txt xls Info: alphabetical system ordering by names

 1. Angrecki M., Kamińska J., Jakubski J., Wieliczko P., Strength properties of ceramic moulds containing waste moulding sand after initial reclamation as a substitute for base sand, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 141-142.
 2. Asthana R., Purgert R., Sobczak J., Sobczak N., Physico-Chemical Aspects of Structural Defects in Investment Castings, 27th International Conference "European Heritage", 2010.
 3. Asthana R., Singh M., Sobczak J.J., Sobczak N., Liquid-phase bonding of carbon/carbon and porous carbon for structural and thermal management applications, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 237-238.
 4. Asthana R., Singh M., Sobczak N., Design And Characterization of Metal-Ceramic Joints for High Temperature Applications, 12th International Ceramics Congress CIMTEC, Advances in Science and Technology. Italy, Montecatini Terme (2010), 57, ISBN 954-20-0314-5.
 5. Asthana R., Singh M., Sobczak N., Wetting Behavior and Interfacial Microstructure of Palladium and Silver-Base Alloys with Ceramic Matrix Composites, EUROMAT 2009, Sept. 7–10, 2009, Glasgow, UK.
 6. Asthana R., Singh M., Sobczak N., Initial Assessment of the Contact Angle, Joint Microstructure and Microhardness of SiC-SiC and C-C Composites Joined using PdNi, PdCo and AgCuTi Brazes, EUROMAT 2009, Sept. 7–10, 2009, Glasgow, UK.
 7. Asthana R., Sobczak N., Sobczak J.J., Metal-Ceramic Interactions in Cast Composites – A Foundry Perspective, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 16–17, ISBN 978-83-88770-42-5.
 8. Asłanowicz M., A. Ościłowski, B. Lipowska, Z. Robak, R. Muzyka, P. Kowalski, K. Wańczyk, Ceramic-carbon filters for molten metal filtration, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 535-536.
 9. Bacior M., Sobczak N., Turalska P., Homa M., Kudyba A., Bruzda G., Polkowska A., Warmuzek M., Pytel A., The influence of alloying additions on the interaction between re-melted vermicular graphite cast iron alloys and Al2O3 substrate, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 283-284.
 10. Baliński A., Ekologiczny aspekt zaawansowanego utleniania odpadowych pyłów z mas formierskich, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Energia 2009. MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA, (2009), 11(11), 18–25, ISSN 1730-8658.
 11. Baliński A., Izdebska-Szanda I., New Generation of Ecological Silicate Binders. CM11 International Conference on the Mechanical Behavior of Materials, Programme and Abstracts, Włochy, Lake Como (2011), 47.
 12. Baranowski M., Kudyba A., Bruzda G., Sobczak N., Bober M., The effect of surface condition on wetting of Hastelloy® X by brazer alloy of Ni-Pd-Cr-B-Si systems, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 287-288.
 13. Białobrzeski A., Darłak P., Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Nowoczesne stopy i metody odlewania magnezu oraz ich aplikacje. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 51–58, ISBN 978-83-60958-43-8.
 14. Białobrzeski A., Żmudzińska M., Saja K., Studies of the Corrosion Behavior of Selected Wrought Mg-Li Alloys. 70th World Foundry Congress 2012 (WFC 2012), Monterrey, Mexico, 25–27 April 2012, ISBN 978-1-62276-382-5.
 15. Bochniak W., Darłak P., Długosz P., Innowacyjna metoda wytwarzania prętów kompozytowych zbrojonych materiałami odpadowymi. Problemy Recyklingu 2011. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Materiały Konferencyjne, Józefów k. Otwocka (2011), 219–221, ISBN 978-83-60965-53-5.
 16. Budzioch J., Glenz A., Nowak R., Radziwiłł W., Sobczak N., Experimental Complex for Investigation of High Temperature Capillarity Phenomena. , International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 86–87, ISBN 978-83-88770-42-5.
 17. Cygan R., Rakoczy Ł., Nowak R., Sobczak N., Influence of the selected superalloy and ceramic crucible on the melting and melt–pouring process during the investment casting of the aircraft components, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 97-98.
 18. Czekaj E. , Opracowanie polskiej wersji technologii Sophia czy Hero Premium Casting kierunkowego odlewania stopów aluminium w formach. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 21–31, ISBN 978-83-60958-43-8.
 19. Czekaj E., Charakterystyka właściwości mechanicznych tłumienia drgań w tworzywie stosowanym na tłoki silników spalinowych, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Zwierzyniec 10–12 czerwca 2010 r. Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków (2010), 57–63, ISBN 978-83-60958-58-2.
 20. Czekaj E., feroidyzacja krzemu eutektycznego i pierwotnego w siluminach przy zastosowaniu krótkotrwałej ultrawysokotemperaturowej obróbki cieplnej, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Zwierzyniec 10–12 czerwca 2010 r. Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków (2010), 21–28, ISBN 978-83-60958-58-2.
 21. Czekaj E., Eksploaracyjna analiza wyników ulepszania cieplnego brązu z zastosowaniem wybranych metod sztucznej inteligencji, XVI Konferencja Sprawozdawczej Komitetu Metalurgii PAN; Metalurgia 2014; Krynica - publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowanego ze środków NCBR
 22. Czekaj E., Kwak Z., Garbacz-Klempka A., Quality index of AlSi7Mg0.3 silumin from the perspective of refining methods, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 257-258.
 23. Czekaj E., Pysz S., Optymalizacja składu chemicznego siluminów odlewniczych z uwagi na rozproszoną mikroporowatość skurczową przy zastosowaniu techniki komputerowej, Materiały XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Odlewnictwa Metali Nieżelaznych "Nauka i Technologia". Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków-Starachowice, 5-7 czerwca 2014, 57-66, ISBN 978-83-63663-45-2.
 24. Czekaj E., Ćwiklak R., Karwiński A., Pysz S., Reguła T., Próba wykonania tradycyjnie nietechnologicznego odlewu ze stopu aluminium na prototypowym stanowisku typu Sophia czy Hero Pre. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 33–43, ISBN 978-83-60958-43-8.
 25. Darłak P., Drenchev L., Leśniewski W., Sobczak J.J, Wieliczko P., Using if Lorentz Force for Synthesis of Functionally Graded Materials, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 100.
 26. Darłak P., Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Badania skuteczności rafinacji stopów magnezu różnymi mieszankami gazowymi. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 45–50, ISBN 978-83-60958-43-8.
 27. Darłak P., Długosz P., Reguła T., Siewiorek A., Characterization of Reinforcement Phase Distribution in ALFA Composites using Computed Tomography, High-Resolution X-Ray CT Symposium. Book of Abstracts, Niemcy, Dresden, 2010, 34.
