txt xls Informacja: układ alfabetyczny wg nazwisk

 1. Adamczyk A., Adrian A., Adrian H., Durak J., Kluska-Nawarecka S., Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. Algorytmy wnioskowania w systemie diagnostyki wad wyrobów metalowych po ulepszaniu cieplnym, Exit Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa (2009), ISBN 978-83-60434-55-0.
 2. Adrian A., Durak J., Mrzygłód B., Kluska-Nawarecka S., Miłkowska K., Wilk-Kołodziejczyk D., Computer System for Casting Defects Classification Based on Polish, French and Czech Specifications, Archives of Foundry Engineering (2009), 9(3), 5–8, ISSN 1897-3310.
 3. Antosiewicz I., Balcer E., Baliński A., Bielecka M., Budziaszek M., Czekaj E., Fajkiel A., Karwiński A., Konieczna M., Książek M., Latałło-Anulewicz M., Lisowska M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Pezarski F., Sobczak J., Sobczak N., Szymlet E., Turzyński J., Raport 2008, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), ISBN 978-83-88770-38-8.
 4. Asthana R., Singh M., Sobczak N., Wetting Behavior and Interfacial Microstructure of Palladium and Silver-Base Alloys with Ceramic Matrix Composites, EUROMAT 2009, Sept. 7–10, 2009, Glasgow, UK.
 5. Asthana R., Singh M., Sobczak N., Initial Assessment of the Contact Angle, Joint Microstructure and Microhardness of SiC-SiC and C-C Composites Joined using PdNi, PdCo and AgCuTi Brazes, EUROMAT 2009, Sept. 7–10, 2009, Glasgow, UK.
 6. Asthana R., Sobczak N., Sobczak J.J., Metal-Ceramic Interactions in Cast Composites – A Foundry Perspective, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 16–17, ISBN 978-83-88770-42-5.
 7. Baliński A., The Kinetics of Activation and Deactivation in the Process of Water Ozonising Used for Advanced Oxidation of the Dust Waste From Moulding, Archives of Foundry Engineering (2009), 9(1), 25–28, ISSN 1897-3310.
 8. Baliński A., Ekologiczny aspekt zaawansowanego utleniania odpadowych pyłów z mas formierskich, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Energia 2009. MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA, (2009), 11(11), 18–25, ISSN 1730-8658.
 9. Baliński A., O strukturze uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), ISBN 978-83-88770-432.
 10. Baliński A., Izdebska-Szanda I., Wpływ modyfikacji chemicznej uwodnionego krzemianu sodu na rozkład i wielkość elementów jego nanostruktury, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(3), 12–32, ISSN 1898-7257.
 11. Białobrzeski A., Chojecki A., Dobosz W., Fedoryszyn A., Franaszek T., Holtzer M., Kapłon P., Kowalska K., Latałło-Anulewicz M., Martynowicz-Lis K., Pachota M., Piaskowski J., Rzadkosz S., Tybulczuk J., Welkens A., Foresight Technologiczny Odlewnictwa Polskiego, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), ISBN 978-83-88770-44-9.
 12. Białobrzeski A., Ciućka T., Dudek P., Fajkiel A., Huebner K., Pezda J., Saja K., Stopy ultralekkie na bazie magnezu i litu o strukturze dwufazowej alfa-beta i jednofazowej beta, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 31–39, ISBN 978-83-88770-45-6.
 13. Białobrzeski A., Darłak P., Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Nowoczesne stopy i metody odlewania magnezu oraz ich aplikacje. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 51–58, ISBN 978-83-60958-43-8.
 14. Białobrzeski A., Fajkiel A., Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. II. , Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 1–15, ISBN 978-83-88770-39-5.
 15. Białobrzeski A., Hübner K., Saja K., Stopy ultralekkie Mg-Li, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(5–6), 276–288, ISSN 0033 2275.
 16. Biernacki R., Haratym R., Karwiński A., Evaluation of the Lost Foam Process in Terms of Casting Dimensional Accuracy and Ecology, Archives of Foundry Engineering (2009), 9(4), 249–253, ISSN 1897-3310
 17. Bronicki M., Czekaj E., Fajkiel A., Lech-Grega M., Reguła T., Zmiany właściwości mechanicznych stopu magnezu AZ91 w zależności od metody wytwarzania oraz sposobu i parametrów obróbki cieplnej, Przegląd Odlewnictwa, 2009, t. 59, nr 1–2, s. 48–55, ISSN 0033 2275.
 18. Bryła K., Krokosz J., Pabiś R., Szybkie Prototypowanie – wykorzystanie techniki Z-Corporation do wykonania rzeczywistego obiektu bryłowego. Cz. I , Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(3), 3–11, ISSN 1898-7257
 19. Budzioch J., Glenz A., Nowak R., Radziwiłł W., Sobczak N., Experimental Complex for Investigation of High Temperature Capillarity Phenomena. , International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 86–87, ISBN 978-83-88770-42-5.
 20. Cygan R., Sobczak N., Suchy J.S., Interaction: Ceramic Mould-Metal in Nickel Superalloy Castings, Giessereiforschung. International Foundry Research (2009), 61(3), 16–21, ISSN 0046-5933.
 21. Czekaj E. , Opracowanie polskiej wersji technologii Sophia czy Hero Premium Casting kierunkowego odlewania stopów aluminium w formach. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 21–31, ISBN 978-83-60958-43-8.
 22. Czekaj E., Darłak P., Gazda A., Reguła T., Rudnik D., Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) do kontroli procesów wytwarzania kompozytowych części na bazie stopów aluminium umacnianych cząsteczkami SiC, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(1–2), 40–43, ISSN 0033 2275.
