, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), ISBN 978-83-88770-55-5.
 49. Drenchev L., Sobczak J., Gasars. A Specific Class of Porous Materials. (Advanced Porous Materials by Knowledge-Based Design), Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Odlewnictwa, Warszawa–Kraków (2009), ISBN 978-83-88770-40-1.
 50. Drenchev L., Sobczak J.J., Self-healing materials as biomimetic smart structures, Instytut Odlewnictwa, Kraków, (2014), ISBN 978-83-88770-98-2.
 51. Dudek P., Białobrzeski A., Fajkiel A., Krótka historia odlewania pod ciśnieniem. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 5–16, ISBN 978-83-88770-79-1.
 52. Dudek P., Fajkiel A., Czekaj E., Lech-Grega M., Wpływ zawartości złomu obiegowego we wsadzie na właściwości mechaniczne wybranych odlewniczych stopów magnezu, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VI, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), 26–38, ISBN 978-83-88770-88-3
 53. Dudek P., Fajkiel A., Gazda A., Głownia K., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Książek M., Kuder M., Leśniewski W., Madej W., Nowak R., Pirowski Z., Pysz S., Pytel A., Rabczak K., Saja K., Siwecki K., Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Uhl W., Warmuzek M., Wodnicki J., Żuczek R., Metale i ich stopy. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 15–68, ISBN 978-83-88770-47-0.
 54. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Kranc M., Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VI, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), 7–18, ISBN 978-83-88770-88-3.
 55. Dudziak T., Steam oxidation of Fe-based materials, High Temperature Corrosion, ed. Zaki Ahmad, Rijeka, Croatia: InTech, (2016), 15-38. ISBN 978-953-51-2507-5.
 56. Dudziak T., Fundamental aspects of high temperature corrosion of materials for coal fired power plants, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016). ISBN 978-83-941558-8-9.
 57. Dudziak T., Sobczak N., Sobczak J., Deodeshmukh V., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Steam oxidation resistance of advanced austenitic steels with high Cr content and advanced Ni based alloys at high temperatures for A-USC coal fired power plant, Advanced in Materials Technology for Fossil Power Plants. Proceedings for the Eight International Conference October 11-14, 2016, Albufeira, Algrave, Portugal, eds. J. Parker, J. Shingledecker, J. Siefert, (2016), 901-912. USA: Electric Power Research Institute, Inc., ISBN-13: 978-1-62708-131-3.
 58. Dudziak T., Sobczak N., Sobczak J., Siewiorek A., Corrosion products development on HAYNES 282 gamma - prime (γʹ) strengthened alloy at 550°C under salt mist conditions for 500 hours, Advanced in Materials Technology for Fossil Power Plants. Proceedings for the Eight International Conference October 11-14, 2016, Albufeira, Algrave, Portugal, eds. J. Parker, J. Shingledecker, J. Siefert, (2016), 1140-1150. USA: Electric Power Research Institute, Inc., ISBN-13: 978-1-62708-131-3.
 59. Dziaduś-Rudnicka J., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Inteligentne procesy wytwórcze. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 45–57, ISBN 978-83-88770-58-6
 60. Długosz P., Darłak P., Reguła T., Analiza termowizyjna procesów odlewniczych. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 23–37, ISBN 978-83-88770-60-9.
 61. Długosz P., Górny Z., Krokosz J., Reguła T., Sobczak N., Stefański Z., Inteligentne procesy wytwórcze. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2011 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 9–34, ISBN 978-83-88770-80-7.
 62. Faber J., Ekologia w odlewnictwie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 85, ISBN 978-83-88770-47-0.
 63. Faber J., Madej W., Stefański Z., Żmudzińska M., Ekologia w odlewnictwie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 77–94, ISBN 978-83-88770-58-6.
 64. Faber J., Madej W., Żmudzińska M., Ekologia w odlewnictwie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2011 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 57–69, ISBN 978-83-88770-80-7.
 65. Faber J., Reguła T., Ekologia w odlewnictwie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 187–192, ISBN 978-83-88770-47-0.
 66. Fajkiel A., Wybrane aspekty odlewania ciśnieniowego, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VI, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), 19–25, ISBN 978-83-88770-88-3.
 67. Fajkiel A., Dudek P., Czekaj E., Zmiany zachodzące w warstwie wierzchniej formy ciśnieniowej podczas jej pracy. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. III, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 1–10, ISBN 978-83-88770-49-4.
 68. Fajkiel A., Dudek P., Lech-Grega M., Pęknięcia wkładek form ciśnieniowych jako efekt naprężeń cieplnych, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. II. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 45–54, ISBN 978-83-88770-39-5.
 69. Fajkiel A., Dudek P., Lech-Grega M., Wstępne badania wpływu złomu obiegowego na efekt endomodyfikacji w stopach magnezu. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 43–54, ISBN 978-83-88770-79-1.
 70. Fajkiel A., Dudek P., Reguła T., Czekaj E., Saja K., Lech-Grega M., Boczkal S., Bigaj M., Mitka M., Gawlik M., recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji, Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania, red. M. Woch, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (2014), 597-612, ISBN 978-83-938792-1-2.
