txt xls Info: alphabetical system ordering by names

 1. Abidin A.Z., Kozera R., Hohn M., Endler I., Knaut M., Boczkowska A., Czulak A., Malczyk P., Sobczak N., Michaelis A., Preparation and characterization of CVD-TiN-coated carbon fibers for applications in metal matrix composites, Thin Solid Films, (2015), 589(August 2015), 479-486, doi: 10.1016/j.tsf.2015.06.022, ISSN: 0040-6090.
 2. Adamczyk A., Adrian A., Adrian H., Durak J., Kluska-Nawarecka S., Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. Algorytmy wnioskowania w systemie diagnostyki wad wyrobów metalowych po ulepszaniu cieplnym, Exit Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa (2009), ISBN 978-83-60434-55-0.
 3. Adamczyk Z., Nattich-Rak M., Sadowska M., Michna A., Szczepaniak-Lalewicz K., Mechanism of nanoparticle and bioparticle deposition – Kinetic aspects, Colloids and Surfaces A, Physicochemical and Engineering Aspects (2013) (439), 3–22.
 4. Adrian A., Durak J., Mrzygłód B., Kluska-Nawarecka S., Miłkowska K., Wilk-Kołodziejczyk D., Computer System for Casting Defects Classification Based on Polish, French and Czech Specifications, Archives of Foundry Engineering (2009), 9(3), 5–8, ISSN 1897-3310.
 5. Amore S., Giuranno D., Novakovic R., Ricci E., Nowak R., Sobczak N., Thermodynamic and Surface Properties of Liquid Ge–Si Alloys, CALPHAD, Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry (2014), 44, March 2014, 95–101.
 6. Amore S., Giuranno D., Novakovic R., Ricci E., Nowak R., Sobczak N., Thermodynamic and Surface Properties of Liquid Ge–Si Alloys, CALPHAD: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, online 3 August, (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.calphad.2013.07.014, ISSN 0364-5916.
 7. Angrecki M., Izdebska-Szanda I., Palma A., Odpadowa masa formierska jako substytut kruszywa w procesie wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego / Waste moulding sand as a substitute aggregate in the manufacture of autoclaved cellular concrete, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(3), 15–22, ISSN 1899-2439.
 8. Angrecki M., Kamińska J., Jakubski J., Wieliczko P., Strength properties of ceramic moulds containing spent moulding sand after initial reclamation, Archives of Foundry Engineering, (2019), 19(3), 5-10, ISSN 2299-2944.
 9. Angrecki M., Kamińska J., Jakubski J., Wieliczko P., Strength properties of ceramic moulds containing waste moulding sand after initial reclamation as a substitute for base sand, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 141-142.
 10. Angrecki M., Kamińska J., Pamuła E., Palma A., Zmodyfikowana metoda oceny wybijalności rdzeni przy odlewaniu do form metalowych, Przegląd Odlewnictwa, (2017), (1-2), 14-16, ISSN 0033-2275.
 11. Antosiewicz A., Balcer E., Baliński A., Bielecka M., Budziaszek M., Fajkiel A., Głownia D., Karwiński A., Konieczna M., Krokosz J., Kryczek A., Książek M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Pezarski F., Rabczak K., Sobczak J., Sobczak N., Raport 2009, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), ISBN 978-83-88770-46-3.
 12. Antosiewicz A., Balcer E., Baliński A., Bielecka M., Budziaszek M., Fajkiel A., Głownia D., Karwiński A., Konieczna M., Krokosz J., Kryczek A., Książek M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Pezarski F., Rabczak K., Sobczak J.J., Sobczak N., Raport 2010, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-57-9.
 13. Antosiewicz A., Balcer E., Czawa B., Długosz P., Faber J., Górny Z., Izdebska-Szanda I., Karwiński A., Kozieł S., Krokosz J., Książek M., Kuder M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Madej W., Marzencka J., Rabczak K., Reguła T., Sobczak N., Sobczak J.J., Stachańczyk J., Stefański Z., Szczepaniak-Lalewicz K., Tchórz A., Uhl W., Warmuzek M., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Raport 2011, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), ISBN 978-83-88770-77-7.
 14. Antosiewicz A., Balcer E., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Marzencka J., Rabczak K., Działalność wspomagająca badania. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2011 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 69–91, ISBN 978-83-88770-80-7.
 15. Antosiewicz A., Bielecka M., Budziaszek M., Dziaduś-Rudnicka J., Faber J., Konieczna M., Kozieł S., Kryczek A., Książek M., Kudyba K., Łuszczkiewicz K., Madej J., Marzencka J., Pachota M., Pysz S., Siwecki K., Działalność wspomagająca badania. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 97–121, ISBN 978-83-88770-58-6.
 16. Antosiewicz A., Budziaszek M., Kryczek A., Książek M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Marzencka J., Rabczak K., Działalność wspomagająca badania. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 195–213, ISBN 978-83-88770-47-0.
 17. Antosiewicz I., Balcer E., Baliński A., Bielecka M., Budziaszek M., Czekaj E., Fajkiel A., Karwiński A., Konieczna M., Książek M., Latałło-Anulewicz M., Lisowska M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Pezarski F., Sobczak J., Sobczak N., Szymlet E., Turzyński J., Raport 2008, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), ISBN 978-83-88770-38-8.
 18. Asthana R., Nowak R., Purgert R., Sobczak N., Wetting in High-Temperature Materials Processing: The Case of Ni/MgO and NiW10/MgO, Scripta Materialia (2010), 62(12), 949–954, ISSN 1359-6462.
 19. Asthana R., Purgert R., Sobczak J., Sobczak N., Physico-Chemical Aspects of Structural Defects in Investment Castings, 27th International Conference "European Heritage", 2010.
 20. Asthana R., Singh M., Sobczak J.J., Sobczak N., Liquid-phase bonding of carbon/carbon and porous carbon for structural and thermal management applications, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 237-238.
 21. Asthana R., Singh M., Sobczak N., Design And Characterization of Metal-Ceramic Joints for High Temperature Applications, 12th International Ceramics Congress CIMTEC, Advances in Science and Technology. Italy, Montecatini Terme (2010), 57, ISBN 954-20-0314-5.
 22. Asthana R., Singh M., Sobczak N., Wetting Behavior and Interfacial Microstructure of Palladium and Silver-Base Alloys with Ceramic Matrix Composites, EUROMAT 2009, Sept. 7–10, 2009, Glasgow, UK.
 23. Asthana R., Singh M., Sobczak N., Initial Assessment of the Contact Angle, Joint Microstructure and Microhardness of SiC-SiC and C-C Composites Joined using PdNi, PdCo and AgCuTi Brazes, EUROMAT 2009, Sept. 7–10, 2009, Glasgow, UK.
 24. Asthana R., Sobczak N., Wettability in joining of advanced ceramics and composites: Issues and challenges, High Temperature Ceramic Matrix Composites 8: Ceramic Transactions, (2014), 248, 591-600, ISBN 978-1-118-93298-8..
 25. Asthana R., Sobczak N., Wettability in joining of advanced ceramics and composites, issues and challenges, Proceedings of 8th International Conference on High Temperature Ceramic Matrix Composites (2013).
 26. Asthana R., Sobczak N., Singh M., Wetting Behavior and Interfacial Microstructure of Palladium- and Silver-Based Braze Alloys with C-C and SiC-SiC Composites, Journal of Materials Science (2010), 45(16), 4276–4290, ISSN 0022-2461.
 27. Asthana R., Sobczak N., Sobczak J.J., Metal-Ceramic Interactions in Cast Composites – A Foundry Perspective, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 16–17, ISBN 978-83-88770-42-5.
 28. Asłanowicz M., A. Ościłowski, B. Lipowska, Z. Robak, R. Muzyka, P. Kowalski, K. Wańczyk, Ceramic-carbon filters for molten metal filtration, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 535-536.
 29. Asłanowicz M., Ościłowski A., Lipowska B., Witek J., Robak Z., Muzyka R., Kowalski P., Wańczyk K., Ceramic-carbon filters for molten metal alloys filtration, Archives of Foundry Engineering, (2019), 19(1), 98-102, ISSN 2299-2944.
 30. Babul T., Baranowski M., Sobczak N., Homa M., Leśniewski W., Thermophysical properties of Cu-matrix composites manufactured using Cu powder coated with graphen, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3146-3151, ISSN 1059-9495
 31. Bacior M., Siewiorek A., Kudyba A., Sobczak N., Badanie powierzchniowych zanieczyszczeń jonowych występujących na płytkach obwodów drukowanych / Ionic Contamination Tests on Printed Circuit Boards, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(1), 13–26, ISSN 1899-2439.
 32. Bacior M., Sobczak N., Homa M., Turalska P., Kudyba A., Bruzda G., Nowak R., Pytel A. , High-temperature interaction of molten vermicular graphite cast iron with Al2O3 substrate, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 375-384, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 33. Bacior M., Sobczak N., Siewiorek A., Kudyba A., Homa M., Nowak R., Dziula M., Masłoń S. , Effects of PCB Substrate Surface Finish, Flux, and Phosphorus Content on Ionic contamination, Journal of Materials Engineering and Performance, (2014), DOI: 10.1007/s11665-014-1357-1, ISSN 1059-9495.
 34. Bacior M., Sobczak N., Siewiorek A., Kudyba A., Homa M., Nowak R., Dziula M., Masłoń S. , Effects of PCB Substrate Surface Finish, Flux, and Phosphorus Content on Ionic contamination, Journal of Materials Engineering and Performance, (2015), 24(2), 754-758, ISSN 1059-9495.
 35. Bacior M., Sobczak N., Turalska P., Homa M., Kudyba A., Bruzda G., Polkowska A., Warmuzek M., Pytel A., The influence of alloying additions on the interaction between re-melted vermicular graphite cast iron alloys and Al2O3 substrate, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 283-284.
 36. Balcer E., Budziaszek M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Martynowicz-Lis K., Marzencka J., Rabczak K., Szanda M., Działalność wspomagająca badania. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 89–99, ISBN 978-83-88770-47-0.
 37. Balcer E., Kryczek A., Sobczak J., Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie. Stan aktualny i prognozy, Przegląd Odlewnictwa (2011), 61(1–2), 16–21, ISSN 0033-2275.
 38. Baliński A., The Kinetics of Activation and Deactivation in the Process of Water Ozonising Used for Advanced Oxidation of the Dust Waste From Moulding, Archives of Foundry Engineering (2009), 9(1), 25–28, ISSN 1897-3310.
 39. Baliński A., Advanced Oxidation and Adsorption Modification of Dust Waste from Standard Moulding Sands, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(2sp.), 5–12, ISSN 1897-3310.
 40. Baliński A., Odpadowe pyły formierskie modyfikowane polielektrolitami, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(2sp.), 9–13, ISSN 1897-3310.
 41. Baliński A., The Influence of Silica Module of the Soluble Sodium Silicate Hardened by Ester on the Residual Strenght of Molding Sand, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(1), 73–76, ISSN 1897-3310.
 42. Baliński A., Nanostructure of the Soluble Sodium Silicate in the Aspect of Basic Mechanical Characteristic of the Moulding Sands, ECONTECHMOD. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes (2012), 1(1), 3–8, ISSN 2084-5715.
 43. Baliński A., Ekologiczny aspekt zaawansowanego utleniania odpadowych pyłów z mas formierskich, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Energia 2009. MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA, (2009), 11(11), 18–25, ISSN 1730-8658.
 44. Baliński A., O strukturze uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), ISBN 978-83-88770-432.
 45. Baliński A., Wstęp. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 9, ISBN 978-83-88770-47-0.
 46. Baliński A., Wstęp. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 5, ISBN 978-83-88770-58-6.
 47. Baliński A., Raport 2014, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2015), ISBN 978-83-88770-82-1
 48. Baliński A., Masy formierskie i rdzeniowe. Powłoki ochronne i oddzielające stosowane dla form i rdzeni, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 1035-1058, ISBN 978-83-904306-9-0.
 49. Baliński A., Próba oceny zmian struktury spoiwa żywicznego poddanego procesowi naturalnego starzenia, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2012), 5(2), 3–7, ISSN 1898-7257.
 50. Baliński A., Wpływ ultradźwięków na procesy niskoenergetyczne oraz przewodnictwo elektrolityczne formierskich pyłów odpadowych poddanych zaawansowanemu utlenianiu, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(3), 5–15, ISSN 1899-2439.
 51. Baliński A., Effect of Thermal Conditioning of Silica-sodium Glass on the Value of Zeta Potential of the Soluble Sodium Silicate, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(2), 5–12, ISSN 1899-2439.
 52. Baliński A., Influence of Chemical Modification of the Soluble Sodium Silicate on the Zeta Potential of the Colloidal Particles in a “Soluble Sodium Silicate – Ester Hardener” Gelling System, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 5–30, ISSN 1899-2439.
 53. Baliński A., Podstawowe zagadnienia związane z pomiarem wielkości i rozkładu wielkości cząstek / Basic Issues Related to the Measurement of Size and Particle Size Distribution, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(1), 3–12, ISSN 1899-2439.
 54. Baliński A., Wpływ wskaźnika struktury WB uwodnionego krzemianu sodu na wytrzymałość końcową masy formierskiej / Influence of the structure index WB of the soluble sodium silicate on the residual strength of molding sand, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(1), 3–10, ISSN 1899-2439.
 55. Baliński A., Ocena jednorodności struktury zolu krzemionkowego / The assesment of the uniformity of the silica sol structure, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(2), 113-122, ISSN 1899-2439
 56. Baliński A., Wpływ sposobu modyfikacji uwodnionego krzemianu sodu na efektywność zmian wytrzymałości końcowej masy formierskiej / Effect of the way of modification of hydrated sodium silicate on the effectiveness of the changes in the residual strength of a moulding sand , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(3), 161-168, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 57. Baliński A., Effect of Thermal Conditioning of Silica-Sodium Glass on the Kinetics of Zeta Potential Changes during Soluble Sodium Silicate Gelation, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(1), 3–8, ISSN 1641-7739.
 58. Baliński A., Influence of Thermal Conditioning Silica-Sodium Glass on the Structure of Soluble Sodium Silicate, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(2), 275–280, ISSN 1641-7739.
 59. Baliński A. (red.), Raport Instytutu Odlewnictwa 2012, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), ISBN 978-83-88770-86-9.
 60. Baliński A. (red.), Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2012-2013. Wybrane zagadnienia, Instytut Odlewnictwa, Kraków, (2014), ISBN 978-83-88770-99-9.
 61. Baliński A. (red.), Raport 2017, Instytut Odlewnictwa, Kraków, (2018), ISBN 978-83-944902-8-7.
 62. Baliński A. (red.), Raport 2015, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-88770-85-2.
 63. Baliński A., Izdebska-Szanda I., Wpływ modyfikacji chemicznej uwodnionego krzemianu sodu na rozkład i wielkość elementów jego nanostruktury, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(3), 12–32, ISSN 1898-7257.
 64. Baliński A., Izdebska-Szanda I., Ecological and Technological Aspects Uses of Chemical Modification of Hydrated Sodium Silicate. Wysokojakościowe technologie odlewnicze, materiały i odlewy, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Odlewnictwa, Gliwice (2011), 19–34, ISBN 978-83-929266-1-0.
 65. Baliński A., Izdebska-Szanda I., Ecological and Technological Aspects Uses of Chemical Modification of Hydrated Solidum Silicate. Wysokojakościowe technologie odlewnicze, materiały i odlewy, Polska Akademia Nauk, Komisja Odlewnictwa, Katowice–Gliwice (2011), 19–34, ISBN 978-83-929266-1-0.
 66. Baliński A., Izdebska-Szanda I., New Generation of Ecological Silicate Binders. CM11 International Conference on the Mechanical Behavior of Materials, Programme and Abstracts, Włochy, Lake Como (2011), 47.
 67. Baliński A., Izdebska-Szanda I., Zmiany potencjału Zeta układu wiążącego „uwodniony krzemian sodu – dioctan glikolu etylenowego”. Polska metalurgia w latach 2006–2010, Wyd. Naukowe „Akapit”, Kraków (2010), 418–425, ISBN 978-83-60958-64-3.
 68. Baranowski M., Bober M., Kudyba A., Sobczak N., The effect of surface condition on wetting of HASTELLOY® X by brazing filler metal of Ni-Pd-Cr-B-Si system, Journal of Materials Engineering and Performance, (2019), 28(7), 3950–3959, ISSN 1059-9495.
 69. Baranowski M., Kudyba A., Bruzda G., Sobczak N., Bober M., The effect of surface condition on wetting of Hastelloy® X by brazer alloy of Ni-Pd-Cr-B-Si systems, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 287-288.
 70. Białobrzeski A., Eksperymenty technologiczne i analiza numeryczna procesu odlewania pod- i nadeutektycznych stopów aluminium w stanie stało-ciekłym. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 71–89, ISBN 978-83-88770-60-9.
 71. Białobrzeski A., Chojecki A., Dobosz W., Fedoryszyn A., Franaszek T., Holtzer M., Kapłon P., Kowalska K., Latałło-Anulewicz M., Martynowicz-Lis K., Pachota M., Piaskowski J., Rzadkosz S., Tybulczuk J., Welkens A., Foresight Technologiczny Odlewnictwa Polskiego, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), ISBN 978-83-88770-44-9.
 72. Białobrzeski A., Ciućka T., Dudek P., Fajkiel A., Huebner K., Pezda J., Saja K., Stopy ultralekkie na bazie magnezu i litu o strukturze dwufazowej alfa-beta i jednofazowej beta, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 31–39, ISBN 978-83-88770-45-6.
 73. Białobrzeski A., Darłak P., Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Nowoczesne stopy i metody odlewania magnezu oraz ich aplikacje. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 51–58, ISBN 978-83-60958-43-8.
 74. Białobrzeski A., Fajkiel A., Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. II. , Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 1–15, ISBN 978-83-88770-39-5.
 75. Białobrzeski A., Hübner K., Saja K., Stopy ultralekkie Mg-Li, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(5–6), 276–288, ISSN 0033 2275.
 76. Białobrzeski A., Lech-Grega M., Żelechowski J., Badania struktury stopów na bazie magnezu i litu o strukturze dwufazowej alfa-beta i jednofazowej beta, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(1), 17–28, ISSN 1899-2439.
 77. Białobrzeski A., Pezda J., Registration of Melting and Crystallization Process of Synthetic MgLi3,5 Alloy with Use of ATND Method, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(4), 5–8, ISSN 1897-3310.
 78. Białobrzeski A., Pezda J., Registration of Melting and Crystallization Process of Ultra-light MgLi12,5 Alloy with Use of ATND Method, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 143–146, ISSN 1897-3310.
 79. Białobrzeski A., Saja K., Experimental Stand for Melting and Casting of Ultralight Mg-Li Alloys, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 17–20, ISSN 1897-3310.
 80. Białobrzeski A., Saja K., Ultralight Magnesium-Lithium Alloys for Plastic Working, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 21–24, ISSN 1897-3310.
 81. Białobrzeski A., Saja K., Corrosion Behaviour of Binary Ultralight Mg-Li Alloys for Plastic Forming. International Virtual Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry, MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS (2012), 6(11), 37–40, ISSN 1313-0226.
 82. Białobrzeski A., Saja K., Hipoteza wykorzystania stałego elektrolitu w procesie ciągłej modyfikacji stopów aluminium. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa (2011), 160–165, ISBN 978-83-87745-19-6.
 83. Białobrzeski A., Saja K., Stanowisko eksperymentalne do ciągłej modyfikacji. Podeutektycznych stopów aluminium. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa (2011), 177–182, ISBN 978-83-87745-19-6.
 84. Białobrzeski A., Saja K., Hipoteza wykorzystania stałego elektrolitu w procesie ciągłej modyfikacji podeutektycznych stopów aluminium. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowe, Politechnika Częstochowska, WIPMIFS, Częstochowa (2011), 160–165, ISBN 978-83-87745-19-9.
 85. Białobrzeski A., Saja K., Stanowisko eksperymentalne do ciągłej modyfikacji podeutektycznych stopów aluminium. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej, Politechnika Częstochowska, WIPMIFS, Częstochowa (2011), 177–182, ISBN 978-83-87745-19-9.
 86. Białobrzeski A., Saja K., Żmudzińska M., Corrosion Behaviour of Binary Mg-Li Alloys for Plastic Forming, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 15–20, ISSN 1897-3310.
 87. Białobrzeski A., Saja K., Żmudzińska M., Studies of Corrosion Behavior in Acid Environment of Binary Mg-Li Alloys For Plastic Forming, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), s. 25–28, ISSN 1897-3310.
 88. Białobrzeski A., Saja K., Żmudzińska M., Studies of Corrosion Behavior in Alkaline Environment of Binary Mg-Li Alloys for Plastic Forming, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3sp.), 21–24, ISSN 1897-3310.
 89. Białobrzeski A., Saja K., Żmudzińska M., Badania korozyjności stopów dwuskładnikowych Mg-Li przeznaczonych do przeróbki plastycznej, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(11–12), 530–541, ISSN 0033-2275.
 90. Białobrzeski A., Żmudzińska M., Saja K., Studies of the Corrosion Behavior of Selected Wrought Mg-Li Alloys. 70th World Foundry Congress 2012 (WFC 2012), Monterrey, Mexico, 25–27 April 2012, ISBN 978-1-62276-382-5.
 91. Biernacki R., Haratym R., Karwiński A., Evaluation of the Lost Foam Process in Terms of Casting Dimensional Accuracy and Ecology, Archives of Foundry Engineering (2009), 9(4), 249–253, ISSN 1897-3310
 92. Bitka A., Jaśkowiec K., Wpływ dwustopniowego hartowania izotermicznego na właściwości mechaniczne i odporność na ścieranie żeliwa sferoidalnego z węglikami (CADI) / Influence of two-step austempering process on mechanical properties and wear resistance of carbidic austempered ductile iron (CADI) , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(2), 83-96, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 93. Bobrowski P., Faryna M., Bigos A., Homa M., Sypień A., Bieda M., Three-dimensional investigations of finely grained materials, Archives of Metallurgy and Materials, (2014), 59(4), 1313-1319, ISSN online 2300-1909.
 94. Bochniak W., Darłak P., Długosz P., Innowacyjna metoda wytwarzania prętów kompozytowych zbrojonych materiałami odpadowymi. Problemy Recyklingu 2011. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Materiały Konferencyjne, Józefów k. Otwocka (2011), 219–221, ISBN 978-83-60965-53-5.
 95. Borkowska I., Ćwiklak R., Krokosz J., Pabiś R., Młodnicki S., Odlanie kopii XIX w. krucyfiksu z kościoła p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Stróży koło Myślenic, Przegląd Odlewnictwa (2011), 61(7–8), 428–431, ISSN 0033-2275.
 96. Boroń Ł., Radzikowska J.M., Sobczak N., Tchórz A., Kolorowy świat struktury materiałów, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-941558-9-6
 97. Boroń Ł., Tchórz A., Application of EDS Microanalysis in the Identification of Inhomogeneities in Surface Protective Layers on Ductile Cast Iron Parts, Journal IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering (2010), 7(1), 1–6, ISSN 1757-899X.
 98. Boroń Ł., Tchórz A., Warmuzek M., Aparaturowe i metodologiczne aspekty ilościowej analizy mikrostruktury żeliwa, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(3), 59–87, ISSN 1899-2439.
 99. Boyko V., Czekaj E., Mykhalenkov K., Effect of Ti addition on the structure formation of Al-Mg-Si-Mn casting alloy, Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, s. 7-20. Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2018.
 100. Boyko V., Czekaj E., Warmuzek M., Mykhalenkov K., The effect of alloying additions on the structure and properties of Al-Mg-Si-Mn casting alloy – A review, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(2), 89-102, ISSN 2658-0152.
 101. Boyko V., Czekaj E., Warmuzek M., Mykhalenkov K., Design of new casting alloys of Al-Mg-Si-Mn system with alloying additions, its structure, and mechanical properties, Metallurgy and Foundry Engineering, (2017), 43(3), 141-152, ISSN 1230-2325.
 102. Boyko V., Czekaj E., Warmuzek M., Mykhalenkov K., Effect of additional alloying and heat treatment on phase composition and morphology in Al-Mg-Si-type casting alloy, Metallurgy and Foundry Engineering, (2017), 43(3), 219-239, ISSN 1230-2325.
 103. Boyko V., Czekaj E., Warmuzek M., Mykhalenkov K., Microstructure formation and grain refinement of Al-Mg-Si-Mn casting alloys / Kształtowanie mikrostruktury i rozdrobnienie ziaren odlewniczych stopów Al-Mg-Si-Mn, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(4), 251-260, ISSN 1899-2439.
 104. Bronicki M., Czekaj E., Fajkiel A., Lech-Grega M., Reguła T., Zmiany właściwości mechanicznych stopu magnezu AZ91 w zależności od metody wytwarzania oraz sposobu i parametrów obróbki cieplnej, Przegląd Odlewnictwa, 2009, t. 59, nr 1–2, s. 48–55, ISSN 0033 2275.
 105. Bruzda G., Polkowski W., Polkowska A., Nowak R., Kudyba A., Sobczak N., Karczewski K., Giuranno D., Experimental study on the feasibility of using liquid-assisted processing in fabrication of Mo-Si-B alloys, Materials Letters, (2019), 253(15 October 2019), 13-17, ISSN 0167-577X.
 106. Bryła K., Krokosz J., Pabiś R., Szybkie Prototypowanie – wykorzystanie techniki Z-Corporation do wykonania rzeczywistego obiektu bryłowego. Cz. I , Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(3), 3–11, ISSN 1898-7257
 107. Budzioch J., Glenz A., Nowak R., Radziwiłł W., Sobczak N., Experimental Complex for Investigation of High Temperature Capillarity Phenomena. , International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 86–87, ISBN 978-83-88770-42-5.
 108. Chojecki A., Sobczak N., Mocek J., Nowak R., Siewiorek A., Gas Evolution from Heated Bentonite Bonded Moulding Sand, International Journal of Cast Metals Research (2013), 26(1), 58–63, doi: 10.1179/1743133612Y.0000000018, ISSN 1364-0461.
 109. Cygan R., Rakoczy Ł., Nowak R., Sobczak N., Influence of the selected superalloy and ceramic crucible on the melting and melt–pouring process during the investment casting of the aircraft components, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 97-98.
 110. Cygan R., Sobczak N., Suchy J.S., Interaction: Ceramic Mould-Metal in Nickel Superalloy Castings, Giessereiforschung. International Foundry Research (2009), 61(3), 16–21, ISSN 0046-5933.
 111. Czawa B., Czekaj E., Górny Z., Gwiżdż A., Homa M., Jaśkowiec K., Kozieł S., Leśniewski W., Pirowski Z., Pytel A., Saja K., Sobczak N., Stefański Z., Warmuzek M., Wójcicki M., Metale i ich stopy. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca. Badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 105–161, ISBN 978-83-88770-47-0.
 112. Czawa B., Kasprzyk K., Żebrowski J., Skład chemiczny stopów żelaza, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski (2012), 9–10, 75–79, ISSN 1643-7381.
 113. Czawa B., Kozieł S., Kuder M., Tchórz A., Warmuzek M., Nowoczesne metody kontroli jakości stosowane w odlewnictwie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2011 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 35–57, ISBN 978-83-88770-80-7.
 114. Czawa B., Książek M., Tchórz A., Warmuzek M., Nowoczesne metody kontroli jakości odlewów. Wybrane zagadnienia. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 29–42, ISBN 978-83-88770-58-6.
 115. Czekaj E., Characteristics of Mechanical Properties and Damping Capacity in Selected Silumins, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(4), 105–109, ISSN 1897-3310.
 116. Czekaj E., Bezniklowe siluminy tłokowe o podwyższonej stabilności wymiarowej, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-53-1.
 117. Czekaj E. , Opracowanie polskiej wersji technologii Sophia czy Hero Premium Casting kierunkowego odlewania stopów aluminium w formach. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 21–31, ISBN 978-83-60958-43-8.
 118. Czekaj E., Charakterystyka właściwości mechanicznych tłumienia drgań w tworzywie stosowanym na tłoki silników spalinowych, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Zwierzyniec 10–12 czerwca 2010 r. Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków (2010), 57–63, ISBN 978-83-60958-58-2.
 119. Czekaj E., feroidyzacja krzemu eutektycznego i pierwotnego w siluminach przy zastosowaniu krótkotrwałej ultrawysokotemperaturowej obróbki cieplnej, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Zwierzyniec 10–12 czerwca 2010 r. Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków (2010), 21–28, ISBN 978-83-60958-58-2.
 120. Czekaj E., Eksploaracyjna analiza wyników ulepszania cieplnego brązu z zastosowaniem wybranych metod sztucznej inteligencji, XVI Konferencja Sprawozdawczej Komitetu Metalurgii PAN; Metalurgia 2014; Krynica - publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowanego ze środków NCBR
 121. Czekaj E., Darłak P., Gazda A., Reguła T., Rudnik D., Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) do kontroli procesów wytwarzania kompozytowych części na bazie stopów aluminium umacnianych cząsteczkami SiC, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(1–2), 40–43, ISSN 0033 2275.
 122. Czekaj E., Dudek P., Fajkiel A., Saja K., Modelowanie matematyczne wpływu podstawowych parametrów technologicznych odlewania ciśnieniowego na wytrzymałość oraz twardość stopu AZ91. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. III, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 39–50, ISBN 978-83-88770-49-4.
 123. Czekaj E., Dybiec H., Fajkiel A., Sadowski P., Odlewnicze siluminy cynkowe, Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH im. S. Staszica, Kraków (2011), 17–27, ISBN 978-83-60958-80-3.
 124. Czekaj E., Izdebska-Szanda I., Karwiński A., Krokosz J., Młodnicki S., Pabiś R., Palma A., Ćwiklak R., Rozwojowe materiały i technologie oraz system szybkiego prototypowania (RPS). Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 61–73, ISBN 978-83-88770-58-6.
 125. Czekaj E., Karwiński A., Pysz S., An Analysis and Comparison of Properties of Al-Si Alloy Automotive Castings Made by Rapid Prototyping and Standard Lot Production, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN, (2009), 9(9), 251–258, ISSN 1641-7739.
 126. Czekaj E., Karwiński A., Pysz S., Pączek Z., Nowy sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych ze stopu miedzi w formach ceramicznych, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 9–16, ISSN 1897-3310.
 127. Czekaj E., Karwiński A., Pączek Z., Pysz S., Badania możliwości zastosowania wymuszonego kierunkowego krzepnięcia odlewów wykonywanych w formach piaskowych, MOTROL - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (2012), 14(5), 41-44, ISSN 1730-8658.
 128. Czekaj E., Karwiński A., Pączek Z., Pysz S., Badania możliwości zastosowania wymuszonego kierunkowego krzepnięcia odlewów wykonywanych w formach piaskowych, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK (2012), 170(1), 394–400, ISSN 2222-8618.
 129. Czekaj E., Kubit A., K. Chwaleba – Grawer – Odlewnik z Krosna, Przegląd Odlewnictwa (2011), 61(1–2), 24–30, ISSN 0033-2275.
 130. Czekaj E., Kwak Z., Garbacz-Klempka A., Comparison of impact of immersed and micro-jet cooling during quenching on microstructure and mechanical properties of hypoeutectic silumin AlSi7Mg0.3, Metallurgy and Foundry Engineering, (2017), 43(3), 153-168, ISSN 1230-2325.
 131. Czekaj E., Kwak Z., Garbacz-Klempka A., Quality index of AlSi7Mg0.3 silumin from the perspective of refining methods, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 257-258.
 132. Czekaj E., Nykiel J., Kwak Z., Garbacz-Klempka A., Nykiel M., The influence of selected refining methods of AlSi7Mg0.3 silumin on its quality index, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(2), 72-78, ISSN 2299-2944. (15 p., B)
 133. Czekaj E., Nykiel J., Kwak Z., Garbacz-Klempka A., Nykiel M., The influence of selected refining methods of AlSi7Mg0.3 silumin on its quality index, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(2), 72-78, ISSN 2299-2944. (15 p., B)
 134. Czekaj E., Pysz S., Optymalizacja składu chemicznego siluminów odlewniczych z uwagi na rozproszoną mikroporowatość skurczową przy zastosowaniu techniki komputerowej, Materiały XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Odlewnictwa Metali Nieżelaznych "Nauka i Technologia". Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków-Starachowice, 5-7 czerwca 2014, 57-66, ISBN 978-83-63663-45-2.
 135. Czekaj E., Pysz S., The application of a computer technique to assess the impact of chemical composition on dispersed shrinkage microporosity of hypoeutectic cast silumins, Metallurgy and Foundry Engineering MaFE, (2014), 40(3), 125-140, ISSN 1230-2325.
 136. Czekaj E., Pysz S., Boyko V., Mykhalenkov K., Warmuzek M., Odlewnicze stopy aluminium układów Al-Mg-Si, Al-Mg-Si-X-Y - aspekty poznawcze oraz praktyczne związane z ich wytwarzaniem, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2017, 15-35, ISBN 978-83-63663-92-6.
 137. Czekaj E., Pysz S., Garbacz-Klempka A., Żuczek R., An introduction to the problem of the conversion of structural components, including components manufactured by casting techniques, Metallurgy and Foundry Engineering, (2016), 42(1), 21-39, ISSN 1230-2325.
 138. Czekaj E., Pysz S., Garbacz-Klempka A., Żuczek R., Wprowadzenie do zagadnień konwersji elementów konstrukcyjnych - w tym wytwarzanych poprzez odlewanie, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2015, 45-62, ISBN 978-83-63663-61-2.
 139. Czekaj E., Reguła T., Fajkiel A., Pysz S., Polski wariant technologii SOPHIA® czy HERO Premium Casting®, odlewania stopów aluminium, Rudy i Metale Nieżelazne (2010), 55(7), 422–430, ISSN 0035-9696.
 140. Czekaj E., Zych J., Kwak Z., Garbacz-Klempka A., Quality index of the AlSi7Mg0.3 aluminium casting alloy depending on the heat treatment parameters, Archives of Foundry Engineering, (2016), 16(3), 25-28, ISSN 1897-3310.
 141. Czekaj E., Ćwiklak R., Karwiński A., Pysz S., Reguła T., Próba wykonania tradycyjnie nietechnologicznego odlewu ze stopu aluminium na prototypowym stanowisku typu Sophia czy Hero Pre. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 33–43, ISBN 978-83-60958-43-8.
 142. Darłak P., Drenchev L., Leśniewski W., Sobczak J.J, Wieliczko P., Using if Lorentz Force for Synthesis of Functionally Graded Materials, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 100.
 143. Darłak P., Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Badania skuteczności rafinacji stopów magnezu różnymi mieszankami gazowymi. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 45–50, ISBN 978-83-60958-43-8.
 144. Darłak P., Dudek P., Fajkiel A., Saja K., Wybrane aspekty wytwarzania odlewów z materiałów kompozytowych z wykorzystaniem ciśnienia zewnętrznego, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(1–2), 44–47, ISSN 0033 2275
 145. Darłak P., Długosz P., Drenchev L., Innowacyjna metoda otrzymywania odlewów z metalowych materiałów kompozytowych krystalizujących pod wysokim ciśnieniem gazu. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 73–82, ISBN 978-83-88770-79-1.
 146. Darłak P., Długosz P., Drzymała P., Popioły lotne jako zbrojenie kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Cz. 1. Gospodarka odpadami energetycznymi, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(3), 5–21, ISSN 1899-2439.
 147. Darłak P., Długosz P., Krzyżak R., Zaawansowane materiały kompozytowe na bazie metali lekkich typu MAGFA i ALFA zbrojone popiołami lotnymi, Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania, red. M Woch, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (2014), 279-296, ISBN 978-83-938792-1-2.
 148. Darłak P., Długosz P., Purgert R., Sobczak J., Technologiczne aspekty syntezy metalowych materiałów kompozytowych zbrojonych cenosferami, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(2), 35–44, ISSN 1899-2439.
 149. Darłak P., Długosz P., Reguła T., Siewiorek A., Characterization of Reinforcement Phase Distribution in ALFA Composites using Computed Tomography, High-Resolution X-Ray CT Symposium. Book of Abstracts, Niemcy, Dresden, 2010, 34.
 150. Darłak P., Długosz P., Sobczak J.J., Drzymała P., Popioły lotne, jako zbrojenie kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Część 2. Badania wysokotemperaturowe, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(1), 5–26, ISSN 1899-2439.
 151. Darłak P., Homa M., Kudyba A., Nowak R., Sobczak J., Sobczak N., Wytwarzanie kompozytów metalowo-ceramicznych o strukturze gradientowej za pomocą infiltracji ciśnieniowej, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 189–200, ISBN 978-83-88770-45-6.