 28. Darłak P., Purgert R., Reguła T., Sobczak J., Tchórz A., Computed Tomography for Quality Assessment of Composite Castings Made by Pressure Infiltration of Porous Preforms, High-Resolution X-Ray CT Symposium. Book of Abstracts, Niemcy, Dresden (2010), 40.
 29. Darłak P., Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Homa M., Aluminum Castings Reinforced with Ceramic Preforms of Graded Structure by Pressure Infiltration, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 19–20, ISBN 978-83-88770-42-5.
 30. Datas A., Cristobal A.B., del Cañizo C., Antolín E., Beaughon M., Nikolopoulos N., Nikolopoulos A., Zeneli M., Sobczak N., Polkowski W., Tangstad M., Safarian J., Trucchi D.M., Bellucci A., Girolami M., Marx R., Bestenlehner D., Lang S., Vitulano A., Sabbatella G., Martí A., AMADEUS: Next generation materials and solid state devices for ultra high temperature energy storage and conversion, AIP Conference Proceedings, (2018), 2033, 170004.
 31. Drenchev L., Sobczak J.J., Theoretical Aspects of Ordered Porosity Metallic Materials Produced by Unidirectional Solidification of Gas Saturated Melt, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 94, ISBN 978-83-88770-42-5.
 32. Drenchev L., Sobczak J.J., Leśniewski W., Wieliczko P., Darłak P., Arrangement of Particle Distribution in Al-Si/SiCp Composite by Means of Lorentz Force, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 27–28, ISBN 978-83-88770-42-5.
 33. Dudek P., Fajkiel A., Opracowanie konstrukcji pieca do recyklingu złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu. Problemy Recyklingu 2011. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Materiały Konferencyjne, Józefów k. Otwocka (2011), 191–193, ISBN 978-83-60965-53-5.
 34. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Czekaj E., Mielniczuk J., Badania wpływu dodatku złomu obiegowego na właściwości mechaniczne odlewów ciśnieniowych ze stopów magnezu, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VII, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2014), 17-30.
 35. Dworak P., Gwiżdż A., Pysz S., Wykorzystanie programu komputerowego MAGMASoft do weryfikacji technologii nowo uruchamianej produkcji odlewów ze staliwa stopowego, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 135–140.
 36. Fima P., Nowak R., Sobczak N., Effects of Metal Purity and Testing Procedure on Surface Tension Measurements of Liquid Tin. COST Action MPO602 "Advanced Solder Materials for High Temperature Application", Abstract Book of COST MPO602 MID TERM Conference, Niemcy, Bochum, 2009, 56–57.
 37. Fima P., Nowak R., Sobczak N., Effects of Metal Purity and Testing Procedure on Surface Tension Measurements of Liquid Tin, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 117.
 38. Fima P., Sobczak N., Surface Tension and Density of Liquid Ag-Cu Alloys, COST Action MPO602 "Advanced Solder Materials for High Temperature Application" 2010 Annual Meeting. Program and Abstracts. Słowacja, Bratislava (2010), 011.
 39. Fima P., Sobczak N., Surface Tension and Density of Liquid Ag-Cu Alloys, TOFA 2010. Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys. Abstracts and Programme of TOFA 2010 – Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys, Portugalia, Porto (2010), 054.
 40. Gazda A., Sobczak N., Purgert R.M., Sobczak J.J., Thermophysical Properties of Haynes 282 Cast Alloy, Flowserve, Dayton, OHIO. USA, 5 March 2013.
 41. Górny Z. , Modyfikowanie miedzi i jej stopów, Materiały Konferencyjne 50 Międzynarodowej Konferencji Naukowej Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2009. Kielce-Cedzyna, 2009, ISBN 978-83-929266-0-3.
 42. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Czekaj E., Wilk-Kołodziejczyk D., Saja K., Badania właściwości mechanicznych stopu aluminium EN AC-Al-Si17Cu4Mg poddanego różnym metodom obróbki cieplnej, z zastosowaniem heurestycznych modeli, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2013", Cedzyna, Kielce 24-26 września 2013. PAN Komisja Odlewnictwa, Katowice 2013.
 43. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Saja K., Wpływ obróbki cieplnej na własności wytrzymałościowe i plastyczne brązu aluminiowo-niklowego CuAl10Fe4Ni4. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 73–78, ISBN 978-83-60958-43-8.
 44. Gil A., Kowalski M., Krokosz J., Sobczak J.J., Próba wykorzystania skanera przestrzennego dla odlewanych z brązu obiektów muzealnych. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 107–110, ISBN 978-83-60958-43-8.
 45. Gilewicz-Wolter J., Homa M., Jaroń A., Stawiarski, Żurek Z., Okislenie Stali Crofer 22APU – Materiala, Primenjaemogo dlja Interkonektorov v Toplivnykh E’lementakh Sofc – v Atmosferakh, Soderzhashhikh SO2, IX Mezhdunarodnaja Nauchnaja Konferencija, Svornik Trudov, Rosja, Ivanovo, 2010, 69–75, ISBN 978-5-9616-0377-4.
 46. Giuranno D., Novakovic R., Nowak R., Petrin D., Polkowski W., Homa M., Bruzda G., Kudyba A., Narciso J., Sobczak N., Design of competitive light-weight composite materials: SiC/TiSi2, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 253-254.
 47. Giuranno D., Novakovic R., Sobczak N., Nowak R., Bruzda G., Narciso J., Si–Co and Si–Zr alloys/C – material interfaces: wetting versus infiltration, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 383-384.
 48. Giuranno D., Ricci E., Sobczak N., New Procedure to Measure the Surface Tension of High Melting Metals, Ninth International Workshop on Subsecond Thermophysics. Austria, Graz (2010).
 49. Gordon B., Sobczak N., Warmuzek M., Gazda A., Boroń Ł., Purgert R., Sobczak J., Structural and Thermophysical Properties Characterization of Continuously Reinforced Cast Al Matrix Composite, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 483–487.
 50. Gościański M., Pirowski Z., Konstrukcja i technologia wytwarzania odlewanych lemieszy do pługów obracalnych i zagonowych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Energia 2009. MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA, (2009), 11(11), 159–167, ISSN 1730-8658.
 51. Grochal T., Technika semi-solid w zastosowaniu do żeliwa, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 439–444.
 52. Grudzień M., Nowak R., Pirowski Z., Cygan R., Rakoczy Ł., Optimization of mould preheating process to reduce formation of gases during investment casting of Ni-based alloys, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 165-166.
 53. Grudzień M., Pirowski Z., Jaśkowiec K., Bitka A., Cygan R., Rakoczy Ł., Characterization of primary microstructure of thin-walled Ni-based superalloy casting, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 167-168.