 71. Fajkiel A., Dudek P., Saja K., Lech-Grega M., Badania wstępne nad recyklingiem złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 7–21, ISBN 978-83-88770-60-9.
 72. Fajkiel A., Reguła T., Saja K., Dudek P., Wytyczne dotyczące konstrukcji wybranych elementów układu wlewowego, w: Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. II, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 17–26, ISBN 978-83-88770-39-5.
 73. Garbacz-Klempka A., Czekaj E., Kozana J., Piękoś M., Najstarsze zastosowanie technologii odlewania precyzyjnego z wykorzystaniem metody wytapianych modeli, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia Odlewnicteo Metali Nieżelaznych , Wyd. Naukowe "Akapit", Kraków (2015), 63-76, ISBN 978-83-63663-61-2
 74. Garbacz-Klempka A., Karczmarek Ł., Czekaj E., Gruszka D., Kozana J., Piękoś M., Badania technologiczne pradziejowych wyrobów metalowych na przykładzie nowego depozytu zachodnio Mazowieckiego z epoki brązu, Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, s. 21-36. Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2018.
 75. Garbacz-Klempka A., Kwak Z., Kozana J., Piękoś M., Czekaj E., Formy odlewnicze i opis technologii procesów odlewniczych w epoce brązu, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2017, 37-62, ISBN 978-83-63663-92-6.
 76. Gazda A., Badania dylatometryczne przemian zachodzących w miedziowo- -niklowym żeliwie sferoidalnym w aspekcie doboru parametrów obróbki cieplnej. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 141–154, ISBN 978-83-88770-70-8.
 77. Gazda A., Metody kontroli jakości metalu i odlewu. Wybrane właściwości fizyczne, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, 2014, 938-949. ISBN 978-83-904306-9-0.
 78. Gazda A., Gwiżdż A., Pirowski Z., Metalurgia pod ciśnieniem, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 277–287, ISBN 978-83-88770-45-6.
 79. Górny Z., Dzienniki z niektórych podróży zagranicznych, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009).
 80. Górny Z., Miedź i jej stopy o wysokiej konduktywności, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-54-8.
 81. Górny Z., Odlewnictwo metali nieżelaznych badania doświadczalne i symulacyjne oraz studia prowadzone przez autora w Instytucie Odlewnictwa w latach 1950–2010, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-67-8.
 82. Górny Z., Technika odlewania i główne procesy technologiczne. Wykonywanie odlewów, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 17-32, ISBN 978-83-904306-9-0.
 83. Górny Z., Technika odlewania i główne procesy technologiczne. Metalurgia odlewnicza, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 33-47, ISBN 978-83-904306-9-0.
 84. Górny Z., Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Materiały wsadowe, dodatki stopowe, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 427-430, ISBN 978-83-904306-9-0.
 85. Górny Z., Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Topienie metalu, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 431-469, ISBN 978-83-904306-9-0.
 86. Górny Z., Technika odlewania i główne procesy technologiczne. Krzepnięcie i krystalizacja odlewów, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 48-74, ISBN 978-83-904306-9-0.
 87. Górny Z., Balcer E., Kryczek A., Technika odlewania i główne procesy technologiczne. Tendencje i prognozy rozwojowe odlewnictwa, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 75-82, ISBN 978-83-904306-9-0.
 88. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Metody sztucznej inteligencji w doskonaleniu procesów produkcyjnych w odlewnictwie. Tendencje optymalizacji systemu produkcyjnego w odlewniach, Polska Akademia Nauk, Komisja Odlewnictwa, Katowice–Gliwice (2010), 187–212, ISBN 978-83-929266-1-0.
 89. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Czekaj E., Saja K., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Eksploracyjna analiza wyników ulepszania cieplnego brązu z zastosowaniem wybranych metod sztucznej inteligencji, Polska Metalurgia w latach 2011-2014, red. K. Świątkowski, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, Kraków, (2014), 283-294, ISBN 978-83-63663-47-6.
 90. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Pysz S., Regulski K., Ekspertowy, dostępny sieciowo, system wspomagania procesów odlewniczych w obszarze diagnostycznym oraz podejmowania decyzji, dostosowany do nowych technologii, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 251–261, ISBN 978-83-88770-45-6.
 91. Górny Z., Kuder M., Leśniewski W., Saja K., Struktura odlewów. Wybrane zagadnienia, Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 11–26, ISBN 978-83-88770-58-6.
 92. Homa M., Siewiorek A., Wykorzystanie metody TG oraz SPM w badaniach wysokotemperaturowego utleniania. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 155–173, ISBN 978-83-88770-70-8.
 93. Ignaszak Z., Tchórz A., Metody kontroli jakości metalu i odlewu. Metody kontroli jakości metalu i odlewu, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 913-937, ISBN 978-83-904306-9-0.
 94. Izdebska-Szanda I., Masy formierskie i rdzeniowe. Zasady doboru mas, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 1075-1088, ISBN 978-83-904306-9-0.
 95. Izdebska-Szanda I., Baliński A., Ekologiczne, modyfikowane spoiwo nieorganiczne do mas samoutwardzalnych, Polska Metalurgia w latach 2011-2014, red. K. Świątkowski, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, Kraków, (2014),453-465, ISBN 978-83-63663-47-6.