 152. Darłak P., Purgert R., Reguła T., Sobczak J., Tchórz A., Computed Tomography for Quality Assessment of Composite Castings Made by Pressure Infiltration of Porous Preforms, High-Resolution X-Ray CT Symposium. Book of Abstracts, Niemcy, Dresden (2010), 40.
 153. Darłak P., Reguła T., Analiza procesu odlewania odśrodkowego kompozytów metalowych z wykorzystaniem autorskiego programu komputerowego ALFACENTRICAST, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 169–187, ISBN 978-83-88770-45-6.
 154. Darłak P., Reguła T., Saja K., Odlew roku – czyli jak się to robi w Ameryce, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(7–8), 464–467, ISSN 0033 2275.
 155. Darłak P., Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Homa M., Aluminum Castings Reinforced with Ceramic Preforms of Graded Structure by Pressure Infiltration, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 19–20, ISBN 978-83-88770-42-5.
 156. Datas A., Cristobal A.B., del Cañizo C., Antolín E., Beaughon M., Nikolopoulos N., Nikolopoulos A., Zeneli M., Sobczak N., Polkowski W., Tangstad M., Safarian J., Trucchi D.M., Bellucci A., Girolami M., Marx R., Bestenlehner D., Lang S., Vitulano A., Sabbatella G., Martí A., AMADEUS: Next generation materials and solid state devices for ultra high temperature energy storage and conversion, AIP Conference Proceedings, (2018), 2033, 170004.
 157. David J., Svec P., Garzinova R., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Heuristic modeling of casting processes under the conditions uncertainty, Archives of Civil and Mechanical Engineering, (2016), 16(2), 179-185, ISSN 1644-9665
 158. Dobrowolski G., Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Wilk-Kołodziejczyk D., Structuralization of Knowledge about Casting Defects Diagnosis Based on Rough Sets Theory, Informatyka w Technologii Materiałów (2009), 9(2), 341–346, ISSN 1641-8581.
 159. Dobrowolski G., Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Rough Sets Applied to the Roughcast System for Steel Castings. Intelligent Information and Database Systems, Proceedings, Part I, Korea, Daegu (2011), 52–61, ISBN 978-3-642-20038-0.
 160. Drenchev L., Sobczak J., Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by Use of Electromagnetic Field, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), ISBN 978-83-88770-55-5.
 161. Drenchev L., Sobczak J., Gasars. A Specific Class of Porous Materials. (Advanced Porous Materials by Knowledge-Based Design), Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Odlewnictwa, Warszawa–Kraków (2009), ISBN 978-83-88770-40-1.
 162. Drenchev L., Sobczak J.J., Self-healing materials as biomimetic smart structures, Instytut Odlewnictwa, Kraków, (2014), ISBN 978-83-88770-98-2.
 163. Drenchev L., Sobczak J.J., Theoretical Aspects of Ordered Porosity Metallic Materials Produced by Unidirectional Solidification of Gas Saturated Melt, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 94, ISBN 978-83-88770-42-5.
 164. Drenchev L., Sobczak J.J., Leśniewski W., Wieliczko P., Darłak P., Arrangement of Particle Distribution in Al-Si/SiCp Composite by Means of Lorentz Force, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 27–28, ISBN 978-83-88770-42-5.
 165. Drzymała P., Kania B., Wróbel M., Darłak P., Długosz P., Kwaśniewski P., Bonarski J.T., Evolution of microstructure in rolled Mg-based alloy. Textural aspect, Archives of Metallurgy and Materials, (2015), 60(4), 2505-2512, ISSN 1733-3490.
 166. Du H.L., Dudziak T., Influence of oxygen partial pressure variation on oxidation resistance of Ti-46.7Al-1.9W-0.5Si at 750, 850 and 950°C, Journal of Materials Engineering and Performance, (2018), 1-8, ISSN 1059-9495. (20 p., A)
 167. Dudek P., Nowoczesne technologie odlewania pod wysokim ciśnieniem do otrzymywania odlewów strukturalnych, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2017), 10(1), 5-12, ISSN 1898-7257.
 168. Dudek P., Odlewy strukturalne - szansą na rozwój innowacji w krajowym odlewnictwie pod wysokim ciśnieniem, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2017), 10(4), 6-18, ISSN 1898-7257.
 169. Dudek P., Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2018), 11(1-2), 12-20, ISSN 1898-7257.
 170. Dudek P., Innowacyjność w Polsce, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2018), 11(1-2), 21-27, ISSN 1898-7257.
 171. Dudek P., Zastosowanie technologii prasowania w stanie ciekłym do otrzymywania odlewów ze stopów aluminium / Application of squeeze casting technology to obtain aluminum alloy castings, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(3), 211-224, ISSN 1899-2439. (B, 10 p.)
 172. Dudek P., Białobrzeski A., Fajkiel A., Krótka historia odlewania pod ciśnieniem. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 5–16, ISBN 978-83-88770-79-1.
 173. Dudek P., Darłak P., Długosz P., Fajkiel A., Porous ceramic preforms dedicated for local reinforcement subjected to the squeeze casting infiltration process, Problemy Eksploatacji - Maintenance Problems, (2015), 98(3), 75-82, ISSN 1232-9312.
 174. Dudek P., Fajkiel A., Opracowanie konstrukcji pieca do recyklingu złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu. Problemy Recyklingu 2011. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Materiały Konferencyjne, Józefów k. Otwocka (2011), 191–193, ISBN 978-83-60965-53-5.
 175. Dudek P., Fajkiel A., Piec do recyklingu złomu obiegowego stopów magnezu, Przegląd Mechaniczny, (2014), 73(9), 56, ISSN 0033-2259.
 176. Dudek P., Fajkiel A., Czekaj E., Lech-Grega M., Wpływ zawartości złomu obiegowego we wsadzie na właściwości mechaniczne wybranych odlewniczych stopów magnezu, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VI, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), 26–38, ISBN 978-83-88770-88-3
 177. Dudek P., Fajkiel A., Gazda A., Głownia K., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Książek M., Kuder M., Leśniewski W., Madej W., Nowak R., Pirowski Z., Pysz S., Pytel A., Rabczak K., Saja K., Siwecki K., Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Uhl W., Warmuzek M., Wodnicki J., Żuczek R., Metale i ich stopy. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 15–68, ISBN 978-83-88770-47-0.
 178. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., The research on the ablation casting technology for aluminium alloys, Solid State Phenomena, (2015), 223, 70-77, doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.223.70, ISSN 1662-9779.
 179. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Bochenek J., Badania nad technologią odlewania ablacyjnego stopów aluminium / Research on ablation casting technology for aluminium alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(2), 23–36, ISSN 1899-2439.
 180. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Czekaj E., Mielniczuk J., Badania wpływu dodatku złomu obiegowego na właściwości mechaniczne odlewów ciśnieniowych ze stopów magnezu, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VII, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2014), 17-30.
 181. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Czekaj E., Mielniczuk J., Wpływ dodatku złomu obiegowego na właściwości mechaniczne odlewów ciśnieniowych ze stopów magnezu / The effect of the addition of circulating scrap on the tensile properties of die cast magnesium alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(3), 29-42, ISSN 1899-2439.
 182. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Kranc M., Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VI, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), 7–18, ISBN 978-83-88770-88-3.
 183. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Lech-Grega M., Nowak M., Opyrchał M., Powłoki konwersyjne na odlewach ciśnieniowych ze stopów magnezu. Część II: Opracowanie technologii wytwarzania powłok dekoracyjno-ochronnych na odlewach ciśnieniowych ze stopów magnezu, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(2), 13–30, ISSN 1899-2439.
 184. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Mielniczuk J., Powłoki konwersyjne na odlewach ciśnieniowych ze stopów magnezu. Cz. 1: Wpływ parametrów technologicznych odlewania ciśnieniowego na jakość odlewów ze stopu AZ91, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(4), 31–50, ISSN 1899-2439.
 185. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Saja K., Wybrane zagadnienia technologii przygotowania ciekłego stopu magnezu AZ91, Prace Instytutu Odlewnictwa Kraków, (2009), 49(1), 27–42, ISSN 1899-2439.
 186. Dudek P., Sobczak J.J., Hybrydowa technologia HPDC&HSC / Hybrid HPDC&HSC technology, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2019), 59(1), 21-36, ISSN 1899-2439.
 187. Dudek P., Żuczek R., Kaźmierczak M., Trojanowski M., Analizy wytrzymałościowe podków wykonanych z wykorzystaniem technik odlewniczych / Strength analysis of horseshoes made using casting techniques, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(3), 171-182, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 188. Dudziak T., Steam oxidation behavior of highly alloyed steels in pure water conditions at high temperatures, Corrosion, (2019), 4(75), 349-357, ISSN 0010-9312.
 189. Dudziak T., Steam oxidation behaviour of highly alloyed steels in pure water conditions at high temperatures, Corrossion, November 2018, ISSN 0010-9312. (40 p., A)
 190. Dudziak T., Steam oxidation of Fe-based materials, High Temperature Corrosion, ed. Zaki Ahmad, Rijeka, Croatia: InTech, (2016), 15-38. ISBN 978-953-51-2507-5.
 191. Dudziak T., Fundamental aspects of high temperature corrosion of materials for coal fired power plants, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016). ISBN 978-83-941558-8-9.
 192. Dudziak T., Fireside corrosion degradation of 15Mo3, T22, T23 & T91 in simulated coal-biomass co-fired environment, MATERIALS AND CORROSION - WERKSTOFFE UND KORROSION, (2014), DOI: 10.1002/maco.201407886.
 193. Dudziak T., Wysokotemperaturowa korozja materiałów w parze wodnej w sektorze energetycznym / High temperature performance of materials for the energy sector exposed to water steam, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(3), 43–58, ISSN 1899-2439.
 194. Dudziak T., High temperature corrosion of metallic materials in coal fired power plant boilers, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 277-292, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 195. Dudziak T., Boron L., Homa M., Nowak R., Horton N., Sheppard R., Purgert R.M., Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J.J., The influence of fabrication process on the initial stages of steam oxidation performed on Haynes 282 alloy at 760°C, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), DOI: 10.1007/s11665-016-2417-5. ISSN 1059-9495.
 196. Dudziak T., Boron L., Homa M., Nowak R., Horton N., Sheppard R., Purgert R.M., Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J.J., The influence of fabrication process on the initial stages of steam oxidation performed on Haynes 282 alloy at 760°C, Journal of Materials Engineering and Performance, (2017), 26(1), 239-249, ISSN 1059-9495, DOI: 10.1007/s11665-016-2417-5.
 197. Dudziak T., Boroń Ł., Deodeshmukh V., Sobczak J.J., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Steam oxidation behaviour of advanced steels and Ni-based alloys at 800 deg. C, Journal of Materials Engineering and Performance, (2017), 26(3), 1044-1056, ISSN 1059-9495
 198. Dudziak T., Boroń Ł., Gupta A., Saraf S., Skierski P., Seal S., Sobczak N., Purgert R., Steam oxidation resistance and performance of newly developed coatings for Haynes 282 Ni based alloy, Corrosion Science, (2018), 138(1 July 2018), 326-339, ISSN 0010-938X. (45 p., A)
 199. Dudziak T., Datta P.K., Du H.L., Long exposure test in air, conducted on super-lattice coatings at 850 oC for 4000 hours, Anti-Corrosion Methods and Materials, (2014), DOI: 10.1108/ACMM-03-2014-1366, ISSN 0003-5599.
 200. Dudziak T., Deodeshmukh V., Backert L., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Zieliński A., Sobczak J. , High temperature corrosion resistance of advanced engineering materials under steam oxidation conditions for Ultra Super Critical (USC) Coal Power Plants, (poster).
 201. Dudziak T., Deodeshmukh V., Backert L., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Zieliński A., Sobczak J., Bruzda G., Phase investigations under steam oxidation process at 800°C for 1000 h of advanced steels and Ni-based alloys, Oxidation of Metals, (2016), ISSN 0030-770X, doi:10.1007/s11085-016-9662-8.
 202. Dudziak T., Deodeshmukh V., Backert L., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Zieliński A., Sobczak J., Bruzda G., Phase investigations under steam oxidation process at 800 °C for 1000 h of advanced steels and Ni-based alloys, Oxidation of Metals, (2017), 87(1-2), 139-158, ISSN 0030-770X, doi:10.1007/s11085-016-9662-8.
 203. Dudziak T., Du H., Datta P., Long exposure test in air, conducted on super-lattice coatings at 850C for 4000 hours, Anti-Corrosion Methods and Materials, (2015), 62(6), ISSN 0003-5599.
 204. Dudziak T., Du H.L., Datta P.K., Ehiasarian A.P., Reinhard C., Hovsepian P.Eh., Enhanced sulphidation/oxidation resistance of Ti–45Al–8Nb alloy by multilayered coatings at 850°C for up to 675 h, Corrosion Engineering, Science and Technology, (2014), 49(7), 590-602, http://dx.doi.org/10.1179/1743278213Y.0000000142, ISSN 1478-422X.
 205. Dudziak T., Du H.L., Datta P.K., Hovsepian P.Eh., Air oxidation behaviour of standard PVD and novel HIPIMS coatings at 750°C for 1000 h, Corrosion Engineering, Science and Technology (2014), http://dx.doi.org/10.1179/1743278214Y.0000000202, e-ISSN: 1743-2782.
 206. Dudziak T., Du H.L., Datta P.K., Hovsepian P.Eh., Air oxidation behaviour of standard PVD and novel HIPIMS coatings at 750°C for 1000 h, Corrosion Engineering, Science and Technology, (2015), 50(2), 118-127, ISSN 1478-422X.
 207. Dudziak T., Gajewski P., Śnieżyński B., Deodeshmukh V., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K. , Neural network modelling studies of steam oxidised kinetic behaviour of advanced steels and Ni-based alloys at 800°C for 3000 h, Corrosion Science, (2018), 133(1 April 2018), 94-111, ISSN 0010-938X. (45 p., A)
 208. Dudziak T., Grobauer S., Simms J.N., Krupp U., Lukaszewicz M., Oakey J.E., Metal loss of steam oxidised alloys after exposures at 675 and 725°C for 500 hours, High Temperature Materials and Processes, (2014), DOI 10.1515/htmp-2014-0164.
 209. Dudziak T., Grobauer S., Simms N., Krupp U., Łukaszewicz M., Metal loss of steam-oxidized alloys after exposures at 675C and 725C for 500 hours, High Temperature Materials and Processes, (2015), 34(8), 783-798, ISSN 0334-6455, doi:10.1515/htmp-2014-0164.
 210. Dudziak T., Hussain T., Orlicka D., Pokrywa A., Simms N.J., Fireside corrosion degradation of 15Mo3, T22, T23 & T91 in simulated coal-biomass co-fired environment, Materials and Corrosion, (2015), 66(9), 839-850, ISSN 1521-4176
 211. Dudziak T., Hussain T., Simms N.J., High-temperature performance of ferritic steels in fireside corrosion regimes: Temperature and deposits, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), ISSN 1059-9495, DOI: 10.1007/s1166501624237
 212. Dudziak T., Hussain T., Simms N.J., High-temperature performance of ferritic steels in fireside corrosion regimes: Temperature and deposits,, Journal of Materials Engineering and Performance, (2017), 26(1), 84-93, ISSN 1059-9495, DOI: 10.1007/s11665-016-2423-7.
 213. Dudziak T., Hussain T., Simms N.J., Syed A.U., Oakey J.E., Fireside Corrosion Degradation of Ferritic Alloys at 600°C in Oxy-fired Conditions, Corrosion Science (2013), doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2013.11.005.
 214. Dudziak T., Hussain T., Simms N.J., Syed A.U., Oakey J.E., Fireside Corrosion Degradation of Ferritic Alloys at 600°C in Oxy-fired Conditions, Corrosion Science (2014), 79, 184-191, ISSN 0010-938X
 215. Dudziak T., Jura K., High temperature corrosion of low alloyed steel in air and salt mist atmospheres / Korozja wysokotemperaturowa niskostopowych stali wygrzewanych w powietrzu i atmosferze mgły solnej, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(2), 77-85, ISSN 1899-2439
 216. Dudziak T., Jura K., Dudek P., Boroń L., Rutkowska J., Sulphidation of Low-Alloyed Steels Used in Power Industry, Oxidation of Metals, (2019), 1-21, https://doi.org/10.1007/s11085-019-09929-7, ISSN 0030-770X.
 217. Dudziak T., Jura K., Polkowska A., Deodeshmukh V., Warmuzek M., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Steam oxidation resistance of advanced steels and Ni-baded alloys at 700°C for 1000 h, Oxidation of Metals, (2017), ISSN 1573-4889, doi:10.1007/s11085-017-9818-1. (35 p., B)
 218. Dudziak T., Jura K., Rutkowska J., Chlorine corrosion degredation of low alloyed ferritic steels in temperature range 450-550 °C, Oxidation of Metals, (2016), 85(5-6), 647-664, ISSN 0030-770X
 219. Dudziak T., Medvedovski E., Homa M., Multilayered coatings for high-temperature steam oxidation: TGA studies up to 1000°C, Journal of Materials Engineering and Performance, (2018), 27(8), 4317-4335, ISSN 1059-9495. (20 p., A)
 220. Dudziak T., Olbrycht A., Polkowska A., Boroń Ł., Skierski P., Wypych A., Ambroziak A., Krezel A., High temperature coatings from post processing Fe-based chips and Ni-based alloys as a solution for critical raw materials, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, (2018), 329(1), article number 012010, ISSN 17578981.
 221. Dudziak T., Sobczak N., Sobczak J., Deodeshmukh V., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Steam oxidation resistance of advanced austenitic steels with high Cr content and advanced Ni based alloys at high temperatures for A-USC coal fired power plant, Advanced in Materials Technology for Fossil Power Plants. Proceedings for the Eight International Conference October 11-14, 2016, Albufeira, Algrave, Portugal, eds. J. Parker, J. Shingledecker, J. Siefert, (2016), 901-912. USA: Electric Power Research Institute, Inc., ISBN-13: 978-1-62708-131-3.
 222. Dudziak T., Sobczak N., Sobczak J., Siewiorek A., Corrosion products development on HAYNES 282 gamma - prime (γʹ) strengthened alloy at 550°C under salt mist conditions for 500 hours, Advanced in Materials Technology for Fossil Power Plants. Proceedings for the Eight International Conference October 11-14, 2016, Albufeira, Algrave, Portugal, eds. J. Parker, J. Shingledecker, J. Siefert, (2016), 1140-1150. USA: Electric Power Research Institute, Inc., ISBN-13: 978-1-62708-131-3.
 223. Dudziak T., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., XRD phase investigations of steam oxidized Fe and Ni rich Cr alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 265-276, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 224. Dudziak T., Ziąbka M., Internal oxidation depth penetration in Ni-based alloys at high temperatures, CORROSION, (2019), 75(2), 192-202, ISSN 0010-9312.
 225. Dudziak T., Łukaszewicz M., Simms N., Nicholls J., Analysis of High Temperature Steam Oxidation of Superheater Steels Used in Coal Fired Boilers, Oxidation of Metals, (2015), October 2015, 1-17, ISSN 0030-770X.
 226. Dudziak T., Łukaszewicz M., Simms N., Nicholls J., Analysis of high temperature steam oxidation of superheater steels used in coal fired boilers, Oxidation of Metals, (2016), 85(1-2), 171-187, ISSN 0030-770X, DOI: 10.1007/s1108501595939.
 227. Dudziak T., Łukaszewicz M., Simms N., Nicholls J.R., Steam oxidation of TP347HFG, super 304H and HR3C – analysis of significance of steam flowrate and specimen surface finish, Corrosion Engineering, Science and Technology, (2014), ISSN 1478-422X, doi:10.1179/1743278214Y.0000000222.
 228. Dudziak T., Łukaszewicz M., Simms N., Nicholls J.R., Steam oxidation of TP347HFG, super 304H and HR3C – analysis of significance of steam flowrate and specimen surface finish, Corrosion Engineering, Science and Technology, (2015), 50(4), 272-282.
 229. Dudziak T., Łukaszewicz M., Simms N.J., Nicholls J.R., Impact specimen geometry on T23 and TP347HFG steels behaviour during steam oxidation at harsh conditions, Corrosion Engineering, Science and Technology, (2016), ISSN 1743-2782, DOI: 1080/1478422X.2016.1185568.
 230. Dudziak T.P., Jahns K., Wilk-Kołodziejczyk D., Krupp U., Polkowska A., Deodeshmukh V., Warmuzek M., Internal oxidation prediction by cellular automata approach in energy materials at high temperatures, Advanced Engineering Materials, (2019), 21(7), 1801142, ISSN 1527-2648.
 231. Dutkiewicz J., Rogal Ł., Bobrowski P., Szutkowska M., Leśniewski w., Dluzewski P., The effect of substitution of Wc by TiC in WC-Co composite tool materials on microstructure and mechanical properties, Chiang Mai Journal of Science, (2017), 44(4), 1714-1721, ISSN 0125-2526.
 232. Dutkiewicz J., Szutkowska M., Leśniewski W., Wieliczko P., Pieczara A., Rogal Ł., The effect of TiC on structure and hardness of WC-Co composites prepared using various consolidation methods, Composites Theory and Practice, (2014), 14(2), 91-95, ISSN 2084-6096.
 233. Dworak P., Gwiżdż A., Pysz S., Wykorzystanie programu komputerowego MAGMASoft do weryfikacji technologii nowo uruchamianej produkcji odlewów ze staliwa stopowego, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 135–140.
 234. Dziaduś-Rudnicka J., Wybór informacji z czasopism naukowo-technicznych, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 20–42, ISSN 1898-7257.
 235. Dziaduś-Rudnicka J., Wybór informacji z czasopism naukowo-technicznych , Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, (2009), 2(4), 16–48, ISSN 1898-7257.
 236. Dziaduś-Rudnicka J., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Inteligentne procesy wytwórcze. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 45–57, ISBN 978-83-88770-58-6
 237. Dziaduś-Rudnicka J., Madej J., Wybór informacji z czasopism naukowo-technicznych, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, 2009, t. 2, nr 3, s. 34–72, ISSN 1898-7257
 238. Dziaduś-Rudnicka J., Madej J., Welkens A., Zgut M., Wybór informacji z czasopism naukowo-technicznych, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 9–23, ISSN 1898-7257.
 239. Długosz P., Rączka A., Kopeć A., Krzyżak R., Darłak P., Hebda M., Properties of light MMCs modified with cordierite synthesized from fly ash, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(6), 2261-2266, ISSN 1059-9495
 240. Długosz P., Darłak P., Bochniak W., Innowacyjna metoda wytwarzania prętów kompozytowych zbrojonych materiałami odpadowymi, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 101–108, ISSN 1899-2439.
 241. Długosz P., Darłak P., Drzymała P., Sobczak J.J., Popioły lotne jako faza zbrojąca kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Cz. 3. Wpływ składu chemicznego na charakterystyczne temperatury topliwości węglowych popiołów lotnych / Fly ash as a reinforcement of light metal matrix composites. Part 3. The influence of a chemical composition on characteristic fusibility temperatures of coal fly ashes, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(2), 57–72, ISSN 1899-2439.
 242. Długosz P., Darłak P., Kochel M., Matuszewski M., Wykorzystanie radiografii cyfrowej w inżynierii materiałowej, Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, (2017), 44(2), 44-50, ISSN 0860-8369.
 243. Długosz P., Darłak P., Reguła T., Analiza termowizyjna procesów odlewniczych. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 23–37, ISBN 978-83-88770-60-9.
 244. Długosz P., Darłak P., Siewiorek A., Sobczak J.J., Kompozyty ALFA wytworzone metodą mechanicznej syntezy – analiza rozkładu fazy zbrojącej za pomocą mikrotomografii komputerowej, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(3), 39–51, ISSN 1899-2439.
 245. Długosz P., Darłak P., Sobczak J.J., Synteza ultralekkich materiałów kompozytowych zbrojonych cenosferami, Kompozyty (2011), 11(4), 288–293, ISSN 1611-8611.
 246. Długosz P., Dudek P., Morgiel J., Reguła T., Sobczak J., Wpływ ciśnienia prasowania na charakterystyki mikrostrukturalne stopu AlSi7Mg, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(1), 5–14, ISSN 1899-2439.
 247. Długosz P., Górny Z., Krokosz J., Reguła T., Sobczak N., Stefański Z., Inteligentne procesy wytwórcze. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2011 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 9–34, ISBN 978-83-88770-80-7.
 248. Egry I., Holland-Moritz D,. Novakovic R., Ricci E., Wunderlich R., Sobczak N., Thermophysical Properties of Liquid AlTi-Based Alloys, International Journal of Thermophysics (2010), 31(4–5), 949–965, ISSN 1572-9567.
 249. Faber J., Ekologia w odlewnictwie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 85, ISBN 978-83-88770-47-0.
 250. Faber J., Latała-Holtzer M., Żmudzińska M., Identyfikacja faz krystalicznych krzemionki w pyłach emitowanych z odlewni piaskowej metodą proszkową DSH, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(1), 5–61, ISSN 1899-2439.
 251. Faber J., Madej W., Stefański Z., Żmudzińska M., Ekologia w odlewnictwie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 77–94, ISBN 978-83-88770-58-6.
 252. Faber J., Madej W., Żmudzińska M., Ekologia w odlewnictwie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2011 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 57–69, ISBN 978-83-88770-80-7.
 253. Faber J., Maniowski Z., Perszewska K., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2011), 4(1), 6–11, ISSN 1898-7257.
 254. Faber J., Maniowski Z., Perszewska K., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Badania emisji produktów zgazowania modelu styropianowego w technologii lost foam w aspekcie środowiska pracy, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(1), 23–33, ISSN 1899-2439.
 255. Faber J., Perszewska K., Identification odor compounds emitted during the heating of molding sands, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(2), 178-182, ISSN 1897-3310.
 256. Faber J., Perszewska K., Badania nad identyfikacją związków zapachowych emitowanych podczas termicznego rozkładu podstawowych spoiw formierskich, Odlewnictwo Współczesne - Polska i świat, (2016), 9(3), 5-8, ISSN 1898-7257.
 257. Faber J., Perszewska K., Nos elektroniczny jako nowoczesne narzędzie identyfikacji odorów, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 3–7, ISSN 1898-7257.
 258. Faber J., Perszewska K., Żmudzińska M., Badania terenowe w celu określenia źródeł emisji odorów na terenie miasta Oświęcim, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2015), 8(1), 5-9, ISSN 1898-7257.
 259. Faber J., Perszewska K., Żmudzińska M., Badania uciążliwości zapachowej odlewni precyzyjnej, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 93–102, ISSN 1899-2439.
 260. Faber J., Perszewska K., Żmudzińska M., Związki zapachowe w gazach z rozkładu termicznego spoiw formierskich / Aromatic compounds in waste gases formed during thermal decomposition of foundry binders, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(3), 23–32, ISSN 1899-2439.
 261. Faber J., Perszewska K., Żmudzińska M., Latała-Holtzer M., Identyfikacja zapachów z procesów odlewniczych przy użyciu „e-nosa”, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(2sp.), 39–42, ISSN 1897-3310.
 262. Faber J., Przybylski J., Pyły krzemionkowe w odlewnictwie, Przegląd Odlewnictwa (2011), 61(9–10), 514–516, ISSN 0033-2275.
 263. Faber J., Reguła T., Ekologia w odlewnictwie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 187–192, ISBN 978-83-88770-47-0.
 264. Faber J., Żmudzińska M., Perszewska K., Oczyszczanie wybranych odpadów odlewniczych metodą biodegradacji (Badania wstępne) / Treatment of Selected Foundry Waste using Biodegradable Method (Preliminary Research), Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(1), 27–34, ISSN 1899-2439
 265. Faber J., Żmudzińska M., Perszewska K., Odpady odlewnicze w aktualnych raportach wojewódzkich, Przegląd Odlewnictwa (2013) 63(7–8), 304–307, ISSN 0033-2275.
 266. Fajkiel A., Wybrane aspekty odlewania ciśnieniowego, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VI, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), 19–25, ISBN 978-83-88770-88-3.
 267. Fajkiel A., Białobrzeski A., Dudek P., Reguła T., Nowoczesne stopy oraz metody odlewania magnezu w zastosowaniach motoryzacyjnych, Przegląd Mechaniczny, (2009), 68(2), 30–35, ISSN 0033-2259.
 268. Fajkiel A., Dudek P., Czekaj E., Zmiany zachodzące w warstwie wierzchniej formy ciśnieniowej podczas jej pracy. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. III, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 1–10, ISBN 978-83-88770-49-4.
 269. Fajkiel A., Dudek P., Czekaj E., Kierunki rozwoju materiałów pomocniczych stosowanych w odlewnictwie ciśnieniowym, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2015), 8(3-4), 6-14, ISSN 1898-7257.
 270. Fajkiel A., Dudek P., Lech-Grega M., Pęknięcia wkładek form ciśnieniowych jako efekt naprężeń cieplnych, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. II. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 45–54, ISBN 978-83-88770-39-5.
 271. Fajkiel A., Dudek P., Lech-Grega M., Wstępne badania wpływu złomu obiegowego na efekt endomodyfikacji w stopach magnezu. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 43–54, ISBN 978-83-88770-79-1.
 272. Fajkiel A., Dudek P., Reguła T., Mechanical Properties of Magnesium Die Castings Produced Utilizing Process Scrap, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(4), 31–34, ISSN 1897-3310.
 273. Fajkiel A., Dudek P., Reguła T., Czekaj E., Saja K., Lech-Grega M., Boczkal S., Bigaj M., Mitka M., Gawlik M., recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji, Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania, red. M. Woch, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (2014), 597-612, ISBN 978-83-938792-1-2.
 274. Fajkiel A., Dudek P., Reguła T., Lech-Grega M., Endomodification of Magnesium Alloys with Process Scrap. International Virtual Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry, MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS (2012), 6(7), 80–83, ISSN 1313-0226.
 275. Fajkiel A., Dudek P., Saja K., Lech-Grega M., Badania wstępne nad recyklingiem złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 7–21, ISBN 978-83-88770-60-9.
 276. Fajkiel A., Reguła T., Saja K., Dudek P., Wytyczne dotyczące konstrukcji wybranych elementów układu wlewowego, w: Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. II, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 17–26, ISBN 978-83-88770-39-5.
 277. Fima P., Gazda A., Thermal Analysis of Selected Sn–Ag–Cu Alloys, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2012), August 2012, ISSN 1388-6150 (print version), 1572-8943 (e).
 278. Fima P., Nowak R., Sobczak N., Effects of Metal Purity and Testing Procedure on Surface Tension Measurements of Liquid Tin. COST Action MPO602 "Advanced Solder Materials for High Temperature Application", Abstract Book of COST MPO602 MID TERM Conference, Niemcy, Bochum, 2009, 56–57.
 279. Fima P., Nowak R., Sobczak N., Effect of Metal Purity and Testing Procedure on Surface Tension Measurements of Liquid Tin, Journal of Materials Science (2010), 45(8), 2009–2014, ISSN 0022-2461.
 280. Fima P., Nowak R., Sobczak N., Effect of Metal Purity and Testing Procedure on Surface Tension Measurements of Liquid Ti, Journal of Materials Science, published on line 23 October, 2009, doi: 10.1007/s10853-009-3973-y.
 281. Fima P., Nowak R., Sobczak N., Effects of Metal Purity and Testing Procedure on Surface Tension Measurements of Liquid Tin, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 117.
 282. Fima P., Sobczak N., Surface Tension and Density of Liquid Ag-Cu Alloys, COST Action MPO602 "Advanced Solder Materials for High Temperature Application" 2010 Annual Meeting. Program and Abstracts. Słowacja, Bratislava (2010), 011.
 283. Fima P., Sobczak N., Thermophysical Properties of Ag and Ag-Cu Liquid Alloys at 1098 K to 1573 K, International Journal of Thermophysics (2010), 31(6), 1165–1174, ISSN 1572-9567.
 284. Fima P., Sobczak N., Surface Tension and Density of Liquid Ag-Cu Alloys, TOFA 2010. Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys. Abstracts and Programme of TOFA 2010 – Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys, Portugalia, Porto (2010), 054.
 285. Fiutowska A., Informacje o normach, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 17–19, ISSN 1898-7257.
 286. Fiutowska A., Informacja o normach, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 8, ISSN 1898-7257.
 287. Fiutowska A., Informacje o normach, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(3), 33, ISSN 1898-7257.
 288. Fiutowska A., Konieczna M., XVI Giełda Polskich Wynalazków, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 43–44, ISSN 1898-7257.
 289. Garbacz-Klempka A., Czekaj E., Kozana J., Perek-Nowak M., Piękoś M., Influence of Al and Fe additions on structure and properties of Cu-Sn alloys, Key Engineering Materials, (2016), 682, 226-235, ISSN 1662-9795.
 290. Garbacz-Klempka A., Czekaj E., Kozana J., Piękoś M., Najstarsze zastosowanie technologii odlewania precyzyjnego z wykorzystaniem metody wytapianych modeli, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia Odlewnicteo Metali Nieżelaznych , Wyd. Naukowe "Akapit", Kraków (2015), 63-76, ISBN 978-83-63663-61-2
 291. Garbacz-Klempka A., Karczmarek Ł., Czekaj E., Gruszka D., Kozana J., Piękoś M., Badania technologiczne pradziejowych wyrobów metalowych na przykładzie nowego depozytu zachodnio Mazowieckiego z epoki brązu, Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, s. 21-36. Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2018.
 292. Garbacz-Klempka A., Karczmarek Ł., Kwak Z., Kozana J., Piękoś M., Perek-Nowak M., Długosz P., Analysis of a castings quality and metalworking technology. Treasure of the Bronze Age Axes, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(3), 179-185, ISSN 2299-2944. (15 p., B)
 293. Garbacz-Klempka A., Kozana J. Piekoś M., Kwak Z., Długosz P., Stolarczyk T., Ceramic moulds for precision casting in the Bronze Age and computer reconstruction of the casts , Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 1), 21-26, ISSN 1897-3310.
 294. Garbacz-Klempka A., Kwak Z., Kozana J., Piękoś M., Czekaj E., Formy odlewnicze i opis technologii procesów odlewniczych w epoce brązu, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2017, 37-62, ISBN 978-83-63663-92-6.
 295. Garbacz-Klempka A., Suchy J.S., Kwak Z., Długosz P., Stolarczyk T., Casting technology experiment and computer modeling of ornaments from Bronzes Age, Archives of Metallurgy and Materials, (2018), 63(3), 1329-1337, ISSN 1733-3490. (30 p., A)
 296. Garbacz-Klempka A., Wołoszyn M., Dzieńkowski T., Kwak Z., Długosz P., Saja K., The technology transfer of nonferrous alloys casting during the middle age, Metalurgija, (2017), 56(1-2), 262-264, ISSN 0543-5846.
 297. Gazda A., Badania dylatometryczne przemian zachodzących w miedziowo- -niklowym żeliwie sferoidalnym w aspekcie doboru parametrów obróbki cieplnej. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 141–154, ISBN 978-83-88770-70-8.
 298. Gazda A., Analysis of Decomposition Processo of Ausferrite in Copper-Nickel Austempered Ductile Iron, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2010), 102(3), 923–930, ISSN 1572-8943.
 299. Gazda A., Metody kontroli jakości metalu i odlewu. Wybrane właściwości fizyczne, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, 2014, 938-949. ISBN 978-83-904306-9-0.
 300. Gazda A., Kinetyka rozpadu struktury ausferrytycznej miedziowo-niklowego żeliwa ADI, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(4), 5–15, ISSN 1899-2439.
 301. Gazda A., Optymalizacja dwustopniowej obróbki cieplnej ADI miedziowo-niklowego żeliwa sferoidalnego za pomocą metod analizy termicznej / Optimization of two-step ADI heat treatment of Cu-Ni ductile iron by means of thermal analysis methods , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(2), 43–54, ISSN 1899-2439.
 302. Gazda A., Określenie optymalnych parametrów obróbki hartowania z przemianą izotermiczną żeliwa sferoidalnego Ni-Cu (Mo,Mn) na podstawie wykresów CTPc i CTPi / Determination of the optimal austempering parameters of Ni-Cu (Mo,Mn) ductile iron based on CCT and TTT diagrams, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(2), 133-149, ISSN 1899-2439
 303. Gazda A., Thermophysical properties of CuNiMoMn Austempered Ductile Iron / Właściwości termofizyczne żeliwa ADI z dodatkiem Ni, Cu, Mn i Mo, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(2), 95-102, ISSN 1899-2439.
 304. Gazda A., Determination of Thermal Effects Accompanying the Austempering of Copper-Nickel Ductile Iron, Thermochimica Acta (2010), 499(1–2), 144–148, ISSN 0040-6031.