 54. Grzelka R., Książek M., Nejman I., Pałka P., The Influence of Thermal Sprayed Coats Chemical Composition on the Microstructure and Properties. E-MRS 2010 Fall Meeting Conference, Novel Materials, Coats and Nanoengineering. Warszawa (2010), 113–120, ISBN 978-3-03785-047-3.
 55. Gwiżdż A., Pirowski Z., Wodnicki J., Umocnienie azotem żarowytrzymałego stopu G-NiCr28W, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 305–310.
 56. Głownia K., Kowalski A., Myszka D., O Tankostenskih Ulitkih iż Bainitno Poboljsane Duktilne Litine (The Issues of Thin Walled ADI Castings), Mednarodno 49. Livarsko Posvetovanje. Zbornik Referatov. Słowenia Portoroz, (2009), 51, ISBN 978-961-90130-4-5.
 57. Haratym R., Karwiński A., Żółkiewicz Z., Określenie możliwości zastosowania modeli zgazowywanych do wykonania odlewów precyzyjnych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Energia 2009. MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA, (2009), 11(11), 97–103, ISSN 1730-8658.
 58. Homa M., Thermophysical properties of selected Si-alloys, 1st International Conference Functional and Engineering Materials - FEM 2019, s. 52. Promovendi Foundation Publishing, ISBN 978-83-955366-2-5.
 59. Homa M., Jaroń A., Morfologia zgorzelin siarczkowych tworzących się na stali Crofer 22APU w atmosferze H2/H2S, XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej. Kraków–Krynica (2010), 323–328, ISBN 978-83-929445-0-2.
 60. Homa M., Karwiński A., Kudyba A., Leśniewski W., Nowak R., Sienicki E., Sobczak N., Interaction between Liquid Titanium and ZrO2-Based Ceramics, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 79–80, ISBN 978-83-88770-42-5.
 61. Homa M., Nowak R., Purgert R., Sienicki E., Sobczak N., Interaction between Molten Inconel 740 Alloy and Oxide Ceramics, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 84–85, ISBN 978-83-88770-42-5.
 62. Homa M., Sobczak N., Hodor K., Gezgin S., Simoultanoeus TG-DTA thermal analysis of Si-30B alloy, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 279-280.
 63. Homa M., Sobczak N., Nowak R., Bruzda G., Turalska P., Seal S., Wettability of two-dimensional MoS2 layer by liquid tin, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 281-282.
 64. Homa M., Sobczak N., Turalska P., Kosiba K., Thermal conductivity of selected vermicular cast iron alloys, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 277-278.
 65. Hosadyna-Kondracka M., Kamińska J., Major-Gabryś K., Grabarczyk A., Angrecki M., Effect of curing parameters on selected technological properties of the moulding sand with inorganic cordis binder used for ablation casting of aluminium alloys, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 343-344.
 66. Jaszczółt K., Karwiński A., Leśniewski W., Sobczak N., Opracowanie optymalnego składu ciekłych mas ceramicznych z udziałem nanocząstek tlenków metali przeznaczonych dla nowoczesnych gałęzi przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem medycyny, 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Łódź, (2009), nr OC-03-21, 1290, ISBN 978-83-89541-96-3.
 67. Jaśkowiec K., Pirowski Z., Kowalski A., Bitka A., Grudzień M., Structure and mechanical properties of austempered grey iron (AGI), Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 169-170.
 68. Jaśkowiec K., Pirowski Z., Turzyński J., Kowalski A., Mrzygłód B., Grudzień M., Determining the effect of austempering temperature on the morphology of ausferrite in ADI using computer image analysis and X-ray diffractometry, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, 171-172.
 69. Jaśkowiec K., Pirowski Z., Uhl W., Próby otrzymywania i badania odlewów ze stopu Inconel, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 423–428.
 70. Jaśkowiec K., Uhl W., Proces obróbki cieplnej walca ze staliwa nadeutektoidalnego, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców i odlewów”, 17–19 października 2013 r., Białka Tatrzańska. Huta Buczek, Instytut Odlewnictwa (2013) 149–152.
 71. Kamińska J., Angrecki M., Jakubski J., Drożyński D., Physico-chemical, structural and derivatographic studies of bentonite clays from national deposits, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 123-124.
 72. Kapłon P., Pozycjonowanie technologii odlewania ciśnieniowego stopów aluminium, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VII, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2014), 49-58.
 73. Karwiński A., Parametry technologiczne procesuwykonywania form ceramicznych z udziałem "wodnego" spoiwa krzemianowego, XVI Konfrencja Sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN; Metalurgia 2014; Krynica - publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowanego ze środków NCBR
 74. Karwiński A., Kowalski P., Leśniewski W., Pysz S., Sobczak J., Investment Casting at Foundry Research Institute in Krakow, 27th International Conference "European Heritage", 2010.
 75. Karwiński A., Kowalski P., Piekło J., Pysz S., Żuczek R., Application of Computers and Rapid Prototyping Technique as an Element of the Cost-Effective Process of Casting Manufacture, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 691–696.
 76. Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Małysza M., Casting of Titanium alloys in centrifugal induction furnaces, 71st World Foundry Congress, 19-21 May 2014, Bilbao.
 77. Karwiński A., Sobczak N., Leśniewski W., Wieliczko P., The Technology of Ceramic Mould Manufacture for Investment Casting of Titanium Alloys, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 592–599.
 78. Karwiński A., Sobczak N., Nowak R., Leśniewski W., Jaszczółt K., Homa M., Sienicki E., Interaction between Liquid Titanium and ZrO2-Based Ceramics Containing CeO, ZrO2, Y2O3 and CaO Nanoparticles, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 147.
 79. Karwiński A., Wieliczko P., Cast steel filtration trials using ceramic-carbon filters, Proceedings of the International Scientific Conference „Refractories, Furnaces and Thermal Insulations 8th–10th April 2014, (2014), 117-122, ISBN 978-80-553-1673-4.
 80. Karwiński A., Żółkiewicz Z., The research of properties of experimental ceramic layers, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odlewników Polskich, Czeskich i Słowackich, Izbicko k. Opola 24-26.04.2014, 29.
 81. Klasik A., Pietrzak K., Sobczak J., Wojciechowski A., Praktyczna weryfikacja recyklingu kompozytowych tarcz hamulcowych. Problemy Recyklingu 2011. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Materiały Konferencyjne, Józefów k. Otwocka (2011), 223–225, ISBN 978-83-60965-53-5.
 82. Klasik A., Wojciechowski A., Sobczak N., Sobczak J.J., Changes of Properties of Aluminum Matrix Composite Reinforced with SiC Particles after Multiple Remelting, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 73–74, ISBN 978-83-88770-42-5.