 96. Izdebska-Szanda I., Baliński A., Angrecki M., Palma A., Stefański Z., Madej W., Żmudzińska M., Ekologiczne technologie formy i rdzenia dla odlewów z metali nieżelaznych wraz z ich recyklingiem i utylizacją, Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania, red. M. Woch, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (2014), 581-595, ISBN 978-83-938792-1-2.
 97. Izdebska-Szanda I., Jaszczółt K., Materiały formierskie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 71–77, ISBN 978-83-88770-47-0.
 98. Izdebska-Szanda I., Matuszewski S., Wstępne badania działania i oceny zagrożeń stanowiskowych z wykorzystaniem pyłomierza DustTrak 8533 DRX Aerosol Monitor. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 21–31, ISBN 978-83-88770-70-8.
 99. Janus A., Czekaj E., Garbacz-Klempka A., Sposoby identyfikacji i przyczyny powstawania "czarnych wtrąceń" pojawiających się na zewnętrznych polerowanych fragmentach odlewów z siluminów , Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, s. 57-68. Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2018.
 100. Jaszczółt K., Badania właściwości fizykochemicznych mas modelowych i materiałów ceramicznych. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 75–85, ISBN 978-83-88770-70-8.
 101. Jaworska L., Morgiel J., Pomorska M., Sobczak N., Ocena reaktywności ciekłego Al, AlTi lub AlSi ze spiekami Si3N4 z udziałem Y2O3 i Al2O3 prowadzona z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 101–108, ISBN 978-83-88770-45-6.
 102. Jaśkowiec K., Pytel A., Urządzenie do badania zmęczenia cieplnego tworzyw metalowych. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 98–108, ISBN 978-83-88770-81-4.
 103. Karwiński A., Fizykochemiczne i technologiczne podstawy wykonywania form ceramicznych stosowanych w odlewaniu precyzyjnym, Kraków: Instytut Odlewnictwa, (2013), ISBN 978-83-88770-89-0.
 104. Karwiński A., Parametry technologiczne procesu wykonywania form ceramicznych z udziałem “wodnego” spoiwa krzemianowego, Polska Metalurgia w latach 2011–2014, red. K. Świątkowski. Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, Kraków, (2014), 529–541, ISBN 978-83-63663-47-6.
 105. Karwiński A., Pezarski F., Stefański Z., Materiały formierskie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 165–173, ISBN 978-83-88770-47-0.
 106. Karwiński A., Pysz S., Systemy Szybkiego Prototypowania RPS (Rapid Prototyping Systems). Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 81–82, ISBN 978-83-88770-47-0.
 107. Klasik A., Sobczak J.J., Pietrzak K., Sobczak N., Wojciechowski A., Influence of Multiple Remelting of Particulate Reinforced Cast Aluminium Composites on their Properties and Structure, Motor Transport Institute, Foundry Research Institute, Warsaw–Krakow (2012), ISBN 978-83-60965-37-5, ISBN 978-83-88770-62-3.
 108. Kluska-Nawarecka S., Baliński A., Słowo wstępne do omówienia wyników badań prof. Zbigniewa Górnego, Polska Metalurgia w latach 2011–2014, red. K. Świątkowski. Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, Kraków, (2014), 279-282, ISBN 978-83-63663-47-6.
 109. Kluska-Nawarecka S., Durak J., Regulski K., Wnioskowanie w zintegrowanych bazach wiedzy z użyciem modelu ontologicznego. INFOBAZY 2011, Nauka – Projekty Europejskie – Społeczeństwo Informacyjne, Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk (2011), 143–148, ISBN 978-83-930549-5-4.
 110. Kluska-Nawarecka S., Kowalski A., Kuder M., Regulski K., Wójcik T., Tworzenie modeli decyzyjnych z zastosowaniem logiki rozmytej w obszarze rozpoznawania gatunków żeliwa poprzez automatyczną analizę obrazu, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 239–249, ISBN 978-83-88770-45-6.
 111. Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Regulski K., Multi-aspect Character of the Man-computer Relationship in a Diagnostic-Advisory System. Human–Computer Systems Interaction: Backgrounds and Applications, Vol. 2, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (2012), ISBN 978-3-642-23186-5.
 112. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Logika rozmyta w diagnostyce wad odlewów. Wysokojakościowe technologie odlewnicze, materiały i odlewy, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Odlewnictwa, Gliwice (2011), 143–156, ISBN 978-83-929266-1-0.
 113. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Practical Aspects of Knowledge Integration using Attribute Tables Generated from Relational Databases. Semantic Methods for Knowledge Management and Communications, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2011), 13–22, ISBN 978-3-642-23418-7.
 114. Kowalski A., Żeliwo. Właściwości odlewnicze, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 149-180, ISBN 978-83-904306-9-0.
 115. Kowalski A., Rozwój żeliwa ADI w Instytucie Odlewnictwa, Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 63–76, ISBN 978-83-88770-41-8.
 116. Kowalski A., Żeliwo ADI: właściwości i zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 9–26, ISBN 978-83-88770-41-8.