 305. Gazda A., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Połcik H., Warmuzek M., Comparative Studies of the Effect of Various Additives on Structure and Mechanical Properties of CuAl10Fe3Mn2 Alloy / Badania porównawcze wpływu różnych dodatków na strukturę i właściwości mechaniczne stopu CuAl10Fe3Mn2, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(1), 5–26, ISSN 1899-2439.
 306. Gazda A., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Saja K., Warmuzek M., Wpływ modyfikacji i obróbki cieplnej (przesycanie, przesycanie + starzenie) na strukturę i właściwości mechaniczne brązu CuAl10Fe3Mn2, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(2), 37–63, ISSN 1899-2439.
 307. Gazda A., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Saja K., Warmuzek M., Wodnicki J., Żuczek R., Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i właściwości brązu aluminiowo-niklowego, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(2), 19–42, ISSN 1899-2439.
 308. Gazda A., Gwiżdż A., Pirowski Z., Metalurgia pod ciśnieniem, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 277–287, ISBN 978-83-88770-45-6.
 309. Gazda A., Homa M., Określenie przewodności cieplnej wybranych gatunków żeliwa sferoidalnego za pomocą pomiaru przewodnictwa temperaturowego metodą laser-flash, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(2), 5–18, ISSN 1899-2439.
 310. Gazda A., Homa M., Makowska K., Pietrzak K., Rudnik D., Siewiorek A., Sobczak N., Właściwości termofizyczne żeliwa przeznaczonego do produkcji tarcz hamulcowych, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2011, t. 51, nr 3, s. 23–35, ISSN 1899-2439.
 311. Gazda A., Sobczak N., Purgert R.M., Sobczak J.J., Thermophysical Properties of Haynes 282 Cast Alloy, Flowserve, Dayton, OHIO. USA, 5 March 2013.
 312. Gazda A., Warmuzek M., Analysis of thermal stability of ausferrite obtained by means of cyclic heat treatment of Cu–Ni (Mn, Mo) ADI, Thermochimica Acta, (2018), 663(10 May 2018), 58–66, ISSN 0040-6031. (30 p., A)
 313. Gazda A., Warmuzek M., Bitka A. , Optimization of mechanical properties of complex, two-stage heat treatment of Cu–Ni (Mn, Mo) austempered ductile iron, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, (2018), 132(2), 813–822, ISSN 1388-6150. (25 p., A)
 314. Gazda A., Warmuzek M., Czekaj E., Optymalizacja parametrów obróbki cieplnej wybranych odlewanych stopów AlZnMgCu(Mn) / The optimisation of heat treatment parameters for selected cast AlZnMgCu(Mn) alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(1), 33–48, ISSN 1899-2439.
 315. Gazda A., Żółkiewicz Z., Thermopysical Properties of Some Refractory Layers used in Lost Foam Technology, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK (2012), 170( 1), 355–363, ISSN 2222-8618.
 316. Gazda A., Żółkiewicz Z., Thermal and Physical Properties of Some Refractory Layers Used in Lost Foam Technology, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(2), 47–52, ISSN 1641-7739.
 317. Górny Z., Dzienniki z niektórych podróży zagranicznych, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009).
 318. Górny Z., Miedź i jej stopy o wysokiej konduktywności, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-54-8.
 319. Górny Z., Odlewnictwo metali nieżelaznych badania doświadczalne i symulacyjne oraz studia prowadzone przez autora w Instytucie Odlewnictwa w latach 1950–2010, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-67-8.
 320. Górny Z. , Modyfikowanie miedzi i jej stopów, Materiały Konferencyjne 50 Międzynarodowej Konferencji Naukowej Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2009. Kielce-Cedzyna, 2009, ISBN 978-83-929266-0-3.
 321. Górny Z., Technika odlewania i główne procesy technologiczne. Wykonywanie odlewów, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 17-32, ISBN 978-83-904306-9-0.
 322. Górny Z., Technika odlewania i główne procesy technologiczne. Metalurgia odlewnicza, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 33-47, ISBN 978-83-904306-9-0.
 323. Górny Z., Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Materiały wsadowe, dodatki stopowe, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 427-430, ISBN 978-83-904306-9-0.
 324. Górny Z., Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Topienie metalu, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 431-469, ISBN 978-83-904306-9-0.
 325. Górny Z., Technika odlewania i główne procesy technologiczne. Krzepnięcie i krystalizacja odlewów, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 48-74, ISBN 978-83-904306-9-0.
 326. Górny Z., Brązy berylowe, Przegląd Odlewnictwa (2010), 60(11–12), 522–531, ISSN 0033-2275.
 327. Górny Z., Stopy CuCr, Przegląd Odlewnictwa (2010), 60(9–10), 440–451, ISSN 0033-2275.
 328. Górny Z., Balcer E., Kryczek A., Technika odlewania i główne procesy technologiczne. Tendencje i prognozy rozwojowe odlewnictwa, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 75-82, ISBN 978-83-904306-9-0.
 329. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Metody sztucznej inteligencji w doskonaleniu procesów produkcyjnych w odlewnictwie. Tendencje optymalizacji systemu produkcyjnego w odlewniach, Polska Akademia Nauk, Komisja Odlewnictwa, Katowice–Gliwice (2010), 187–212, ISBN 978-83-929266-1-0.
 330. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Czekaj E., Saja K., Application of Microjet in Heat Treatment of Aluminium Bronzes, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(2), 35–40, ISSN 1897-3310.
 331. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Czekaj E., Saja K., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Eksploracyjna analiza wyników ulepszania cieplnego brązu z zastosowaniem wybranych metod sztucznej inteligencji, Polska Metalurgia w latach 2011-2014, red. K. Świątkowski, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, Kraków, (2014), 283-294, ISBN 978-83-63663-47-6.
 332. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Czekaj E., Wilk-Kołodziejczyk D., Saja K., Heuristic model of the mechanical properties of a hypoeutectic EN-AC-42100 (EN AC-AlSi7Mg0.3) silumin alloy subjected to heat treatment, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(4), 35-38, ISSN 1897-3310.
 333. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Czekaj E., Wilk-Kołodziejczyk D., Saja K., Badania właściwości mechanicznych stopu aluminium EN AC-Al-Si17Cu4Mg poddanego różnym metodom obróbki cieplnej, z zastosowaniem heurestycznych modeli, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2013", Cedzyna, Kielce 24-26 września 2013. PAN Komisja Odlewnictwa, Katowice 2013.
 334. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Pysz S., Regulski K., Ekspertowy, dostępny sieciowo, system wspomagania procesów odlewniczych w obszarze diagnostycznym oraz podejmowania decyzji, dostosowany do nowych technologii, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 251–261, ISBN 978-83-88770-45-6.
 335. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Diagnosis of Casting Defects Using Uncertain and Incomplete Knowledge, Archives of Metallurgy and Materials (2010), 55(3), 827–903, ISSN 1733-3490.
 336. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Saja K., The Effect of Toughening Combined with Microjet Cooling Turing Quenching (Solution Heat Treatment) of Calcium Carbide-modified CuAl10Fe4Ni4 Alloy on its Mechanical Properties, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(1), 29–32, ISSN 1897-3310.
 337. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Saja K., Wpływ obróbki cieplnej na własności wytrzymałościowe i plastyczne brązu aluminiowo-niklowego CuAl10Fe4Ni4. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 73–78, ISBN 978-83-60958-43-8.
 338. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kolodziejczyk D., Regulski K., Methodology for the construction of a rule-based knowledge base enabling the selection of appropriate bronze heat treatment parameters using rough sets, Archives of Metallurgy and Materials, (2015), 60(1), 309-312, ISSN 1733-3490,
 339. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Attribute-Based Knowledge Representation in the Process of Defect Diagnosis, Archives of Metallurgy and Materials (2010), 55(3), 819–826, ISSN 1733-3490.
 340. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Heuristic Models of the Toughening Process to Improve the Properties of Non-Ferrous Metal Alloys, Archives of Metallurgy and Materials (2013) 58(3), 849–852, ISSN 1733-3490.
 341. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Saja K., Study of the BA1044 Alloy Properties and their Interpretation with the Use of Fuzzy Logic, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(2), 75–79, ISSN 1897-3310.
 342. Górny Z., Kuder M., Leśniewski W., Saja K., Struktura odlewów. Wybrane zagadnienia, Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 11–26, ISBN 978-83-88770-58-6.
 343. Górny Z., Saja K., Kluska-Nawarecka S., Wpływ modyfikacji węglikiem wapnia na właściwości mechaniczne brązu BA 1044, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 5–16, ISSN 1899-2439.
 344. Górny Z., Wilk-Kołodziejczyk D., Smolarek-Grzyb A., Supporting the Bronze CastingThrough Information Structuring Based on Ontology Application, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(1), 33–36, ISSN 1897-3310.
 345. Gil A., Kowalski M., Krokosz J., Sobczak J.J., Próba wykorzystania skanera przestrzennego dla odlewanych z brązu obiektów muzealnych. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 107–110, ISBN 978-83-60958-43-8.
 346. Gil A., Kowalski P., Wańczyk K., Using 3D Scanner as a Tool for the Verification of Prototype Casting Shape, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(1sp.), 58–62, ISSN 1897-3310.
 347. Gil A., Kowalski P., Wańczyk K., Próba obniżenia energochłonności produkcji podzespołów przekładni planetarnej w oparciu o technologię odlewania z wykorzystaniem metod szybkiego prototypowania, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (2012), 57(1), 41–46, ISSN 1642-686X.
 348. Gil A., Kowalski P., Wańczyk K., Reducing Energy Consumpiton during Manufacture of Semi-Finished Components of the Planetary Gear Through the Use of Castings Made Rapid Prototyping, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11, 53–63, ISSN 1641-7739.
 349. Gil A., Wańczyk K., Kowalski P., Badanie zmian wymiarowych materiałów na formy silikonowe w różnych temperaturach za pomocą skanera 3D, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(spec. 2), 43–47, ISSN 1897-3310.
 350. Gilewicz-Wolter J., Homa M., Jaroń A., Stawiarski, Żurek Z., Okislenie Stali Crofer 22APU – Materiala, Primenjaemogo dlja Interkonektorov v Toplivnykh E’lementakh Sofc – v Atmosferakh, Soderzhashhikh SO2, IX Mezhdunarodnaja Nauchnaja Konferencija, Svornik Trudov, Rosja, Ivanovo, 2010, 69–75, ISBN 978-5-9616-0377-4.
 351. Giuranno D., Novakovic R., Nowak R., Petrin D., Polkowski W., Homa M., Bruzda G., Kudyba A., Narciso J., Sobczak N., Design of competitive light-weight composite materials: SiC/TiSi2, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 253-254.
 352. Giuranno D., Novakovic R., Sobczak N., Nowak R., Bruzda G., Narciso J., Si–Co and Si–Zr alloys/C – material interfaces: wetting versus infiltration, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 383-384.
 353. Giuranno D., Ricci E., Sobczak N., New Procedure to Measure the Surface Tension of High Melting Metals, Ninth International Workshop on Subsecond Thermophysics. Austria, Graz (2010).
 354. Giuranno D., Sobczak N., Bruzda G., Nowak R., Polkowski W., Kudyba A., Polkowska A., Novakovic R., Studying the wettability and reactivity of liquid Si-Ti eutectic alloy on glassy carbon, Journal of Materials Engineering and Performance, (2019), 28(6), 3460–3467, ISSN 1059-9495.
 355. Giuranno D., Sobczak N., Bruzda G., Nowak R., Polkowski W., Kudyba A., Polkowska A., Novakovic R., Wetting and spreading behavior of liquid Si-Ti eutectic alloy in contact with glassy carbon and SiC at T = 1450°C, Metallurgical and Materials Transactions A, (2019), 50(10), 4814-4826, ISSN 1059-9495.
 356. Godlewska E.M., Mars K., Drozd P., Tchórz A., Książek M., Reaction and diffusion phenomena in Ag-doped Mg2Si, Journal of Alloys and Compounds, (2016), 657, 755-764, ISSN 0925-8388
 357. Gordon B., Sobczak N., Warmuzek M., Gazda A., Boroń Ł., Purgert R., Sobczak J., Structural and Thermophysical Properties Characterization of Continuously Reinforced Cast Al Matrix Composite, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 483–487.
 358. Gordon B., Sobczak N., Warmuzek M., Gazda A., Boroń Ł., Purgert R.M., Sobczak J.J., Structural and Thermophysical Properties Characterization of Continuously Reinforced Cast Al Matrix Composite, China Foundry, 2010, 7(4), 456–462, ISSN 1672-6421.
 359. Gościański M., Pirowski Z., Konstrukcja i technologia wytwarzania odlewanych lemieszy do pługów obracalnych i zagonowych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Energia 2009. MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA, (2009), 11(11), 159–167, ISSN 1730-8658.
 360. Gościański M., Pirowski Z., Construction and Technology of Production of Casted Shares for Rotating and Field Ploughs, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN, (2009), 9(9), 231–239, ISSN 1641-7739.
 361. Grobelny M. Sobczak N., Odporność korozyjna bezołowiowych stopów lutowniczych typu Sn-Zn, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, (2013), 54(10), 26-28.
 362. Grobelny M., Sobczak N., Pietrzak K., Makowska K., Właściwości korozyjne wybranych lutowi bezołowiowych. , Ochrona przed Korozją (2011), 54(4–5), 255–257, ISSN 0473-77-33.
 363. Grochal T., Technika semi-solid w zastosowaniu do żeliwa, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 439–444.
 364. Grudzień M., Cygan R., Pirowski Z., Rakoczy Ł., Microstructural characterization of Inconel 713C superalloy after creep testing / Charakterystyka mikrostruktury nadstopu Inconel 713C po badaniach pełzania, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(1), 39-46, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 365. Grudzień M., Nowak R., Pirowski Z., Cygan R., Rakoczy Ł., Optimization of mould preheating process to reduce formation of gases during investment casting of Ni-based alloys, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 165-166.
 366. Grudzień M., Pirowski Z., Jaśkowiec K., Bitka A., Cygan R., Rakoczy Ł., Characterization of primary microstructure of thin-walled Ni-based superalloy casting, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 167-168.
 367. Grzelka R., Książek M., Nejman I., Pałka P., The Influence of Thermal Sprayed Coats Chemical Composition on the Microstructure and Properties. E-MRS 2010 Fall Meeting Conference, Novel Materials, Coats and Nanoengineering. Warszawa (2010), 113–120, ISBN 978-3-03785-047-3.
 368. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Kuder M., Pirowski Z., Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa. Materiały szkoleniowe, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), wyd. IV uzup. i popr.
 369. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2009 (wyd. 3).
 370. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Kuder M., Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2012 (wyd. uzup. i popr.).
 371. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Uhl W., Wodnicki J., Wpływ obróbki cieplnej na strukturę stopu typu Inconel 740, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(2), 5–22, ISSN 1899-2439.
 372. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Wodnicki J., Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne staliwa GS-20Mn5 przeznaczonego do pracy w obniżonej temperaturze, Prace Instytutu Odlewnictwa (2009), 49(2), 43–54, ISSN 1899-2439.
 373. Gwiżdż A., Małysza M., Nowak M., Zastosowanie programu Flow-3D do symulacji procesu zalewania oraz krzepnięcia odlewów z żeliwa sferoidalnego. Cz. 1 / Use of Flow-3D Program for Simulation of Pouring and Solidification Process of Ductile Cast Iron Castings. Part 1, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(1), 35–54, ISSN 1899-2439.
 374. Gwiżdż A., Małysza M., Nowak M., Zastosowanie programu Flow-3D do symulacji procesu zalewania oraz krzepnięcia odlewów z żeliwa sferoidalnego. Cz. 2 / Application of the Flow-3D Software for Simulation of the Spheroidal Iron Casting and Solidification. Part 2, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(2), 29–40, ISSN 1899-2439.
 375. Gwiżdż A., Olszyński J., Pirowski Z., Increasing the Erosive Wear Resistance of Selected Iron Alloys by Mechanical Strain Hardening of Structure, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11c, 290–296, ISSN 1641-7739.
 376. Gwiżdż A., Pirowski Z., Pysz S., Żuczek R.,Dworak P., Analiza procesu zalewania i krzepnięcia odlewów ze staliwa stopowego przeznaczonego do pracy w niskich temperaturach, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(1), 43–52, ISSN 1899-2439.
 377. Gwiżdż A., Pirowski Z., Wodnicki J., Umocnienie azotem żarowytrzymałego stopu G-NiCr28W, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 305–310.
 378. Gwiżdż A., Pysz S., Badania symulacyjne (z wykorzystaniem metod obliczeń numerycznych) zalewania i krzepnięcia wybranych odlewów stopów żelaza, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 31–50, ISSN 1899-2439.
 379. Gwiżdż A., Pysz S., Dworak P., MAGMAsoft Simulation Applied in Verification of Technology to Produce New Range of Alloy Steel Castings, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 67–72, ISSN 1897-3310.
 380. Gwiżdż A., Wierzchowski W., Grochal T., New Method of the in-situ Dezincification of Induction Furnace Charge Containing Galvanised Steel Sweet Scrap, Naučni Izvestiâ na Naučno-Tehničeskiâ S’ûz po Mašinostroene (2011), 19, 282–284, ISSN 1310-3946.
 381. Gwiżdż A.,Żuczek R., Analiza stanu naprężeń w konstrukcjach odlewu korpusu, pokrywy i klina zasuw klinowych do gazu, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 133–160, ISSN 1899-2439.
 382. Głownia K., Gwiżdż A., Pirowski Z., Wodnicki J., Wpływ azotu i boru w żeliwie sferoidalnym na przemiany strukturalne w procesie hartowania z przemianą izotermiczną, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(1), 5–16, ISSN 1899-2439.
 383. Głownia K., Kowalski A., Myszka D., O Tankostenskih Ulitkih iż Bainitno Poboljsane Duktilne Litine (The Issues of Thin Walled ADI Castings), Mednarodno 49. Livarsko Posvetovanje. Zbornik Referatov. Słowenia Portoroz, (2009), 51, ISBN 978-961-90130-4-5.
 384. Han J.H., Mattern N., Kaban I., Holland-Moritz D., Bednarĉik J., Nowak R., Sobczak N., Kim D.H., Eckert J., Phase Separation on Ternary Co–Gd–Ti Liquids, Journal of Physics: Condensed Matter. (2013), 25(24), 245104, doi:10.1088/0953-8984/25/24/245104.
 385. Haratym R., Karwiński A., Żółkiewicz Z., Określenie możliwości zastosowania modeli zgazowywanych do wykonania odlewów precyzyjnych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Energia 2009. MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA, (2009), 11(11), 97–103, ISSN 1730-8658.
 386. Hawryluk M., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Głowacki M., Development of an approximation model of selected properties of model materials used for simulation of bulk metal plastic forming processes using induction of decision trees, Archives of Metallurgy and Materials, (2019), 64(3), 1073-1085, ISSN 1733-3490.
 387. Hebda E., Karwiński A., Pielichowski J., Sobczak J., Żółkiewicz Z., Analiza termiczna polistyrenowego modelu odlewniczego, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(1), 15–21, ISSN 1899-2439.
 388. Holcomb G.R., Carney C.S., Tylczak J., Dudziak T.P., Simms N.J., Simulated fireside corrosion of T91 in oxy-combustion systems with an emphasis on coal/biomass environments, Materials at High Temperatures, (2019), 36(5), 437-446, ISSN 1878-6413, DOI: 10.1080/09603409.2019.1626612.
 389. Homa M., Thermophysical properties of selected Si-alloys, 1st International Conference Functional and Engineering Materials - FEM 2019, s. 52. Promovendi Foundation Publishing, ISBN 978-83-955366-2-5.
 390. Homa M., Przewodnictwo cieplne kompozytów o osnowie metalowej zbrojonych węglem / Thermal conductivity of carbon-reinforced metal-matrix composites, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(4), 329-350, ISSN 1899-2439.
 391. Homa M., Microstructural characterization of reaction products in Cu/Graphene/SiC system, SN Applied Sciences, (2019), 1(1584), 1-7, ISSN 2523-3963.
 392. Homa M., Gazda A., Sobczak N., Pietrzak K., Frydman K., Wójcik-Grzybek D., Termofizyczne właściwości kompozytów Cu-C otrzymanych metodą metalurgii proszków / Thermophysical properties of Cu-C composites obtained by powder metallurgy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(3), 205-220, ISSN 1899-2439.
 393. Homa M., Jaroń A., Morfologia zgorzelin siarczkowych tworzących się na stali Crofer 22APU w atmosferze H2/H2S, XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej. Kraków–Krynica (2010), 323–328, ISBN 978-83-929445-0-2.
 394. Homa M., Karwiński A., Kudyba A., Leśniewski W., Nowak R., Sienicki E., Sobczak N., Interaction between Liquid Titanium and ZrO2-Based Ceramics, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 79–80, ISBN 978-83-88770-42-5.
 395. Homa M., Nowak R., Purgert R., Sienicki E., Sobczak N., Interaction between Molten Inconel 740 Alloy and Oxide Ceramics, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 84–85, ISBN 978-83-88770-42-5.
 396. Homa M., Pirowski Z., Turalska P., Bitka A., Jaśkowiec K., Właściwości termofizyczne staliwa 30MCDB64-M oraz 30NSCDV86-M w stanie odlewanym / Thermophysical properties of 30MCDB64-M and 30NSCDV86-M cast steel in cast condition, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(2), 71-80, ISSN 2658-0152.
 397. Homa M., Siewiorek A., Wykorzystanie metody TG oraz SPM w badaniach wysokotemperaturowego utleniania. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 155–173, ISBN 978-83-88770-70-8.
 398. Homa M., Siewiorek A., Gazda A., Sobczak N., Kudyba A., Turalska P., Pietrzak K., Frydman K., Wójcik-Grzybek D., Strojny-Nędza A., Termofizyczne właściwości kompozytów Ag-C domieszkowanych nanorurkami węglowymi / Thermophysical properties of Ag-C composites doped with carbon nanotubes, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(1), 13–24, ISSN 1899-2439.
 399. Homa M., Sobczak N., Measurements of temperature and heat of phase transformation of pure silicon by using differential scanning calorimetry, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, (2019), 1–7, https://doi.org/10.1007/s10973-019-08716-5, ISSN 1388-6150.
 400. Homa M., Sobczak N., Gazda A., Siewiorek A., Kudyba A., Pietrzak K., Frydman K., Wójcik-Grzybek D., Strojny-Nędza A., Termofizyczne właściwości kompozytów Ag-C, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, (2015), 67(3), 4-12, ISSN 1505-1269.
 401. Homa M., Sobczak N., Hodor K., Gezgin S., Simoultanoeus TG-DTA thermal analysis of Si-30B alloy, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 279-280.
 402. Homa M., Sobczak N., Korpała B., Bruzda G., Ciecińska M, Krauz M., Gazda A., Stygar M., Brylewski T., Rękas M., Właściwości termofizyczne szkła barowego borokrzemianowego przeznaczonego na uszczelnienia w ogniwach paliwowych IT-SOFC, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, (2014), 66(3), 253-258, ISSN 1644-3470.
 403. Homa M., Sobczak N., Nowak R., Bruzda G., Turalska P., Seal S., Wettability of two-dimensional MoS2 layer by liquid tin, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 281-282.
 404. Homa M., Sobczak N., Sobczak J., Morgiel J., Seal S., Nowak R., Bruzda G., Wetting behaviour and reactivity between AlTi6 alloy and carbon nanotubes, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3317-3329, ISSN 1059-9495.
 405. Homa M., Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Bruzda G., Nowak R., Giuranno D., Pietrzak K., Chmielewski M., Interaction between liquid silver and graphene-coated SiC substrate, Journal of Materials Engineering and Performance, (2018), 27, 4140-4149, ISSN 1059-9495. (A)
 406. Homa M., Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Bruzda G., Nowak R., Pietrzak K., Chmielewski M., Strupiński W., Interaction between graphene-coated SiC single crystal and liquid copper, Journal of Materials Engineering and Performance, (2018), 27(5), 2317-2329, ISSN 1059-9495. (20 p., A)
 407. Homa M., Sobczak N., Turalska P., Bruzda G., Bacior M., Warmuzek M., Polkowska A., Thermophysical properties of selected vermicular graphite cast iron alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 345-350, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 408. Homa M., Sobczak N., Turalska P., Kosiba K., Thermal conductivity of selected vermicular cast iron alloys, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 277-278.
 409. Hosadyna-Kondracka M., Kamińska J., Major-Gabryś K., Grabarczyk A., Angrecki M., Effect of curing parameters on selected technological properties of the moulding sand with inorganic cordis binder used for ablation casting of aluminium alloys, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 343-344.
 410. Hosadyna-Kondracka M., Major-Gabryś K., Kamińska J., Grabarczyk A., Angrecki M., Moulding sand with inorganic cordis binder for ablation casting,, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(4), 110-115, ISSN 2299-2944. (15 p., B)
 411. Ignaszak Z., Tchórz A., Metody kontroli jakości metalu i odlewu. Metody kontroli jakości metalu i odlewu, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 913-937, ISBN 978-83-904306-9-0.
 412. Izdebska-Szanda I., The Economical and Ecological Aspects of Using the Modified Water-Glass, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK (2012), 170(1), 364–370, ISSN 2222-8618.
 413. Izdebska-Szanda I., Masy formierskie i rdzeniowe. Zasady doboru mas, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 1075-1088, ISBN 978-83-904306-9-0.
 414. Izdebska-Szanda I., The Economical and Ecological Aspects of Using the Modified Water-Glass, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (20120, 12(2), 67–72, ISSN 1641-7739.
 415. Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Investigating of the Knocking out Properties of Moulding Sands with New Inorganic Binders Used for Casting of Non-ferrous Metal Alloys in Comparison with the Previously Used, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 117–120, ISSN 1897-3310.
 416. Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Palma A., Recycling of Waste Moulding Sands with New Binders, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(2), 43–48, ISSN 1897-3310.
 417. Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Palma A., Regenerowalność mas formierskich z nowymi spoiwami nieorganicznymi przeznaczonymi dla odlewów z metali nieżelaznych / Reclamability of moulding sands with new inorganic binders for non-ferrous castings, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 3–16, ISSN 1899-2439.
 418. Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Palma A., Dobór technologii formy dla zmodyfikowanej metody ablacyjnego odlewania / Choice of mould-making technology for the modified ablation casting process, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(2), 55–66, ISSN 1899-2439.
 419. Izdebska-Szanda I., Baliński A., Ekologiczne, modyfikowane spoiwo nieorganiczne do mas samoutwardzalnych, Polska Metalurgia w latach 2011-2014, red. K. Świątkowski, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, Kraków, (2014),453-465, ISBN 978-83-63663-47-6.
 420. Izdebska-Szanda I., Baliński A., New Generation of Ecological Silicate Binders, Procedia Engineering (2011), 10, 887–893, ISSN 1877-7058.
 421. Izdebska-Szanda I., Baliński A., Angrecki M., Evaluation of Reclamability of Molding Sands with New Inorganic Binders, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 35–40, ISSN 1897-3310.
 422. Izdebska-Szanda I., Baliński A., Angrecki M., Palma A., The effect of nanostructure modification of the silicate binder on its binding characteristics and functional properties / Wpływ modyfikacji nanostruktury spoiwa krzemianowego na charakterystykę jego wiązania i właściwości użytkowe, Archives of Metallurgy and Materials, (2014), 59(3), 1033-1036, ISSN 1733-3490.
 423. Izdebska-Szanda I., Baliński A., Angrecki M., Palma A., Stefański Z., Madej W., Żmudzińska M., Ekologiczne technologie formy i rdzenia dla odlewów z metali nieżelaznych wraz z ich recyklingiem i utylizacją, Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania, red. M. Woch, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (2014), 581-595, ISBN 978-83-938792-1-2.
 424. Izdebska-Szanda I., Jaszczółt K., Materiały formierskie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 71–77, ISBN 978-83-88770-47-0.
 425. Izdebska-Szanda I., Kamińska J., Angrecki M., Palma A., Madej W., An innovative method for the dehydration hardening of modified inorganic binders, Archives of Metallurgy and Materials, (2016), 61(4). ISSN 1733-3490.
 426. Izdebska-Szanda I., Kamińska J., Angrecki M., Palma A., Stefański Z., The effect of additive "B" on the properties of foundry sands with hydrated sodium silicate made by Floster technology, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(2), 31-34, ISSN 1897-3310.
 427. Izdebska-Szanda I., Maniowski Z., Pezarski F., Zagadnienia regeneracji piasków z zużytych mas formiersko-rdzeniowych w działalności Instytutu Odlewnictwa, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(13/2sp.), 71–76, ISSN 1897-3310.
 428. Izdebska-Szanda I., Matuszewski S., Wstępne badania działania i oceny zagrożeń stanowiskowych z wykorzystaniem pyłomierza DustTrak 8533 DRX Aerosol Monitor. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 21–31, ISBN 978-83-88770-70-8.
 429. Izdebska-Szanda I., Matuszewski S., Szanda M., Technological and Ecological Studies of Moulding Sands with New Inorganic Binders for Casting of Non-Ferrous Metal Alloys, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(1), 43–48, ISSN 1897-3310.
 430. Izdebska-Szanda I., Palma A., Angrecki M., Żmudzińska M., Environmentally Friendly Mould Technology, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(3), 37–42, ISSN 1897-3310.
 431. Izdebska-Szanda I., Pezarski F., Pysz A., Smoluchowska E., Świder R., Badania modelowe procesu regeneracji piasków ze zużytych mas formierskich z nowym spoiwem nieorganicznym przeznaczonych do wytwarzania odlewów ze stopów Al, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(3), 37–57, ISSN 1899-2439.
 432. Izdebska-Szanda I., Pezarski F., Pysz S., Smoluchowska E., Świder R., Zastosowanie mas formierskich ze spoiwem geopolimerowym do produkcji odlewów ze stopów Al., Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(2), 23–34, ISSN 1899-2439.
 433. Izdebska-Szanda I., Stefański Z., Pezarski F., Szolc M., Effect of Additives Promoting the Formation of Lustrous Carbon on the Knocking Out Properties of Foundry Sands with New Inorganic Binders, Archives of Foundry Engineering (2009), 9(1), 17–20, ISSN 1897-3310.
 434. Izdebska-Szanda I., Szolc M., Smoluchowska E., Investigating the Reclamability of Moulding Sand with New, Ecological Inorganic Binders, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(1sp.), 217–220, ISSN 1897-3310.
 435. Izdebska-Szanda I., Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Masy formierskie z nowymi spoiwami nieorganicznymi – ocena ekologiczna w aspekcie środowiska pracy, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(1), 179–184, ISSN 1897-3310.
 436. Izdebska-Szanda I., Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Moulding Sands with New Inorganic Binders – Ecology Assessment in the Aspect of Work Environment, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(3), 115–120, ISSN 1897-3310.
 437. Izdebska-Szanda I., Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Ocena ekologiczna mas formierskich z nowymi spoiwami nieorganicznymi, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(2sp.), 33-38, ISSN 1897-3310.
 438. Izdebska-Szanda I., Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Aspekt ekologiczny mas formierskich z nowymi spoiwami nieorganicznymi w procesie zalewania form ciekłym metalem / The ecological aspect of moulding sands with new inorganic binders in the process of pouring moulds with liquid metal, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 71–84, ISSN 1899-2439.
 439. Janus A., Czekaj E., Garbacz-Klempka A., Sposoby identyfikacji i przyczyny powstawania "czarnych wtrąceń" pojawiających się na zewnętrznych polerowanych fragmentach odlewów z siluminów , Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, s. 57-68. Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2018.
 440. Jarco A., Krokosz J., Pabiś R., Golgota Beskidów na Wzniesieniu Matyska, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2012), 5(2), 67–74, ISSN 1898-7257.
 441. Jarco A., Rzadkosz S., Krokosz J., Pabiś R., Gil A., Czekaj E., Młodnicki S., Ćwiklak R., Studium technologiczno-konstrukcyjne wykorzystania techniki szybkiego prototypowania do wykonania odlewu artystycznego – medalu 65-lecia Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(1), 55–70, ISSN 1899-2439.
 442. Jarosz A., Prowadzenie żeliwiaka i obliczanie namiaru wsadu metalowego, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012).
 443. Jaroń A., Gilewicz-Wolter J., Homa M., Badania radioizotopowe transportu siarki w zgorzelinie powstającej na stali Crofer22APU w atmosferach zawierających SO2, Ochrona przed Korozją (2011), (6), 330–332, ISSN 0473-77-33.
 444. Jaroń A., Żurek Z., Homa M., Stawiarski A., The Structure of External Surfaces of State Forming on Crofer22APU Steel in Atmosphere Containing H2/H2S, Archives of Metallurgy and Materials (2012), 57(1), 237–244, ISSN 1733-3490.
 445. Jasionowski R., Polkowski W., Zasada D., Effect of crystalographic texture on cavitation wear resistance of as-cast CuZn10 alloy, Archives of Metallurgy and Materials, (2018), 63(2), 935-940, ISSN 1733-3490. (30 p., A)
 446. Jaszczółt K., Badania właściwości fizykochemicznych mas modelowych i materiałów ceramicznych. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 75–85, ISBN 978-83-88770-70-8.
 447. Jaszczółt K., Karwiński A., Leśniewski W., Sobczak N., Opracowanie optymalnego składu ciekłych mas ceramicznych z udziałem nanocząstek tlenków metali przeznaczonych dla nowoczesnych gałęzi przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem medycyny, 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Łódź, (2009), nr OC-03-21, 1290, ISBN 978-83-89541-96-3.
 448. Jaworska L., Morgiel J., Pomorska M., Sobczak N., Ocena reaktywności ciekłego Al, AlTi lub AlSi ze spiekami Si3N4 z udziałem Y2O3 i Al2O3 prowadzona z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 101–108, ISBN 978-83-88770-45-6.
 449. Jaśkowiec K., Ocena zmian struktury żeliwa sferoidalnego w zależności od parametrów czasowo-temperaturowych procesu metalurgicznego / The Assessment of Changes of the Structure of Ductile Cast Iron depending on the Time and Temperature of the Metallurgic Process, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(2), 3–12, ISSN 1899-2439.
 450. Jaśkowiec K., Bacior M., Grudzień-Rakoczy M., Pirowski Z., Bitka A., Rezystywność staliwa aluminiowego / Resistivity of aluminium alloyed cast steel, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(3), 113-126, ISSN 2658-0152.
 451. Jaśkowiec K., Pirowski Z., Kowalski A., Bitka A., Grudzień M., Structure and mechanical properties of austempered grey iron (AGI), Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 169-170.
 452. Jaśkowiec K., Pirowski Z., Turzyński J., Kowalski A., Mrzygłód B., Grudzień M., Determining the effect of austempering temperature on the morphology of ausferrite in ADI using computer image analysis and X-ray diffractometry, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, 171-172.
 453. Jaśkowiec K., Pirowski Z., Uhl W., Próby otrzymywania i badania odlewów ze stopu Inconel, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 423–428.
 454. Jaśkowiec K., Pytel A., Urządzenie do badania zmęczenia cieplnego tworzyw metalowych. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 98–108, ISBN 978-83-88770-81-4.
 455. Jaśkowiec K., Uhl W., Zagadnienie odlewania elementów ze stopu na bazie Fe-Al pracujących w podwyższonych temperaturach, MOTROL - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (2013), 15(1), 59-62, ISSN 1730-8658.
 456. Jaśkowiec K., Uhl W., Stop na bazie Fe-Al – aspekt technologiczny, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 119–132, ISSN 1899-2439.
 457. Jaśkowiec K., Uhl W., Ocena stopnia lejności staliwa aluminiowego / Assessment of aluminium steel casting fluidity, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(3), 73–80, ISSN 1899-2439.
 458. Jaśkowiec K., Uhl W., Proces obróbki cieplnej walca ze staliwa nadeutektoidalnego, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców i odlewów”, 17–19 października 2013 r., Białka Tatrzańska. Huta Buczek, Instytut Odlewnictwa (2013) 149–152.
 459. Jóźwik P., Polkowski W., Schindler I., Mikuszewski T., Bojar Z., Wpływ parametrów przetwarzania na strukturę i właściwości mechaniczne intermetalicznych taśm Ni3Al po walcowaniu na zimno i statycznym wygrzewaniu, Hutnik, Wiadomości Hutnicze, (2017), 84(8), 336-341, ISSN 1230-3534, DOI: 10.15199/24.2017.8.13. (B, 7 pkt)
 460. Jozwik P., Kopec M., Polkowski W., Bojar Z., Dynamic deformation tests of Ni3Al based intermetallic alloy by using the split hopinson pressure bar technique., Journal of Mining and Metallurgy Section B Metallurgy, (2019), 55(1), 129-134, ISSN 1450-5339.