 83. Klasik A., Wojciechowski A., Sobczak N., Sobczak J.J., Structure and Properties of Aluminum Matrix Composite Reinforced with SiC Particles after Multiple Remelting, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 165.
 84. Kluska-Nawarecka S., Jancikova Z., David J., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Dajda J., Knowledge components description, support to prevent defects of metal products using methods based on artificial intelligence and ETL technologies, METAL 2014, 21-23 May 2014, Brno, Czech Republic, (2014), 93-98, ISBN 978-80-87294-52-9.
 85. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Metodyka tworzenia przemysłowych rozwiązań innowacyjnych. Uczące się społeczności informacyjne, XV Seminarium problemowe WOD (Konsorcjum Sieci Laboratoriów WOD: Łódź, Olsztyn, Polkowice, Poznań), Olsztyn, 17–19 kwietnia 2013. DM SORUS Sp. z o.o., Poznań (2013) 69–70, ISBN 978-83-63768-16-4.
 86. Kolev M., Drenchev L., Sobczak J.J., Turalska P., Kudyba A., Bruzda G., Sobczak N., High-temperature interaction between molten conventional gray cast iron and Al2O3-ZrO2 ceramic, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 275-276.
 87. Kolev M., Drenchev L., Sobczak J.J., Turalska P., Kudyba A., Bruzda G., Sobczak N., Wetting behaviour and reactivity of molten high chromium cast iron with ZrO2-Al2O3 ceramic, Proceedings of 73rd World Foundry Congress: Young Researchers’ Seminar, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 101-102.
 88. Kowalski A., Kuder M., Turzyński J., Racunalnisko Krmiljena Analiza Zgradbe Navadne Duktile Litine in Bainitno Poboljsane Duktilne Litine (ADI), . Mednarodno 50.Livarsko Posvetovanje Portoroz, 2010, Zbornik Referatov, Słowenia Portoroz (2010), 48; ISBN 978-961-90130-4-5.
 89. Kowalski A., Turzyński J., Ausferritic Cast Iron with Flake Graphite – Technology and Properties, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 352–358.
 90. Koźlak J., Śnieżyński B., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Jaśkowiec K., Żabińska M., Agent-Based Decision-Information System Supporting Effective Resource Management of Companies, N.T. Nguyen et al. (Eds.): ICCCI 2018, LNAI 11055, 309–318, (2018). https://doi.org/10.1007/978-3-319-98443-8_28, Print ISBN 978-3-319-98442-1.
 91. Książek M., Boroń Ł., Richert M., Grzelka R., Structure, mechanical and tribological properties of HVOP sprayed (WC-Co+Al) composite coating on ductile cast iron, 5th International Thermal Spraying and Hardfacing Conference Progress, Applications and Modern Technologies ITSHC Wrocław, Poland 26-28 September 2018, Abstract Book, 104. Wrocław University of Science and Technology, (2018).
 92. Książek M., Boroń Ł., Tchórz A., Grzelka R., Mikrostruktura i właściwości mechaniczne powłok kompozytowych (WC-Co+Al) natryskiwanych metodą HVOF na żeliwo sferoidalne, IX Międzynarodowa Konferencja "Laboratoria Badawcze - Systemy Jakości w Unii Europejskiej", "Polsko-Niemieckie Forum Badań Materiałowych - Prezentacja Doświadczeń", Drezno, Saksonia 9-11 czerwca 2016 r., 93-103.
 93. Książek M., Boroń Ł., Tchórz A., Grzelka R., Structure, Mechanical Properties and Erosion Resistance of HVOF sprayed Cr3C2+NiCr coating on the surface of castings made from Al-Si alloy, Proceedings of the 72nd World Foundry Congress, 21-25th May 2016, Nagoya, Japan.
 94. Książek M., Mikułowski B., Richert M., Effect of Ti-Nb Coating on the Wetting Behaviour, Interfacial Microstructure and Mechanical Properties of Al/Al2O3 Joints, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 150.
 95. Książek M., Tchórz A., Boroń L. , Mechanical Properties and Microstructure of Al2O3/Al/Al2O3 Joints with Surface Modification of Alumina by Thin Layer of Ti + Nb, EUROMAT 2013 European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes. Sevilla, 8–13 September 2013 (Abstract).
 96. Książek M., Tchórz A., Boroń Ł., Czawa B., Propozycja wprowadzenia w warunkach instytutu badawczego instrumentów stosowanych w instytucjach niemieckich, wspierających proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka, 62-63. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 21-22 czerwca 2018. Wydawnictwa AGH, Kraków, (2018), ISBN 978-83-66016-30-9.
 97. Książek M., Tchórz A., Krzak I., Żaba K., Kurdziel P., Dydak A., Sitek R., Mizera J., An investigation on microstructural and mechanical properties of ceramic moulds applied in the investment casting of critical parts of aircraft engines, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 107-108.
 98. Książek M., Tchórz A., Szczepaniak-Lalewicz K., Krzak I., Wieliczko P., Gil A., Zaba K., Mizera J., Sitek R., Kurdziel P., Dydak A., Influence of physicochemical and technological properties of ceramic powders and binders on the quality of the multilayer ceramic moulds for precision casting critical parts of aircraft engines, The 14th Asian Foundry Congress, (2017).
 99. Kuder M., Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Nowoczesne metody kontroli procesu metalurgicznego wytapiania stopów żelaza, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców i odlewów”, 17–19 października 2013 r., Białka Tatrzańska. Huta Buczek, Instytut Odlewnictwa (2013) 83–100.
 100. Kudyba A., Morgiel J., Nowak R., Radziwiłł W., Sobczak N., Wojewoda-Budka J., Interaction between Molten Aluminum and Cobalt Oxide Single Crystal, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 88–89, ISBN 978-83-88770-42-5.
 101. Kudyba A., Sobczak N., Budzioch J., Polkowski W., Experimental device for investigation of low vapour pressure liquid metals and their interaction in contact with refractory materials, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 269-270.
 102. Kudyba A., Sobczak N., Pietrzak K., Klasik A., Examination of Size Effect On Wetting, Spreading, Interface Structure and Shear Strength of Sn/Cu Couples, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 151.
 103. Kwak Z., Czekaj E., Garbacz-Klempka A., Quality index – a way of illustrating diversified properties of a heat-treated Al-Zn-Mg-Cu aluminium alloys depending on homogenization parameters, Proceedings of 73rd World Foundry Congress: Young Researchers’ Seminar, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 93-94.
 104. Lanata T., Nowak R., Sobczak N., Ricci E., Novakovic R., Holland-Moritz D., Egry I., Surface Tension of Gamma-TiAl Based Alloys, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 131.