 117. Kowalski P., Pieczara A., Żuczek R., Zastosowanie technik szybkiego prototypowania do wizualizacji elementów odlewanych dla przemysłu górniczego. Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (2010), 215–222.
 118. Kozieł S., Metody kontroli jakości metalu i odlewu V.1. Ocena składu chemicznego, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 845-852, ISBN 978-83-904306-9-0.
 119. Kozieł S., Czawa B., Badanie składu chemicznego stopów aluminium, miedzi, tytanu, cyny, węgla i siarki oraz gazów w metalach z zastosowaniem analizatorów typ CS600 i TCH600 oraz spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem jarzeniowym GDS850A firmy LECO. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 51–62, ISBN 978-83-88770-70-8.
 120. Koźlak J., Śnieżyński B., Wilk-Kołodziejczyk D., Leśniak A., Jaśkowiec K., Multi-agent environment for decision-support in production systems using machine learning methods, Computational Science – ICCS 2019 19th International Conference, Faro, Portugal, June 12–14, 2019, Part II, p. 517-529. J.M.F. Rodrigues, P.J.S. Cardoso, J. Monteiro, R. Lam, V.V. Krzhizhanovskaya, M.H. Lees, J.J. Dongarra, P.M.A. Sloot.
 121. Krokosz J., Pabiś R., Możliwości wykorzystania zjawiska fluorescencji rentgenowskiej do badań składu chemicznego stopów metali z wykorzystaniem urządzenia NITON XL3T GOLDD. Rzemiosło artystyczne i rzemiosło w Polsce. Dawne i nowoczesne odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruń, (2011), 199–204, ISBN 978-83-88341-61-8.
 122. Krokosz J., Pabiś R., Paś M., Innowacyjne metody kontroli składu chemicznego obiektów z zastosowaniem przyrządu NITON wykorzystującego zjawisko mikrofluoroescencji rentgenowskiej. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 11–20, ISBN 978-83 88770-70-8.
 123. Krokosz J., Przybylski J., Dawne i nowe odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń (2011), ISBN 978-83-88341-61-8.
 124. Krokosz J., Pysz S., Systemy Szybkiego Prototypowania RPS (Rapid Prototyping Systems). Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 177–183, ISBN 978-83-88770-47-0.
 125. Książek M., Nejman I., Pałka P., Grzelka R., The Influence of Thermal Sprayed Coats Chemical Composition on the Microstructure and Properties. Novel Materials, Coats and Nanoengineering, Trans Tech Publications (2011), 113–120, ISBN 13-978-3-03785-047-3.
 126. Kuder M., Nowoczesna aparatura badawcza stosowana w technologii wytopów żeliwa odpornego na zmęczenia cieplne. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 54–65, ISBN 978-83-88770-81-4.
 127. Kuder M., Jaśkowiec K., Nowa aparatura pomiarowa w zakładzie stopów żelaza Instytutu Odlewnictwa w Krakowie. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 87–116, ISBN 978-83-887-70-8.
 128. Kuder M., Pytel A., Ocena stanu metalurgicznego żeliwa z grafitem wermikularnym w oparciu o pomiar aktywności tlenu i wybrane parametry krzywej krzepnięcia. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 66–74, ISBN 978-83-88770-81-4.
 129. Kudyba A., Nowak R., Radziwiłł W., Sienicki E., Sobczak N., Zwilżalność i reaktywność MgO w kontakcie z ciekłym Al, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 89–100, ISBN 978-83-88770-45-6.
 130. Kudyba A., Siewiorek A., Sobczak N., Effect of Temperature, Substrate Type and Zn Content on Wetting Properties and Microstructure of Sn-Zn Alloys. Vol. 2, Progress in Eco-Electronics, Monographs of Tele & Radio Research Institute, Warsaw (2012), ISBN 978-83-926599-4-5.
 131. Lech-Grega M., Boczkal S., Fajkiel A., Ujawnianie ziarna w stopach magnezu. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 61–69, ISBN 978-83-88770-60-9.
 132. Lech-Grega M., Mitka M., Morito M., Fajkiel A., Dudek P., Czekaj E., Badania składu chemicznego i fazowego złomu obiegowego stopów magnezu. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 107–120, ISBN 978-83-88770-60-9.
 133. Leśniewski W., Wieliczko P., Karwiński A., Opracowanie parametrów procesu wykonywania odlewów ze stopów tytanu przy wykorzystaniu technologii warstwowych form ceramicznych oraz próżniowego pieca odśrodkowego. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 117–140, ISBN 978-83-88770-70-8.
 134. Morgiel J., Nowak R., Sobczak N., Wojewoda-Budka J., Wysokotemperaturowa reaktywność ciekłego aluminium z podłożami tlenkowymi ZnO i Y2O3. Polska metalurgia w latach 2006–2010, Wyd. Naukowe „Akapit”, Kraków (2010), 744–752, ISBN 978-83-60958-64-3.
 135. Morgiel J., Pomorska M., Sobczak N., Charakterystyka produktów reakcji ciekłego Al oraz AlTi6 ze spiekami mulitu prowadzona technikami transmisyjnej mikroskopii elektronowej, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 201–212, ISBN 978-83-88770-45-6.