 461. Kaban I., Köhler M., Ratke L., Nowak R., Sobczak N., Mattern N., Eckert J., Greer A.L., Sohn S.W., Kim D.H., Phase Separation in Monotectic Alloys as a Route for Liquid State Fabrication of Composite Materials, Journal of Materials Science (2012), 47(24), 8360–8366, ISSN 0022-2461.
 462. Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Xi L., Sobczak N., Eckert J., Giebeler L., Wettability and work of adhesion of liquid sulfur on carbon materials for electrical energy storage applications, Carbon, (2016), 98(March), 702-707, ISSN 0008-6223.
 463. Kaban I., Nowak R., Shuleshova O., Korpała B., Bruzda G., Siewiorek A., Han J.H., Sobczak N., Mattern N., Eckert J., Sessile Drop Study of Gd–Ti Monotectic Alloys on Ceramic Substrates: Phase Transformations, Wetting, and Reactivity, Journal of Materials Science (2012), 47(24), 8381–8386, ISSN 0022-2461.
 464. Kalandyk B., Zapała R., Sobula S., Górny M., Boroń Ł., Characteristics of low nickel ferritic-austenitic corrosion resistant cast steel, Metalurgija/Metallurgy (2014), 53(4), 613-616, ISSN 0543-5846.
 465. Kamińska J., Porównanie parametrów procesu granulacji pyłów odpadowych z procesu regeneracji / Comparison of parameters of the granulation process of dust waste from sand reclamation, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 51–58, ISSN 1899-2439.
 466. Kamińska J., Angrecki M., Jakubski J., Drożyński D., Physico-chemical, structural and derivatographic studies of bentonite clays from national deposits, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 123-124.
 467. Kamińska J., Angrecki M., Palma A., Jakubski J., Wildhirt E., The effect of additive "B" on the properties of CO2-hardened foundry sands with hydrated sodium silicate, Archives of Metallurgy and Materials, (2017), 62(3), 1637-1641, ISSN 1733-3490, doi:10,1515/amm-2017-0250.
 468. Kamińska J., Angrecki M., Palma A., Puzio S., Charakterystyka wodnych i alkoholowych powłok ochronnych nowej generacji i ich wpływ na jakość warstwy wierzchniej odlewu / Characteristics of new generation water and alcohol coatings and their impact on the quality of the casting surface layer, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(4), 227-234, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 469. Kamińska J., Angrecki M., Puzio S., Hosadyna-Kondracka M., Major-Gabryś K., The use of Floster S technology in modified ablation casting of aluminum alloys, Archives of Foundry Engineering, (2019), 19(4), 81-86, ISSN 2299-2944.
 470. Kamińska J., Angrecki M., Stefański Z., Palma A., Effect of wall thickness on the microstructure of ductile iron castings manufactured by the Inmold process using a reaction chamber, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(4), 50-54, ISSN 1897-3310. (15 p., B)
 471. Kamińska J., Basińska E., Angrecki M., Palma A., Effect of mechanical reclamation cycle on strength parameters of loose self-hardening sands based on furfuryl resin, Archives of Metallurgy and Materials, (2018), 63(4), 1843-1846, ISSN 1733-3490, DOI: 10.24425/amm.2018.125113. (30 p., A)
 472. Kamińska J., Basińska E., Stefański Z., Angrecki M., A comparison of the oxygen, nitrogen and hydrogen content in ductile iron castings and their effect on microstructure and mechanical properties, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 357-362, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 473. Kamińska J., Marcinkowski A., Dąbek P., Wpływ czasu odstawania na właściwości mas na osnowie regeneratu wiązanych bentonitem, Przegląd Odlewnictwa, (2015), (9-10), 384-389, ISSN 0033-2275.
 474. Kamińska J., Puzio S., Angrecki M., Effect of bentonite clay addition on the thermal and mechanical properties of conventional moulding sands, Archives of Foundry Engineering, (2020), 20(1), 111-116, ISSN 2299-2944.
 475. Kamińska J., Puzio S., Angrecki M., Stachowicz M. , The effect of the addition of bentonite clay to traditional sand mixtures on the surface quality of iron castings, Journal of Ecological Engineering, (2020), 21(1), 160–167, ISSN 2299-8993.
 476. Kamińska J., Puzio S., Angrecki M., Stachowicz M., Łoś A. , Preliminary tests of innovative eco-friendly furfuryl resins and foundry sand mixtures based on these resins, Journal of Ecological Engineering, (2019), 20(9), 285–292, ISSN 2299-8993.
 477. Kapłon P., Pozycjonowanie technologii odlewania ciśnieniowego stopów aluminium, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VII, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2014), 49-58.
 478. Karwiński A., Fizykochemiczne i technologiczne podstawy wykonywania form ceramicznych stosowanych w odlewaniu precyzyjnym, Kraków: Instytut Odlewnictwa, (2013), ISBN 978-83-88770-89-0.
 479. Karwiński A., Parametry technologiczne procesu wykonywania form ceramicznych z udziałem “wodnego” spoiwa krzemianowego, Polska Metalurgia w latach 2011–2014, red. K. Świątkowski. Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, Kraków, (2014), 529–541, ISBN 978-83-63663-47-6.
 480. Karwiński A., Parametry technologiczne procesuwykonywania form ceramicznych z udziałem "wodnego" spoiwa krzemianowego, XVI Konfrencja Sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN; Metalurgia 2014; Krynica - publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowanego ze środków NCBR
 481. Karwiński A., Haratym R., Biernacki R., Accuracy of Ceramic Mould Filling with Liquid AlSi9 Aluminium Alloy in the Process Using Back-pressure, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(1), 131–133, ISSN 1897-3310.
 482. Karwiński A., Haratym R., Biernacki R., Soroczyński A., Investment Casting vs Replicast CS Considered in Terms of the Ceramic Mould Making and Dimensional Accuracy of Castings, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(1), 45–48, ISSN 1897-3310.
 483. Karwiński A., Haratym R., Soroczyński A., Kowalski P., Comparison of quality of investment castings produced based on the Rapid Prototyping techniques with products of powder sintering, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(3 sp.issue), 31-34, ISSN 1897-3310.
 484. Karwiński A., Kowalski P., Leśniewski W., Pysz S., Sobczak J., Investment Casting at Foundry Research Institute in Krakow, 27th International Conference "European Heritage", 2010.
 485. Karwiński A., Kowalski P., Piekło J., Pysz S., Żuczek R., Application of Computers and Rapid Prototyping Technique as an Element of the Cost-Effective Process of Casting Manufacture, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 691–696.
 486. Karwiński A., Leśniewski W., Pysz S., Wieliczko P., The Technology of Precision Casting of Titanium Alloys by Centrifugal Process, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 73–80, ISSN 1897-3310.
 487. Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Wytrzymałość wielowarstwowych form ceramicznych badanych w procesie zginania w aspekcie wybranej metodyki badań, MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (2012), 14(5), 69–74, ISSN 1730-8658.
 488. Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Małysza M., Casting of Titanium alloys in centrifugal induction furnaces, 71st World Foundry Congress, 19-21 May 2014, Bilbao.
 489. Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Małysza M., Casting of titanium alloys in centrifugal induction furnaces, Archives of Metallurgy and Materials, (2014), 59(1), 403-406, ISSN 1733-3490.
 490. Karwiński A., Małysza M., Tchórz A., Gil A., Lipowska B., Integration of Computer Tomography and Simulation Analysis in Evaluation of Quality of Ceramic-Carbon Bonded Foam Filter, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(4), 67–72, ISSN 1897-3310.
 491. Karwiński A., Małysza M., Wieliczko P., Gil A., Lipowska B., The use of innovative ceramic-carbon bonded filters used for filtration of liquid alloys and evaluation of the filtration efficiency, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(3), 29-32, ISSN 1897-3310; publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowanego ze środków NCBR
 492. Karwiński A., Młodnicki S., Pabiś R., Robak I., Kubosz G., Badania przemysłowe nowej generacji mas modelowych, Archives of Foundry Engineering (2011), 11( 1sp.), 25–32, ISSN 1897-3310.
 493. Karwiński A., Młodnicki S., Pabiś R., Robak I., Kubosz G., New Generation of Pattern Materials for Investment Casting, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(1), 53–56, ISSN 1897-3310.
 494. Karwiński A., Pezarski F., Stefański Z., Materiały formierskie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 165–173, ISBN 978-83-88770-47-0.
 495. Karwiński A., Pysz S., Systemy Szybkiego Prototypowania RPS (Rapid Prototyping Systems). Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 81–82, ISBN 978-83-88770-47-0.
 496. Karwiński A., Pysz S., Żuczek R., Konwersja materiałowo-konstrukcyjna elementu kutego na odlewany, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(3), 23–36, ISSN 1899-2439.
 497. Karwiński A., Sobczak N., Leśniewski W., Wieliczko P., The Technology of Ceramic Mould Manufacture for Investment Casting of Titanium Alloys, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 592–599.
 498. Karwiński A., Sobczak N., Nowak R., Leśniewski W., Jaszczółt K., Homa M., Sienicki E., Interaction between Liquid Titanium and ZrO2-Based Ceramics Containing CeO, ZrO2, Y2O3 and CaO Nanoparticles, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 147.
 499. Karwiński A., Wieliczko P., Cast steel filtration trials using ceramic-carbon filters, Proceedings of the International Scientific Conference „Refractories, Furnaces and Thermal Insulations 8th–10th April 2014, (2014), 117-122, ISBN 978-80-553-1673-4.
 500. Karwiński A., Żółkiewicz Z., Properties Research of Ceramic Layer, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 91–94, ISSN 1897-3310.
 501. Karwiński A., Żółkiewicz Z., The research of properties of experimental ceramic layers / Badanie właściwości doświadczalnych warstw ceramicznych, Archives of Metallurgy and Materials (2014), 59(2), 703-705, ISSN 1733-3490, DOI: 10.2478/amm-2014-0115.
 502. Karwiński A., Żółkiewicz Z., The research of properties of experimental ceramic layers, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odlewników Polskich, Czeskich i Słowackich, Izbicko k. Opola 24-26.04.2014, 29.
 503. Kasza P., Lipowska B., Pęcherski R.B., Stręk A.M., Wańczyk K., Compression of open-cell aluminium, Engineering Transactions, (2016), 64(4), 629-634, ISSN 0867-888X.
 504. Kicińska A., Kosa-Burda B., Kozub P., Utilization of a sewage sludge for rehabilitating the soils degraded by the metallurgical industry and a possible environmental risk involved, Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, (2018), 24(7), 1990-2010, ISSN 1080-7039. (20 p., A)
 505. Klasik A., Maj M. Pietrzak K., Wojciechowski A., Sobczak J., Fatigue life and microstructure after multiple remelting of A359 matrix composites reinforced with SiC particles, Archives of Metallurgy and Materials, (2016), 61(4), 2123–2128, ISSN 1733-3490, DOI: 10.1515/amm-2016-0340.
 506. Klasik A., Pietrzak K., Makowska K., Sobczak J., Rudnik D., Wojciechowski A., Wear resistance of aluminium matrix composites reinforced with Al2O3 particle after multiple remelting, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3084-3090, ISSN 1059-9495.
 507. Klasik A., Pietrzak K., Sobczak J., Wojciechowski A., Praktyczna weryfikacja recyklingu kompozytowych tarcz hamulcowych. Problemy Recyklingu 2011. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Materiały Konferencyjne, Józefów k. Otwocka (2011), 223–225, ISBN 978-83-60965-53-5.
 508. Klasik A., Sobczak J.J., Pietrzak K., Gazda A., Sobczak N., Wybrane właściwości termofizyczne kompozytów aluminiowych poddanych wielokrotnemu przetopieniu, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 43–54, ISSN 1899-2439.
 509. Klasik A., Sobczak J.J., Pietrzak K., Sobczak N., Wojciechowski A., Influence of Multiple Remelting of Particulate Reinforced Cast Aluminium Composites on their Properties and Structure, Motor Transport Institute, Foundry Research Institute, Warsaw–Krakow (2012), ISBN 978-83-60965-37-5, ISBN 978-83-88770-62-3.
 510. Klasik A., Sobczak N., Pietrzak K., Makowska K., Wojciechowski A., Kudyba A., Sienicki E., Relationship between Mechanical Properties of Lead-Free Solders and their Heat Treatment Parameters, Journal of Materials Engineering and Performance (2012), 21(5), 620–628, ISSN 1059-9495.
 511. Klasik A., Wojciechowski A., Sobczak N., Sobczak J.J., Changes of Properties of Aluminum Matrix Composite Reinforced with SiC Particles after Multiple Remelting, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 73–74, ISBN 978-83-88770-42-5.
 512. Klasik A., Wojciechowski A., Sobczak N., Sobczak J.J., Structure and Properties of Aluminum Matrix Composite Reinforced with SiC Particles after Multiple Remelting, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 165.
 513. Kluczwajd K., Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Dawne i nowsze odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne. , Przegląd Odlewnictwa (2010), 60(5–6), 251–252, ISSN 0033-2275.
 514. Kluczwajd K., Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Sałat R., Badanie składu chemicznego wyrobów złotniczych z kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(4), 31–54, ISSN 1899-2439.
 515. Kluska Nawarecka S., Śnieżyński B., Parada W., Lustofin M., Wilk-Kołodziejczyk D., The use of LPR (logic of plausible reasoning) to obtain information on innovative casting technologies, Archives of Civil and Mechanical Engineering, (2014), 14(1), 25-31, ISSN 1644-9665.
 516. Kluska-Nawarecka S., Baliński A., Słowo wstępne do omówienia wyników badań prof. Zbigniewa Górnego, Polska Metalurgia w latach 2011–2014, red. K. Świątkowski. Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, Kraków, (2014), 279-282, ISBN 978-83-63663-47-6.
 517. Kluska-Nawarecka S., Dobrowolski G., Nawarecki E., Industrial Applications of Multi-Agent Systems, Computer Methods in Materials Science (2011), 11(2), 271–278, ISSN 1641-8581.
 518. Kluska-Nawarecka S., Durak J., Regulski K., Wnioskowanie w zintegrowanych bazach wiedzy z użyciem modelu ontologicznego. INFOBAZY 2011, Nauka – Projekty Europejskie – Społeczeństwo Informacyjne, Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk (2011), 143–148, ISBN 978-83-930549-5-4.
 519. Kluska-Nawarecka S., Durak J., Regulski K., Knowledge Integration Using Ontological Model in Issues of Decision Support in the Process of Die Forging, Computer Methods in Materials Science (2012), 12(2), 63–69, ISSN 1641-8581.
 520. Kluska-Nawarecka S., Dziaduś-Rudnicka J., Nawarecki E., Wilk-Kołodziejczyk D., Aspekty technologiczne i systemowe pozyskiwania informacji z otwartych źródeł, Automatyka (2011), 15(2), 365–373, ISSN 1429-3447.
 521. Kluska-Nawarecka S., Górny Z., Mrzygłód B., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Methods of Development Fuzzy Logic Driven Decision-Support Models in Copper Alloys Processing, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(1sp.), 23–28, ISSN 1897-3310.
 522. Kluska-Nawarecka S., Górny Z., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Jančíková Z., David J., A Method to Make Classification of the Heat Treatment Processes Performed on Bronze Using Incomplete Knowledge, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(2), 69-72, ISSN 1897-3310.
 523. Kluska-Nawarecka S., Górny Z., Smolarek-Grzyb A., Application of Evolutionary Algorithms to Optimize the Model Parameters of Casting Cooling Process, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(4), 89–92, ISSN 1897-3310.
 524. Kluska-Nawarecka S., Jancikova Z., David J., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Dajda J., Knowledge components description, support to prevent defects of metal products using methods based on artificial intelligence and ETL technologies, METAL 2014, 21-23 May 2014, Brno, Czech Republic, (2014), 93-98, ISBN 978-80-87294-52-9.
 525. Kluska-Nawarecka S., Kowalski A., Kuder M., Regulski K., Wójcik T., Tworzenie modeli decyzyjnych z zastosowaniem logiki rozmytej w obszarze rozpoznawania gatunków żeliwa poprzez automatyczną analizę obrazu, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 239–249, ISBN 978-83-88770-45-6.
 526. Kluska-Nawarecka S., Mrzygłód B., Durak J., Regulski K., Analysis of the Applicability of Domain Ontology in Copper Alloys Processing, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(2), 69–74, ISSN 1897-3310.
 527. Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Dobrowolski G., Haratym A., Regulski K., The Platform for Semantic Integration and Sharing Technological Knowledge on Metal Processing and Casting, Computer Methods in Material Science (2013) 13, 304–312, ISSN 1641-8581.
 528. Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Regulski K., Multi-aspect Character of the Man-computer Relationship in a Diagnostic-Advisory System. Human–Computer Systems Interaction: Backgrounds and Applications, Vol. 2, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (2012), ISBN 978-3-642-23186-5.
 529. Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Śnieżyński B., Wilk-Kołodziejczyk D., The recommendation system knowledge representation and reasoning procedures under uncertainty for metal casting, Metalurgija, (2015), 54(1), 263-266, ISSN 0543-5846.
 530. Kluska-Nawarecka S., Opaliński A., Wilk-Kołodziejczyk D., Domain WEB Monitoring, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 2), 43-46, ISSN 1897-3310.
 531. Kluska-Nawarecka S., Pirowski Z., Jancikova Z., Vrozina M., David J., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., A User-Inspired Knowledge System for the Needs of Metal Processing Industry, Computer Methods in Materials Science (2013) 13, 295–303, ISSN 1641-8581.
 532. Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Krzyżak M., Leśniak G., Gurda M., System of Semantic Integration of Non-Structuralized Documents in Natural Language in the Domain of Metallurgy, Archives of Metallurgy and Materials (2013) 58(3), 927–930, ISSN 1733-3490.
 533. Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Rojek G. , The Framework of Agent-based Negotiation Platform for Foundries Cooperating in Supply Chain, Archives of Foundry Engineering (2013), 13(4), 73–78, ISSN 1897-3310.
 534. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Logika rozmyta w diagnostyce wad odlewów. Wysokojakościowe technologie odlewnicze, materiały i odlewy, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Odlewnictwa, Gliwice (2011), 143–156, ISBN 978-83-929266-1-0.
 535. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Metodyka tworzenia przemysłowych rozwiązań innowacyjnych. Uczące się społeczności informacyjne, XV Seminarium problemowe WOD (Konsorcjum Sieci Laboratoriów WOD: Łódź, Olsztyn, Polkowice, Poznań), Olsztyn, 17–19 kwietnia 2013. DM SORUS Sp. z o.o., Poznań (2013) 69–70, ISBN 978-83-63768-16-4.
 536. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Dajda J., Macura M., Regulski K., Computer-assisted integration of knowledge in the context of identification of causes of defects in castings / Wspomagana komputerowo integracja wiedzy, w kontekście identyfikacji przyczyn powstawania wad odlewów, Archives of Metallurgy and Materials, (2014), 59(2), 743-746, DOI: 10.2478/amm-2014-0124, ISSN 1733-3490.
 537. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Dziaduś-Rudnicka J., Smolarek-Grzyb A., Acquisition of Technology Knowledge from Online Information Sources, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 107–112, ISSN 1897-3310.
 538. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Practical Aspects of Knowledge Integration using Attribute Tables Generated from Relational Databases. Semantic Methods for Knowledge Management and Communications, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2011), 13–22, ISBN 978-3-642-23418-7.
 539. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Formalisms and Tools for Knowledge Integration Using Relational Databases, Transactions on Computational Collective Intelligence (2013), 12(8240), 1-20, ISSN 0302-9743.
 540. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Rojek G., Regulski K., Polek G., The Use of Formal Knowledge Representation in Operating on Resources Concerning Cast Iron Processing, Archives of Foundry Engineering (2015), 15(2), 39–42, ISSN 1897-3310.
 541. Kluska-Nawarecka S., Śnieżyński B., Parada W., Lustofin M., Wilk-Kołodziejczyk D., The Use of LPR (Logic of Plausible Reasoning) to Obtain Information on innovative casting technologies, Archives of Civil and Mechanical Engineering, on line 5 June 2013, http://dx.doi.org/10.1016.j.acme.2013.05.011, (print version 2014 (14), 25–31, ISSN 1644-9665.
 542. Kolev M., Drenchev L., Sobczak J.J., Turalska P., Kudyba A., Bruzda G., Sobczak N., High-temperature interaction between molten conventional gray cast iron and Al2O3-ZrO2 ceramic, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 275-276.
 543. Kolev M., Drenchev L., Sobczak J.J., Turalska P., Kudyba A., Bruzda G., Sobczak N., Wetting behaviour and reactivity of molten high chromium cast iron with ZrO2-Al2O3 ceramic, Proceedings of 73rd World Foundry Congress: Young Researchers’ Seminar, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 101-102.
 544. Konieczna M., Działalność wydawnicza Instytutu Odlewnictwa w 2008, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 57–60, ISSN 1898-7257.
 545. Konieczna M., Szkolenie pt.: „Obsługa i eksploatacja pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa”, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 27–28, ISSN 1898-7257.
 546. Konieczna M., Nowości wydawnicze, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 35, ISSN 1898-7257.
 547. Kowalski A., Żeliwo. Właściwości odlewnicze, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 149-180, ISBN 978-83-904306-9-0.
 548. Kowalski A., Rozwój żeliwa ADI w Instytucie Odlewnictwa, Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 63–76, ISBN 978-83-88770-41-8.
 549. Kowalski A., Żeliwo ADI: właściwości i zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 9–26, ISBN 978-83-88770-41-8.
 550. Kowalski A., Kluska-Nawarecka S., Regulski K., ADI after Austenitising from Intercritical Temperature, Archives of Foundry Engineering (2013), 13(1), 81–88, ISSN 1897-3310.
 551. Kowalski A., Kuder M., Turzyński J., Racunalnisko Krmiljena Analiza Zgradbe Navadne Duktile Litine in Bainitno Poboljsane Duktilne Litine (ADI), . Mednarodno 50.Livarsko Posvetovanje Portoroz, 2010, Zbornik Referatov, Słowenia Portoroz (2010), 48; ISBN 978-961-90130-4-5.
 552. Kowalski A., Myszka D., Głownia K., Tezave Tankostenskih Ulitkov iż Bainitno Poboljsane Duktilne Litine, Livarski Vestnik (2010), 57(2), 70–82, ISSN 0024-5135.
 553. Kowalski A., Turzyński J., Ausferritic Cast Iron with Flake Graphite – Technology and Properties, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 352–358.
 554. Kowalski A., Turzyński J., Kuder M., Računalniško podprta analiza zgradbe duktilne litine in bainitno poboljšane duktilne litine / Computer-Aided Analysis of the Structure of Spheroidal Graphite Cast Iron and ADI, Livarski vestnik (2011), 58(2), 70-86, ISSN 0024-5135.
 555. Kowalski P., Kowalska A., Sobczyk W., Co łączy górnictwo, jaskinie i Naturę 2000?, Surowce i Maszyny Budowlane, (2014), (6), 64-66, ISSN 1734-7998.
 556. Kowalski P., Pieczara A., Żuczek R., Zastosowanie technik szybkiego prototypowania do wizualizacji elementów odlewanych dla przemysłu górniczego. Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (2010), 215–222.
 557. Kowalski P., Pączek Z., Żuczek R., Application of the Selected Techniques of Rapid Prototyping To the Design and Manufacture of Prototype Element of Machines and Equipment, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11, 53–63, ISSN 1641-7739.
 558. Kowalski P., Wańczyk K., Małysza M., Gil A., Numerical analysis of casting process of the diesel engine compressor rotor, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 2), 51-54, ISSN 1897-3310.
 559. Kowalski P., Wieliczko P., Rapid Prototyping Technique as a Modern Tool to Aid Engineer’s Work on Design And Fabrication of Prototype Alternator Disc, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2010), 10(10), 216–224, ISSN 1641-7739.
 560. Kozana J., Garbacz-Klempka A., Piękoś M., Czekaj E., Perek-Nowak M., Assessment of impact of nickel additions on tin bronzes, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(1), 53-60, ISSN 1897-3310. (15 p., B)
 561. Kozieł S., Metody kontroli jakości metalu i odlewu V.1. Ocena składu chemicznego, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 845-852, ISBN 978-83-904306-9-0.
 562. Kozieł S., Czawa B., Badanie składu chemicznego stopów aluminium, miedzi, tytanu, cyny, węgla i siarki oraz gazów w metalach z zastosowaniem analizatorów typ CS600 i TCH600 oraz spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem jarzeniowym GDS850A firmy LECO. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 51–62, ISBN 978-83-88770-70-8.
 563. Koźlak J., Śnieżyński B., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Jaśkowiec K., Żabińska M., Agent-Based Decision-Information System Supporting Effective Resource Management of Companies, N.T. Nguyen et al. (Eds.): ICCCI 2018, LNAI 11055, 309–318, (2018). https://doi.org/10.1007/978-3-319-98443-8_28, Print ISBN 978-3-319-98442-1.
 564. Koźlak J., Śnieżyński B., Wilk-Kołodziejczyk D., Leśniak A., Jaśkowiec K., Multi-agent environment for decision-support in production systems using machine learning methods, Computational Science – ICCS 2019 19th International Conference, Faro, Portugal, June 12–14, 2019, Part II, p. 517-529. J.M.F. Rodrigues, P.J.S. Cardoso, J. Monteiro, R. Lam, V.V. Krzhizhanovskaya, M.H. Lees, J.J. Dongarra, P.M.A. Sloot.
 565. Kranc M., Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Ocena zmian struktury żeliwa sferoidalnego w zależności od parametrów czasowo-temperaturowych procesu metalurgicznego / The assessment of changes of the structure of ductile cast iron depending on the time and temperature of the metallurgic process, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2013), 53(2), 3–12, ISSN 1899-2439.
 566. Krokosz J., One „broniły” Krakowa, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(3), 74–81, ISSN 1898-7257.
 567. Krokosz J., Czekaj E., Młodnicki S., Pabiś R., Ćwiklak R.: , Technologia wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem modeli wykonanych z niekonwencjonalnych materiałów, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(4), 4–10, ISSN 1898-7257.
 568. Krokosz J., Gil A., Pabiś R., Przykłady wykorzystania skanera 3D w archeologii, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(2), 57–60, ISSN 1898-7257.
 569. Krokosz J., Matoga B., Pabiś R., Odlewane pomniki Papieża Jana Pawła II w Krakowie, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2011), 4(1), 60–67, ISSN1898-7257.
 570. Krokosz J., Młodnicki S., Gil A., Karwiński A., Pabiś R., Ćwiklak R., Ocena możliwości wykorzystania techniki szybkiego prototypowania w odlewnictwie oraz opracowanie założeń i wykonanie serii modeli i odlewów artystycznych, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(1), 3–13, ISSN 1898-7257.
 571. Krokosz J., Pabiś R., Odboje bramne i pachołki uliczne, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(4), 56–62, ISSN 1898-7257.
 572. Krokosz J., Pabiś R., Możliwości wykorzystania zjawiska fluorescencji rentgenowskiej do badań składu chemicznego stopów metali z wykorzystaniem urządzenia NITON XL3T GOLDD. Rzemiosło artystyczne i rzemiosło w Polsce. Dawne i nowoczesne odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruń, (2011), 199–204, ISBN 978-83-88341-61-8.
 573. Krokosz J., Pabiś R., Dziewulski M., Analiza składu chemicznego wybranych obiektów metalowych w Muzeum Narodowym w Krakowie z zastosowaniem mikrofluoroscencji rentgenowskiej, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(3), 39–47, ISSN 1898-7257.
 574. Krokosz J., Pabiś R., Kowalski M., Badania składu chemicznego dzwonów w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Dobczycach, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(1), 40–46, ISSN 1898-7257.
 575. Krokosz J., Pabiś R., Paś M., Innowacyjne metody kontroli składu chemicznego obiektów z zastosowaniem przyrządu NITON wykorzystującego zjawisko mikrofluoroescencji rentgenowskiej. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 11–20, ISBN 978-83 88770-70-8.
 576. Krokosz J., Pabiś R., Paś M., Analiza składu chemicznego niektórych dzwonów i moździerza aptekarskiego z Muzeum Narodowego w Krakowie, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, (2009), 2(4), 57–68, ISSN 1898-7257.
 577. Krokosz J., Pabiś R., Wiłkojć E., Kostecki J., Fudal A., Analiza składu chemicznego luf dział z XVI–XVIII w. oraz kul ze Zbrojowni Zamku Królewskiego na Wawelu z wykorzystaniem metody mikrofluorescencji rentgenowskiej, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(3), 37–56, ISSN 1899-2439.
 578. Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Tola Certwiczówna - artystka nieznana , Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat (2014), 7(1), 53-56, ISSN 1898-7257.
 579. Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Odlewane pomniki Smoka Wawelskiego i psa Dżoka w Krakowie, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2013), 6(1), 48–52, ISSN 1898-7257.
 580. Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Dymarki Świętokrzyskie - Festiwal Nauki, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2013), 6(4), 50–55, ISSN 1898-7257.
 581. Krokosz J., Przybylski J., Dawne i nowe odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń (2011), ISBN 978-83-88341-61-8.
 582. Krokosz J., Przybylski J., Pabiś R., Młodnicki S., Gil A., Żółkiewicz Z., Ćwiklak R., Angrecki M., Prace związane z przygotowaniem przedsięwzięcia badawczego z zakresu wykorzystania nowoczesnych metod szybkiego prototypowania, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat (2014), 7(2), 45-51, ISSN 1898-7257.
 583. Krokosz J., Pysz S., Systemy Szybkiego Prototypowania RPS (Rapid Prototyping Systems). Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 177–183, ISBN 978-83-88770-47-0.
 584. Krokosz J., Rzadkosz S., Sałat R., Porównanie składów chemicznych obiektów z epoki brązu z obiektem badawczym z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej – „odwzorowanie Sammona”, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 3–17, ISSN 1898-7257.
 585. Krokosz J., Walkiewicz L., Historyczne odlewy artystyczne w Darłowie. Cz. II, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 48–56, ISSN 1898-7257.
 586. Krokosz J., Żółkiewicz Z., Młodnicki S., Pabiś R., Ćwiklak R., Badanie właściwości gipsów pod kątem możliwości ich zastosowania do wykonywania odlewów artystycznych. Cz. 2, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2013), 6(2), 5–9, ISSN 1898-7257.
 587. Kruk A., Stygar M., Krauz M., Homa M., Adamczyk A., Kucza W., Rutkowski P., Bobruk M., Gil A., Brylewski T., Mikrostruktura oraz właściwości elektryczne warstwy o strukturze spinelu na wybranych wysokochromowych stalach ferrytycznych, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, (2014), 66(3), 235-244, ISSN 1644-3470.
 588. Kryczek A., Odlewnictwo w Polsce, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2011), 4(1), 12–15, ISSN1898-7257.
 589. Kryczek A., Pachota M., Przytuła S., Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle odlewniczym, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, (2011), 4(4), 5–8, ISSN 1898-7257.
 590. Krzak I., Jaśkowiec K., Tchórz A., Boroń Ł., Zastosowanie rentgenowskiej tomografii komputerowej do porównania metody niskociśnieniowego odlewania przeciwgrawitacyjnego i metody odlewania grawitacyjnego / Application of X-ray computed tomography to compare gravity casting to counter-gravity low-pressure air-melted process , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(1), 11–22, ISSN 1899-2439.
 591. Krzak I., Tchórz A., Zastosowanie rentgenowskiej tomografii komputerowej do wspomagania badań materiałowych odlewów / The use of X-ray computed tomography as a tool in assisting cast material testing, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(3), 33–42, ISSN 1899-2439.
 592. Krzak I., Tchórz A., Pirowski Z., Jaśkowiec K., Grudzień M., Purgert R., Tomograficzna ocena jakości odlewów ze stopu Haynes 282 / Quality check of H282 castings by Computed Tomography (CT) technique, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(4), 219-226, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 593. Krzak M., Krzak I., Rynek kobaltu z początkiem XXI w., Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, (2016), 61(10), 444-452, ISSN 0035-9696.
 594. Krzak M., Krzak I., Rynek niklu z początkiem XXI wieku, Rudy i Metale Nieżelazne, (2015), 60(7), 330-340, ISSN 0035-9696.
 595. Krzak M., Krzak I., Rynek wolframu ma początku XXI w., Rudy i Metale Nieżelazne, (2019), 10(64), 10-19, ISSN 0035-9696.
 596. Krzak M., Krzak I., Rynek magnezu z początkiem XXI w., Rudy i Metale Nieżelazne. Recykling, (2017), 62(3), 28-33, ISSN 0035-9696.
 597. Krzak M., Krzak I., Rynek tytanu na początku XXI w., Rudy i Metale Nieżelazne. Recykling, (2018), 63(10), 20-28, ISSN 0035-9696. (8 p., B)
 598. Krzyżak R., Długosz P., Darłak P., Pawlak S., Industrial mineralogy of the Polish fly ashes and their unique utilization, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(4), 215-240, ISSN 2658-0152.
 599. Książek M., Microstructure of AgNi and AgSnBi Powders Consolidated by CEC, Solid State Phenomena (2012), (186), 130–134, ISSN 1662-9779.
 600. Książek M., Boroń Ł., Radecka M., Richert M., Tchórz A., Mechanical and tribological properties of HVOF-sprayed (Cr3C2-NiCr+Ni) composite coating on ductile cast iron, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3185-3193, ISSN 1059-9495.
 601. Książek M., Boroń Ł., Radecka M., Richert M., Tchórz A., The structure and bond strengh of composites carbide coating (WC-Co+Ni) deposited on ductile iron by thermal spraying, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 502-509, ISSN 1059-9495
 602. Książek M., Boroń Ł., Richert M., Grzelka R., Structure, mechanical and tribological properties of HVOP sprayed (WC-Co+Al) composite coating on ductile cast iron, 5th International Thermal Spraying and Hardfacing Conference Progress, Applications and Modern Technologies ITSHC Wrocław, Poland 26-28 September 2018, Abstract Book, 104. Wrocław University of Science and Technology, (2018).
 603. Książek M., Boroń Ł., Richert M., Grzelka R., Structure, mechanical and tribological properties of HVOP sprayed (WC-Co+Al) composite coating on ductile cast iron, Journal of Coating Science and Technology, (2017), 4(2), 1-6, ISSN 2368-3355.
 604. Książek M., Boroń Ł., Tchórz A., Microstructure, Mechanical Properties and Wear Behavior of High-Velocity Oxygen-Fuel (HVOF) Sprayed (Cr3C2-NiCr+Al) Composite Coating on Ductile Cast Iron, Coatings, (2019), 9(12), 840, ISSN 2079-6412, https://doi.org/10.3390/coatings9120840.
 605. Książek M., Boroń Ł., Tchórz A., Grzelka R., Mikrostruktura i właściwości mechaniczne powłok kompozytowych (WC-Co+Al) natryskiwanych metodą HVOF na żeliwo sferoidalne, IX Międzynarodowa Konferencja "Laboratoria Badawcze - Systemy Jakości w Unii Europejskiej", "Polsko-Niemieckie Forum Badań Materiałowych - Prezentacja Doświadczeń", Drezno, Saksonia 9-11 czerwca 2016 r., 93-103.
 606. Książek M., Boroń Ł., Tchórz A., Grzelka R., Structure, Mechanical Properties and Erosion Resistance of HVOF sprayed Cr3C2+NiCr coating on the surface of castings made from Al-Si alloy, Proceedings of the 72nd World Foundry Congress, 21-25th May 2016, Nagoya, Japan.
 607. Książek M., Mikułowski B., Richert M., Effect of Nb + Ti Coating on the Wetting Behavior, Interfacial Microstructure and Mechanical Properties of Al/Al2O3 Joints, Journal of Materials Science (2010), 45(8), 2194–2202, ISSN 0022-2461.
 608. Książek M., Mikułowski B., Richert M., Effect of Ti-Nb Coating on the Wetting Behaviour, Interfacial Microstructure and Mechanical Properties of Al/Al2O3 Joints, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 150.
 609. Książek M., Nejman I., Pałka P., Grzelka R., The Influence of Thermal Sprayed Coats Chemical Composition on the Microstructure and Properties. Novel Materials, Coats and Nanoengineering, Trans Tech Publications (2011), 113–120, ISBN 13-978-3-03785-047-3.
 610. Książek M., Richert M., Boroń Ł., Tchórz A., Characterization of Al2O3/Al/Al2O3 joints with Ti+Cr interlayer, International Journal of Materials Science, (2014), 3(5), 152-158, ISSN 2327-26354.
 611. Książek M., Richert M., Tchórz A., Boroń Ł., Effect of Ti, Nb and Ti+Nb Coatings on the Bond Strength-Structure Relationship, Journal of Materials Engineering and Performance (2012), 21(5), 690–695, ISSN 1059-9495.