 105. Latałło-Anulewicz M., FP7 as a Strategic Tool for Creating the R&D Policy in the Field of Foundry Industry – Information About Recently Opened Calls, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 37, ISBN 978-83-88770-42-5.
 106. Latałło-Anulewicz M., Zieliński T.M., The application of Resource and Process Consumption Accounting (RPCA/RCA) in a foundry entity, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 425-426.
 107. Lelito K., Żak P., Suchy J.S., Krajewski W., Greer A.L., Darłak P., Experimental Determination of Grain Density Function Depends on Mass Fraction of SiC and Undercooling in AZ91/SiC Composite Heterogeneous Nuclation Model, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 456–461.
 108. Leśniewski W., Sobczak J.J., Drenchev B.L., Manipulation of Graded Particle Distribution in Aluminium Composites by Application of Lorentz Force, Second Conference Metal Science, Novel Materials, Hydro- and aerodynamics ’2012. Conference Proceedings (2012), ISSN 1313-8308.
 109. Maniowski Z., Młyński M., Sierant Z., Żółkiewicz Z., Ekologiczne aspekty wykorzystania modeli zgazowywanych, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 483–486.
 110. Maniowski Z., Młyński M., Sierant Z., Żółkiewicz Z., Wybrane zagadnienia wytwarzania jednostkowych odlewów ze stopów żelaza w aspekcie oddziaływania na środowisko, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 261–264.
 111. Małysza M., Pysz S., Karwiński A., Investment Casting Patterns Production from New Generation Materials – Computer Simulation. Proceedings Book of 12th International Foundrymen Conference: “Sustainable Development in Foundry Materials and Technologies”, University of Zagreb, Faculty of Metallurgy, Croatia, May, 2012, ISBN 978-953-7082-14-7.
 112. Morgiel J., Nowak R., Sienicki E., Sobczak N., Structural Characterization of Reaction Product Region in Al/MgO and Al/MgAl204 Systems, PTM 2010. Solid-Solid Phase Transformations in Inorganic Materials. Program & Abstracts. Francja, Avignon (2010), 107.
 113. Morgiel J., Nowak R., Sobczak N., Wojewoda-Budka J., TEM Studies of the Temperature and Crystal Orientation Influence on the Microstructure and Phase Composition of the Reaction Products in Al/ZnO System, PTM2010. Solid-Solid Phase Transformations in Inorganic Materials. Program & Abstracts. Francja, Avignon (2010).
 114. Morgiel J., Sobczak N., Pomorska M., TEM Characterization of Reaction Products of Liquid Al and AlTi6 with Mullite, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 25–26, ISBN 978-83-88770-42-5.
 115. Mrzygłód B., Gumienny G., Wilk-Kołodziejczyk D., Application of selected artificial intelligence methods in the system predicting the microstructure of compacted graphite iron, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 409-410.
 116. Muolo M.L., Valenza F., Sobczak N., Passerone A., Overview on Wetting and Joining in Transition Metals Diborides, 12th International Ceramics Congress CIMTEC, Advances in Science and Technology. Italy, Montecatini Terme (2010), ISBN 1662-0356.
 117. Nawarecki E., Kluska-Nawarecka S., Dobrowolski G., Świat wirtualny a rzeczywistość: Obserwacje i elementy badań, Poprawność danych i kultura informacji w świecie cyfrowym. XVIII Seminarium problemowe WOD, 35-38. Warszawa-Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań (2016), ISBN 978-83-65419-03-3.
 118. Nowak R., Radziwiłł W., Sienicki E., Sobczak N., Wettability and Reactivity in Al/MgO and Al/MgAl2O4 Systems, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 82–83, ISBN 978-83-88770-42-5.
 119. Nowak R., Sobczak J.J., Sobczak N., Valenza F., Passerone A., Bruzda G., Tkaczewski P., Kurdziel P., Cacciamani G., Comperative study of interaction of kaolin substrates with liquide Ni and CSMX4 alloy, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 273-274.
 120. Nowak R., Sobczak N., Radziwiłł W., Kudyba A., Sienicki E., Pietrzak K., Structural Characterization of the Sn/Cu Interface Formed during Extremely Short Time of Contact between Liquid Tin and Copper Substrate. COST ACTION MPO602 "Advanced Solder Materials for High Temperature Application", Abstract Book of COST MPO602 MID TERM Conference, Niemcy, Bochum, 2009, 58.
 121. Nowak R., Sobczak N., Radziwiłł W., Kudyba A., Sienicki E., Pietrzak K., Structural Characterization of the Sn/Cu Interface Formed during Extremely Short Time of Contact between Liquid Tin and Copper Substrate, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 126.
 122. Olejarczyk-Wożeńska I., Adrian H., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S. , Numerical model of pearlite – austenite transformation, Metal 2014: International Conference on Metallurgy and Materials, May 21 2014, Brno, Czech Republic, Ostrava : TANGER Ltd., 2014, s. 117, ISBN 978-80-87294-52-9.
 123. Pezarski F., Palma A., Izdebska-Szanda I., Motyka J., Nowa technologia produkcji wysokojakościowego bentonitu odlewniczego z wykorzystaniem wyselekcjonowanych frakcji powstających przy wytwarzaniu sorbentów, XII Konferencja Odlewnicza Technical 2010, Biuletyn Konferencyjny. Nowa Sól (2010), 101–110, ISSN 83-919232-9-0.
 124. Pieczara A., Piotrowski T., Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., The application of the HIP device produced by AIP Company for synthesis of composite materials, International Conference INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY IMT 2014, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków, (2014), 70, ISBN 978-83-931339-9-4.
 125. Pietrzak K., Klasik A., Maj M., Sobczak N., Effect of composition and microstructure on the fatigue life of quaternary SnZnAgCu lead-free alloy, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 43-44.
 126. Pietrzak K., Rudnik D., Wojciechowski A., Przetakiewicz W., Sobczak J.J., Lasota P., Darłak P., Selected Material Characteristics of Ceramic Preforms Infiltrated by AlSi9Mg Alloy, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 42–43, ISBN 978-83-88770-42-5.
 127. Pietrzak K., Rudnik D., Wojciechowski A., Sobczak J.J., Darłak P., Microstructure Differences of Composites Reinforced with SiC Particles, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 77–78, ISBN 978-83-88770-42-5.
 128. Pirowski Z., Jaśkowiec K., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Szymczak T., Gumienny G., Data mining methods for properties prediction with TDA curves of the hypoeutectic Al-Si alloys, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 41-42.
 129. Pirowski Z., Sobczak J.J., Leśniewski W., Siwecki K., Warmuzek M., Jaśkowiec K., Purgert R.M., Hot Isostatic Pressing as a Tool for an Improvement of the Properties of Cast H282 Alloy Components, Flowserve, Dayton, OHIO. USA, 5 March 2013.