 136. Młodnicki S., Stożek S., Badyna K., Kolos z Katedry Wawelskiej w miniaturach. Rzemiosło artystyczne i rzemiosło w Polsce. Dawne i nowoczesne odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruń, (2011), 187–192, ISBN 978-83-88341-61-8.
 137. Młodnicki S., Tybulczuk J., Wierzbicki J., Metal w filatelistyce. Rzemiosło artystyczne i rzemiosło w Polsce. Dawne i nowoczesne odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruń, (2011), 193–198, ISBN 978-83-88341-61-8.
 138. Nawarecki E., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Śnieżyński B., Legień G., Human-Computer Systems Interaction. Integrated Multi-functional LPR Intelligent Information System, Springer International Publishining AG 2017, pp. 143-158, ISBN 978-3-319-62119-7
 139. Nawarecki E., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Śnieżyński B., Legień G., Integrated Multi-functional LPR Intelligent Information System, Z.S. Hippe et al. (eds.), Human-Computer Systems Interaction, Advances in Intelligent Systems and Computing, (2018), 551, DOI 10.1007/978-3-319-62120-3_12, Print ISBN 978-3-319-62119-7.
 140. Pieczora E., Zachura A., Pirowski Z., Pysz S., Kurdziel P., Żyła P., Kotulski W., Flextrack - innowacyjny system posuwu kombajnu ścianowego. Cz. 1, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Kraków: AGH, (2015), 185-194, ISBN 978-83-930353-5-9.
 141. Pirowski Z., Kompendium wiedzy o 269 stopach niklu. Podstawowe dane materiałowe., Instytut Odlewnictwa, Kraków (2017), ISBN 978-83-9444902-7-0
 142. Pirowski Z., Stopy niklu jako nowoczesne tworzywo odlewnicze do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacji, Kraków: Instytut Odlewnictwa, (2013), ISBN 978-83-88770-91-3.
 143. Pirowski Z., Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Stopy niklu, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 556-580, ISBN 978-83-904306-9-0.
 144. Pirowski Z., Odlewane narzędzia rolnicze pracujące w glebie, Polska Metalurgia w latach 2011-2014, red. K. Świątkowski, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 543-553, ISBN 978-83-63663-47-6.
 145. Pirowski Z. (red.), Raport 2018, Instytut Odlewnictwa, Kraków, (2019), ISBN 978-83-944902-9-4.
 146. Pirowski Z., Kranc M., Jaśkowiec K., Stopy odlewnicze pracujące w trudnych warunkach zużycia termicznego. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 75–97, ISBN 978-83-88770-81-4.
 147. Pirowski Z., Uhl W., Jaśkowiec K., Krzak I., Wójcicki M., Gil A., Kotulski W., Kurdziel P., Pieczora E., Zachura A., Innowacyjny system posuwu FLEXTRACK - ocena jakości wykonanych odlewów prototypowych, Praca zb. pod red. A. Klicha, A. Kozieła: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność - KOMTECH 2015. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, (2015), 250, ISBN 978-83-60708-90-3.
 148. Pirowski Z., Uhl W., Jaśkowiec K., Pysz S., Gazda A., Kotulski W., Kurdziel P., Zachura A., Innowacyjny system posuwu FLEXTRACK - dobór materiałów (stopów odlewniczych), Praca zb. pod red. A. Klicha, A. Kozieła: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność - KOMTECH 2015. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, (2015), 223-236, ISBN 978-83-60708-90-3.
 149. Pirowski Z., Uhl W., Wodnicki J., Stopy żelaza i niklu – stopy umacniane endogenicznie za pomocą azotu, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 17–30, ISBN 978-83-88770-45-6.
 150. Praca zbiorowa, Raport 2013, red. Andrzej Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2014.
 151. Praca zbiorowa pod red. J.J. Sobczaka, Jubileusz 70 lat Instytutu Odlewnictwa 1946-2016, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-944902-1-8.
 152. Przybylski J., Krokosz J., Żeliwne odlewy artystyczne stosowane w produkcji przemysłowej. Rzemiosło artystyczne i rzemiosło w Polsce. Dawne i nowoczesne odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruń, (2011), 117–120, ISBN 978-83-88341-61-8.
 153. Pysz S., Czekaj E., Żuczek R., Piekło J., Maj M., Porównanie właściwości odlewów prototypowych z odlewami otrzymywanymi w produkcji seryjnej , XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2017, 165-176, ISBN 978-83-63663-92-6.
 154. Pysz S., Pytel A., Żuczek R., Jaśkowiec K., Komputerowa symulacja naprężeń w dużych odlewach pracujących w warunkach cyklicznych zmian temperatury. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 121–127, ISBN 978-83-88770-81-4.
 155. Pysz S., Pytel A., Żuczek R., Jaśkowiec K., Wpływ parametrów technologicznych na właściwości odlewów pracujących w zmiennym polu temperatur. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 43–53, ISBN 978-83-88770-81-4.