 612. Książek M., Tchórz A., Boroń L. , Mechanical Properties and Microstructure of Al2O3/Al/Al2O3 Joints with Surface Modification of Alumina by Thin Layer of Ti + Nb, EUROMAT 2013 European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes. Sevilla, 8–13 September 2013 (Abstract).
 613. Książek M., Tchórz A., Boroń Ł., Mechanical Properties and the Microstructure of Al2O3/Al/Al2O3 Joints with the Surface Modification of Alumina by a Thin Layer of Ti + Nb, Journal of Materials Engineering and Performance, (2014), 23(5), 1635-1640, ISSN 1059-9495.
 614. Książek M., Tchórz A., Boroń Ł., Czawa B., Propozycja wprowadzenia w warunkach instytutu badawczego instrumentów stosowanych w instytucjach niemieckich, wspierających proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka, 62-63. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 21-22 czerwca 2018. Wydawnictwa AGH, Kraków, (2018), ISBN 978-83-66016-30-9.
 615. Książek M., Tchórz A., Krzak I., Żaba K., Kurdziel P., Dydak A., Sitek R., Mizera J., An investigation on microstructural and mechanical properties of ceramic moulds applied in the investment casting of critical parts of aircraft engines, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 107-108.
 616. Książek M., Tchórz A., Szczepaniak-Lalewicz K., Krzak I., Wieliczko P., Gil A., Zaba K., Mizera J., Sitek R., Kurdziel P., Dydak A., Influence of physicochemical and technological properties of ceramic powders and binders on the quality of the multilayer ceramic moulds for precision casting critical parts of aircraft engines, The 14th Asian Foundry Congress, (2017).
 617. Kuder M., Nowoczesna aparatura badawcza stosowana w technologii wytopów żeliwa odpornego na zmęczenia cieplne. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 54–65, ISBN 978-83-88770-81-4.
 618. Kuder M., Zastosowanie nowatorskiej metody pomiaru aktywności tlenu w kontroli procesu wytwarzania żeliwa sferoidalnego, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 31–44, ISSN 1899-2439.
 619. Kuder M., Badanie czynników zmieniających stan fizykochemiczny ciekłego żeliwa i wybrane właściwości tworzywa / The Study of Factors Altering Physical and Chemical State of Liquid Cast Iron and a Selection of the Material Properties, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute, 2013 53(2), 13–28, ISSN 1899-2439.
 620. Kuder M., Zastosowanie próbników kubkowych o obniżonej objętości do badań krzepnięcia żeliwa / The use of low-volume cup samplers for test solidification of cast iron, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 13-22, ISSN 1899-2439
 621. Kuder M., Ocena wpływu zawartości azotu na właściwości mechaniczne staliwa martenzytycznego, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(3), 13–23, ISSN 1899-2439.
 622. Kuder M., Właściwości mechaniczne wysokostopowego, utwardzanego dyspersyjnie staliwa martenzytycznego, poddanego wielostopniowej obróbce cieplnej, Prace Instytutu Odlewnictwa,(2009), 49(3), 5–11, ISSN 1899-2439.
 623. Kuder M., Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Nowoczesne metody kontroli procesu metalurgicznego wytapiania stopów żelaza, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców i odlewów”, 17–19 października 2013 r., Białka Tatrzańska. Huta Buczek, Instytut Odlewnictwa (2013) 83–100.
 624. Kuder M., Jaśkowiec K., Nowa aparatura pomiarowa w zakładzie stopów żelaza Instytutu Odlewnictwa w Krakowie. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 87–116, ISBN 978-83-887-70-8.
 625. Kuder M., Jaśkowiec K., Analiza porównawcza krzywych krzepnięcia uzyskanych za pomocą systemu analizy termicznej oraz rejestratora cyfrowego / Comparative analysis of solidification curves obtained by thermal analysis system and multichannel digital recorder, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 11–20, ISSN 1899-2439.
 626. Kuder M., Jaśkowiec K., Odporność na szoki cieplne żeliwa sferoidalnego utwardzonego roztworowo z dodatkami wybranych pierwiastków stopowych / Thermal shock resistance of solution-hardened spheroidal cast iron with selected alloy elements , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(3), 169-180, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 627. Kuder M., Pysz S., Prognozowanie wybranych właściwości cienkościennych odlewów czasz z żeliwa sferoidalnego na drodze badań symulacyjnych / Simulation Tests to Forecast Selected Properties of Thin-Walled Casts of Ductile Iron Domes, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(3), 3–18, ISSN 1899-2439.
 628. Kuder M., Pytel A., Ocena stanu metalurgicznego żeliwa z grafitem wermikularnym w oparciu o pomiar aktywności tlenu i wybrane parametry krzywej krzepnięcia. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 66–74, ISBN 978-83-88770-81-4.
 629. Kuder M., Żuczek R., Optymalizacyjna analiza numeryczna rozkładu naprężeń i przemieszczeń w procesie wulkanizacji kul do zaworów zwrotnych / An Optimising Numerical Analysis of the Distribution of Stresses and Displacements in the Rubber Curing Process of Check Valve Balls, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(2), 53–74, ISSN 1899-2439.
 630. Kuder M., Żyrek A., Bitka A., Uhl W., Pomiar zawartości gazów w kąpieli metalowej drogą do optymalizacji zabiegów odtleniania i modyfikacji staliwa na odlewy / Measurement of gas contents in a metal bath as a method for the optimisation of deoxidation and modification procedures for cast steel, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(4), 183-198, ISSN 2658-0152.
 631. Kudyba A., Perspektywy i kierunki rozwoju bezołowiowych stopów lutowniczych nowej generacji oraz możliwość ich aplikacji w technologii bezołowiowego lutowania elektroniki użytkowej / Perspectives and directions of the development of new generation lead-free soldering alloys and their application possibilities in the consumer electronics lead-free soldering technology, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(3), 233-260, ISSN 1899-2439.
 632. Kudyba A., Morgiel J., Nowak R., Radziwiłł W., Sobczak N., Wojewoda-Budka J., Interaction between Molten Aluminum and Cobalt Oxide Single Crystal, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 88–89, ISBN 978-83-88770-42-5.
 633. Kudyba A., Nowak R., Radziwiłł W., Sienicki E., Sobczak N., Zwilżalność i reaktywność MgO w kontakcie z ciekłym Al, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 89–100, ISBN 978-83-88770-45-6.
 634. Kudyba A., Siewiorek A., Sobczak N., Effect of Temperature, Substrate Type and Zn Content on Wetting Properties and Microstructure of Sn-Zn Alloys. Vol. 2, Progress in Eco-Electronics, Monographs of Tele & Radio Research Institute, Warsaw (2012), ISBN 978-83-926599-4-5.
 635. Kudyba A., Siewiorek A., Sobczak N., Wpływ zawartości cynku oraz temperatury na lutowność niklu stopami Sn-xZn (x = 4,5, 90, 95% wag.), Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 45–62, ISSN 1899-2439.
 636. Kudyba A., Siewiorek A., Sobczak N. , Wpływ zawartości cynku oraz temperatury na lutowność miedzi stopami Sn-xZn (x = 4,5, 90, 95% wag.), Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 27–42, ISSN 1899-2439.
 637. Kudyba A., Siewiorek A., Sobczak N., Turalska P., Effect of oxidation and mechanical damage of PCBs with OSP finish on their solderability with SAC305 alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 59–67, ISSN 1899-2439.
 638. Kudyba A., Sobczak N., Budzioch J., Polkowski W., Experimental device for investigation of low vapour pressure liquid metals and their interaction in contact with refractory materials, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 269-270.
 639. Kudyba A., Sobczak N., Budzioch J., Polkowski W., Giuranno D., Improvements in experimental investigation of molten Mg-based materials, Materials and Design, (2018), 160, 915-917, ISSN 0264-1275. (35 p., A)
 640. Kudyba A., Sobczak N., Pietrzak K., Klasik A., Examination of Size Effect On Wetting, Spreading, Interface Structure and Shear Strength of Sn/Cu Couples, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 151.
 641. Kudyba A., Sobczak N., Siewiorek A., Homa M., Wpływ utleniania podłoża niklowego na zwilżanie w układzie stop przemysłowy 226D/Ni / Effect of Substrate Oxidation of Nickel on Wetting Behaviour in Industrial Alloy 226D/Ni System, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(3), 27–44, ISSN 1899-2439.
 642. Kudyba A., Sobczak N., Siewiorek A., Turalska P., Klasik A., Bieliński J., Sałacińska A., Kozera R., Wpływ zawartości fosforu na zwilżalność podłoży z pokryciem Ni-P lutowiem SAC305 / Effect of phosphorus content on the wettability of Ni-P coated surfaces by SAC305 alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 51-62, ISSN 1899-2439.
 643. Kudyba A., Sobczak N., Turalska P., Bruzda G., Makaya A., Pambaguian L., High temperature wettability and reactivity between molten Mg in contact with Ni substrate / Wysokotemperaturowe badania zwilżalności i reaktywności ciekłego Mg w kontakcie z podłożem Ni, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(1), 47-54, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 644. Kwak Z., Czekaj E., Garbacz-Klempka A., Quality index – a way of illustrating diversified properties of a heat-treated Al-Zn-Mg-Cu aluminium alloys depending on homogenization parameters, Proceedings of 73rd World Foundry Congress: Young Researchers’ Seminar, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 93-94.
 645. Lanata T., Nowak R., Sobczak N., Ricci E., Novakovic R., Holland-Moritz D., Egry I., Surface Tension of Gamma-TiAl Based Alloys, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 131.
 646. Latałło-Anulewicz M., FP7 as a Strategic Tool for Creating the R&D Policy in the Field of Foundry Industry – Information About Recently Opened Calls, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 37, ISBN 978-83-88770-42-5.
 647. Latałło-Anulewicz M., Techniczny i ekonomiczny aspekt konwersji technologicznej stopów niklu pracujących w ekstremalnych warunkach / Technical and economic aspects of technological conversion of Ni-based superalloys working in extreme conditions, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(3), 201-208, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 648. Latałło-Anulewicz M., Ulga na działalność badawczo-rozwojową od 2018 roku, Przegląd Odlewnictwa, (2017), 67(11-12), 436-437, ISSN 0033-2275.
 649. Latałło-Anulewicz M., Kryczek A., Aktualne możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych i krajowych na działalność innowacyjną , Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(9–10), 434–436, ISSN 0033-2275.
 650. Latałło-Anulewicz M., Madej J., Międzynarodowe Targi Przemysłu Metalurgicznego Midest 2009, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, (2009), 2(4), 53, ISSN 1898-7257.
 651. Latałło-Anulewicz M., Przybylski J., Efektywność energetyczna w odlewniach jako podstawowy kanon realizacji koncepcji Green Foundry, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(7–8), 310–312, ISSN 0033-2275.
 652. Latałło-Anulewicz M., Zieliński T.M., The application of Resource and Process Consumption Accounting (RPCA/RCA) in a foundry entity, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 425-426.
 653. Lech-Grega M., Boczkal S., Fajkiel A., Ujawnianie ziarna w stopach magnezu. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 61–69, ISBN 978-83-88770-60-9.
 654. Lech-Grega M., Mitka M., Morito M., Fajkiel A., Dudek P., Czekaj E., Badania składu chemicznego i fazowego złomu obiegowego stopów magnezu. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 107–120, ISBN 978-83-88770-60-9.
 655. Legien G., Śnieżyński B., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Jaśkowiec K., Agent-based decision support system for technology recommendation, Procedia Computer Science, (2017), 108C(2017), 897-906, ISSN 1877-0509
 656. Lelito K., Żak P., Suchy J.S., Krajewski W., Greer A.L., Darłak P., Experimental Determination of Grain Density Function Depends on Mass Fraction of SiC and Undercooling in AZ91/SiC Composite Heterogeneous Nuclation Model, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 456–461.
 657. Lesiak P., Ambroziński Ł., Tchórz A., Ultrasonic Immersion Method for Testing Weelding Joints in Railway Rails, Technika Transportu Szynowego (2013) (10), 49–57; 1925–1932, ISSN 1232-3829.
 658. Leśniewski W., Daskalov K., Wieliczko P., Darłak P., Drenchev L., Sobczak J., Use of Lorentz Force for Synthesis of Functionally Graded Materials, Journal of Materials Science and Technology (2010), 18(1), 3–20, ISSN 1005-0302.
 659. Leśniewski W., Czekaj E., Wieliczko P., Wawrylak M., Novel method of thermal conductivity measurement using Stefan-Boltzmann law, Archives of Metallurgy and Materials, (2019), 64(1), 311-315, ISSN 1733-3490.
 660. Leśniewski W., Sobczak J.J., Drenchev B.L., Manipulation of Graded Particle Distribution in Aluminium Composites by Application of Lorentz Force, Second Conference Metal Science, Novel Materials, Hydro- and aerodynamics ’2012. Conference Proceedings (2012), ISSN 1313-8308.
 661. Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., Dobór parametrów technologicznych ciekłych mas ceramicznych przeznaczonych do odlewania stopów tytanu, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2015), 8(3-4), 15-20, ISSN 1898-7257.
 662. Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., Boroń Ł., Krzak I., Porous titanium materials produced using the HIP method, Key Engineering Materials, (2016), 687, 149-154, ISSN 1662-9795
 663. Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., Gil A., Małysza M., Szczepaniak-Lalewicz K., Development of a technology for the production of ceramic moulds with reduced thermal conductivity to control the solidification of thin-walled castings, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 259-264, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 664. Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., Pieczara A., Opracowanie metody lutowania elementów wykonanych z WC/Co z dodatkiem TiC, Mechanik, (2016), (5-6), 534-535, ISSN 0025-6552.
 665. Leśniewski W., Wieliczko P., Karwiński A., Opracowanie parametrów procesu wykonywania odlewów ze stopów tytanu przy wykorzystaniu technologii warstwowych form ceramicznych oraz próżniowego pieca odśrodkowego. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 117–140, ISBN 978-83-88770-70-8.
 666. Leśniewski W., Wieliczko P., Karwiński A., Wytrzymałość wielowarstwowych form ceramicznych badanych w procesie zginania w aspekcie wybranej metodyki badań, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK (2012), 170(1), 410–419, ISSN 2222-8618.
 667. Leśniewski W., Wieliczko P., Małysza M., Doświadczalna weryfikacja symulacji procesu odlewania odśrodkowego w formach ceramicznych / Experimental verification of the simulation of centrifugal casting in ceramic moulds, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(1), 23–30, ISSN 1899-2439.
 668. Leśniewski W., Wieliczko P., Wawrylak M., Metoda topienia i odlewania stopu cyrkonu 702 / A method of melting and casting zirconium 702 alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2019), 59(1), 15-20, ISSN 1899-2439.
 669. Lipowska B., Witek J., Karwiński A., Wieliczko P., Asłanowicz M., Ościłowski A., Robak Z., Muzyka R., Filtry ceramiczno-węglowe do filtracji stopów metali, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials (2013), 65(4), 412-417.
 670. Lipowska B., Witek J., Wala T., Karwiński A., Wieliczko P., Asłanowicz M., Ościłowski A., Cast steel filtration trials using ceramic-carbon filters, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(4), 61-66, ISSN 1897-3310.
 671. Lipowska B., Witek J., Wala T., Karwiński A., Wieliczko P., Asłanowicz M., Ościłowski A., Zmiany fazowe i mikrostrukturalne filtrów ceramiczno-węglowych podczas filtracji staliwa, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, (2014), 66(3), 281-285, ISSN 1505-1269.
 672. Madej J., Spotkanie przedstawicieli branży odlewniczej, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 45–47, ISSN 1898-7257.
 673. Madej J., II Międzynarodowa Konferencja „Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym”, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 24–26, ISSN 1898-7257
 674. Madej J., Międzynarodowe Targi Poznańskie ITM 2009, Innowacje – Technologie – Maszyny, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(3), 73, ISSN 1898-7257.
 675. Madej J., Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Cast Composites’2009”, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(4), 49–50, ISSN 1898-7257.
 676. Madej W., Izdebska-Szanda I., Miklaszewski J., Zdończyk T., Ekologiczna i materiałooszczędna technologia wytwarzania wstawek hamulcowych o stabilnych parametrach jakościowych. Cz. 2. Weryfikacja zmodernizowanej technologii w warunkach rzeczywistych / The ecological and material-saving technology for producing brake blocks with stable parameters of quality. Part 2. Verification of modernized technology under real conditions, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(3), 59–72, ISSN 1899-2439.
 677. Madej W., Pysz S., Izdebska-Szanda I., Miklaszewski J., Zdończyk T., Ekologiczna i materiałooszczędna technologia wytwarzania wstawek hamulcowych o stabilnych parametrach jakościowych. Cz. 1. Modernizacja technologii z zastosowaniem symulacji komputerowej / The ecological and material-saving technology for producing brake blocks with stable parameters of quality. Part 1. Technology modernization using computer simulation, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(2), 3–22, ISSN 1899-2439.
 678. Major-Gabryś K., Hosadyna-Kondracka K., Grabarczyk A., Kamińska J., Selection of hardening technology of moulding sand with hydrated sodium silicate binder devoted to aluminum alloys ablation casting, Archives of Metallurgy and Materials, (2019), 64(1), 359-364, ISSN 1733-3490.
 679. Major-Gabryś K., Hosadyna-Kondracka K., Puzio S., Kamińska J., Angrecki M., The influence of the modified ablation casting on casts properties produced in microwave hardened moulds with hydrated sodium silicate binder, Archives of Metallurgy and Materials, (2020), 65(1), 497-502, ISSN 1733-3490.
 680. Major-Gabryś K., Hosadyna-Kondracka M., Organic moulding sands for production of large-size castings, Archives of Foundry Engineering, (2019), 19(3), 88-105, ISSN 1897-3310.
 681. Maniowski Z., Młyński M., Sierant Z., Żółkiewicz Z., Selected Aspects of the Piece Production of Iron Alloy Castings in Terms of their Environmental Impact, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 163–166, ISSN 1897-3310.
 682. Maniowski Z., Młyński M., Sierant Z., Żółkiewicz Z., Ekologiczne aspekty wykorzystania modeli zgazowywanych, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 483–486.
 683. Maniowski Z., Młyński M., Sierant Z., Żółkiewicz Z., Wybrane zagadnienia wytwarzania jednostkowych odlewów ze stopów żelaza w aspekcie oddziaływania na środowisko, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 261–264.
 684. Maniowski Z., Żółkiewicz Z., Wybrane procesy odlewnicze w aspekcie ochrony środowiska, Prace Instytutu Nafty i Gazu. Odpady w XXI wieku, (2009), 164, 235–242, ISSN 0209-0724.
 685. Marzencka J., Patenty – prawa ochronne – zgłoszenia, Odlewnictwo Współczesne Polska i Świat (2011), 4(1), 53-54, ISSN1898-7257.
 686. Mattern N., Han J.H., Fabrichnaya O., Zinkevich M., Loser W., Werner J., Nowak R., Kaban I., Shuleshova O., Holland-Moritz D., Bednarcik J., Sobczak N., Eckert J., Experimental and Thermodynamic Assessment of the Gd-Ti System, CALPHAD: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry (2013), 42, 19–26, doi: 10.1016/J.Calphad.2013.06.007, ISSN 0364-5916.
 687. Mattern N., Han J.H., Nowak R., Fabrichnaya O., Kaban I., Shuleshova O., Sobczak N., Experimental and thermodynamic assessment of the Gd-Ti-Zr phase diagram, Calphad: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, (2019), 61, 237-245, ISSN 0364-5916. (30 p., A)
 688. Małysza M., Karwiński A., Proces wykonywania modeli z nowej generacji mas modelowych stosowanych w metodzie wytapianych modeli – analiza symulacyjna, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 100–104, ISSN 1897-3310.
 689. Małysza M., Kowalski P., Wańczyk K., Gil A., Dziedzic S., Żuczek R., Development and manufacturing of casting technology for crawler vehicle suspension used in wetlands, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 351-356, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 690. Małysza M., Kuder M., Nowak M., Badania symulacyjne przepływu medium przez kulowy zawór zwrotny przy zróżnicowanej gęstości kuli tonącej z wykorzystaniem programu Flow-3D / Simulation Research of the Flow Media through a Ball Reflux Valve at Various Densities of the Floating Ball with the Use of Flow-3D Software, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(2), 41–52, ISSN 1899-2439.
 691. Małysza M., Pysz S., Proces wykonywania modeli wytapianych – symulacja komputerowa, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(1), 27–42, ISSN 1899-2439.
 692. Małysza M., Pysz S., Fajkiel A., Dudek P., Saja K., Woś M., Symulacja ilości i rozmieszczenia powietrza zamkniętego wewnątrz ciekłego metalu w testowej formie ciśnieniowej / Simulation of the volume and distribution of air entrapped by liquid metal in a test mould for the pressure die casting process, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 21–32, ISSN 1899-2439.
 693. Małysza M., Pysz S., Karwiński A., Investment Casting Patterns Production from New Generation Materials – Computer Simulation. Proceedings Book of 12th International Foundrymen Conference: “Sustainable Development in Foundry Materials and Technologies”, University of Zagreb, Faculty of Metallurgy, Croatia, May, 2012, ISBN 978-953-7082-14-7.
 694. Małysza M., Stefański Z., Analiza symulacyjna przepływu ciekłego metalu przez innowacyjną komorę reakcyjną w technologii wytwarzania żeliwa sferoidalnego i jej optymalizacja / Simulation analysis of liquid metal flow through an innovative reaction chamber (and its shape optimization) used in ductile iron production technology , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2019), 59(1), 37-40, ISSN 1899-2439.
 695. Małysza M., Żuczek R., Pysz S., Gil A., Wieliczko P., Kowalski P., Wańczyk K., Development and optimization of casting technology on part of the suspension of a heavy vehicle used in difficult environmental wetland conditions / Opracowanie oraz optymalizacja konstrukcji odlewu wahacza maszyny ciężkiej pracującej w trudnych warunkach środowiska wodno-błotnego, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(4), 363-368, ISSN 1899-2439.
 696. Medvedovski E., Dudziak T., Protective coatings for high-temperature steam oxidation in coal-fired power plants, Surface and Coatings Technology, (2019), 369(15 July 2019), 127-141, ISSN 0257-8972.
 697. Morga M., Adamczyk Z., Jaszczółt K., Nattich-Rak M., Para G., Colloid Zirconia Binder of Improved Wetting Properties, Ceramics–Silikáty (2012), 56(1), 1–8, ISSN 0862-5468.
 698. Morga M., Para G., Adamczyk Z., Karwiński A., Improvement of Wetting Properties of Colloid Silica Binders, Industrial and Engineering Chemistry Research (2010), 49(18), 8532–8537, ISSN 1520-5045.
 699. Morgiel J., Nowak R., Sienicki E., Sobczak N., Structural Characterization of Reaction Product Region in Al/MgO and Al/MgAl204 Systems, PTM 2010. Solid-Solid Phase Transformations in Inorganic Materials. Program & Abstracts. Francja, Avignon (2010), 107.
 700. Morgiel J., Nowak R., Sobczak N., Wojewoda-Budka J., TEM Studies of the Temperature and Crystal Orientation Influence on the Microstructure and Phase Composition of the Reaction Products in Al/ZnO System, PTM2010. Solid-Solid Phase Transformations in Inorganic Materials. Program & Abstracts. Francja, Avignon (2010).
 701. Morgiel J., Nowak R., Sobczak N., Wojewoda-Budka J., Wysokotemperaturowa reaktywność ciekłego aluminium z podłożami tlenkowymi ZnO i Y2O3. Polska metalurgia w latach 2006–2010, Wyd. Naukowe „Akapit”, Kraków (2010), 744–752, ISBN 978-83-60958-64-3.
 702. Morgiel J., Pomorska M., Sobczak N., Charakterystyka produktów reakcji ciekłego Al oraz AlTi6 ze spiekami mulitu prowadzona technikami transmisyjnej mikroskopii elektronowej, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 201–212, ISBN 978-83-88770-45-6.
 703. Morgiel J., Sobczak N., Pomorska M., TEM Characterization of Reaction Products of Liquid Al and AlTi6 with Mullite, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 25–26, ISBN 978-83-88770-42-5.
 704. Morgiel J., Sobczak N., Pomorska M., Nowak R., First stage of reaction of molten Al with MgO substrate, Materials Characterization, (2015), 103, 133-139, ISSN 1044-5803.
 705. Morgiel J., Sobczak N., Pomorska M., Nowak R., Wojewoda-Budka J., TEM Investigation of Phases Formed during Aluminium Wetting of MgO at [100], [110] and [111] Orientations, Archives of Metallurgy and Materials (2013) 58(2), 497–500, doi: 10.2478/Amm-2013-0025, ISSN 1733-3490.
 706. Morgiel J., Sobczak N., Pomorska M., Radziwiłł W., Nowak R., Kudyba A., Wojewoda-Budka J., TEM Investigation of Reaction Zone Products Formed between Molten Al and CoO Monocrystalline Substrate, Journal of Microscopy (2010), 237(3), 299–303, ISSN 1365-2818.
 707. Moskal G., Rozmysłowska A., Gazda A., Homa M., Wybrane termofizyczne właściwości proszków cyrkonianowych na bazie pierwiastków ziem rzadkich typu RE2Zr2O7 (RE-Gd, La, Sm, Nd) przeznaczonych do natryskiwania cieplnego powłokowych warstw, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(4), 15–26, ISSN 1899-2439.
 708. Mrozik A., Marczewska B., Bilski P., Książek M., OSL signal of IC chips from mobile phones for dose assessment in accidental dosimetry, Radiation Measurements, (2017),98, 1-9, ISSN 1350-4487
 709. Mrzygłód B., Adrian A., Regulski K., Olejarczyk-Wożeńska I., Kluska-Nawarecka S., Eksploatacja wykresów CTPi w systemie CAPCAST / The exploitation of TTT diagrams in the CAPCAST system, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 45–56, ISSN 1899-2439.
 710. Mrzygłód B., Gumienny G., Wilk-Kołodziejczyk D., Application of selected artificial intelligence methods in the system predicting the microstructure of compacted graphite iron, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 409-410.
 711. Mrzygłód B., Gumienny G., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Application of selected artificial intelligence methods in a system predicting the microsturcturen of compacted graphite iron, Journal of Materials Engineering and Performance, (2019), 28(7), 3894–3904, ISSN 1059-9495.
 712. Mrzygłód B., Kluska-Nawarecka S., Kowalski A., Wilk-Kołodziejczyk D., Wykorzystanie wykresów CTP niskostopowego żeliwa sferoidalnego do opracowania technologii wytwarzania żeliwa ADI / The use of TTT diagrams of low-alloy ductile cast iron to develop a technology for the production of ADI, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 85–112, ISSN 1899-2439.
 713. Mrzygłód B., Matusiewicz P., Tchórz A., Olejarczyk-Wożeńska I., Quantitative Analysis of Ductile Iron Microstructure – A Comparison of Selected Methods for Assesment, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(3), 59–63, ISSN 1897-3310.
 714. Muolo M.L., Passerone A., Sobczak N., Valenza F., Overview on Wetting and Joining in Transition Metals Diborides, Advances in Science and Technology (2010), 64, 98–107, ISSN 1662-8969.
 715. Muolo M.L., Valenza F., Sobczak N., Passerone A., Overview on Wetting and Joining in Transition Metals Diborides, 12th International Ceramics Congress CIMTEC, Advances in Science and Technology. Italy, Montecatini Terme (2010), ISBN 1662-0356.
 716. Młodnicki S., Stożek S., Badyna K., Kolos z Katedry Wawelskiej w miniaturach. Rzemiosło artystyczne i rzemiosło w Polsce. Dawne i nowoczesne odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruń, (2011), 187–192, ISBN 978-83-88341-61-8.
 717. Młodnicki S., Tybulczuk J., Wierzbicki J., Metal w filatelistyce. Rzemiosło artystyczne i rzemiosło w Polsce. Dawne i nowoczesne odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruń, (2011), 193–198, ISBN 978-83-88341-61-8.
 718. Nawarecki E., Kluska-Nawarecka S., Dobrowolski G., Świat wirtualny a rzeczywistość: Obserwacje i elementy badań, Poprawność danych i kultura informacji w świecie cyfrowym. XVIII Seminarium problemowe WOD, 35-38. Warszawa-Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań (2016), ISBN 978-83-65419-03-3.
 719. Nawarecki E., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Śnieżyński B., Legień G., Human-Computer Systems Interaction. Integrated Multi-functional LPR Intelligent Information System, Springer International Publishining AG 2017, pp. 143-158, ISBN 978-3-319-62119-7
 720. Nawarecki E., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Śnieżyński B., Legień G., Integrated Multi-functional LPR Intelligent Information System, Z.S. Hippe et al. (eds.), Human-Computer Systems Interaction, Advances in Intelligent Systems and Computing, (2018), 551, DOI 10.1007/978-3-319-62120-3_12, Print ISBN 978-3-319-62119-7.
 721. Novakovic R., Giuranno D., Caccia M., Amore S., Nowak R., Sobczak N., Narciso J., Ricci E., Thermodynamic, surface and structural properties of liquid Co-Si alloys, Journal of Molecular Liquids, (2016), 221, 346-353, ISSN 0167-7322.
 722. Nowak R., Lanata T., Sobczak N., Ricci E., Giuranno D., Novakovic R., Holland-Moritz D., Egry I., Surface Tension of Gamma-TiAl-Based Alloys, Journal of Materials Science (2010), 45(8), 1993–2001, ISSN 0022-2461.
 723. Nowak R., Lanata T., Sobczak N., Ricci E., Giuranno D., Novakovic R., Holland-Moritz D., Egry I., Surface Tension of γ-TiAl Based Alloys, Journal of Materials Science, published on line 10 December, 2009, doi: 10.1007/s10853-009-4061-z.
 724. Nowak R., Lanata T., Sobczak N., Ricci E., Giurianno D., Novakovic R., Holland-Moritz D., Egry I., Surface Tension of Gamma-TiAl-Based Alloys, Journal of Materials Science (2010), 45(8), 1993–2001, ISSN 0022-2461.
 725. Nowak R., Radziwiłł W., Sienicki E., Sobczak N., Wettability and Reactivity in Al/MgO and Al/MgAl2O4 Systems, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 82–83, ISBN 978-83-88770-42-5.
 726. Nowak R., Sobczak J.J., Sobczak N., Valenza F., Passerone A., Bruzda G., Tkaczewski P., Kurdziel P., Cacciamani G., Comperative study of interaction of kaolin substrates with liquide Ni and CSMX4 alloy, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 273-274.
 727. Nowak R., Sobczak N., Bruzda G., Wojewoda-Budka J., Lityńska-Dobrzyńska L., Homa M., Kaban I., Xi L., Jaworska L., Wettability and reactivity of ZrB2 substrates with liquid Al, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3310-3316, ISSN 1059-9495.
 728. Nowak R., Sobczak N., Lanata T., Ricci E., Korpała B., Wpływ nanopowłoki tlenkowej na pomiar napięcia powierzchniowego czystej cyny, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(4), 5–13, ISSN 1899-2439.
 729. Nowak R., Sobczak N., Radziwiłł W., Kudyba A., Sienicki E., Pietrzak K., Structural Characterization of the Sn/Cu Interface Formed during Extremely Short Time of Contact between Liquid Tin and Copper Substrate. COST ACTION MPO602 "Advanced Solder Materials for High Temperature Application", Abstract Book of COST MPO602 MID TERM Conference, Niemcy, Bochum, 2009, 58.
 730. Nowak R., Sobczak N., Radziwiłł W., Kudyba A., Sienicki E., Pietrzak K., Structural Characterization of the Sn/Cu Interface Formed during Extremely Short Time of Contact between Liquid Tin and Copper Substrate, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 126.
 731. Nowak R., Sobczak N., Sienicki E., Morgiel J., Structural Characterization of Reaction Product Region in Al/MgO and Al/MgAl2O4 Systems, Solid State Phenomena (2011), 172–174, 1273-1278.
 732. Obuchowicz Z., Baranowski M., Babul T., Sobczak N., Kompozyty Cu-Grafen 3D IMP, Inżynieria Powierzchni , (2015), 20(2), 10-14, ISSN 1426-1723.
 733. Olejarczyk-Wożeńska I., Adrian H., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S. , Numerical model of pearlite – austenite transformation, Metal 2014: International Conference on Metallurgy and Materials, May 21 2014, Brno, Czech Republic, Ostrava : TANGER Ltd., 2014, s. 117, ISBN 978-80-87294-52-9.
 734. Opaliński A., Nawarecki E., Kluska-Nawarecka S., Agent-based approach to WEB exploration process, Procedia Computer Science (2015), 51(1), 1052-1061, ISSN 1877-0509
 735. Pabiś R., Bryła K., Krokosz J., Studium digitalizacji 3D – weryfikacja wymiarowa rzeczywistego obiektu bryłowego, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(4), 7–15, ISSN 1898-7257.
 736. Pabiś R., Stachańczyk J., Badanie kinetyki krzepnięcia i stygnięcia masy modelowej w matrycy, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(2), 45–53, ISSN 1899-2439.
 737. Paleń A., Żeliwo ADI - niedocenione w Polsce?, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat (2014), 7(2), 6-10, ISSN 1898-7257.
 738. Palma A., Izdebska-Szanda I., Wysokojakościowy bentonit odlewniczy produkowany z surowca bentonitu suszonego i wyselekcjonowanych frakcji powstających przy produkcji sorbentów higienicznych, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 63–76, ISSN 1899-2439.
 739. Palma A., Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Zastosowanie bentonitu hybrydowego do klasycznych mas formierskich / The application of bentonite in classical moulding sands, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 17–32, ISSN 1899-2439.
 740. Passerone A., Muolo M.L., Valenza F., Sobczak N., Monteverde F., Wetting and Interfacial Phenomena in Ni-HfB2 Systems, Acta Materialia (2009), 57(2), 356–364, ISSN 1359-6454.
 741. Perszewska K., Pomiary olfaktometryczne wokół wytypowanego wysypiska odpadów komunalnych na terenie województwa małopolskiego w kontekście skarg lokalnej społeczności na uciążliwość zapachową, Odlewnictwo Współczesne - Polska i świat, (2016), 9(1-2), 5-11, ISSN 1898-7257
 742. Perszewska K., Faber J., Żmudzińska M., Książek M., Badania olfaktometryczne w celu stworzenia mapy zapachowej wybranej odlewni krajowej, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(sp.2), 65-70, ISSN 1897-3310.
 743. Perszewska K., Faber J., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Maniowski Z., Badania laboratoryjne minimalizacji emisji zapachowych zanieczyszczeń organicznych wydzielanych podczas zgazowywania modeli styropianowych, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(1), 43–54, ISSN 1899-2439.
 744. Pezarski F., Palma A., Izdebska-Szanda I., Innowacyjna technologia produkcji bentonitu odlewniczego z wykorzystaniem wyselekcjonowanych frakcji powstających przy wytwarzaniu sorbentów, MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (2011), 13, 269–280, ISSN 1730-8658.
 745. Pezarski F., Palma A., Izdebska-Szanda I., Motyka J., Nowa technologia produkcji wysokojakościowego bentonitu odlewniczego z wykorzystaniem wyselekcjonowanych frakcji powstających przy wytwarzaniu sorbentów, XII Konferencja Odlewnicza Technical 2010, Biuletyn Konferencyjny. Nowa Sól (2010), 101–110, ISSN 83-919232-9-0.
 746. Pezda J., Białobrzeski A., Use of sodium salt electrolysis of continuos modification of eutectic EN AC-AlSi12, Bulletin of Materials Science, (2015), 38(2), 373-377, ISSN 0250-4707
 747. Pieczara A., Piotrowski T., Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., The application of the HIP device produced by AIP Company for synthesis of composite materials, International Conference INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY IMT 2014, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków, (2014), 70, ISBN 978-83-931339-9-4.
 748. Pieczara A., Piotrowski T., Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., Zastosowanie urządzenia HIP firmy AIP do syntezy materiałów kompozytowych, Mechanik, (2015), (2), 331-343, ISSN 0025-6552.
 749. Pieczara A., Piotrowski T., Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., The impact of brazing parameters on the strenght of a WC/Co-filler metal-steel joint, Problemy Eksploatacji - Maintenance Problems, (2015), (3), 59-64, ISSN 1232-9312.
 750. Pieczora E., Zachura A., Pirowski Z., Pysz S., Kurdziel P., Żyła P., Kotulski W., Flextrack - innowacyjny system posuwu kombajnu ścianowego. Cz. 1, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Kraków: AGH, (2015), 185-194, ISBN 978-83-930353-5-9.
 751. Piekarczyk W., Kata D., Karwiński A., Ultrasonic Methods for the Tests of Quality of Casts from the Alloys of Aluminum, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 87–92, ISSN 1897-3310.