 130. Pirowski Z., Sobczak J.J., Leśniewski W., Siwecki K., Warmuzek M., Jaśkowiec K., Sobczak N., Purger R.M., HIP Process – Tool for Improvement of the Properties of Cast H282 Alloy, Bodycote, USA, 6 March 2013.
 131. Pirowski Z., Warmuzek M., Radzikowska J., Test Casting Inconel 740 Alloy. 70th World Foundry Congress 2012 (WFC 2012), Monterrey, Mexico, 25–27 April 2012, 560–565, ISBN 978-1-62276-382-5.
 132. Polkowska A., Polkowski W., Warmuzek M., Włoch G., Purgert R.M., Revealing of microstructural features in Haynes® 282® superalloy subjected to various heat treatments, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 113-114.
 133. Polkowski W., Sobczak N., Bruzda G., Nowak R., Giuranno D., Kudyba A., Polkowska A., Shuleshova O., Kaban I., The effect of boron content on wetting kinetics in Si-B alloy/h-BN system, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 285-286.
 134. Polkowski W., Sobczak N., Bruzda G., Nowak R., Giuranno D., Kudyba A., Polkowska A., Shuleshova O., Kaban I., The effect of boron content on wetting kinetics in Si-B alloy/h-BN system, Proceedings of 73rd World Foundry Congress: Young Researchers’ Seminar, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 103-104.
 135. Polkowski W., Sobczak N., Drenchev L. (red.), 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites. Book of Abstracts, Instytut Odlewnictwa, Kraków, (2017), ISBN 978-83-944902-6-3.
 136. Polkowski W., Sobczak N., Kudyba A., Bruzda G., Nowak R., Polkowska A., Suppressing of ultra-high temperature wetting between molten Si and SiC by using h-BN spray coatings, Proceedings of 73rd World Foundry Congress: Young Researchers’ Seminar, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 37-38.
 137. Praca zbiorowa, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IX, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).
 138. Praca zbiorowa, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym 2015, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).
 139. Purgert R.M., Sobczak J.J., Sobczak N., Darłak P., Wojciechowski A. , ALFA Composites – The State of the Art and Future Perspectives, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 40–41, ISBN 978-83-88770-42-5.
 140. Purgert R.M., Sobczak N., Nowak R., Homa M., Sienicki E., Wettability and Reactivity between Liquid Ni-Superalloy and Oxide Ceramics, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 155.
 141. Pysz S., Zastosowanie lekkich stopów w odlewanych konstrukcjach dla przemysłu zbrojeniowego, na przykładzie wahacza w mobilnym pojeździe wojskowym, Probematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna - Segment zbrojeniowy; 10-12.06.2015; Radom; publikacja realziowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowanego ze środków NCBR
 142. Pysz S., Identyfikacja dynamiki zmian temperatury w wybranych odlewach przyczynkiem do poprawy trwałości, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 327–334.
 143. Pysz S., Czekaj E., Fajkiel A., Wykorzystanie symulacji komputerowej do opracowania technologii wytwarzania odlewów ze stopów aluminium w formie metalowej i piaskowej, Materiały XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Odlewnictwa Metali Nieżelaznych "Nauka i Technologia". Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych ZG STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. Stary Wiśnicz 31 maja - 2 czerwca 2012, 53-59.
 144. Pysz S., Maj M., Czekaj E., Analiza wysokowytrzymałych stopów aluminium w aspekcie zastosowań na konstrukcje odlewane, Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Odlewnictwa Metali Nieżelaznych "Nauka i Technologia". Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych ZG STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. Muszyna 6-8 czerwca 2013, 57-66.
 145. Pysz S., Małysza M., Sustainable Development in Foundry Materials and Technologies, Proceedings Book of 12th International Foundrymen Conference: “Sustainable Development in Foundry Materials and Technologies”. University of Zagreb, Faculty of Metallurgy, Croatia, May, 2012, ISBN 978-953-7082-14-7.
 146. Pytel A. (red)., Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne. 12–14 czerwca 2012, Zakopane, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012).
 147. Pytel A., Pysz S., Identification of Parameters of the Manufacture and Operation of Heavy Castings in Function of the Casting Configuration and Cast Iron Grade. 70th World Foundry Congress 2012 (WFC 2012), Monterrey, Mexico, 25–27 April 2012, 566–572, ISBN 978-1-62276-382-5.
 148. Rajska M., Długosz P., Zybała R., Effect of support structure in Al/Al2O3-TiO2 catalysts in low-temperature CO oxidation, E3S Web of Conferences, (2016), 10, 00131, 1-7, eISSN 2267-1242.
 149. Rakoczy Ł., Cygan R., Grudzień M., Influence of investment casting parameters on creep resistance of Ni-based superalloy, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 59-60.
 150. Rakoczy Ł., Cygan R., Grudzień M., Effect of melt pouring temperature and composition of primary coating of shell mould on tensile deformation behavior of IN713C superalloy, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 61-62.
 151. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Integration of technological data using ontologies in the InnoCast database mapping to CastNode knowledge base, METAL 2015, June 3rd - 5th, Brno, Czech Republic.
 152. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Rojek G., Kluska-Nawarecka S., Austempered ductile iron knowledge components management via ontological model and business processes, METAL 2015, June 3rd - 5th, Brno, Czech Republic.
 153. Reguła T., Fajkiel A., Dudek P., Saja K., Odlewanie stopów do przeróbki plastycznej z udziałem ciśnienia zewnętrznego, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VII, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2014), 31-40.
 154. Richert M., Książek M., Leszczyńska-Madej B., Nejman I., Grzelka R., Pałka P., The Cr3C2 Thermal Spray Coating on Al-Si Substrate. AMME 2010, Achievements in Mechanical and Materials Engineering 2010, Programme and Proceedings of the 18th International Scientific Conference AMME 2010. Gliwice–Wieliczka–Zakopane, 2010, ISBN 83-89728-73-7.
 155. Romanowska-Pawliczek A., Siwek A., Głowacki M., Warmuzek M., Image Recognition, Identification and Classification Algorithms in Cast Alloys Microstructure Analysis, 4th International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation (IMETI 2011). USA, Orlando, July 19th-22nd, 2011.
 156. Rudnik D., Michalski R., Wojciechowski A., Sobczak J.J., Darłak P., Wear Characteristics of Traditional and New Generation Brake Discs, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 31–32, ISBN 978-83-88770-42-5.
 157. Siewiorek A., Kudyba A., Sobczak N., Effect of Oxidation and Testing Conditions on Wetting Behavior and Interfaces in Al/Ni System, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 49–50, ISBN 978-83-88770-42-5.