 156. Pysz S., Żuczek R., Pirowski Z., Uhl W., Kotulski W., Żyła P., Kurdziel P., Zachura A., Innowacyjny system posuwu FLEXTRACK - opracowanie technologii wykonania odlewanych segmentów zębatki i prowadnika , Praca zb. pod red. A. Klicha, A. Kozieła: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność - KOMTECH 2015. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, (2015), 237-249, ISBN 978-83-60708-90-3.
 157. Pytel A., Żeliwo z grafitem wermikularnym – materiał konstrukcyjny na elementy pracujące w warunkach zmęczenia cieplnego. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 32–42, ISBN 978-83-88770-81-4.
 158. Pytel A. (red)., Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne. Część II. Wybrane zagadnienia badawcze, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), ISBN 978-83-88770-95-1.
 159. Radzikowska J., Piękno zaklęte w metalu, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-64-7.
 160. Regulski K., Kluska-Nawarecka S., The Role of Knowledge Integration Computer Tools and Algorithms in the Improvement of the Production Processes of Cast-Steel Castings, Foundry Research Institute, Krakow (2012), ISBN 978-83-88770-84-5.
 161. Reguła T., Dudek P., Saja K., Wykorzystanie procesu prasowania w stanie ciekłym do wytwarzania odlewów ze stopu do przeróbki plastycznej 7075, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VI, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), 69–76, ISBN 978-83-88770-88-3.
 162. Reguła T., Długosz P., Sobczak J., Proces prasowania w stanie ciekłym jako technologia umożliwiająca wytwarzanie odpowiedzialnych odlewów ze stopów lekkich. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 91–105, ISBN 978-83-88770-60-9.
 163. Reguła T., Fajkiel A., Dudek P., Nowe możliwości technologiczne Instytutu Odlewnictwa w zakresie procesu prasowania w stanie ciekłym. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 27–32, ISBN 978-83-88770-79-1.
 164. Reguła T., Fajkiel A., Dudek P., Darłak P., Odlewy ciśnieniowe zbrojone włóknem ciągłym. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. III, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 21–29, ISBN 978-83-88770-49-4.
 165. Reguła T., Sobczak J.J., Fajkiel A., Dudek P., Saja K., Darłak. P., Długosz P., Morgiel J., Berent K., Rozwój technologii squeeze casting i tixocasting dla otrzymywania materiałów funkcjonalnych i gradientowych oraz odlewów ze stopów metali nieżelaznych zbrojonych lokalnie, Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania, red. M Woch, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (2014), 263-278, ISBN 978-83-938792-1-2.
 166. Rzadkosz S., Bonderek Z., Smorawiński Z., Fajkiel A., Dudek P., Reguła T., Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Stopy metali lekkich, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 470-520, ISBN 978-83-904306-9-0.
 167. Smolarek-Grzyb A., Wilk-Kołodziejczyk D., Uryga R., Algorytmy ewolucyjne w optymalizacji parametrów modelu symulacyjnego procesu krzepnięcia metali, Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych, red. T. Grabiński, D. Wilk-Kołodziejczyk, M. Woźniak-Zapór. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, (2014), t. 2, 117-128, ISBN 978-83-7571-312-1.
 168. Snieżyński B., Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Wilk-Kołodziejczyk D., Intelligent Information System based on logic of plausible reasoning (LPR), Issues and Challenges in Artificial Intelligence, Switzerland: Springer, (2014), 57-74.
 169. Sobczak J., Od redakcji… Księga innowacji i osiągnięć instytutów badawczych –2010, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 5, ISBN 978-83-88770-59-3.
 170. Sobczak J., Przedmowa. Metale w literaturze świata starożytnego, Wyd. Naukowe „Akapit”, Kraków (2010), 9–10, ISBN 978-83-60958-65-0.
 171. Sobczak J. (red.), Księga innowacji i osiągnięć instytutów badawczych 2014-2015, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-941558-5-8.
 172. Sobczak J.J., Casting in the Development of Civilization, Foundry Research Institute, Krakow (2012), ISBN 978-83-88770-75-3.
 173. Sobczak J.J., Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-68-5.
 174. Sobczak J.J. , Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych. Zbiór podstawowych pojęć z ilustracjami, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-88-88770-66-1.
 175. Sobczak J.J., Mistrz Leonardo da Vinci. Inżynier Renesansu, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2015, ISBN 978-83-941558-3-4.
 176. Sobczak J.J., Maestro Leonardo da Vinci. Engineer of the Renaissance, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016). ISBN 978-83-941558-4-1.
 177. Sobczak J.J., O roli odlewnictwa metali w rozwoju cywilizacji, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016). ISBN 978-83-941558-7-2.
 178. Sobczak J.J., On the role of metal casting in the development of civilization, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016). ISBN 978-83-944902-0-1.
 179. Sobczak J.J., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 668-710, ISBN 978-83-904306-9-0.
 180. Sobczak J.J., Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji, Wyd. 2 popr. i uzup., Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), ISBN 978-83-88770-76-0.
 181. Sobczak J.J. (ed.), 2010 Statistical Research in the Polish Foundry Industry. , Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), ISBN 978-83-88770-51-7.