 752. Piekło J., Garbacz-Klempka A., Żuczek R., Małysza M., Computational modeling of fracture toughness of Al-Si and Al-Zn-Mg-Cu alloys with detected porosity, Journal of Materials Engineering and Performance, (2019), 28(3), 1373-1381, ISSN 1059-9495.
 753. Piekło J., Maj M., Żuczek R., Pysz S., Assessment of durability of the toothed segment based on FEM analysis and low fatigue cycle test, Archives of Foundry Engineering, (2016), 16(4), 113-118, ISSN 1897-3310.
 754. Piekło J., Maj M., Żuczek R., Zachura A., Evaluation of Durability of Haulage System Based on Low Fatigue Cycle Test and FEM Analysis, Solid State Phenomena, (2015), 237, 227-232, ISSN 1662-9779.
 755. Piekło J., Małysza M., Dańko R., Modelling of the material destruction of vertically arranged honeycomb cellular structure, Archives of Civil and Mechanical Engineering, (2018), 18(4), 1300-1308, ISSN 1644-9665. (30 p., A)
 756. Piekło J., Pysz S., Modele naprężeniowe do oceny wpływu wad odlewniczych na wytrzymałość mechaniczną odlewu, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(4), 39–46, ISSN 1899-2439.
 757. Piekło J., Pysz S., Maj M., Stress Models for an Assessment of the Impact of Casting Defects on Static and Fatigue Cast Material Strength, Archives of Metallurgy and Materials (2010), 55(3), 899–903, ISSN 1733-3490.
 758. Piekło J., Pysz S., Małysza M., Proces wykonania i mechaniczne właściwości odlewanych, uporządkowanych konstrukcji komórkowych ze stopu Al-Si, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(4), 17–29, ISSN 1899-2439.
 759. Piekło J., Pysz S., Małysza M., Zastosowanie optymalizacji topologicznej w kształtowaniu odlewanych konstrukcji szkieletowych / Application of topological optimisation in forming of cast cellular structures, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 77-88, ISSN 1899-2439.
 760. Pietrzak K., Klasik A., Maj M., Sobczak J., Wojciechowski A., Microstructure and fatigue life of the A359 alloy reinforced with Al2O3 after multiple remelting, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(2), 39-44, ISSN 2299-2944. (15 p., B)
 761. Pietrzak K., Klasik A., Maj M., Sobczak N., Effect of composition and microstructure on the fatigue life of quaternary SnZnAgCu lead-free alloy, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 43-44.
 762. Pietrzak K., Klasik A., Maj M., Sobczak N., Wojciechowski A., Comparative studies of microstructure and fatigue life of selected lead-free alloys, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(3), 111-116, ISSN 1897-3310.
 763. Pietrzak K., Klasik A., Maj M., Sobczak N., Wojciechowski A., Microstructural aspects of fatigue life of Sn-Zn lead-free solders with 1% of Ag addition, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(1), 87-92, ISSN 1897-3310. (15 p., B)
 764. Pietrzak K., Klasik A., Makowska K., Sobczak J.J., Wojciechowski A., Rudnik D., O tłumieniu drgań w materiałach kompozytowych, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2012, t. 52, nr 4, s. 55–100, ISSN 1899-2439.
 765. Pietrzak K., Klasik A., Makowska K., Sobczak J.J., Wojciechowski A., Rudnik D., Sienicki E., Strukturalne uwarunkowania właściwości mechanicznych kompozytów A359 + Al2O3 po wielokrotnym przetopie / Structural determinants of the mechanical properties of A359 + Al2O3 composites after multiple remelting , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(2), 87-112, ISSN 1899-2439
 766. Pietrzak K., Klasik., Maj M., Wojciechowski A., Sobczak N., Microstructural aspects of fatigue parameters of lead-free Sn-Zn solders with various Zn content, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(1), 131-136, ISSN 2299-2944
 767. Pietrzak K., Rudnik D., Wojciechowski A., Przetakiewicz W., Sobczak J.J., Lasota P., Darłak P., Selected Material Characteristics of Ceramic Preforms Infiltrated by AlSi9Mg Alloy, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 42–43, ISBN 978-83-88770-42-5.
 768. Pietrzak K., Rudnik D., Wojciechowski A., Sobczak J.J., Darłak P., Microstructure Differences of Composites Reinforced with SiC Particles, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 77–78, ISBN 978-83-88770-42-5.
 769. Pietrzak K., Sobczak N., Chmielewski M., Homa M., Gazda A., Zybała R., Strojny-Nędza A., Effects of carbon allotropic forms on microstructure and thermal properties of Cu-C composites produced by SPS, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3077-3083, ISSN 1059-9495.
 770. Pietrzak K., Sobczak N., Sobczak J.J., Klasik A., Kudyba A., Darłak P., Długosz P., Wojciechowski A., Sienicki E., Badania stabilności zawiesiny metalowo-ceramicznej po wielokrotnym przetopie kompozytu na bazie stopu aluminium A359 zbrojonego cząsteczkami Al2O3 / Stability of metal-ceramic slurry after multiple re-melting of A359 aluminum alloy based composite reinforced with Al2 O3 particles, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(2), 69-84, ISSN 1899-2439.
 771. Pieła K., Błaża L., Bochniak W., Ostachowski P., Łagoda M., Żabiński P., Jaskowski M., Kiper M., Polkowska A., Self-hardening of low-alloyed zinc for biodegradable application, Journal of Alloys and Compounds, (2019), 810 (25 November 2019), 151883, ISSN 0925-8388.
 772. Pirowski Z., Evaluation of High-temperature Physico-chemical Interactions between the H282 Alloy Melt and Ceramic Material of the Crucible, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(4), 83–90, ISSN 1897-3310.
 773. Pirowski Z., Thermal Analysis in the Technological "Step" Test of H282 Nickel Alloy, Archives of Foundry Engineering (2015), 15(1), 87–92, ISSN 1897-3310.
 774. Pirowski Z., Kompendium wiedzy o 269 stopach niklu. Podstawowe dane materiałowe., Instytut Odlewnictwa, Kraków (2017), ISBN 978-83-9444902-7-0
 775. Pirowski Z., Stopy niklu jako nowoczesne tworzywo odlewnicze do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacji, Kraków: Instytut Odlewnictwa, (2013), ISBN 978-83-88770-91-3.
 776. Pirowski Z., Development of Cast Nickel Superalloys – A Way to Increase Efficiency of Power Generation Plants, Naučni Izvestiâ na Naučno-Tehničeskiâ S’ûz po Mašinostroene (2011), 19, 274–278, ISSN 1310-3946.
 777. Pirowski Z., Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Stopy niklu, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 556-580, ISBN 978-83-904306-9-0.
 778. Pirowski Z., Odlewane narzędzia rolnicze pracujące w glebie, Polska Metalurgia w latach 2011-2014, red. K. Świątkowski, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 543-553, ISBN 978-83-63663-47-6.
 779. Pirowski Z., Konwersja materiałowo-technologiczna stopów niklu Część 1. Klasyfikacja i zastosowanie stopów niklu / Material-technological conversion of nickel alloys Part 1. The classification and application of nickel alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(4), 309-320, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 780. Pirowski Z., Konwersja materiałowo-technologiczna stopów niklu Część 2. Problemy technologiczne procesu odlewania / Material-technological conversion of nickel alloys Part 2. Technological problems of the casting process, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(4), 321-330, ISSN 1899-2439.
 781. Pirowski Z., Application of Nickel Superalloys on Castings for Conventional Energy Equipment Items, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11c, 246–255, ISSN 1641-7739.
 782. Pirowski Z. (red.), Raport 2018, Instytut Odlewnictwa, Kraków, (2019), ISBN 978-83-944902-9-4.
 783. Pirowski Z., Gościański M., Praktyczne zastosowanie żeliwa ADI na narzędzia rolnicze, Obróbka Metalu (2011), (4), 18–25, ISSN 2081-7002.
 784. Pirowski Z., Gościański M., Casting Alloys for Agricultural Tools Operating under the Harsh Conditions of Abrasive Wear, TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE (2013) 13(1), 119–126, ISSN 1641-7739.
 785. Pirowski Z., Gościański M., Dudziak B., Wear of Foundry Carbon-Iron Alloys in the Condition of Erosive Destruction. Part II, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, (2013), 58(2), 127–130, ISSN 1642-686X.
 786. Pirowski Z., Gwiżdż A., Kranc M., Testing ADI Properties when used for Cast Agricultural Tools Operating in Soil, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK (2012), 170(1), 371–377, ISSN 2222-8618.
 787. Pirowski Z., Gwiżdż A., Kranc M., Cast Agricultural Tools Operating in Soil, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK (2012), 170(1), 378–385, ISSN 2222-8618.
 788. Pirowski Z., Gwiżdż A., Kranc M., Performance Testing of Cast Agricultural Tools Operating in Soil, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK (2012), 170(1), 385–393, ISSN 2222-8618.
 789. Pirowski Z., Jaśkowiec K., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Szymczak T., Gumienny G., Data mining methods for properties prediction with TDA curves of the hypoeutectic Al-Si alloys, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 41-42.
 790. Pirowski Z., Kranc M., Gościański M., Dudziak B., Innovative Construction of Agricultural Tools from Modern Casting Materials, TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE (2013) 13(1), 127–132, ISSN 1641-7739.
 791. Pirowski Z., Kranc M., Jaśkowiec K., Stopy odlewnicze pracujące w trudnych warunkach zużycia termicznego. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 75–97, ISBN 978-83-88770-81-4.
 792. Pirowski Z., Kranc M., Olszyński J., Gwiżdż A., Testing ADI Properieties when Used for Cast Agricultural Tools Operating in Soil, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(2), 173–178, ISSN 1641-7739.
 793. Pirowski Z., Kranc M., Olszyński J., Gwiżdż A., Gościański M., Cast Agricultural Tools for Operation in Soil, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(2), 163–166, ISSN 1641-7739.
 794. Pirowski Z., Kranc M., Olszyński J., Gwiżdż A., Gościański M., Performance Testing of Cast Agricultural Tools Operating in Soil, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(2), 167–172, ISSN 1641-7739.
 795. Pirowski Z., Olszyński J., Gwiżdż A., Strain Hardening of Selected Iron Alloys Subjected to Cold Work, Naučni Izvestiâ na Naučno-Tehničeskiâ S’ûz po Mašinostroene (2011), 19, 285–288, ISSN 1310-3946.
 796. Pirowski Z., Sobczak J.J., Leśniewski W., Siwecki K., Warmuzek M., Jaśkowiec K., Purgert R.M., Hot Isostatic Pressing as a Tool for an Improvement of the Properties of Cast H282 Alloy Components, Flowserve, Dayton, OHIO. USA, 5 March 2013.
 797. Pirowski Z., Sobczak J.J., Leśniewski W., Siwecki K., Warmuzek M., Jaśkowiec K., Sobczak N., Purger R.M., HIP Process – Tool for Improvement of the Properties of Cast H282 Alloy, Bodycote, USA, 6 March 2013.
 798. Pirowski Z., Uhl W., Jaśkowiec K., Krzak I., Wójcicki M., Gil A., Kotulski W., Kurdziel P., Pieczora E., Zachura A., Innowacyjny system posuwu FLEXTRACK - ocena jakości wykonanych odlewów prototypowych, Praca zb. pod red. A. Klicha, A. Kozieła: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność - KOMTECH 2015. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, (2015), 250, ISBN 978-83-60708-90-3.
 799. Pirowski Z., Uhl W., Jaśkowiec K., Pysz S., Gazda A., Kotulski W., Kurdziel P., Zachura A., Innowacyjny system posuwu FLEXTRACK - dobór materiałów (stopów odlewniczych), Praca zb. pod red. A. Klicha, A. Kozieła: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność - KOMTECH 2015. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, (2015), 223-236, ISBN 978-83-60708-90-3.
 800. Pirowski Z., Uhl W., Wodnicki J., Stopy żelaza i niklu – stopy umacniane endogenicznie za pomocą azotu, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 17–30, ISBN 978-83-88770-45-6.
 801. Pirowski Z., Warmuzek M., Radzikowska J., Test Casting Inconel 740 Alloy. 70th World Foundry Congress 2012 (WFC 2012), Monterrey, Mexico, 25–27 April 2012, 560–565, ISBN 978-1-62276-382-5.
 802. Pirowski Z., Wodnicki J., Gwiżdż A., Nitrogen Hardening of Creep-Resistant G-NiCr28W Alloy, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 79–84, ISSN 1897-3310.
 803. Pirowski Z., Wodnicki J., Olszyński J., Gościański M., Dudziak B., Wpływ mikrododatku boru na zmiany hartowności w żeliwie sferoidalnym z przemianą izotermiczną w odniesieniu do odlewów grubościennych, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (2012), 57(2), 153–155, ISSN 1642-686X.
 804. Ploetz S., Nowak R., Lohmueller A., Sobczak N., Singer R.F., Wettability of low weight borides by commercial aluminum alloys − A basis for metal matrix composite fabrication, Advanced Engineering Materials, (2016), 18(11), 1884-1888, ISSN 1438-1656.
 805. Polkowska A., Polkowski W., Warmuzek M., Cieśla N., Włoch G., Zasada D., Purgert R.M., Microstructure and hardness evolution in Haynes 282 nickel-based superalloy during multi-variant aging heat treatment, Journal of Materials Engineering and Performance, (2019), 1-8, ISSN 1059-9495; https://doi.org/10.1007/s11665-019-3886-0.
 806. Polkowska A., Polkowski W., Warmuzek M., Włoch G., Purgert R.M., Revealing of microstructural features in Haynes® 282® superalloy subjected to various heat treatments, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 113-114.
 807. Polkowska A., Warmuzek M., Kalarus J., Polkowski W., Sobczak N., A comparison of various imaging modes in scanning electron microscopy during evaluation of selected Si/refractory sessile drop couples after wettability tests at ultra-high temperature, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 337-344, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 808. Polkowski W., Jóźwik P., Łyszkowski R., Bojar Z., Differential Speed Rolling of Ni3Al-Based Intermetallic Alloy − Electron Backscatter Diffraction and X-Ray Diffraction Study on Structure and Texture Evolution, Advanced Engineering Materials, (2017), 19(3), 1-7, ISSN 1527-2648.
 809. Polkowski W., Polkowska A., Zasada D., Characterization of high strength nickel thin sheets fabricated by di ff erential speed rolling method, Materials Characterization, (2017), 130, 173–180, ISSN 1044-5803.
 810. Polkowski W., Sobczak N., Bruzda G., Kudyba A., Nowak R., Polkowska A., Krzak I., Tchórz A., Giuranno D., Silicon-Boron Alloys as New Ultra-High Temperature Phase-Change Materials: Solid/Liquid State Interaction with the h-BN Composite, Silicon (2019). https://doi.org/10.1007/s12633-019-00256-9
 811. Polkowski W., Sobczak N., Bruzda G., Nowak R., Giuranno D., Kudyba A., Polkowska A., Pajor K., Kozieł T., Kaban I., The effect of boron content on wetting kinetics in Si-B alloy/h-BN system, Journal of Materials Engineering and Performance, (2019), 28(7) : 3819–3825.
 812. Polkowski W., Sobczak N., Bruzda G., Nowak R., Giuranno D., Kudyba A., Polkowska A., Shuleshova O., Kaban I., The effect of boron content on wetting kinetics in Si-B alloy/h-BN system, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 285-286.
 813. Polkowski W., Sobczak N., Bruzda G., Nowak R., Giuranno D., Kudyba A., Polkowska A., Shuleshova O., Kaban I., The effect of boron content on wetting kinetics in Si-B alloy/h-BN system, Proceedings of 73rd World Foundry Congress: Young Researchers’ Seminar, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 103-104.
 814. Polkowski W., Sobczak N., Drenchev L. (red.), 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites. Book of Abstracts, Instytut Odlewnictwa, Kraków, (2017), ISBN 978-83-944902-6-3.
 815. Polkowski W., Sobczak N., Kudyba A., Bruzda G., Nowak R., Polkowska A., Suppressing of ultra-high temperature wetting between molten Si and SiC by using h-BN spray coatings, Proceedings of 73rd World Foundry Congress: Young Researchers’ Seminar, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 37-38.
 816. Polkowski W., Sobczak N., Nowak R., Kudyba A., Bruzda G., Polkowska A., Homa M., Turalska P., Shuleshova O., Kaban I., Wetting behavior of Si-13.5B alloy on polycrystalline h-BN-based substrates, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 321-326, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 817. Polkowski W., Sobczak N., Nowak R., Kudyba A., Bruzda G., Polkowska A., Homa M., Turalska P., Tangstad M., Safarian J., Moosavi-Khoonsari E., Datas A., Wetting behavior and reactivity of molten silicon with h-BN substrate at ultrahigh temperatures up to 1750C, Journal of Materials Engineering and Performance, (2017), 26(1), 1-14, ISSN 1059-9495.
 818. Polkowski W., Sobczak N., Polkowska A., Bruzda G., Kudyba A., Giuranno D., Silicon as a phase change material: Performance of h-BN ceramic during multi-cycle melting/solidification of silicon, JOM, (2019), 71(4), 1492–1498, ISSN 1047-4838.
 819. Polkowski W., Sobczak N., Polkowska A., Nowak R., Kudyba A., Bruzda G., Giuranno D., Generosi A., Paci B., Trucchi D.M., Ultra-high temperature interaction between h-BN-based composite and molten silicon, Metallurgical and Materials Transactions A, (2019), 50(2), 997-1008, ISSN 1073-5623.
 820. Praca zbiorowa, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IX, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).
 821. Praca zbiorowa, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym 2015, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).
 822. Praca zbiorowa, Raport 2013, red. Andrzej Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2014.
 823. Praca zbiorowa pod red. J.J. Sobczaka, Jubileusz 70 lat Instytutu Odlewnictwa 1946-2016, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-944902-1-8.
 824. Prykhodko H., Prykhodko O., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Matkova A., Kaban I. , About wetting of titanium diboride by Al88Si12 alloy by contact heating, Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ", (2019), 66, 283-286, ISSN 24-15-39-66.
 825. Przybylski J., Krokosz J., Żeliwne odlewy artystyczne stosowane w produkcji przemysłowej. Rzemiosło artystyczne i rzemiosło w Polsce. Dawne i nowoczesne odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruń, (2011), 117–120, ISBN 978-83-88341-61-8.
 826. Purgert R.M., Sobczak J.J., Sobczak N., Darłak P., Wojciechowski A. , ALFA Composites – The State of the Art and Future Perspectives, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 40–41, ISBN 978-83-88770-42-5.
 827. Purgert R.M., Sobczak N., Nowak R., Homa M., Sienicki E., Wettability and Reactivity between Liquid Ni-Superalloy and Oxide Ceramics, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 155.
 828. Puzio S., Wpływ niklu na strukturę i twardość żeliwa sferoidalnego w odlewach cienkościennych / The effect of nickel content on structure and hardness of ductile iron in thin-walled castings, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(3), 183-190, ISSN 1899-2439. (10 p., B
 829. Puzio S., Kamińska J., Angrecki M., Hosadyna-Kondracka M., Major-Gabryś K., Utwardzane mikrofalowo masy formierskie ze spoiwami nieorganicznymi przeznaczone do odlewania ablacyjnego, Przegląd Odlewnictwa, (2019), 69(5-6), 114-120, ISSN 0033-2275.
 830. Puzio S., Kamińska J., Major-Gabryś K., Angrecki M., Hosadyna-Kondracka M., Microwave-hardened moulding sands with hydrated sodium silicate for modified ablation casting, Archives of Foundry Engineering, (2019), 19(2), 91-96, ISSN 2299-2944.
 831. Pysz S., Identification of Temperature Changes Dynamics in Selected Castings as a Contribution to Performance Life Improvement, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 179–186, ISSN 1897-3310.
 832. Pysz S., Zastosowanie lekkich stopów w odlewanych konstrukcjach dla przemysłu zbrojeniowego, na przykładzie wahacza w mobilnym pojeździe wojskowym, Probematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna - Segment zbrojeniowy; 10-12.06.2015; Radom; publikacja realziowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowanego ze środków NCBR
 833. Pysz S., Identyfikacja dynamiki zmian temperatury w wybranych odlewach przyczynkiem do poprawy trwałości, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 327–334.
 834. Pysz S., Czekaj E., Fajkiel A., Wykorzystanie symulacji komputerowej do opracowania technologii wytwarzania odlewów ze stopów aluminium w formie metalowej i piaskowej, Materiały XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Odlewnictwa Metali Nieżelaznych "Nauka i Technologia". Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych ZG STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. Stary Wiśnicz 31 maja - 2 czerwca 2012, 53-59.
 835. Pysz S., Czekaj E., Żuczek R., Maj M., Piekło J., Low cycle mechanical and fatigue properties of AlZnMgCu alloy, Archives of Foundry Engineering, (2016), 16(1), 55-60, ISSN 1897-3310.
 836. Pysz S., Czekaj E., Żuczek R., Piekło J., Maj M., Porównanie właściwości odlewów prototypowych z odlewami otrzymywanymi w produkcji seryjnej , XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2017, 165-176, ISBN 978-83-63663-92-6.
 837. Pysz S., Gazda A., Maj M., Piekło J., Badania zmęczeniowe stopu AlZnMgCu przeznaczonego na elementy zawieszenia, Inżynieria Materiałowa (2012), 33(6), 635–638, ISSN 0208-6247.
 838. Pysz S., Maj M., Czekaj E., High-Strenght Aluminium Alloys and Their Use in Foundry Industry, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(3), 71-76, ISSN 1897-3310.
 839. Pysz S., Maj M., Czekaj E., Analiza wysokowytrzymałych stopów aluminium w aspekcie zastosowań na konstrukcje odlewane, Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Odlewnictwa Metali Nieżelaznych "Nauka i Technologia". Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych ZG STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. Muszyna 6-8 czerwca 2013, 57-66.
 840. Pysz S., Małysza M., Sustainable Development in Foundry Materials and Technologies, Proceedings Book of 12th International Foundrymen Conference: “Sustainable Development in Foundry Materials and Technologies”. University of Zagreb, Faculty of Metallurgy, Croatia, May, 2012, ISBN 978-953-7082-14-7.
 841. Pysz S., Małysza M., The use of topology optimization in shaping the strength of castings, Solid State Phenomena, (223), 62-69, ISSN 1662-9779.
 842. Pysz S., Małysza M., Piekło J., The use of topolyogy optimization in shaping the strengh of castings, Solid State Phenomena, (2015), 223, 62-69, ISSN 1662-9779
 843. Pysz S., Piekło J., Zastosowanie Zintegrowanego Systemu Modelowania Materiałów i Procesów Inżynierskich (ICME) w odlewnictwie / The application of Integrated Computational Materials Engineering (ICME) in foundry practice, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 57–70, ISSN 1899-2439.
 844. Pysz S., Pytel A., The Problem of Performance Life of Structural Elements under the Conditions of Thermal Fatigue, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11c, 303–316, ISSN 1641-7739.
 845. Pysz S., Pytel A., Żuczek R., Jaśkowiec K., Komputerowa symulacja naprężeń w dużych odlewach pracujących w warunkach cyklicznych zmian temperatury. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 121–127, ISBN 978-83-88770-81-4.
 846. Pysz S., Pytel A., Żuczek R., Jaśkowiec K., Wpływ parametrów technologicznych na właściwości odlewów pracujących w zmiennym polu temperatur. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 43–53, ISBN 978-83-88770-81-4.
 847. Pysz S., Żółkiewicz Z., Żuczek R., Maniowski Z., Sierant Z., Młyński M., Badania symulacyjne warunków wypełnienia wnęki formy ciekłym metalem w technologii modeli zgazowywanych, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(3), 27–37, ISSN 1899-2439.
 848. Pysz S., Żuczek R., The analysis of prototype cast constructions and the assessment of their technological and exploitation properties, Solid State Phenomena, (2015), 237, 215-220, ISSN 1662-9779.
 849. Pysz S., Żuczek R., The Use of ICME Process to Design a Rocker Arm for Special Purpose Vehicles, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(1), 205–210, ISSN 1641-7739.
 850. Pysz S., Żuczek R., Czekaj E., Karwiński A., Małysza M., Sprawka P., Integration of numerical procedures in the design and manufacturing technology on the example of a cast component for the automotive industry, Foundry Trade Journal International (2014), 188(3711), January/February, 26-29, ISSN 1758-9789.
 851. Pysz S., Żuczek R., Małysza M., Czekaj E., Tchórz A., The evaluation of microporosity and mechanical properties in high strength aluminum alloys with the use of numerical analysis and computed tomography, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 297-302, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 852. Pysz S., Żuczek R., Pirowski Z., Uhl W., Kotulski W., Żyła P., Kurdziel P., Zachura A., Innowacyjny system posuwu FLEXTRACK - opracowanie technologii wykonania odlewanych segmentów zębatki i prowadnika , Praca zb. pod red. A. Klicha, A. Kozieła: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność - KOMTECH 2015. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, (2015), 237-249, ISBN 978-83-60708-90-3.
 853. Pytel A., Żeliwo z grafitem wermikularnym – materiał konstrukcyjny na elementy pracujące w warunkach zmęczenia cieplnego. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 32–42, ISBN 978-83-88770-81-4.
 854. Pytel A., Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne – wybrane zagadnienia projektu realizowanego w Instytucie Odlewnictwa, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(5–6), 214–216, ISSN 0033-2275.
 855. Pytel A. (red)., Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne. 12–14 czerwca 2012, Zakopane, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012).
 856. Pytel A. (red)., Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne. Część II. Wybrane zagadnienia badawcze, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), ISBN 978-83-88770-95-1.
 857. Pytel A., Gazda A., Ocena wybranych właściwości żeliwa z grafitem wermikularnym hartowanego z przemianą izotermiczną (AVCI) / Evaluation of selected properties in austempered vermicular cast iron (AVCI), Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 23-32, ISSN 1899-2439
 858. Pytel A., Guzik E., Żeliwo z grafitem wermikularnym jako tworzywo przyszłościowe / Cast iron with vermicular graphite as a prospective material, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(4), 301-320.
 859. Pytel A., Pysz S., Identification of Parameters of the Manufacture and Operation of Heavy Castings in Function of the Casting Configuration and Cast Iron Grade. 70th World Foundry Congress 2012 (WFC 2012), Monterrey, Mexico, 25–27 April 2012, 566–572, ISBN 978-1-62276-382-5.
 860. Pytel A., Stefański Z., An Innovative and Environmentally Safe Method to Manufacture High-Quality Iron Castings for Possible Use as Elements of Agricultural Machines, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11c, 256–263, ISSN 1641-7739.
 861. Rabczak K., Wojnarowski P., Centrum Naukowych Baz Danych jako podstawa i wsparcie badań naukowych w Instytucie Odlewnictwa. Realizacja systemu infrastruktury informatycznej, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 161–180, ISSN 1899-2439.
 862. Radzikowska J., Piękno zaklęte w metalu, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-64-7.
 863. Rajska M., Długosz P., Zybała R., Effect of support structure in Al/Al2O3-TiO2 catalysts in low-temperature CO oxidation, E3S Web of Conferences, (2016), 10, 00131, 1-7, eISSN 2267-1242.
 864. Rakoczy Ł., Cygan R., Grudzień M., Influence of investment casting parameters on creep resistance of Ni-based superalloy, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 59-60.
 865. Rakoczy Ł., Cygan R., Grudzień M., Effect of melt pouring temperature and composition of primary coating of shell mould on tensile deformation behavior of IN713C superalloy, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 61-62.
 866. Rakoczy Ł., Grudzień M., Cygan R., Influence of melt-pouring temperature and composition of primary coating of schell mold on tensile strenght and creep resistance of ni-based superalloy, Journal of Materials Engineering and Performance, (2019), 28(7), 3826-3834, ISSN 1059-9495.
 867. Rakoczy Ł., Grudzień M., Cygan R., Zielińska-Lipiec A., Effect of cobalt aluminate content and pouring temperature on macrostructure, tensile strengh and creep rupture of Inconel 713C castings, Archives of Metallurgy and Materials, (2018), 63(3), 1537-1545, ISSN 1733-3490. (30 p., A)
 868. Rakoczy Ł., Grudzień M., Tuz L., Pańcikiewicz K., Zielińska-Lipiec A., Microstructure and properties of a repair weld in a nickel based superalloy gas trbine component, Advances in Materials Science, (2017), 17(2), 57-63, ISSN 1730-2439.
 869. Rakoczy Ł., Grudzień M., Zielińska-Lipiec A., Contribution of microstructural constituents on hot cracking of MAR-M247 nickel based superalloy, Archives of Metallurgy and Materials, (2018), 63(1), 181-189, ISSN 1733-3490. (30 p., A)
 870. Rakoczy Ł., Grudzień-Rakoczy M., Cygan R., The influence of shell mold composition on the as-cast macro- and micro-structure of thin-walled IN713C superalloy castings, Journal of Materials Engineering and Performance, (2019), 28(7), 3974-3985, ISSN 1059-9495.
 871. Rapiejko C., Pisarek B., Czekaj E., Pacyniak T., Analysis of the Crystallization of AZ91 Alloy by Thermal and Derivative Analysis Method Intensively Cooled in Ceramic Shell, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(1), 97-102, ISSN 1897-3310.
 872. Rapiejko C., Pisarek B., Czekaj E., Pacyniak T., Analysis of AM60 and AZ91 alloy crystallisation in ceramic moulds by thermal derivative analysis (TDA), Archives of Metallurgy and Materials, (2014), 59(4), 1449-1455, ISSN 1733-3490.
 873. Regulski K., Kluska-Nawarecka S., The Role of Knowledge Integration Computer Tools and Algorithms in the Improvement of the Production Processes of Cast-Steel Castings, Foundry Research Institute, Krakow (2012), ISBN 978-83-88770-84-5.
 874. Regulski K., Kluska-Nawarecka S., System CastExpert do diagnostyki wad odlewów / CastExpert system for casting defect diagnostics, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(2), 123-132, ISSN 1899-2439.
 875. Regulski K., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Codification as part of knowledge management in research projects in the field of metallurgy, Applied Mechanics and Materials, (2015), 708, 288-293.
 876. Regulski K., Rojek G., Jaśkowiec K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Computer-assisted methods of the design of new materials in the domain of copper alloy manufacturing, Key Engineering Materials, (2016), 682, 143-150, ISSN 1662-9795
 877. Regulski K., Rojek K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Dobrowolski G., Intelligent interface for decision support system in metallurgical domain , Computer Methods in Materials Science, (2015), 15(1), 71-77, ISSN 1641-8581.
 878. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kacprzyk B., Gumienny G., Rojek G., Mrzygłód B., Approximation of ausferrite content in the compacted graphite iron with the use of combined techniques of data mining, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(3), 117-122, ISSN 2299-2944
 879. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Integration of technological data using ontologies in the InnoCast database mapping to CastNode knowledge base, METAL 2015, June 3rd - 5th, Brno, Czech Republic.
 880. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Szymczak T., Gumienny G., Jaśkowiec K., Multistage discretization and clustering in multivariable classification of the impact of alloying elements on properties of hypoeutectic silumin, Archives of Civil and Mechanical Engineering, (2019), 19(1), March 2019, 114-126, ISSN 1644-9665. (30 p., A)
 881. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Rojek G., Kluska-Nawarecka S., Austempered ductile iron knowledge components management via ontological model and business processes, METAL 2015, June 3rd - 5th, Brno, Czech Republic.
 882. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Rojek G., Kluska-Nawarecka S., Adrian W.T., Application of ALSV(FD) logic and XTT knowledge representation in the range of ADI properties, Archives of Foundry Engineering, (2016), 16(2), 75-78, ISSN 2299-2944
 883. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Rojek G., Kluska-Nawarecka S., Gromysz M., Ontology Visualization in the Context of Casting Knowledge Sharing, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 1), 140-144, ISSN 1897-3310.
 884. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Szymczak T., Gumienny G., Pirowski Z., Jaśkowiec K., Kluska-Nawarecka S., Data Mining Methods for Prediction of Multi-Component Al-Si Alloy Properties Based on Cooling Curves, Journal of Materials Engineering and Performance, (2019), 28, 7431–7444, ISSN 1059-9495.
 885. Reguła T., Czekaj E., Fajkiel A., Saja K., Lech-Grega M., Bronicki M., Application of Heat Treatment and Hot Extrusion Processes to Improve Mechanical Properties of the AZ91 Alloy, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(2), 141–146, ISSN 1897-3310.
 886. Reguła T., Darłak P., Tchórz A., Lech-Grega M., Próba wytworzenia kompozytu na osnowie CuXAlY zbrojonego cząsteczkami Al2O3 przy pomocy procesu mechanosyntezy, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(1), 29–35, ISSN 1899-2439.
 887. Reguła T., Dudek P., Zmiany w mikrostrukturze stopu PA9 pod wpływem ciśnienia prasowania, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 109–118, ISSN 1899-2439.
 888. Reguła T., Dudek P., Fajkiel A., Efekt dodatku Ca na mikrostrukturę oraz właściwości mechaniczne stopu AZ91, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 17–26, ISSN 1899-2439.
 889. Reguła T., Dudek P., Saja K., Wykorzystanie procesu prasowania w stanie ciekłym do wytwarzania odlewów ze stopu do przeróbki plastycznej 7075, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VI, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), 69–76, ISBN 978-83-88770-88-3.
 890. Reguła T., Długosz P., Sobczak J., Proces prasowania w stanie ciekłym jako technologia umożliwiająca wytwarzanie odpowiedzialnych odlewów ze stopów lekkich. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 91–105, ISBN 978-83-88770-60-9.
 891. Reguła T., Fajkiel A., Dudek P., Nowe możliwości technologiczne Instytutu Odlewnictwa w zakresie procesu prasowania w stanie ciekłym. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 27–32, ISBN 978-83-88770-79-1.
 892. Reguła T., Fajkiel A., Dudek P., Darłak P., Odlewy ciśnieniowe zbrojone włóknem ciągłym. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. III, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 21–29, ISBN 978-83-88770-49-4.
 893. Reguła T., Fajkiel A., Dudek P., Saja K., Odlewanie stopów do przeróbki plastycznej z udziałem ciśnienia zewnętrznego, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VII, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2014), 31-40.
 894. Reguła T., Fajkiel A., Dudek P., Saja K., Odlewanie stopów do przeróbki plastycznej z udziałem ciśnienia zewnętrznego / Casting of wrought alloys under external pressure, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 3-12, ISSN 1899-2439.
 895. Reguła T., Sobczak J.J., Dudek P., Fajkiel A., Effect of Applied Pressure on the Quality of Squeeze Cast Parts Made from AlSi9Mg Alloy, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 55–60, ISSN 1897-3310.
 896. Reguła T., Sobczak J.J., Fajkiel A., Dudek P., Saja K., Darłak. P., Długosz P., Morgiel J., Berent K., Rozwój technologii squeeze casting i tixocasting dla otrzymywania materiałów funkcjonalnych i gradientowych oraz odlewów ze stopów metali nieżelaznych zbrojonych lokalnie, Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania, red. M Woch, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (2014), 263-278, ISBN 978-83-938792-1-2.
 897. Ricci E., Amore S., Giuranno D., Novakovic R., Tuissi A., Sobczak N., Nowak R., Korpala B., Bruzda G., Surface tension and density of Si-Ge melts, The Journal of Chemical Physics, (2014), 140, 214704, doi: 10.1063/1.4879775, ISSN: 0021-9606.
 898. Ricci E., Giuranno D., Sobczak N., Further Development of Testing Procedures for High Temperature Surface Tension Measurements, Journal of Materials Engineering and Performance (2013) 22(11), 3381–3388, doi: 10.1007/S11665-013-0624-X.
 899. Richert M., Książek M., Leszczyńska-Madej B., Nejman I., Grzelka R., Pałka P., The Cr3C2 Thermal Spray Coating on Al-Si Substrate, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (2010), 38(1), 95–102, ISSN 1734-8412.
 900. Richert M., Książek M., Leszczyńska-Madej B., Nejman I., Grzelka R., Pałka P., The Cr3C2 Thermal Spray Coating on Al-Si Substrate. AMME 2010, Achievements in Mechanical and Materials Engineering 2010, Programme and Proceedings of the 18th International Scientific Conference AMME 2010. Gliwice–Wieliczka–Zakopane, 2010, ISBN 83-89728-73-7.
 901. Richert M.W., Mazurkiewicz A., Książek M., Smolik J.A., Grzelka R., Pałka P., Badania warstw nanoszonych metodami natrysku termicznego, Inżynieria Materiałowa (2011), 32(4), 691–694, ISSN 0208-6247.
 902. Richert M.W., Richert J., Książek M., Tchórz A., Mechaniczna konsolidacja proszków srebra metodą CWS, Rudy i Metale Nieżelazne (2011), 56, 766–771, ISSN 0035-9696.