 158. Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Wójcicki M., Application of Computer Tomography for Characterization of Lead-Free Solder Materials and Joints in Electronic Components, COST Action MPO602 “Advanced Solder Materials for High Temperature Application” 2010 Annual Meeting. Program and Abstracts. Słowacja, Bratislava (2010), P9.
 159. Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Wójcicki M., Application of Computed Tomography for Characterization of Lead-Free Solder Materials and Joints in Electronic Components, High-Resolution X-Ray CT Symposium. Book of Abstracts, Niemcy, Dresden, 2010, 60.
 160. Sobczak J.J., NMT – Novel Metalcasting Techniques available at Foundry Research Institute, Industries of Ohio, 7–8 March 2013.
 161. Sobczak J.J., Foundry Research Institute as a Leading Scientific/Research and Development Center in Poland, Industries of Ohio, USA, 7–8 March 2013.
 162. Sobczak J.J., Konferencja Komitetu Metalurgii „Polska Metalurgia w Unii Europejskiej 2005–2013”. Stan obecny i perspektywy rozwojowe przemysłu odlewniczego, Kraków – Przegorzały, 17–18 czerwca 2013.
 163. Sobczak J.J., Działalność naukowo-badawcza i innowacyjna Instytutu Odlewnictwa. Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom (2013) 208–223, ISBN 978-83-7789-248-0.
 164. Sobczak J.J., Squeeze Casting of Non-Ferrous Metals and Alloys, Thompson Aluminium Casting, Cleveland, Ohio, USA, 9 March 2013.
 165. Sobczak J.J., BATs at Foundry Research Institute, Krakow. Semi-solid Processing – the Theory and the Practice, Thompson Aluminium Casting, Cleveland, Ohio. USA, 9 March 2013.
 166. Sobczak J.J., Computer Simulation of the Casting Process of H282 Alloy on the Example of Power Plant Turbine Valve, USC (Ultra Super Critical) Steering Committee Meeting, Chicago, Illinois, USA, 13–14 March 2013.
 167. Sobczak J.J., Praktyczne zastosowania materiałów kompozytowych – wybrane przykłady aplikacyjne, XVII Sympozjum „Kompozyty 2013 – Teoria i praktyka”, CKS Poraj, 24–26 kwietnia 2013.
 168. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Zagadnienia produkcji odlewów staliwnych w kraju i na świecie, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców i odlewów”, 17–19 października 2013 r., Białka Tatrzańska. Huta Buczek, Instytut Odlewnictwa (2013) 23–28.
 169. Sobczak J.J., Purgert R., Sobczak N., Darłak P., Wojciechowski A., Low Cost Light-Weight ALFA Composites, The State of Art and Future Perspectives, Proceedings of 10th Polish-American Conference on Science and Technology “Transfer of Technology And Knowledge”. Washington, (2009), 10.
 170. Sobczak J.J., Pysz S., Małysza M., Purgert R.M., Numerical Analysis of the Casting Process of H282 Alloy – Valve Casting Simulation, Flowserve, Dayton, Ohio. USA, 5 March 2013.
 171. Sobczak J.J., Sobczak N., Asthana R., Singh M., Seal S., Recent Developments in High-Temperature Liquid State Materials Science, Proceedings of 10th Polish-American Conference on Science and Technology “Transfer of Technology And Knowledge”. Washington, (2009), 14.
 172. Sobczak J.J., Sobczak N., Drenchev L., Darłak P., Długosz P., Turalska P., Homa M., Tchórz A., Krzak I., Makaya A., Pambaguian L., Conventional and hybrid gasars: Light-weight materials with pressure-temperature managed porosity, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 389-390.
 173. Sobczak N., The Mystery of Molten Metal, Abstract Book, Technical Forum of World Foundrymen Organization, Brno, Czech Republic May 31-June 3, 2009.
 174. Sobczak N., Recent Developments in High-Temperature Studies of Molten Alloys, Advanced Metal Materials and Technologies 2009 (AMMT 2009). Book of Abstracts, Rosja, Sankt-Petersburg, 2009, 153–154, ISBN 978-5-7422-2308-5.
 175. Sobczak N., The Mystery of Molten Metals: Methodological, Scientific and Practical Aspects of High Temperature Studies of Metal/Ceramic Interactions, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 107, ISBN 978-83-88770-42-5.
 176. Sobczak N., Effect of Carbon Coating on Wetting and Bonding of Al Alloys with Al2O3 Substrates, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 90–91, ISBN 978-83-88770-42-5.
 177. Sobczak N., Asthana R., Passerone A., Purgert R., Sobczak J.J., Liquid metal engineering for Creative Foundry: from Lab to Fab, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 291-292.
 178. Sobczak N., Dudziak T. (eds.), The 11th International Workshop on Subsecond Thermophysics. Book of Abstracts., Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-944902-2-5.
 179. Sobczak N., Homa M., Lech-Grega M., Zybura M., Zięba P., Malopolskie Centre of Innovative Technologies and Materials (MCITiM): Facility and Activities, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 35–36, ISBN 978-83-88770-42-5.
 180. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Śleziona J., Dolata-Grosz A., Dyzia M., Bielińśki J., Kozera R., Boczkowska A., Kurzydłowski K.J., Ballmes H., Rottmair C.A., Singer R.F., Gude M., Czulak A., Engelmann F., Hufenbach W., Factors Affecting Wettability and Infiltration of 3D-Cf Reinforcement with Liquid Al-Based Matrix, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 62–63, ISBN 978-83-88770-42-5.
 181. Sobczak N., Nowak R., Jaworska L., Passerone A., Valenza F., Muolo M., Wetting and Joining of Ta and HfB2 with Ni, EUROMAT 2009, Sept. 7–10, 2009, Glasgow, UK.
 182. Sobczak N., Nowak R., Sienicki E., Interaction between Liquid Al-Containing Melts and Yttria-Containing Ceramics, International Conference ICCCI 2009. Japon, Kurashiki, 2009.
 183. Sobczak N., Nowak R., Sienicki E., Stobierski L., Wettability and Reactivity between Liquid Aluminium and Y2O3 – Containing Ceramics, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 53–54, ISBN 978-83-88770-42-5.
 184. Sobczak N., Purgert R., Sobczak J.J., Nowak R., Homa M., Korpala B., High temperature behaviour of liquid Ni-based alloys with oxide ceramics, EUROSUPERALLOYS, 2014, Giens, France.
 185. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Siewiorek A., Pirowski Z., Wettability and reactivity of Y2O3 with liquid nickel and its alloys, 39th International Conference and Expo on Advanced Ceramics & Composites (ICAAC 2015) Proceedings.