 182. Sobczak J.J. (ed.), Forecasts and Development Trends in Global and National Industry 2011, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-61-0.
 183. Sobczak J.J. (ed.), Book of Innovations and Achievements of Polish Research Institutes 2014-2015, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016). ISBN 978-83-941558-6-5.
 184. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 7–113, ISBN 978-83-88770-48-7.
 185. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-56-2.
 186. Sobczak J.J. (red.), 65 lat Instytutu Odlewnictwa 1946–2011, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-71-5.
 187. Sobczak J.J. (red.), Nowoczesne tendencje w odlewnictwie w zakresie tworzyw i technologii, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), ISBN 978-83-88770-87-6.
 188. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2014), ISBN 978-83-88770-63-0.
 189. Sobczak J.J. (red.), Jubileusz 70 lat Instytutu Odlewnictwa 1946-2016, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-944902-1-8.
 190. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Kraków, Instytut Odlwnictwa, (2016), ISBN 978-83-9444902-3-2.
 191. Sobczak J.J., Asthana R., Coleman B., Purgert R.M., Vademecum of Cast Metal Matrix Composite Materials – A Set of Basic Concepts / Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych – zbiór podstawowych pojęć, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), ISBN 978-83-88770-74-6.
 192. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Forecast and Development Trends in Global and National Foundry Industry, Foundry Research Institute, Krakow (2012), ISBN 978-83-88770-83-8.
 193. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Forecasts and Development Trends in Global and National Foundry Industry, Foundry Research Institute, Krakow (2013), ISBN 978-83-88770-94-4.
 194. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Zagadnienia produkcji odlewów na bazie stopów żelaza w kraju i na świecie – stan aktualny. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne, Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 17–31, ISBN 978-83-88770-81-4.
 195. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie krajowym i światowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), ISBN 978-83-88770-92-0.
 196. Sobczak J.J., Darłak P., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe. Materiały wysokoporowate, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 801-821, ISBN 978-83-904306-9-0.
 197. Sobczak J.J., Drenchev L., Metal Based Functionally Graded Materials, www.bentham.org/ebooks/9781608050383/index.htm
 198. Sobczak J.J., Kryczek A., Balcer E., Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), ISBN 978-83-88770-78-4.
 199. Sobczak N., Wpływ dodatków stopowych na wysokotemperaturowe właściwości ciekłych stopów niklu oraz ich oddziaływanie wzajemne z wybranymi tlenkami metali, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), ISBN 978-83-88770-72-2.
 200. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., In-situ observation of infiltration of CF and CF-fabrics with liquid matrix under vacuum, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow (2014), 139-151, ISBN 978-83-88770-97-5.
 201. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., Kurzydłowski K.J., Boczkowska A., Kozera R., Sałacińska A., Bieliński J., High temperature interaction between liquid matrix and reinforcement: wettability, reactivity and matrix/reinforcement interfaces, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow (2014), 77-138, ISBN 978-83-88770-97-5.
 202. Sobczak N., Nowak R., Siewiorek A., Korpala B., Bruzda G., Kaban I., Han J.H., Mattern N., Eckert J., High-temperature study of monotectic transformation, wetting and reactivity of liquid Gd-Ti alloys, Proceedings of 71st World Foundry Congress, (2014), 1-7, ISBN 978-84-617-0087-5.
 203. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Siewiorek A., Pirowski Z., Wettability and reactivity of Y2O3 with liquid nickel and its alloys 309, Developments in Strategic Ceramic Materials. Ceramic Engineering and Science Proceedings, Vol. 36, Is. 8, 309-321, ISBN 978-1-119-21173-0.
 204. Sobczak N., Sobczak J.J., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe, Ciecze metalowe na podłożu stałym, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 829-844, ISBN 978-83-904306-9-0.
 205. Sobczak N., Sobczak J.J., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Ciecze metalowe na podłożu stałym, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 829-844, ISBN 978-83-904306-9-0.
 206. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Siewiorek A., Nowak R., Homa M., Investigation on Factors Affecting Solderability and Structure-Properties Relationship of Sn-Zn and Sn-Zn-X Alloys. Monographs of COST Action MP0602 (2012), Vol. 3, Advanced Solder Materials for High Temperature Application, European Commission, ISBN 978-80-86292-27-5.
 207. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Siewiorek A., Nowak R., Homa M., Investigation on Factors Affecting Solderability and Structure-Properties Relationship of Sn-Zn and Sn-Zn-X Alloys – Effect of Alloying Additions on Corrosion Resistance, Monographs of COST Action MP0602 (2012), Vol. 3, Advanced Solder Materials for High Temperature Application, European Commission, ISBN 978-80-86292-27-5.
 208. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Siewiorek A., Nowak R., Homa M., Investigation on Factors Affecting Solderability and Structure-Properties Relationship of Sn-Zn and Sn-Zn-X Alloys. Chapter 8.4. Solderability of Sn-Zn and Sn-Zn-X alloys, Monographs of COST Action MP0602 (2012), Vol. 3, Advanced Solder Materials for High Temperature Application, European Commission, ISBN 978-80-86292-27-5.