 903. Richert M.W., Richert J., Książek M., Tchórz A., Mechaniczna konsolidacja proszków srebra metodą CWS, Rudy i Metale Nieżelazne (2011), 56, 766–771, ISSN 0035-9696.
 904. Rojek G., Regulski K., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Case-Based Reasoning System for the Selection of Silumin Alloying Elements, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(3), 126-131, ISSN 2299-2944, DOI: 10.24425/123614. (15 p., B)
 905. Rojek G., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Jaśkowiec K., Smolarek-Grzyb A., Methods of computational intelligence in the context of quality assurance in foundry products, Archives of Foundry Engineering, (2016), 16(2), 11-16, ISSN 2299-2944
 906. Rojek G., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Wawrzaszek T., Computer catalog and semantic search of data in the domain of cast iron processing, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(2), 79-84, ISSN 2299-2944
 907. Romanowska-Pawliczek A., Siwek A., Głowacki M., Warmuzek M., Image Recognition, Identification and Classification Algorithms in Cast Alloys Microstructure Analysis, 4th International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation (IMETI 2011). USA, Orlando, July 19th-22nd, 2011.
 908. Rudnik D., Michalski R., Wojciechowski A., Sobczak J.J., Darłak P., Wear Characteristics of Traditional and New Generation Brake Discs, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 31–32, ISBN 978-83-88770-42-5.
 909. Rzadkosz S., Bonderek Z., Smorawiński Z., Fajkiel A., Dudek P., Reguła T., Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Stopy metali lekkich, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 470-520, ISBN 978-83-904306-9-0.
 910. Rzadkosz S., Garbacz-Klempka A., Kozana J., Piękoś M., Czekaj E., Perek-Nowak M., Research of Aluminium Influence on Tin Bronzes, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 1), 93-98, ISSN 1897-3310.
 911. Rzadkosz S., Kranc M., Garbacz-Klempka A., Kozana J., Piękoś M., Refining processes in the copper casting technology, Metalurgija, (2015), 54(1), 259-262, ISSN 0543-5846
 912. Rzadkosz S., Zych J., Garbacz-Klempka A., Kranc M., Kozana J., Piękoś M., Kolczyk J., Jamrozowicz Ł., Stolarczyk T., Copper alloys in investment casting technology , Metalurgija, (2015), 54(1), ISSN 0543-5846
 913. Saja K., Optymalizacja zabiegów rozdrobnienia ziarna i modyfikacji eutektyki w pod- i okołoeutektycznych stopach Al-Si / Optimization of grain refinement and modification of the eutectic in hypo- and transeutectic Al-Si alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(4), 351-362, ISSN 1899-2439.
 914. Saja K., Białobrzeski A., Continuous Sodium Modification of Nearly-Eutectic Aluminium Alloys. International Virtual Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry, MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS (2012), 6(12), 25–28, ISSN 1313-0226.
 915. Siewiorek A., Homa M., Bruzda G., Sobczak N., Zastosowanie metody SPM do badania struktury powierzchni zgorzeliny utworzonej w trakcie utleniania stali Crofer22APU, Ochrona przed Korozją (2010), 53(11), 626–629, ISSN 0473-7733.
 916. Siewiorek A., Kudyba A., Sobczak N., Effect of Oxidation and Testing Conditions on Wetting Behavior and Interfaces in Al/Ni System, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 49–50, ISBN 978-83-88770-42-5.
 917. Siewiorek A., Kudyba A., Sobczak N., Homa M., Wpływ rodzaju pokrycia oraz stosowanego topnika na lutowność płytek PCB stopem SAC305, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 77–92, ISSN 1899-2439.
 918. Siewiorek A., Kudyba A., Sobczak N., Homa M., Huber Z., Adamek Z., Wojewoda-Budka J., Effects of PCB Substrate Surface Finish and Flux on Solderability of Lead-Free SAC305 Alloy, Journal of Materials Engineering and Performance (2013), 22(8), 2247–2252, doi: 10.1007/S11665-013-0492-4, ISSN 1059-9495.
 919. Siewiorek A., Malczyk P., Sobczak N., Sobczak J.J., Czulak A., Kozera R., Gude M., Boczkowska A., Homa M., Effect of HNT on the microstructure, thermal and mechanical properties of Al/FACS-HNT composites produced by GPI, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3194-3203, ISSN 1059-9495.
 920. Siewiorek A., Nowak R., Chojecki A., Mocek J., Gas Evolution Rate from Heated Moulding Sands Bonded with Organic Binders, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(1), 87–92, ISSN 1897-3310.
 921. Siewiorek A., Sobczak N., Kudyba A., Wpływ procedury badań oraz utleniania podłoża niklowego na zwilżanie w układzie Al/Ni, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(1), 37–61, ISSN 1899-2439.
 922. Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J., Kudyba A., Kozera R., Boczkowska A., High-temperature interaction between molten AlSr10 alloy and glass-like carbon substrate, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3348-3357, ISSN 1059-9495.
 923. Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J.J., Malczyk P., Kozera R., Czulak A., Boczkowska A., Gude M., Synthesis of aluminum-fly ash composites with halloysite addition by GPDI method and their characterisation, Euromat 2015, Warsaw Poland, 21-24.09.2015 (poster).
 924. Skierski P., BHP Instytutu Odlewnictwa oraz zakładów metalurgicznych, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2014), 7(3), 6-20, ISSN 1898-7257.
 925. Skierski P., Odlewanie ciągłe oraz eksperymentalna próba odlewania półciągłego brązu CuSn8 w Instytucie Odlewnictwa, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2018), 11(1-2), 5-11, ISSN 1898-7257.
 926. Smolarek-Grzyb A., Wilk-Kołodziejczyk D., Uryga R., Algorytmy ewolucyjne w optymalizacji parametrów modelu symulacyjnego procesu krzepnięcia metali, Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych, red. T. Grabiński, D. Wilk-Kołodziejczyk, M. Woźniak-Zapór. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, (2014), t. 2, 117-128, ISBN 978-83-7571-312-1.
 927. Smoluchowska E., Stefański Z., Energia wiatrowa, rozwój energetyki odnawialnej w kraju i na świecie. Znaczenie odlewów w energetyce odnawialnej (cz. I), Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(2), 3–8, ISSN 1898-7257.
 928. Smoluchowska E., Stefański Z., Energia wiatrowa, rozwój energetyki odnawialnej w kraju i na świecie. Znaczenie odlewów w energetyce odnawialnej (cz. II), Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(3), 3–12, ISSN 1898-7257.
 929. Sniezynski B., Legien G., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Jaśkowiec K., Creative expert system: Result of inference and machine learning integration, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), (2016), 9827, 257-271, ISSN 0302-9743, DOI: 10.1007/9783319444031_ 16.
 930. Snieżyński B., Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Wilk-Kołodziejczyk D., Intelligent Information System based on logic of plausible reasoning (LPR), Issues and Challenges in Artificial Intelligence, Switzerland: Springer, (2014), 57-74.
 931. Sobczak A., Kruczek P., Homa M., Kwinta P., A new microscopic insight into the thrombogenicity of umbilical catheters, Thrombosis Research, (2018), 168(August 2018), 80-82, doi:10.1016/j.thromres.2018.06.007. (30 p., A)
 932. Sobczak J., Od redakcji… Księga innowacji i osiągnięć instytutów badawczych –2010, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 5, ISBN 978-83-88770-59-3.
 933. Sobczak J., Przedmowa. Metale w literaturze świata starożytnego, Wyd. Naukowe „Akapit”, Kraków (2010), 9–10, ISBN 978-83-60958-65-0.
 934. Sobczak J. (red.), Księga innowacji i osiągnięć instytutów badawczych 2014-2015, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-941558-5-8.
 935. Sobczak J., Balcer E., Kryczek A.,, Odlewnictwo w kraju i na świecie – status quo i tendencje rozwojowe, Przegląd Odlewnictwa, (2018), 68(1-2), 8-14, ISSN 0033-2275. (B)
 936. Sobczak J., Krokosz J., Gil A., Wirtualne Muzeum – metal w historii człowieka, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 30–33, ISSN 1898-7257.
 937. Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Wójcicki M., Application of Computer Tomography for Characterization of Lead-Free Solder Materials and Joints in Electronic Components, COST Action MPO602 “Advanced Solder Materials for High Temperature Application” 2010 Annual Meeting. Program and Abstracts. Słowacja, Bratislava (2010), P9.
 938. Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Wójcicki M., Application of Computed Tomography for Characterization of Lead-Free Solder Materials and Joints in Electronic Components, High-Resolution X-Ray CT Symposium. Book of Abstracts, Niemcy, Dresden, 2010, 60.
 939. Sobczak J.J., NMT – Novel Metalcasting Techniques available at Foundry Research Institute, Industries of Ohio, 7–8 March 2013.
 940. Sobczak J.J. , Odlewnictwo – zagrożenia, nadzieje, szanse i perspektywy, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(11–12), 632–638, ISSN 0033 2275.
 941. Sobczak J.J., Casting in the Development of Civilization, Foundry Research Institute, Krakow (2012), ISBN 978-83-88770-75-3.
 942. Sobczak J.J., Die Polnische Giessereiindustrie - Produktion und Kosten, Giesserei-Rundschau (2013), 60(5/6), 128-131.
 943. Sobczak J.J., Foundry Research Institute as a Leading Scientific/Research and Development Center in Poland, Industries of Ohio, USA, 7–8 March 2013.
 944. Sobczak J.J., Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-68-5.
 945. Sobczak J.J. , Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych. Zbiór podstawowych pojęć z ilustracjami, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-88-88770-66-1.
 946. Sobczak J.J., Mistrz Leonardo da Vinci. Inżynier Renesansu, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2015, ISBN 978-83-941558-3-4.
 947. Sobczak J.J., Przyczynek do ekspertyzy z dawnych lat – metalowe materiały kompozytowe, Inżynieria Materiałowa (2009), 6, 543–544, ISSN 0208-6247.
 948. Sobczak J.J., Konferencja Komitetu Metalurgii „Polska Metalurgia w Unii Europejskiej 2005–2013”. Stan obecny i perspektywy rozwojowe przemysłu odlewniczego, Kraków – Przegorzały, 17–18 czerwca 2013.
 949. Sobczak J.J., Maestro Leonardo da Vinci. Engineer of the Renaissance, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016). ISBN 978-83-941558-4-1.
 950. Sobczak J.J., O roli odlewnictwa metali w rozwoju cywilizacji, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016). ISBN 978-83-941558-7-2.
 951. Sobczak J.J., On the role of metal casting in the development of civilization, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016). ISBN 978-83-944902-0-1.
 952. Sobczak J.J., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 668-710, ISBN 978-83-904306-9-0.
 953. Sobczak J.J., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe. Praktyka odlewanych kompozytów metalowych, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 725-771, ISBN 978-83-904306-9-0.
 954. Sobczak J.J., Działalność naukowo-badawcza i innowacyjna Instytutu Odlewnictwa. Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom (2013) 208–223, ISBN 978-83-7789-248-0.
 955. Sobczak J.J., Odlewane metalowe materiały kompozytowe, Prezentacja, Konferencja „Nowoczesne tendencje w odlewnictwie w zakresie tworzyw i technologii", Kraków, 13-14 czerwca 2013
 956. Sobczak J.J., Z ostatniej chwili... , Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(11–12), 686, ISSN 0033 2275.
 957. Sobczak J.J. , Wczoraj i dzisiaj odlewnictwa – liczby i fakty, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(1–2), 10–17, ISSN 0033 2275.
 958. Sobczak J.J. , List z podróży do Ameryki… (II). Odlewnictwo współczesne – Quo vadis? Aktualna sytuacja w branży odlewniczej w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(4), 230–239, ISSN 0033 2275.
 959. Sobczak J.J., List z podróży do Ameryki… (I). Dzień dzisiejszy Stowarzyszenia Odlewników i Materiałoznawców Amerykańskich – AFS i ASM International, Przegląd Odlewnictwa, 2009, t. 59, nr 4, s. 224–229, ISSN 0033 2275.
 960. Sobczak J.J., Squeeze Casting of Non-Ferrous Metals and Alloys, Thompson Aluminium Casting, Cleveland, Ohio, USA, 9 March 2013.
 961. Sobczak J.J., BATs at Foundry Research Institute, Krakow. Semi-solid Processing – the Theory and the Practice, Thompson Aluminium Casting, Cleveland, Ohio. USA, 9 March 2013.
 962. Sobczak J.J., Computer Simulation of the Casting Process of H282 Alloy on the Example of Power Plant Turbine Valve, USC (Ultra Super Critical) Steering Committee Meeting, Chicago, Illinois, USA, 13–14 March 2013.
 963. Sobczak J.J., Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji, Wyd. 2 popr. i uzup., Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), ISBN 978-83-88770-76-0.
 964. Sobczak J.J., Teoria, praktyka, stan aktualny i perspektywy rozwoju odlewania pod ciśnieniem - Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo skryptowe, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).
 965. Sobczak J.J., Praktyczne zastosowania materiałów kompozytowych – wybrane przykłady aplikacyjne, XVII Sympozjum „Kompozyty 2013 – Teoria i praktyka”, CKS Poraj, 24–26 kwietnia 2013.
 966. Sobczak J.J. (ed.), 2010 Statistical Research in the Polish Foundry Industry. , Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), ISBN 978-83-88770-51-7.
 967. Sobczak J.J. (ed.), Forecasts and Development Trends in Global and National Industry 2011, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-61-0.
 968. Sobczak J.J. (ed.), Book of Innovations and Achievements of Polish Research Institutes 2014-2015, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016). ISBN 978-83-941558-6-5.
 969. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 7–113, ISBN 978-83-88770-48-7.
 970. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-56-2.
 971. Sobczak J.J. (red.), 65 lat Instytutu Odlewnictwa 1946–2011, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-71-5.
 972. Sobczak J.J. (red.), Nowoczesne tendencje w odlewnictwie w zakresie tworzyw i technologii, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), ISBN 978-83-88770-87-6.
 973. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2014), ISBN 978-83-88770-63-0.
 974. Sobczak J.J. (red.), Jubileusz 70 lat Instytutu Odlewnictwa 1946-2016, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-944902-1-8.
 975. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Kraków, Instytut Odlwnictwa, (2016), ISBN 978-83-9444902-3-2.
 976. Sobczak J.J., Asthana R., Coleman B., Purgert R.M., Vademecum of Cast Metal Matrix Composite Materials – A Set of Basic Concepts / Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych – zbiór podstawowych pojęć, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), ISBN 978-83-88770-74-6.
 977. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie – stan aktualny, tendencje, prognozy, Przegląd Odlewnictwa, (2016), 66(3–4), 106–115.
 978. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Forecast and Development Trends in Global and National Foundry Industry, Foundry Research Institute, Krakow (2012), ISBN 978-83-88770-83-8.
 979. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Forecasts and Development Trends in Global and National Foundry Industry, Foundry Research Institute, Krakow (2013), ISBN 978-83-88770-94-4.
 980. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Zagadnienia produkcji odlewów na bazie stopów żelaza w kraju i na świecie – stan aktualny. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne, Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 17–31, ISBN 978-83-88770-81-4.
 981. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie krajowym i światowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), ISBN 978-83-88770-92-0.
 982. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce, Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 13 grudnia 2013
 983. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie – stan aktualny i prognozy, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(1–2), 10–14, ISSN 0033-2275.
 984. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Odlewnictwo ciśnieniowe w Polsce, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(1–2), 34–37, ISSN 0033-2275.
 985. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Odlewnictwo – produkcja i koszty, Przegląd Odlewnictwa, (2012), 62(9–10), 464–467, ISSN 0033-2275.
 986. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce, Przegląd Odlewnictwa, (2014), 64(1–2), 8–11, ISSN 0033-2275.
 987. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce, Przegląd Odlewnictwa, (2015), 65(1–2), 8–12, ISSN 0033-2275.
 988. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie – stan aktualny, tendencje, prognozy, Przegląd Odlewnictwa, (2016), 66(1–2), 16–22, ISSN 0033-2275.
 989. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie – stan aktualny, tendencje, prognozy, Przegląd Odlewnictwa, (2017), 67(1–2), 8–12, ISSN 0033-2275.
 990. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Zagadnienia produkcji odlewów staliwnych w kraju i na świecie, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców i odlewów”, 17–19 października 2013 r., Białka Tatrzańska. Huta Buczek, Instytut Odlewnictwa (2013) 23–28.
 991. Sobczak J.J., Darłak P., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe. Materiały wysokoporowate, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 801-821, ISBN 978-83-904306-9-0.
 992. Sobczak J.J., Drenchev L., Metallic Functionally Graded Materials: A Specific Class of Advanced Composites, Journal of Materials Science & Technology (2013), 29(4), 297-316
 993. Sobczak J.J., Drenchev L., Metal Based Functionally Graded Materials, www.bentham.org/ebooks/9781608050383/index.htm
 994. Sobczak J.J., Drenchev L., Asthana R., Nomograms for Rapid Assessment of Particle Sedimentation Behaviour in Liquid Phase Processing of Particle Reinforced Metal Composites, International Journal of Cast Metals Research (2013), 26(2), 122-128.
 995. Sobczak J.J., Drenchev L.B., Prace studialne nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami projektowania materiałów lżejszych od powietrza, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(4), 5–30, ISSN 1899-2439.
 996. Sobczak J.J., Drenchev L.B., Sobczak N., Asthana R., On Design of Metal-Matrix Composites Lighter than Air, Materials Science Forum (2013) 736, 55–71, ISSN 1662-9752.
 997. Sobczak J.J., Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Gil A., Kowalski P., Sobczak N., Making artificial heart components - selected aspects of casting technology, Archives of Metallurgy and Materials, (2015), 60(3B), ISSN 1733-3490.
 998. Sobczak J.J., Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Wawrylak M., Małysza M., Gil A., Pabiś R., Żuczek R., Opracowanie podstaw technologii wytwarzania odlewanych elementów specjalnego przeznaczenia ze stopów tytanu, Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, Instytut Metali Nieżelaznych, red. M. Woch, Gliwice, (2014), 389-404, ISBN 978-83-938792-1-2.
 999. Sobczak J.J., Kryczek A., Balcer E., Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), ISBN 978-83-88770-78-4.
 1000. Sobczak J.J., Purgert R., Sobczak N., Darłak P., Wojciechowski A., Low Cost Light-Weight ALFA Composites, The State of Art and Future Perspectives, Proceedings of 10th Polish-American Conference on Science and Technology “Transfer of Technology And Knowledge”. Washington, (2009), 10.
 1001. Sobczak J.J., Pysz S., Małysza M., Purgert R.M., Numerical Analysis of the Casting Process of H282 Alloy – Valve Casting Simulation, Flowserve, Dayton, Ohio. USA, 5 March 2013.
 1002. Sobczak J.J., Sobczak N., Asthana R., Singh M., Seal S., Recent Developments in High-Temperature Liquid State Materials Science, Proceedings of 10th Polish-American Conference on Science and Technology “Transfer of Technology And Knowledge”. Washington, (2009), 14.
 1003. Sobczak J.J., Sobczak N., Drenchev L., Darłak P., Długosz P., Turalska P., Homa M., Tchórz A., Krzak I., Makaya A., Pambaguian L., Conventional and hybrid gasars: Light-weight materials with pressure-temperature managed porosity, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 389-390.
 1004. Sobczak N., The Mystery of Molten Metal, Abstract Book, Technical Forum of World Foundrymen Organization, Brno, Czech Republic May 31-June 3, 2009.
 1005. Sobczak N., Recent Developments in High-Temperature Studies of Molten Alloys, Advanced Metal Materials and Technologies 2009 (AMMT 2009). Book of Abstracts, Rosja, Sankt-Petersburg, 2009, 153–154, ISBN 978-5-7422-2308-5.
 1006. Sobczak N., Wpływ dodatków stopowych na wysokotemperaturowe właściwości ciekłych stopów niklu oraz ich oddziaływanie wzajemne z wybranymi tlenkami metali, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), ISBN 978-83-88770-72-2.
 1007. Sobczak N., The Mystery of Molten Metals: Methodological, Scientific and Practical Aspects of High Temperature Studies of Metal/Ceramic Interactions, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 107, ISBN 978-83-88770-42-5.
 1008. Sobczak N., Effect of Carbon Coating on Wetting and Bonding of Al Alloys with Al2O3 Substrates, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 90–91, ISBN 978-83-88770-42-5.
 1009. Sobczak N., Asthana R., Passerone A., Purgert R., Sobczak J.J., Liquid metal engineering for Creative Foundry: from Lab to Fab, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 291-292.
 1010. Sobczak N., Dudziak T. (eds.), The 11th International Workshop on Subsecond Thermophysics. Book of Abstracts., Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-944902-2-5.
 1011. Sobczak N., Homa M., Lech-Grega M., Zybura M., Zięba P., Malopolskie Centre of Innovative Technologies and Materials (MCITiM): Facility and Activities, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 35–36, ISBN 978-83-88770-42-5.
 1012. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., In-situ observation of infiltration of CF and CF-fabrics with liquid matrix under vacuum, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow (2014), 139-151, ISBN 978-83-88770-97-5.
 1013. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., Kurzydłowski K.J., Boczkowska A., Kozera R., Sałacińska A., Bieliński J., High temperature interaction between liquid matrix and reinforcement: wettability, reactivity and matrix/reinforcement interfaces, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow (2014), 77-138, ISBN 978-83-88770-97-5.
 1014. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Śleziona J., Dolata-Grosz A., Dyzia M., Bielińśki J., Kozera R., Boczkowska A., Kurzydłowski K.J., Ballmes H., Rottmair C.A., Singer R.F., Gude M., Czulak A., Engelmann F., Hufenbach W., Factors Affecting Wettability and Infiltration of 3D-Cf Reinforcement with Liquid Al-Based Matrix, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 62–63, ISBN 978-83-88770-42-5.
 1015. Sobczak N., Nowak R., Jaworska L., Passerone A., Valenza F., Muolo M., Wetting and Joining of Ta and HfB2 with Ni, EUROMAT 2009, Sept. 7–10, 2009, Glasgow, UK.
 1016. Sobczak N., Nowak R., Passerone A., Valenza F., Muolo M.L., Jaworska L., Barberis F., Capurro M., Wetting and Joining of HfB2 and Ta with Ni, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(2), 5–14, ISSN 1899-2439.
 1017. Sobczak N., Nowak R., Sienicki E., Interaction between Liquid Al-Containing Melts and Yttria-Containing Ceramics, International Conference ICCCI 2009. Japon, Kurashiki, 2009.
 1018. Sobczak N., Nowak R., Sienicki E., Stobierski L., Wettability and Reactivity between Liquid Aluminium and Y2O3 – Containing Ceramics, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 53–54, ISBN 978-83-88770-42-5.
 1019. Sobczak N., Nowak R., Siewiorek A., Korpala B., Bruzda G., Kaban I., Han J.H., Mattern N., Eckert J., High-temperature study of monotectic transformation, wetting and reactivity of liquid Gd-Ti alloys, Proceedings of 71st World Foundry Congress, (2014), 1-7, ISBN 978-84-617-0087-5.
 1020. Sobczak N., Purgert R., Sobczak J.J., Nowak R., Homa M., Korpala B., High temperature behaviour of liquid Ni-based alloys with oxide ceramics, EUROSUPERALLOYS, 2014, Giens, France.
 1021. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Siewiorek A., Pirowski Z., Wettability and reactivity of Y2O3 with liquid nickel and its alloys, 39th International Conference and Expo on Advanced Ceramics & Composites (ICAAC 2015) Proceedings.
 1022. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Siewiorek A., Pirowski Z., Wettability and reactivity of Y2O3 with liquid nickel and its alloys 309, Developments in Strategic Ceramic Materials. Ceramic Engineering and Science Proceedings, Vol. 36, Is. 8, 309-321, ISBN 978-1-119-21173-0.
 1023. Sobczak N., Radziwiłł W., Kudyba A., Nowak R., Oblakowski J., Wetting and Reactivity between Molten Aluminum and Zinc Oxide, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 92–93, ISBN 978-83-88770-42-5.
 1024. Sobczak N., Sobczak J., Asthana R., Purgert R., The Mystery of Molten Metal, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 19–32.
 1025. Sobczak N., Sobczak J., Asthana R., Purgert R., The Mystery of Molten Metal, China Foundry (2010), 7(4), 425–437, ISSN 1672-6421.
 1026. Sobczak N., Sobczak J.J., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe, Ciecze metalowe na podłożu stałym, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 829-844, ISBN 978-83-904306-9-0.
 1027. Sobczak N., Sobczak J.J., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Ciecze metalowe na podłożu stałym, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 829-844, ISBN 978-83-904306-9-0.
 1028. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Homa M., Bruzda G., Grobelny M., Kalisz M., Strobl H., Singhal R., Monville M., Wetting transparency of graphene deposited on copper in contact with liquid tin, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(3), 3–12, ISSN 1899-2439.
 1029. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Siewiorek A., Nowak R., Homa M., Investigation on Factors Affecting Solderability and Structure-Properties Relationship of Sn-Zn and Sn-Zn-X Alloys. Monographs of COST Action MP0602 (2012), Vol. 3, Advanced Solder Materials for High Temperature Application, European Commission, ISBN 978-80-86292-27-5.
 1030. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Siewiorek A., Nowak R., Homa M., Investigation on Factors Affecting Solderability and Structure-Properties Relationship of Sn-Zn and Sn-Zn-X Alloys – Effect of Alloying Additions on Corrosion Resistance, Monographs of COST Action MP0602 (2012), Vol. 3, Advanced Solder Materials for High Temperature Application, European Commission, ISBN 978-80-86292-27-5.
 1031. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Siewiorek A., Nowak R., Homa M., Investigation on Factors Affecting Solderability and Structure-Properties Relationship of Sn-Zn and Sn-Zn-X Alloys. Chapter 8.4. Solderability of Sn-Zn and Sn-Zn-X alloys, Monographs of COST Action MP0602 (2012), Vol. 3, Advanced Solder Materials for High Temperature Application, European Commission, ISBN 978-80-86292-27-5.
 1032. Sobczak N., Sobczak J.J., Nowak R., Purgert R.M., Interactions Between Haynes 282 Nickel Alloy and Oxide Ceramics, Fireline, Inc. Youngstone (partner AUSCH), USA, 4 March 2013.
 1033. Sobczak N., Turalska P., Homa M., Bruzda G., Nowak R., Siewiorek A., Kaban I., Mattern N., Eckert J., High temperature interaction of liquid Gd-Ti alloys with Y2O3 and ZrO2 substrates, Euromat 2015, Warsaw Poland, 21-24.09.2015 (poster).
 1034. Solecka M., Radziszewska A., Rutkowski B., New insight on study of Ni-base alloy clad layer after oxidation at 650°C, Corrosion Science, (2019), 149, 244-248, DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.04.102, ISSN 0010-938X.
 1035. Stachańczyk J., Maniowski Z., Pysz S., Krawczyk J., Analiza układów wlewowych i zasilających dla odlewu wpustu w wersji bez i z wykorzystaniem procesu filtracji, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(4), 51-63, ISSN 1899-2439.
 1036. Stachańczyk J., Pysz S., Wieliczko P., Ościłowski A., Ościłowski L., Filtriranje Jeklene Litine – Parametri in Ucinkovitost Postopka, Livarski Vestnik (2010), 57(1), 32–51, ISSN 0024-5135.
 1037. Stawarz M., Tybulczuk J., Janerka K., Żeliwo. Pozapiecowa obróbka metalurgiczna ciekłego żeliwa, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 134-148, ISBN 978-83-904306-9-0.
 1038. Stefański Z., Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Applications of a New Innovative Ceramic Material for Investment Casting Technology, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(sp.1), 51-56, ISSN 1897-3310.
 1039. Stefański Z., Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Zastosowanie nowego innowacyjnego materiału ceramicznego do wykonywania odlewów metodą wytapianych modeli / Application of a new innovative ceramic material for investment casting technology, Przegląd Odlewnictwa, (2014), 64(7-8), 254-261, ISSN 0033-2275.
 1040. Stefański Z., Kamińska J., Angrecki M., Pamuła E., Palma A., Nowa, ekologiczna metoda uszlachetniania żeliwa w formie odlewniczej., Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2017), 10(1), 5-11, ISSN 1898-7257.
 1041. Stefański Z., Kamińska J., Pamuła E., Angrecki M., Palma A., Comparing the effectiveness of cast iron spheroidization by the traditional method and using a reaction chamber (reactor) placed in foundry mould, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(1), 191-195, ISSN 1897-3310. (15 p., B)
 1042. Stefański Z., Kamińska J., Pamuła E., Angrecki M., Palma A., Wpływ temperatury ciekłego metalu na efektywność sferoidyzacji przeprowadzonej metodą inmould z zastosowaniem komory reakcyjnej, Przegląd Odlewnictwa, 2017, 67(7-8), 286-288, ISSN 0033-2275.
 1043. Stefański Z., Motyka J., Rozwój produkcji nowych materiałów „nośników węgla błyszczącego” przeznaczonych do wykonywania odlewów żeliwnych w masach formierskich bentonitowych, XII Konferencja Odlewnicza Technical 2010, Biuletyn Konferencyjny. Nowa Sól (2010), 111–118, ISSN 83-919232-9-0.
 1044. Stefański Z., Pytel A., Pokrycia na formy i rdzenie, analiza obecnie stosowanych oraz badanie i wytypowanie optymalnych pokryć mających zastosowanie przy wykonywaniu odlewów ze stopów miedzi w kokilach żeliwnych. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 128–146, ISBN 978-83-88770-81-4.
 1045. Stefański Z., Warmuzek M., Boroń Ł., Opracowanie technologii produkcji „bentonitu zmodyfikowanego” przeznaczonego do wykonywania odlewów staliwnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości ich warstwy powierzchniowej, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(2), 15–36, ISSN 1899-2439.
 1046. Stręk A.M., Dudzik M., Kwiecień A., Wańczyk K., Lipowska B., Verification of application of ANN modelling in study of compressive behaviour of aluminium sponges, Engineering Transactions, (2019), 67(2), 271–288, ISSN 0867-888X.
 1047. Stręk A.M., Lipowska B., Wańczyk K., Selected aspects of manufacturing of aluminium sponge, Archives of Metallurgy and Materials, (2019), 64(3), 1145-1150, ISSN 1733-3490.
 1048. Sulima I., Homa M., Malczewski P., High-temperature corrosion resistance of steel-matrix composites, Metallurgy and Foundry Engineering, (2015), 41(2), 71-84, ISSN 2300-8377.
 1049. Szczepaniak-Lalewicz K., Badania właściwości fizykochemicznych materiałów formierskich stosowanych w odlewnictwie precyzyjnym, Odlewnictwo Współczesne - Polska i świat, (2016), 9(4), 6-16, ISSN 1898-7257
 1050. Szczepaniak-Lalewicz K., Inteligentne nanostruktury – dużo gadania, mało efektów? Mity i fakty, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(4), 56–79, ISSN 1899-2439.
 1051. Szczepaniak-Lalewicz K., Badania wybranych właściwości fizykochemicznych mas modelowych stosowanych w metodzie wytapianych modeli, Przegląd Odlewnictwa, (2016), 66(11-12), 550-557, ISSN 0033-2275.
 1052. Szczepaniak-Lalewicz K., Tybulczuk J., Opracowanie innowacyjnej metody wytwarzania aktywnych chemicznie nanopokryć na formy i rdzenie / Development of innovative method to procedure chemically active nano-coatings for moulds and cores, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 33-42, ISSN 1899-2439
 1053. Szczepaniak-Lalewicz K., Woś M., Opracowanie podstaw dyfuzyjnego mechanizmu suszenia formy ceramicznej / Building foundations for the diffusion mechanism of ceramic mould drying, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 67-, ISSN 1899-2439.
 1054. Szewczyk-Nykiel A., Długosz P., Darłak P., Hebda M., Corrosion resistance of cordierite-modified light MMCs, Journal of Materials Engineering and Performance, (2017), 26 (6), 2555-2562, ISSN 1059-9495
 1055. Szymański Ł., Olejnik E., Sobczak J.J., Tokarski T., Improvement of TiC/Fe in situ composite layer formation on the surface of Fe-based castings, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 289-290.
 1056. Szymczak T., Gumienny G., Wilk-Kołodziejczyk D., Pacyniak T., Wpływ chromu na proces krystalizacji, mikrostrukturę i właściwości siluminu podeutektycznego / Effect of chromium on the crystallization process, microstructure and properties of hypoeutectic Al-Si alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(1), 55-72, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 1057. Szymonik D., Jak skutecznie opracować aplikację o dofinansowanie projektu? Studium na przykładzie projektów b+r oraz innowacyjnych realizowanych przez jednostki naukowe w obszarze nauk technicznych i inżynieryjnych, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2015, ISBN 97883941558-2-7.
 1058. Tchórz A., Boroń Ł., Ilościowa charakterystyka 3D morfologii grafitu w żeliwie sferoidalnym przy użyciu rentgenowskiej tomografii komputerowej, Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej, red. J. Pacyna. Kraków, Krynica (2013), 392–395, ISBN 978-83-63663-35-3.
 1059. Tchórz A., Boroń Ł., Książek M., Quantitative 3D characterization of morphology of graphite in ductile iron by x-ray computed tomography, 71st World Foundry Congress "Advanced Sustainable Foundry", 19-21 May 2014, Bilbao.
 1060. Tchórz A., Gil A., Porównanie wyników badań metrologicznych uzyskanych za pomocą rentgenowskiej tomografii komputerowej i skanera optycznego 3D / Comparison of the results of metrological tests obtained from X-ray computed tomography and optical 3D scanner, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 63-76, ISSN 1899-2439.
 1061. Tchórz A., Kozieł S., Książek M., Wykorzystanie rentgenowskiej tomografii komputerowej w inżynierii materiałowej. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 63–73, ISBN 978-83-88770-70-8
 1062. Tchórz A., Krzak I., Książek M., Ocena budowy wielowarstwowych form ceramicznych pod kątem nieciągłości wewnętrznych przy zastosowaniu metody rentgenowskiej tomografii komputerowej / Evaluation of the structure of multi-layer ceramic moulds for internal discontinuities using the x-ray computed tomography method, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(3), 137-147, ISSN 2658-0152.
 1063. Tchórz A., Krzak I., Książek M., Żaba K., The use of X-ray computed tomography in the quality testing of the multilayer ceramic shell moulds for the manufacture of critical parts of aircraft engines, Jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja "Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej" 14-16 czerwca 2018, Lubniewice, Cottbus, 72-77.
 1064. Tchórz A., Krzak I., Książek M., Żaba K., Mizera J., Sitek R., Dydak A., Kurdziel P., The application of X-ray computed tomography to study the quality of ceramic moulds in precision foundry, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 331-332.
 1065. Tchórz A., Książek M., Krzak I., Szczepaniak-Lalewicz K., Żaba K., Mizera J., Sitek R., Kurdziel P., Dydak A., Evaluation of the internal structure of the multilayer ceramic mould for precision casting critical parts of aircraft engines by X-ray computed tomography, Journal of Powder Metallurgy & Mining, (2018), 7(1), 1000189, ISSN 2168-9806.
 1066. Turalska P., The interaction of molten high chromium castn iron with ZrO2+MgO substrate, 1st International Conference Functional and Engineering Materials - FEM 2019, s. 38. Promovendi Foundation Publishing, ISBN 978-83-955366-2-5.
 1067. Turalska P., Homa M., Bruzda G., Sobczak N., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Wetting behavior and reactivity between liquid Gd and ZrO2 substrate, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, (2017), 53(3), 285-293, ISSN 2217-7175.
 1068. Turalska P., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Wettability, reactivity and interfaces in the Gd/TiO2 system, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 303-308, ISSN 1899-2439.
 1069. Turalska P., Sobczak N., Bruzda G., Kaban I., Mattern N., High-temperature interaction of liquid Gd with Y2O3, Journal of Materials Engineering and Performance, (2019), 28(7), 3912-3921, ISSN 1059-9495.
 1070. Turalska P., Sobczak N., Bruzda G., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Wettability, reactivity and interfaces in Gd/Y2O3 system, Proceedings of 73rd World Foundry Congress: Young Researchers’ Seminar, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 99-100.
 1071. Turalska P., Sobczak N., Kudyba A., Nowak R., Homa M., Siewiorek A., Boroń Ł., Klasik A., Wpływ wielkości kropli na kinetykę zwilżania w układzie SAC305/Ni / The influence of the drop-size effect on the wetting kinetics in SAC305/Ni system, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(2), 3–18, ISSN 1899-2439.