 186. Sobczak N., Radziwiłł W., Kudyba A., Nowak R., Oblakowski J., Wetting and Reactivity between Molten Aluminum and Zinc Oxide, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 92–93, ISBN 978-83-88770-42-5.
 187. Sobczak N., Sobczak J., Asthana R., Purgert R., The Mystery of Molten Metal, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 19–32.
 188. Sobczak N., Sobczak J.J., Nowak R., Purgert R.M., Interactions Between Haynes 282 Nickel Alloy and Oxide Ceramics, Fireline, Inc. Youngstone (partner AUSCH), USA, 4 March 2013.
 189. Stefański Z., Motyka J., Rozwój produkcji nowych materiałów „nośników węgla błyszczącego” przeznaczonych do wykonywania odlewów żeliwnych w masach formierskich bentonitowych, XII Konferencja Odlewnicza Technical 2010, Biuletyn Konferencyjny. Nowa Sól (2010), 111–118, ISSN 83-919232-9-0.
 190. Szymański Ł., Olejnik E., Sobczak J.J., Tokarski T., Improvement of TiC/Fe in situ composite layer formation on the surface of Fe-based castings, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 289-290.
 191. Tchórz A., Boroń Ł., Książek M., Quantitative 3D characterization of morphology of graphite in ductile iron by x-ray computed tomography, 71st World Foundry Congress "Advanced Sustainable Foundry", 19-21 May 2014, Bilbao.
 192. Tchórz A., Krzak I., Książek M., Żaba K., The use of X-ray computed tomography in the quality testing of the multilayer ceramic shell moulds for the manufacture of critical parts of aircraft engines, Jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja "Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej" 14-16 czerwca 2018, Lubniewice, Cottbus, 72-77.
 193. Tchórz A., Krzak I., Książek M., Żaba K., Mizera J., Sitek R., Dydak A., Kurdziel P., The application of X-ray computed tomography to study the quality of ceramic moulds in precision foundry, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 331-332.
 194. Turalska P., The interaction of molten high chromium castn iron with ZrO2+MgO substrate, 1st International Conference Functional and Engineering Materials - FEM 2019, s. 38. Promovendi Foundation Publishing, ISBN 978-83-955366-2-5.
 195. Turalska P., Sobczak N., Bruzda G., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Wettability, reactivity and interfaces in Gd/Y2O3 system, Proceedings of 73rd World Foundry Congress: Young Researchers’ Seminar, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 99-100.
 196. Tybulczuk J., Znaczenie odlewów w nowoczesnej gospodarce. Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom (2013) 249–266, ISBN 978-83-7789-248-0.
 197. Uhl W., Jaśkowiec K., Problemy towarzyszące wytwarzaniu odlewów wielkogabarytowych ze staliwa manganowego, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców i odlewów”, 17–19 października 2013 r., Białka Tatrzańska. Huta Buczek, Instytut Odlewnictwa (2013) 73–82.
 198. Valenza F., Cacciamani G., Muolo M.L., Passerone A., Nowak R., Sobczak J., Sobczak N., Interfacial phenomena in Ni alloys-oxides systems of interest for investment casting, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 119-120.
 199. Valenza F., Nowak R., Sobczak N., Passerone A., Di Foggia M., Muolo M.L., Interactions between Superalloys and Mould Materials for Investment Casting of Turbine Blades, 12th International Ceramics Congress CIMTEC, Advances in Science and Technology. Italy Montecatini Terme (2010), 130-135, ISBN 1662-0356.
 200. Valenza F., Sobczak N., Nowak R., Kudyba A., Amore S., Improved Testing Procedure for Pendant-Dispensed Drop Method for Characterization of High-Temperature Capillarity Properties. COST Action MPO602 "Advanced Solder Materials for High Temperature Application", Abstract Book of COST MPO602 MID TERM Conference, Niemcy, Bochum, 2009, 59.
 201. Valenza F., Sobczak N., Nowak R., Kudyba A., Amore S., Improved Testing Procedure for Pendant-Dispensed Drop Method for Characterization of High-Temperature Capillarity Properties, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 158.
 202. Warmuzek M., Polkowska A., Gazda A., Dammage micromechanism in spheroidal cast iron as affected by graphite/matrix interface interactions, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 193-194.
 203. Wieliczko P., Leśniewski W., Czekaj E., Wawrylak M., Novel method of thermal conductivity measurement using Stefan-Boltzmann law, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 121-122.
 204. Wilk-Kołodziejczyk D., Application of artificial intelligence methods to predict the parameters of nodular cast iron, KomPlasTech 2019 International Conference on Computer Methods in Materials Technology, Wydawnictwo AGH, Kraków, (2019), ISBN 978-83-947091-4-3.
 205. Wilk-Kołodziejczyk D., The conversion in the production of metallurgical assisted decision making system, KomPlasTech 2019 International Conference on Computer Methods in Materials Technology, Wydawnictwo AGH, Kraków, (2019), ISBN 978-83-947091-4-3.
 206. Wilk-Kołodziejczyk D., The conversion in the production of metallurgical assisted decision-making system, Metal 2016 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. List of Abstracts, Brno, Czech Republic, 154. Ostrava: TANGER Ltd. ISBN 978-80-87294-66-6.
 207. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Morgiel J., Nowak R., Microstructure of the Reaction Product Region Formed Due to the High Temperature Contact of Liquid Aluminium and ZnO Single Crystal, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 51–52, ISBN 978-83-88770-42-5.
 208. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Nowak R., Morgiel J., Reactivity of Molten Aluminium with Polycrystalline ZnO Substrate, EUROMAT 2009, Sept. 7–10, 2009, Glasgow, UK.
 209. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Onderka B., Morgiel J., Nowak R., Interaction between Molten Aluminum and Yttria Substrate. Mictrostructure and Thermodynamic Chracteristic, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 135.
 210. Żaba K., Puchlerska S., Mizera J., Sitek R., Książek M., Tchórz A., Application of termography, tomography and photogrammetry for quality assessment of unit manufacturing processes of aircraft angines critical parts, XXVI International Materials Research Congress.
 211. Żółkiewicz M., Charakterystyka zgazowywanego tworzywa modelu, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 487–490.
 212. Żuczek R., Proces kształtowania wytrzymałościowego odlewu wahacza dla pojazdu specjalnego, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach, Łódź 22-24.06.2015 r. - publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowego ze środków NCBR
 213. Żuczek R., Pysz S., Karwiński A., Czekaj E., Małysza M., Integration of Numerical Procedures in the Design and Manufacturing Technology on the Example of a Cast Component for the Automotive Industry. 70th World Foundry Congress 2012 (WFC 2012), Monterrey, Mexico, 25–27 April 2012, 573–579, ISBN 978-1-2276-382-5.