 209. Stawarz M., Tybulczuk J., Janerka K., Żeliwo. Pozapiecowa obróbka metalurgiczna ciekłego żeliwa, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 134-148, ISBN 978-83-904306-9-0.
 210. Stefański Z., Pytel A., Pokrycia na formy i rdzenie, analiza obecnie stosowanych oraz badanie i wytypowanie optymalnych pokryć mających zastosowanie przy wykonywaniu odlewów ze stopów miedzi w kokilach żeliwnych. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 128–146, ISBN 978-83-88770-81-4.
 211. Szymonik D., Jak skutecznie opracować aplikację o dofinansowanie projektu? Studium na przykładzie projektów b+r oraz innowacyjnych realizowanych przez jednostki naukowe w obszarze nauk technicznych i inżynieryjnych, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2015, ISBN 97883941558-2-7.
 212. Tchórz A., Boroń Ł., Ilościowa charakterystyka 3D morfologii grafitu w żeliwie sferoidalnym przy użyciu rentgenowskiej tomografii komputerowej, Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej, red. J. Pacyna. Kraków, Krynica (2013), 392–395, ISBN 978-83-63663-35-3.
 213. Tchórz A., Kozieł S., Książek M., Wykorzystanie rentgenowskiej tomografii komputerowej w inżynierii materiałowej. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 63–73, ISBN 978-83-88770-70-8
 214. Turzyński J., Pytel A., Przedstawienie ogólnych założeń projektu. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 5–16, ISBN 978-83-88770-81-4.
 215. Voigt C., Ditscherlein L., Werzner E., Zienert T., Nowak R., Peuker U.A., Sobczak N., Aneziris C.G., Influence of the Wetting Behavior on the Aluminum Melt Filtration, Light Metals, (2019), 1071-1079, DOI:10.1007/978-3-030-05864-7_131.
 216. Warmuzek M., Polyphase eutectics of aluminum alloys: Effect of phase composition, Aluminum and Its Alloys, s. 1832-1950. Francis & Taylor, (2018).
 217. Warmuzek M., Metody kontroli jakości metalu i odlewu. Badania struktury (makro- i mikro-), Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 853-872, ISBN 978-83-904306-9-0.
 218. Warmuzek M., Aluminum-Silicon Casting Alloys: Atlas of Microstructures, USA: ASM International, (2016), ISBN 13:978-1-62708-108-5.
 219. Warmuzek M., Czekaj E., Boyko V., Mykhalenkov K., Investigation of the Al-Mg-Si casting alloys with Cu and Zn additions by the X-ray diffraction, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2017, 187-198, ISBN 978-83-63663-92-6.
 220. Wawulska-Marek P., Sitek R., Gil A., Wieliczko P., Książek M., Kurzydłowski K.J., Influence of adding guar gum on basic properties of reclaim wax, Advances in Applied Plasma Science, (2017), 11, 19-22.
 221. Wilk W., Staniewicz-Brudnik B., Żółkiewicz Z., Innovative Manufacturing Technology (Innowacyjne technologie wytwarzania). Współczesne tendencje w obróbce ściernej wyrobów odlewanych, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków (2011), 117–136, ISBN 978-83-931339-4-9.
 222. Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Budowa modeli decyzyjnych z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych i logiki rozmytej, Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych, red. T. Grabiński, D. Wilk-Kołodziejczyk, M. Woźniak-Zapór. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, (2014), t. 2, 129-142, ISBN 978-83-7571-312-1.
 223. Witkowski J., Sobczak J.J., Odlewnictwo. Fotoalbum, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-941558-0-3.
 224. Zachura A., Pieczora E., Pysz S., Żuczek R., Pirowski Z., Kurdziel P., Żyła P., Kotulski W., Flextrack - innowacyjny system posuwu kombajnu ścianowego. Cz. 2, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Kraków: AGH, (2015), 195-203, ISBN 978-83-930353-5-9.
 225. Zachura A., Żuczek R., System posuwu Flextrack zwiększający trwałość i niezawodność napędu kombajnu ścianowego, Praca zb. pod red. A. Klicha, A. Kozieła: Innowacyjne techniki i trechnologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność - KOMTECH 2014. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, (2014).151-162, ISBN 978-83-60708-83-5.
 226. Śnieżyński B., Kluska-Nawarecka S,, Nawarecki E., Wilk-Kołodziejczyk D. , Intelligent Information System Based on Logic of Plausible Reasoning, Issues and Challenges in Artificial Intelligence. Springer International Publishing, (2014), 57-74, ISBN 978-3-319-06882-4.
 227. Śnieżyński B., Legien G., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Jaśkowiec K., Intelligent information and database systems. Creative expert system: Comparison of proof searching strategies, Springer International Publishining AG 2017, pp. 400-409, ISBN 978-3-319-54471-7
 228. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Odlewane lwowskie pomniki – przeszłość i teraźniejszość. Rzemiosło artystyczne i rzemiosło w Polsce. Dawne i nowoczesne odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne. , Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruń, (2011), 161–171, ISBN 978-83-88341-61-8.
 229. Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Latała-Holtzer M., Nowoczesne metody badań środowiska pracy. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 33–50, ISBN 978-83-88770-70-8.