 1072. Turalska P., Sobczak N., Polkowska A., Bruzda G., Kudyba A., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Zwilżalność i reaktywność ciekłego Gd w kontakcie z ceramiką Al2O3 / Wettability and reactivity of liquid Gd in contact with Al2O3 ceramics, Inżynieria Powierzchni, (2017), 22(4), 41-48, ISSN 1426-1723.
 1073. Turzyński J., Pytel A., Przedstawienie ogólnych założeń projektu. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 5–16, ISBN 978-83-88770-81-4.
 1074. Turzyński J., Pytel A., Pysz A., Żuczek R., Zastosowanie nowoczesnej metodyki badań w procesie optymalizacji konstrukcji wielkogabarytowych odlewów, Przegląd Odlewnictwa, (2016), 66(1-2), 10-14, ISSN 0033-2275.
 1075. Tybulczuk I., Tybulczuk J., Wzrost uzysku kluczem do poprawy rentowności i sukcesu odlewni na konkurencyjnym rynku, Przegląd Odlewnictwa (2010), 60(3–4), 108–119, ISSN 0033-2275.
 1076. Tybulczuk J., Gaz łupkowy - potencjalne możliwości zmniejszania kosztów produkcji, a także szansa rozszerzenia rynku odbiorców odlewów, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat (2013), 6(4), 6-17.
 1077. Tybulczuk J., Konwersja szansą dla polskiego odlewnictwa i innowacyjnego przemysłu, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2014), 7(1), 6-13, ISSN 1898-7257.
 1078. Tybulczuk J., Konwersja szansą dla polskiego odlewnictwa i innowacyjnego przemysłu. Cz. 2, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2014), 7(4), 6-17, ISSN 1898-7257.
 1079. Tybulczuk J., Znaczenie odlewów w nowoczesnej gospodarce. Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom (2013) 249–266, ISBN 978-83-7789-248-0.
 1080. Tybulczuk J., Energia i jej wpływ na przyszłość polskiego odlewnictwa, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(1–2), 16–26, ISSN 0033-2275.
 1081. Tybulczuk J., Energia znaczącym elementem struktury kosztów produkcji odlewów. Kierunki działań w celu zmniejszenia jej zużycia, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(11–12), 640–649, ISSN 0033 2275.
 1082. Tybulczuk J., Gaz łupkowy szansą dla polskiego przemysłu odlewniczego?, STAL. Metale & Nowe Technologie (2013) (5–6), 126–129, ISSN 1895-6408.
 1083. Tybulczuk J., ADI – nowoczesne tworzywo odlewnicze. Żeliwo sferoidalne hartowane z przemianą izotermiczną, STAL. Metale & Nowe Technologie (2013) (9–10), 124–126, ISSN 1895-6408.
 1084. Tybulczuk J., Franaszek T., Kapłon P., Bardziej wydajnie, innowacyjnie i ekologicznie. Targi w Hanowerze 19–23 kwietnia 2010 roku, Przegląd Odlewnictwa (2010), 60(7–8), 358–360, ISSN 0033-2275.
 1085. Tybulczuk J., Jaśkowiec K., Gwiżdż A., Wpływ modyfikacji bezpośredniej w formie odlewniczej na strukturę stopów żelaza, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(3), 17–26, ISSN 1899-2439.
 1086. Tybulczuk J., Tybulczuk I., Czekaj E., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Sposób modyfikacji stopów metali w formie odlewniczej, Biuletyn Urzędu Patentowego (2011), 12(977), 5.
 1087. Uhl W., Opracowanie metody wytwarzania ograniczonej ilości wysokiej jakości materiałów wsadowych w postaci granulatu o założonym składzie chemicznym / Elaboration of a method of producing a limited amount of high quality charge materials in the form of granulate of a complex chemical composition, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(2), 133-142, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 1088. Uhl W. , Metody wytwarzania materiałów wsadowych w postaci granulatu, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, (2019), (5), 20-24, ISSN 2082-6877.
 1089. Uhl W., Jaśkowiec K., Explore the Potential Use of Cast Ductile Iron (ADI) on the Working Parts of Machines Working in Municipal Wastewater Treatment Plant, ECONTECHMOD. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes (2012), 1(1), 57–61, ISSN 2084-5715.
 1090. Uhl W., Jaśkowiec K., Dobór materiału na elementy robocze maszyn pracujących w oczyszczalniach ścieków komunalnych / Choice of material for the working parts of machines operating in municipal wastewater treatment plants, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 33–40, ISSN 1899-2439.
 1091. Uhl W., Jaśkowiec K., Problemy towarzyszące wytwarzaniu odlewów wielkogabarytowych ze staliwa manganowego, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców i odlewów”, 17–19 października 2013 r., Białka Tatrzańska. Huta Buczek, Instytut Odlewnictwa (2013) 73–82.
 1092. Uhl W., Pirowski Z., Jaśkowiec K., Trials Manufacture and Test Castings from Inconel Alloy, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 73–78, ISSN 1897-3310.
 1093. Ummethala R., Fritzsche M., Jaumann T., Balach J., Oswald S., Nowak R., Sobczak N., Kaban I., Rümmeli M.H., Giebeler L., Lightweight, free-standing 3D interconnected carbon nanotube foam as a flexible sulfur host for high performance lithium-sulfur battery cathodes, Energy Storage Materials, (2018), 10(January 2018), 206-215, ISSN 2405-8297.
 1094. Uniwersał A., Wróbel M., Wroński S., Bonarski J., Tchórz A., Kania B., Comparison of Selected Methods of the Porosity Testing in Pressure Die-Castings of the AZ91 Alloy / Porównanie wybranych metod badania porowatości odlewów ciśnieniowych ze stopu magnezu AZ91, HUTNIK – Wiadomości Hutnicze (2013) 80(4), 235–241, ISSN 1230-3534.
 1095. Valenza F., Cacciamani G., Muolo M.L., Passerone A., Nowak R., Sobczak J., Sobczak N., Interfacial phenomena in Ni alloys-oxides systems of interest for investment casting, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 119-120.
 1096. Valenza F., Nowak R., Sobczak N., Passerone A., Di Foggia M., Muolo M.L., Interactions Between Superalloys and Mould Materials for Investment Casting of Turbine Blades, Advances in Science and Technology (2010), 70, 130–135, ISSN 1662-8969.
 1097. Valenza F., Nowak R., Sobczak N., Passerone A., Di Foggia M., Muolo M.L., Interactions between Superalloys and Mould Materials for Investment Casting of Turbine Blades, 12th International Ceramics Congress CIMTEC, Advances in Science and Technology. Italy Montecatini Terme (2010), 130-135, ISBN 1662-0356.
 1098. Valenza F., Sobczak N., Nowak R., Kudyba A., Amore S., Improved Testing Procedure for Pendant-Dispensed Drop Method for Characterization of High-Temperature Capillarity Properties. COST Action MPO602 "Advanced Solder Materials for High Temperature Application", Abstract Book of COST MPO602 MID TERM Conference, Niemcy, Bochum, 2009, 59.
 1099. Valenza F., Sobczak N., Nowak R., Kudyba A., Amore S., Improved Testing Procedure for Pendant-Dispensed Drop Method for Characterization of High-Temperature Capillarity Properties, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 158.
 1100. Voigt C., Ditscherlein L., Werzner E., Zienert T., Nowak R., Peuker U., Sobczak N., Aneziris C.G., Wettability of AlSi7Mg alloy on alumina, spinel, mullite and rutile and its influence on the aluminum melt filtration efficiency, Materials and Design, (2018), 150, 75-85, ISSN 0264-1275. (35 p., A)
 1101. Voigt C., Ditscherlein L., Werzner E., Zienert T., Nowak R., Peuker U.A., Sobczak N., Aneziris C.G., Influence of the Wetting Behavior on the Aluminum Melt Filtration, Light Metals, (2019), 1071-1079, DOI:10.1007/978-3-030-05864-7_131.
 1102. Walczak W., Fajkiel A., Dudek P., Nowoczesna technologia produkcji form ciśnieniowych, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2015), 8(2), 5-14, ISSN 1898-7257.
 1103. Warmuzek M., Polyphase eutectics of aluminum alloys: Effect of phase composition, Aluminum and Its Alloys, s. 1832-1950. Francis & Taylor, (2018).
 1104. Warmuzek M., Primary crystals of AlFeMnSi intermetallics in the cast AlSi alloys, Archives of Metallurgy and Materials, (2017), 62(3), 1659-1664, ISSN 1733-3490, doi:10,1515/amm-2017-0254. (30 p., A)
 1105. Warmuzek M., Stopy wstępne do produkcji stopów aluminium. Jakościowa i ilościowa interpretacja obrazów mikrostruktury, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012).
 1106. Warmuzek M., Chemical composition of the Ni-containing intermetallic phases on the multicomponent Al alloys , Journal of Alloys and Compounds, (2014), 604(August 2014), 245-252, ISSN 0925-8388.
 1107. Warmuzek M., Metody kontroli jakości metalu i odlewu. Badania struktury (makro- i mikro-), Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 853-872, ISBN 978-83-904306-9-0.
 1108. Warmuzek M., Microstructure Evolution during Peritectic L + Al6Mn(Fe)-Alfa-Al + Alfa-AlMnFeSi Process in AlFeMnSi Alloys / Ewolucja mikrostrukturalna podczas przemiany perytektycznej: L + Al6Mn(Fe)-Alfa-Al + Alfa-AlMnFeSi w stopach AlFeMnSi, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(1), 35–57, ISSN 1899-2439.
 1109. Warmuzek M., Analiza składu chemicznego faz międzymetalicznych AlMnFe oraz AlMnFeSi w eutektykach międzydendrytycznych w stopach aluminium / Analysis of the chemical composition of AlMnFe and AlFeMnSi intermetallic phases in the interdendritic eutectics in the Al-alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(1), 3–12, ISSN 1899-2439.
 1110. Warmuzek M., Ścieżka krystalizacji w stopach AlFeMnSi podczas powstawania pierwotnych wydzieleń faz międzymetalicznych, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(3), 51–60, ISSN 1899-2439.
 1111. Warmuzek M., The AlFeMnSi intermetallics competition in the interdendritic eutectics in AlSi cast alloys influenced by cooling rate and transition metals content / Konkurencyjna krystalizacja faz międzymetalicznych AlFeMnSi w eutektykach międzydendrytycznych w odlewniczych stopach AlSi - wpływ składu i szybkości chłodzenia, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(1), 7-16, ISSN 1899-2439
 1112. Warmuzek M., Aluminum-Silicon Casting Alloys: Atlas of Microstructures, USA: ASM International, (2016), ISBN 13:978-1-62708-108-5.
 1113. Warmuzek M., Boroń Ł., Analiza i interpretacja mikroskopowych obrazów mikrostruktury stopów żelaza, Materiały szkoleniowe. Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).
 1114. Warmuzek M., Boroń Ł., Metalografia technicznych stopów metali nieżelaznych, Materiały szkoleniowe. Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).
 1115. Warmuzek M., Czekaj E., Boyko V., Mykhalenkov K., Investigation of the Al-Mg-Si casting alloys with Cu and Zn additions by the X-ray diffraction, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2017, 187-198, ISBN 978-83-63663-92-6.
 1116. Warmuzek M., Polkowska A., Maps of crystal lattice orientation in polyphase microregions as a parameter of the microstructure image of a multicomponent metal alloy, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(3), 127-136, ISSN 2658-0152.
 1117. Warmuzek M., Polkowska A., Chemical composition of chosen phase constituents in austempered ductile cast iron, Materials Testing, (2018), 60(7-8), 691-699, ISSN 0025-5300. (15 p., A)
 1118. Warmuzek M., Polkowska A., Gazda A., Dammage micromechanism in spheroidal cast iron as affected by graphite/matrix interface interactions, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 193-194.
 1119. Warmuzek M., Regulski K., A Procedure of in situ Identification of the Intermetallic AlTMSi Phase Precipitates in the Microstructure of the Aluminum Alloys, Practical Metallography (2011), 12, 660–684, ISSN 0032-678X.
 1120. Wawrylak M., Leśniewski W., Szczepaniak-Lalewicz K., Porównanie grubości warstw materiału uzyskanego podczas przejścia zol-żel (metodą dip-coating ) na podłożach wyciąganych z wodnych roztworów spoiw koloidalnych / Comparison of layer thickness on materials produced by sol-gel transition on substrates removed from aqueous solutions of colloidal binders, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 43-50, ISSN 1899-2439.
 1121. Wawulska-Marek P., Sitek R., Gil A., Wieliczko P., Książek M., Kurzydłowski K.J., Influence of adding guar gum on basic properties of reclaim wax, Advances in Applied Plasma Science, (2017), 11, 19-22.
 1122. Wańczyk K., Gil A., Kowalski P., The use of rapid prototyping methods to perform flexible pattern mold for compressor turbine casting in the gypsum molds, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 3), 95-98, ISSN 1897-3310.
 1123. Wańczyk K., Małysza M., Wawrylak M. , Badania wytrzymałościowe oraz symulacje komputerowe procesu wytwarzania odlewów otrzymywanych w formach gipsowych z wysokowytrzymałych stopów aluminium AlZnMgCu / Testing of mechanical properties and computer simulations of the manufacturing process of castings obtained in gypsum moulds from high-strength AlZnMgCu aluminum alloys, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(4), 165-182, ISSN 2658-0152.
 1124. Wańczyk K., Ziółkowski E., Zastosowanie wybranych generatorów pseudolosowych do symulacji naważania materiałów wsadowych, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(sp.is. 4), 127-130, ISSN 1897-3310.
 1125. Wójcik-Grzybek D., Frydman K., Sobczak N., Nowak R., Wpływ reaktywnych dodatków stopowych na zwilżalność w układzie Ag/C, Inżynieria Materiałowa (2010), 31(2), 104–108, ISSN 0208-6247.
 1126. Wójcik-Grzybek D., Frydman K., Sobczak N., Nowak R., Piątkowska A., Pietrzak K., Effect of Ti and Zr additions on wettability and work of adhesion in Ag/C system, Materiały Elektroniczne (Electronic Materials), (2017), 45(1), 4-11, ISSN 0209-0058.
 1127. Wieliczko P., Gil A., Leśniewski W., Kowalski P., Wańczyk K., Dziedzic S., Zastosowanie technik szybkiego prototypowania w produkcji odlewów prototypowych, Przegląd Odlewnictwa, (2017), 67(11-12), 432-434, ISSN 0033-2275.
 1128. Wieliczko P., Leśniewski W., Czekaj E., Wawrylak M., Novel method of thermal conductivity measurement using Stefan-Boltzmann law, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, World Foundry Organization, s. 121-122.
 1129. Wierzchowski W., Grochal T., Semi-Solid Processing Method for Cast Iron, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 149–154, ISSN 1897-3310.
 1130. Wierzchowski W., Grochal T., Metoda przetwarzania żeliwa w stanie półstałym, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(4), 27–37, ISSN 1899-2439.
 1131. Wilczek A., Długosz P., Hebda M., Porosity characterization of aluminium castings by using particular non-destructive techniques, Journal of Nondestructive Evaluation, (2015), 34(3), 26, ISSN 0195-9298.
 1132. Wildhirt E., Jakubski J., Sapińska M., Sitko S., Kamińska J., Wybrane metody badań powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie odlewnicze / Selected methods of testing protective coatings applied on casting moulds and cores, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(2), 125-132, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 1133. Wilk W., Staniewicz-Brudnik B., Żółkiewicz Z., Innovative Manufacturing Technology (Innowacyjne technologie wytwarzania). Współczesne tendencje w obróbce ściernej wyrobów odlewanych, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków (2011), 117–136, ISBN 978-83-931339-4-9.
 1134. Wilk-Kołodziejczyck D., Nawarecki E., Kluska-Nawarecka S., Jaśkowiec K., Pirowski Z., The conversion in the production of metallurgical assisted decision making system, Foundry Trade Journal International, (2017), 191(3743), 91-93, ISSN 0143-6902
 1135. Wilk-Kołodziejczyck D.,Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Śnieżyński B., Jaśkowiec K., Legień G., The heurestic model based on LPR in the context of material conversion, Arch. Metall. Mater., (2017), 62, 1603-1607, ISSN 1733-3490
 1136. Wilk-Kołodziejczyk D., Supporting the manufacturing process of metal products with the methods of artificial intelligence, Archives of Metallurgy and Materials, (2016), 61(4), 1995-1998, ISSN 1733-3490.
 1137. Wilk-Kołodziejczyk D., Reasoning algorithm for creative decision support system integrating inference and machine learning, Computer Science,(2017), 18(3), 317-338, issn 1508-2806
 1138. Wilk-Kołodziejczyk D., Application of artificial intelligence methods to predict the parameters of nodular cast iron, KomPlasTech 2019 International Conference on Computer Methods in Materials Technology, Wydawnictwo AGH, Kraków, (2019), ISBN 978-83-947091-4-3.
 1139. Wilk-Kołodziejczyk D., The conversion in the production of metallurgical assisted decision making system, KomPlasTech 2019 International Conference on Computer Methods in Materials Technology, Wydawnictwo AGH, Kraków, (2019), ISBN 978-83-947091-4-3.
 1140. Wilk-Kołodziejczyk D., The conversion in the production of metallurgical assisted decision-making system, Metal 2016 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. List of Abstracts, Brno, Czech Republic, 154. Ostrava: TANGER Ltd. ISBN 978-80-87294-66-6.
 1141. Wilk-Kołodziejczyk D., Wspieranie procesu wytwarzania elementów metalowych poprzez zastosowanie metod opartych o sztuczną inteligencję, Przegląd Odlewnictwa, (2019), 69(5-6), 122-126, ISSN 0033-2275.
 1142. Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Adrian W., Jaśkowiec K., Austempered ductile iron manufacturing data acquisition process with the use of semantic techniques, Archives of Metallurgy and Materials, (2016), 61(4), 2117-2122, ISSN 1733-3490.
 1143. Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Rojek G., Regulski K., The Implementation of Computer Platform for Foundries Cooperating in a Supply Chain, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(3), 111–116, ISSN 1897-3310.
 1144. Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Rojek G., Regulski K., Computer advisory system in the domain of copper alloys manufacturing, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(3), 77-80, ISSN 1897-3310
 1145. Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Stefański Z., Smolarek A., Investigation of the process of data acquisition regarding the process of casting from the Internet, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(1), 212-216, ISSN 1897-3310. (15 p., B)
 1146. Wilk-Kołodziejczyk D., Kowalski A., Opaliński A., Regulski K., Mrzygłód B., Gumienny G., Jaśkowiec K., Optymalizacja dodatków Ni i Cu w żeliwie ADI z uwzględnieniem szybkości stygnięcia odlewu / Optimization of Ni and Cu additions in ADI cast iron in respect of cast cooling rate, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(2), 85-94, ISSN 1899-2439.
 1147. Wilk-Kołodziejczyk D., Mrzygłód B., Regulski K., Olejarczyk-Wożeńska I., Jaśkowiec K., Influence of process parameters on the properties of austempered ductile iron (ADI) examined with the use of data mining methods, Metallurgy, (2016), 55(4), 849-851, ISSN 0543-5846
 1148. Wilk-Kołodziejczyk D., Opaliński A., Nawarecki E., Kluska-Nawarecka S., Exploration of WEB resources in the domain of metal processing technologies, Metallurgy, (2016), 55(1), 127-130, ISSN 0543-5846.
 1149. Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Budowa modeli decyzyjnych z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych i logiki rozmytej, Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych, red. T. Grabiński, D. Wilk-Kołodziejczyk, M. Woźniak-Zapór. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, (2014), t. 2, 129-142, ISBN 978-83-7571-312-1.
 1150. Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Dziaduś-Rudnicka J., Kluska-Nawarecka S., Overview of Activities on the Internet Devoted to Casting Technology, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 245–250, ISSN 1897-3310.
 1151. Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Gumienny G., Comparative analysis of the properties of the nodular cast iron with carbides and the austempered ductile iron with use of the machine learning and the support vector machine, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (2016), 87(1), 1077-1093, ISSN 0268-3768.
 1152. Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Gumienny G., Kacprzyk B., Kluska-Nawarecka S., Jaśkowiec K., Data mining tools in identifying the components of the microstructure of compacted graphite iron based on the content of alloying elements, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (2017), 1-13, ISSN 0268-3768.
 1153. Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Gumienny G., Kacprzyk B., Kluska-Nawarecka S., Jaśkowiec K., Data mining tools in identifying the components of the microstructure of compacted graphite iron based on the content of alloying elements, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (April 2018), 95(9–12), 3127–3139, ISSN 0268-3768. (30 p., A)
 1154. Wilk-Kołodziejczyk D., Rojek G., Regulski K., The Decision Support System in the Domain of Casting Defects Diagnosis , Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(3), 107–110, ISSN 1897-3310.
 1155. Wilk-Kołodziejczyk D., Rojek G., Regulski K., Kluska-Nawarecka S., Adrian M., Mathematical formalism to represent knowledge concerning the production process of austempered ductile iron, Metallurgy, (2016), 55(1), 3-6, ISSN 0543-5846.
 1156. Wilk-Kołodziejczyk M., Regulski K., Giętka T., Gumienny G., Jaśkowiec K., Kluska-Nawarecka S., The Selection of Heat Treatment Parameters to Obtain Austempered Ductile Iron with the Required Impact Strength, Journal of Materials Engineering and Performance, (2018), 27(11), 5865-5878, ISSN 1059-9495. (20 p., A)
 1157. Witkowski J., Sobczak J.J., Odlewnictwo. Fotoalbum, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-941558-0-3.
 1158. Wojewoda-Budka J., Huber Z., Litynska-Dobrzynska L., Sobczak N., Zięba P., Microstructure and Chemistry of the SAC/ENIG Interconnections, Materials Chemistry and Physics (2013), 139(1), 276–280, ISSN 0254-0584.
 1159. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Litynska-Dobrzynska L., Onderka B., Nowak R., TEM Characterization of the Reaction Products Formed in Al-Cu/SiO2 Couples due to High Temperature Interaction, Journal of Materials Science (2012), 47(24), 8464-8471, ISSN 0022-2461.
 1160. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Morgiel J., Nowak R., Microstructure of the Reaction Product Region Formed Due to the High Temperature Contact of Liquid Aluminium and ZnO Single Crystal, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 51–52, ISBN 978-83-88770-42-5.
 1161. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Morgiel J., Nowak R., Reactivity of Molten Aluminium with Polycrystalline ZnO Substrate, Journal of Materials Science (2010), 45(16), 4291–4298, ISSN 0022-2461.
 1162. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Morgiel J., Nowak R., Microstructure Characteristics of the Reaction Product Region Formed due to the High Temperature Contact of Molten Aluminium and ZnO Single Crystal, Solid State Phenomena (2011), 172–174, 1267–1272.
 1163. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Nowak R., Morgiel J., Reactivity of Molten Aluminium with Polycrystalline ZnO Substrate, EUROMAT 2009, Sept. 7–10, 2009, Glasgow, UK.
 1164. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Onderka B., Morgiel J., Nowak R., Interaction between Liquid Aluminum and Yttria Substrate: Microstructure Characterization and Thermodynamic Considerations, Journal of Materials Science (2010), 45(8), 2042–2050, ISSN 0022-2461
 1165. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Onderka B., Morgiel J., Nowak R., Interaction between Molten Aluminum and Yttria Substrate. Mictrostructure and Thermodynamic Chracteristic, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 135.
 1166. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Stan K., Nowak R., Microstructural Characterization of the Reaction Product Region Formed Due to the High Temperature Interaction of ZnO[0001] Single Crystal with Liquid Aluminum, Archives of Metallurgy and Materials (2013) 58(2), 351–355, doi: 10.2478/V10172-012-0197-Y, ISSN 1733-3490.
 1167. Wojewoda-Budka J., Stan K., Nowak R., Sobczak N., High-temperature reactivity and wetting characteristics of Al/ZnO system related to the zinc oxide single crystal orientation, Journal of Materials Science, (2016), 51(4), 1692–1700, ISSN 0022-2461.
 1168. Wojewoda-Budka J., Stan K., Onderka B., Nowak R., Sobczak N., Microstructure, chemistry and thermodynamics of Al/NiO couples obtained at 1273 K, Journal of Alloys and Compounds, (2014), 615(S1), S178–S182, ISSN 0925-8388.
 1169. Wojewoda-Budka J., Zięba P., Morgiel J., Sobczak N., Nowak R., Application of Focus Ion Beam Technique for TEM Multilayer Materials Examination, Microscopy and Microanalysis (2010), 16 (Suppl. 2), 174–175, doi:10.1017/ S1431927610055911.
 1170. Xi L., Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Eckert J., Interfacial interactions between liquid Ti-Al alloys and TiB2 ceramic, Journal of Materials Science, (2015), ISSN 0022-2461, doi: 10.1007/s10853-015-9538-3.
 1171. Xi L., Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Eckert J., Interfacial interactions between liquid Ti-Al alloys and TiB2 ceramic, Journal of Materials Science, (2016), 51(4), 1779-1787, ISSN 0022-2461
 1172. Xi L., Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Eckert J., Wetting, reactivity, and phase formation at interfaces between Ni-Al melts and TiB2 ultrahigh-temperature ceramic, Journal of the American Ceramic Society, (2017), 101(2), 911-918, ISSN 000-2-7820.
 1173. Xi L., Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Stoica M., Eckert J., Investigation of Ni-B alloys for joining of TiB2 ultra-high-temperature ceramic, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3204-3210, ISSN 1059-9495.
 1174. Xi L., Kaban I., Nowak R., Korpała B., Bruzda G., Sobczak N., Mattern N., Eckert J., High-temperature wetting and interfacial interaction between liquid Al and TiB2 ceramic, Journal of Materials Science, (2014), DOI: 10.1007/s10853-015-8814-6, ISSN 0022-2461.
 1175. Xi L., Kaban I., Nowak R., Korpała B., Bruzda G., Sobczak N., Mattern N., Eckert J., High-temperature wetting and interfacial interaction between liquid Al and TiB2 ceramic, Journal of Materials Science, (2015), 50(7), 2682–2690, DOI: 10.1007/s10853-015-8814-6, ISSN 0022-2461.
 1176. Zachura A., Pieczora E., Pysz S., Żuczek R., Pirowski Z., Kurdziel P., Żyła P., Kotulski W., Flextrack - innowacyjny system posuwu kombajnu ścianowego. Cz. 2, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Kraków: AGH, (2015), 195-203, ISBN 978-83-930353-5-9.
 1177. Zachura A., Żuczek R., System posuwu Flextrack zwiększający trwałość i niezawodność napędu kombajnu ścianowego, Praca zb. pod red. A. Klicha, A. Kozieła: Innowacyjne techniki i trechnologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność - KOMTECH 2014. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, (2014).151-162, ISBN 978-83-60708-83-5.
 1178. Zachura A., Żuczek R., Innovative design of a longwall shearer’s haulage system with highly loaded components of tribological pair manufactured according to the precise casting technology, Solid State Phenomena, (2015), 223, 171-180, ISSN 1662-9779
 1179. Zapała R., Pach S., Górny M., Homa M., Siewiorek A., Wysokotemperaturowe utlenianie staliwa w parze wodnej, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(3), 61–70, ISSN 1899-2439.
 1180. Zdonek B., Szypuła I., Gazdowicz J., Skupień P., Binek S., Dudkiewicz P., Karbowniczek M., Pytel A., Innowacyjne rozwiązania w technologii produkcji odkuwek o dużej masie ze stali ultraczystych dla przemysłu energetycznego i naftowego do eksploatacji w ekstremalnych warunkach, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, (2015), 67(2), 29-37, ISSN 0137-9941.
 1181. Zieliński A., Sroka M., Dudziak T., Microstructure and mechanical properties of Inconel 740H after long-term service, Materials, (2018), 11(11), 2130, EISSN 1996-1944. (35 p., A)
 1182. Łyszkowski R., Polkowski W., Czujko T., Severe plastic deformation of Fe-22Al-5Cr alloy by cross-channel extrusion with back pressure, Materials, (2018), 11(11), 2214, ISSN 1996-1944.
 1183. Śnieżyński B., Kluska-Nawarecka S,, Nawarecki E., Wilk-Kołodziejczyk D. , Intelligent Information System Based on Logic of Plausible Reasoning, Issues and Challenges in Artificial Intelligence. Springer International Publishing, (2014), 57-74, ISBN 978-3-319-06882-4.
 1184. Śnieżyński B., Legien G., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Jaśkowiec K., Intelligent information and database systems. Creative expert system: Comparison of proof searching strategies, Springer International Publishining AG 2017, pp. 400-409, ISBN 978-3-319-54471-7
 1185. Żaba K., Puchlerska S., Mizera J., Sitek R., Książek M., Tchórz A., Application of termography, tomography and photogrammetry for quality assessment of unit manufacturing processes of aircraft angines critical parts, XXVI International Materials Research Congress.
 1186. Żółkiewicz M., Charakterystyka zgazowywanego tworzywa modelu, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 487–490.
 1187. Żółkiewicz M., Żółkiewicz Z., Characteristic Properties of Materials for Evaporative Patterns, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 289–292, ISSN 1897-3310.
 1188. Żółkiewicz M., Żółkiewicz Z., Lost Foam Process – The Chance for Industry, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN, (2009), 9(9), 431–436, ISSN 1641-7739.
 1189. Żółkiewicz Z., The Lost Foam – Innovative Technology, Naučni Izvestiâ Na Naučno-Tehničeskiâ S’ûz Po Mašinostroene (2011), 19, 279–281, ISSN 1310-3946.
 1190. Żółkiewicz Z., Pomniki Lwowa. Czasy powojenne. Cz. 1, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2012), 5(3-4), 79–89, ISSN 1898-7257.
 1191. Żółkiewicz Z., Wybrane procesy odlewnicze w aspekcie ich wpływu na ochronę środowiska / Selected casting processes in the aspect of their effect on the environment protection, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2018), 58(2), 97-110, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 1192. Żółkiewicz Z., Baliński A., Żółkiewicz M., Charakterystyka procesu termicznego zgazowywania modeli polistyrenowych / Characteristics of the thermal process of polystyrene model gasification, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(3), 201-210, ISSN 1899-2439. (B, 10 p.)
 1193. Żółkiewicz Z., Gwiżdż A., Pysz S., Nowak M., Use of Modern Techniques to Determine Porosity of Corps Casting Made of Copper Alloy, TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE (2013) 13(1), 205–208, ISSN 1641-7739.
 1194. Żółkiewicz Z., Gwiżdż A., Pysz S., Nowak M., Methods of Porosity Elimination from Valve Corps Casting Made of Bronze, TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE (2013) 13(1), 209–214, ISSN 1641-7739.
 1195. Żółkiewicz Z., Jankowski W., Badanie właściwości filtracyjnych doświadczalnych warstw ceramicznych, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(2), 51–62, ISSN 1899-2439.
 1196. Żółkiewicz Z., Karwiński A., Effect of Temperature on the Volume Gas Emissions, ECONTECHMOD. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes (2012), 1(2), 75–77, ISSN 2084 5715.
 1197. Żółkiewicz Z., Maniowski Z., Sierant Z., Młyński M., Ecological Aspects of the Use of Lost Foam Patterns, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 159–162, ISSN 1897-3310.
 1198. Żółkiewicz Z., Maziarz W., Rogal Ł., Maj W., Tkaczewski P., Madej W., Garbień P., Oleksy W., Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii odlewania dedykowanej dla przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego w PIO Specodlew sp. z o.o., Przegląd Odlewnictwa, (2019), 69(7-8), 224-229, ISSN 0033-2275.
 1199. Żółkiewicz Z., Młodnicki S., Krokosz J., Pabiś R., Ćwiklak R., Badanie innowacyjnych mieszanek do wykonania form gipsowych dla odlewów artystycznych / The research of innovative mixtures for plaster moulds used for artistic castings, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(1), 25–32, ISSN 1899-2439.
 1200. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., The Lost Foam Process in Pilot Castings Plattes, Archives of Foundry Engineering (2009), 9(2), 143–146, ISSN 1897-3310.
 1201. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Pomniki Lwowa. Czasy powojenne. Część 3, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2015), 8(1), 45-49, ISSN 1898-7257.
 1202. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Zaginione pomniki Lwowa, Odlewnictwo Współczesne - Polska i świat, (2016), 9(1-2), 60-66, ISSN 1898-7257.
 1203. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Wybrane pomniki przedwojennego Lwowa, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2012), 5(1), 53–62, ISSN 1898-7257.
 1204. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Pomniki Lwowa. Czasy powojenne. Cz. 2, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2013), 6(3), 32–38, ISSN 1898-7257.
 1205. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Odlewane lwowskie pomniki – przeszłość i teraźniejszość. Rzemiosło artystyczne i rzemiosło w Polsce. Dawne i nowoczesne odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne. , Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruń, (2011), 161–171, ISBN 978-83-88341-61-8.
 1206. Żebrowski J., Analizy chemiczne, Materiały szkoleniowe, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).
 1207. Żebrowski J., Czawa B., Pawlińska A., Nowo opracowana metoda pomiaru rozkładu azotu i dodatków stopowych w warstwie azotowanej i węgloazotowanej w stopach żelaza / Newly developed method for measuring the decomposition of nitrogen and alloying elements in nitrated and carbonitrided layers of ferrous alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 89-98, ISSN 1899-2439.
 1208. Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Oznaczanie tlenków azotu w środowisku pracy – parametry charakteryzujące metodę / Determination of nitrogen oxides content in the work environment – parameters characterising the method, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 33–44, ISSN 1899-2439.
 1209. Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Latała-Holtzer M., Nowoczesne metody badań środowiska pracy. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 33–50, ISBN 978-83-88770-70-8.
 1210. Żuczek R., Proces kształtowania wytrzymałościowego odlewu wahacza dla pojazdu specjalnego, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach, Łódź 22-24.06.2015 r. - publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowego ze środków NCBR
 1211. Żuczek R., Gwiżdż A., Wróblewski D., Komputerowa symulacja naprężeń powstających w wyniku zastosowanej obróbki cieplnej / Computer simulation of stresses occurring as a result of applied heat treatment, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(2), 37–56, ISSN 1899-2439.
 1212. Żuczek R., Maj M., Piekło J., Pysz S., The design of a cast suspension element, determined by the pressure wave, Archives of Foundry Engineering, (2018), 18(3), 59-64, ISSN 1897-3310. (15 p., B)
 1213. Żuczek R., Pysz S., The innovative design of suspension cast components of vehicles made from high-strength AlZnMgCu alloy resistant to an IED type threat, Solid State Phenomena, SSP.223.181, 181-190, ISSN 1662-9779.
 1214. Żuczek R., Pysz S., Karwiński A., Czekaj E., Małysza M., Integration of Numerical Procedures in the Design and Manufacturing Technology on the Example of a Cast Component for the Automotive Industry. 70th World Foundry Congress 2012 (WFC 2012), Monterrey, Mexico, 25–27 April 2012, 573–579, ISBN 978-1-2276-382-5.
 1215. Żuczek R., Pysz S., Maj M., Piekło J., Shaping the strengh of cast rocker arm for special purpose vehicle, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(3), 95-98, ISSN 1897-3310; publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowanego ze środków NCBR
 1216. Żuczek R., Pysz S., Małysza M., Maj M. , Integracja analiz numerycznych i badań doświadczalnych w procesie kształtowania lekkiej konstrukcji odlewanej / Integration of numerical analyses and experimental research in the process of forming light cast structures, Journal of Applied Materials Engineering (poprzednio Prace Instytutu Odlewnictwa), (2019), 59(4), 199-214, ISSN 2658-0152.
 1217. Żuczek R., Pysz S., Sprawka P., Muszyński T., The innovative design of suspension cast components of vehicles made from high-strength AlZnMgCu alloy resistant to an IED type threat, Solid State Phenomena, (2015), 223, 181-190, ISSN 1662-9779
 1218. Żuczek R., Zachura A., Innovative design of a longwall shearer’s haulage system with highly loaded components of a tribological pair manufactured according to the precise casting technology., Solid State Phenomena, SSP.223.171, 171-180, ISSN 1662-9779.
 1219. Żurek Z., Homa M., Jaroń A., Stawiarski A., Utlenianie stali Crofer22APU w atmosferze pary wodnej, Ochrona przed Korozją (2011), (6), 349–352, ISSN 0473-77-33.
 1220. Żurek Z., Homa M., Stawiarski A., Jaroń A., Gilewicz-Wolter J., Morfologia zgorzelin utworzonych na stali Crofer22APU podczas utleniania w atmosferze powietrza zawierającego SO2, Ochrona przed Korozją (2010), 53(11), 643–646, ISSN 0473-7733.
 1221. Żurek Z., Jaroń A., Morgiel J., Homa M., Morphology of the Scale Formed on Crofer22APU Steel in Atmospheres AIR + SO2, Ochrona przed Korozją (2011), 54(6), 325–328, ISSN 0473-77-33.