 23. Czekaj E., Karwiński A., Pysz S., An Analysis and Comparison of Properties of Al-Si Alloy Automotive Castings Made by Rapid Prototyping and Standard Lot Production, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN, (2009), 9(9), 251–258, ISSN 1641-7739.
 24. Czekaj E., Ćwiklak R., Karwiński A., Pysz S., Reguła T., Próba wykonania tradycyjnie nietechnologicznego odlewu ze stopu aluminium na prototypowym stanowisku typu Sophia czy Hero Pre. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 33–43, ISBN 978-83-60958-43-8.
 25. Darłak P., Drenchev L., Leśniewski W., Sobczak J.J, Wieliczko P., Using if Lorentz Force for Synthesis of Functionally Graded Materials, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 100.
 26. Darłak P., Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Badania skuteczności rafinacji stopów magnezu różnymi mieszankami gazowymi. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 45–50, ISBN 978-83-60958-43-8.
 27. Darłak P., Dudek P., Fajkiel A., Saja K., Wybrane aspekty wytwarzania odlewów z materiałów kompozytowych z wykorzystaniem ciśnienia zewnętrznego, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(1–2), 44–47, ISSN 0033 2275
 28. Darłak P., Homa M., Kudyba A., Nowak R., Sobczak J., Sobczak N., Wytwarzanie kompozytów metalowo-ceramicznych o strukturze gradientowej za pomocą infiltracji ciśnieniowej, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 189–200, ISBN 978-83-88770-45-6.
 29. Darłak P., Reguła T., Analiza procesu odlewania odśrodkowego kompozytów metalowych z wykorzystaniem autorskiego programu komputerowego ALFACENTRICAST, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 169–187, ISBN 978-83-88770-45-6.
 30. Darłak P., Reguła T., Saja K., Odlew roku – czyli jak się to robi w Ameryce, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(7–8), 464–467, ISSN 0033 2275.
 31. Darłak P., Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Homa M., Aluminum Castings Reinforced with Ceramic Preforms of Graded Structure by Pressure Infiltration, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 19–20, ISBN 978-83-88770-42-5.
 32. Dobrowolski G., Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Wilk-Kołodziejczyk D., Structuralization of Knowledge about Casting Defects Diagnosis Based on Rough Sets Theory, Informatyka w Technologii Materiałów (2009), 9(2), 341–346, ISSN 1641-8581.
 33. Drenchev L., Sobczak J., Gasars. A Specific Class of Porous Materials. (Advanced Porous Materials by Knowledge-Based Design), Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Odlewnictwa, Warszawa–Kraków (2009), ISBN 978-83-88770-40-1.
 34. Drenchev L., Sobczak J.J., Theoretical Aspects of Ordered Porosity Metallic Materials Produced by Unidirectional Solidification of Gas Saturated Melt, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 94, ISBN 978-83-88770-42-5.
 35. Drenchev L., Sobczak J.J., Leśniewski W., Wieliczko P., Darłak P., Arrangement of Particle Distribution in Al-Si/SiCp Composite by Means of Lorentz Force, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 27–28, ISBN 978-83-88770-42-5.
 36. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Saja K., Wybrane zagadnienia technologii przygotowania ciekłego stopu magnezu AZ91, Prace Instytutu Odlewnictwa Kraków, (2009), 49(1), 27–42, ISSN 1899-2439.
 37. Dziaduś-Rudnicka J., Wybór informacji z czasopism naukowo-technicznych, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 20–42, ISSN 1898-7257.
 38. Dziaduś-Rudnicka J., Wybór informacji z czasopism naukowo-technicznych , Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, (2009), 2(4), 16–48, ISSN 1898-7257.
 39. Dziaduś-Rudnicka J., Madej J., Wybór informacji z czasopism naukowo-technicznych, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, 2009, t. 2, nr 3, s. 34–72, ISSN 1898-7257
 40. Dziaduś-Rudnicka J., Madej J., Welkens A., Zgut M., Wybór informacji z czasopism naukowo-technicznych, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 9–23, ISSN 1898-7257.
 41. Faber J., Latała-Holtzer M., Żmudzińska M., Identyfikacja faz krystalicznych krzemionki w pyłach emitowanych z odlewni piaskowej metodą proszkową DSH, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(1), 5–61, ISSN 1899-2439.
 42. Faber J., Perszewska K., Nos elektroniczny jako nowoczesne narzędzie identyfikacji odorów, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 3–7, ISSN 1898-7257.
 43. Fajkiel A., Białobrzeski A., Dudek P., Reguła T., Nowoczesne stopy oraz metody odlewania magnezu w zastosowaniach motoryzacyjnych, Przegląd Mechaniczny, (2009), 68(2), 30–35, ISSN 0033-2259.
 44. Fajkiel A., Dudek P., Lech-Grega M., Pęknięcia wkładek form ciśnieniowych jako efekt naprężeń cieplnych, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. II. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 45–54, ISBN 978-83-88770-39-5.
 45. Fajkiel A., Reguła T., Saja K., Dudek P., Wytyczne dotyczące konstrukcji wybranych elementów układu wlewowego, w: Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. II, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 17–26, ISBN 978-83-88770-39-5.
 46. Fima P., Nowak R., Sobczak N., Effects of Metal Purity and Testing Procedure on Surface Tension Measurements of Liquid Tin. COST Action MPO602 "Advanced Solder Materials for High Temperature Application", Abstract Book of COST MPO602 MID TERM Conference, Niemcy, Bochum, 2009, 56–57.
 47. Fima P., Nowak R., Sobczak N., Effect of Metal Purity and Testing Procedure on Surface Tension Measurements of Liquid Ti, Journal of Materials Science, published on line 23 October, 2009, doi: 10.1007/s10853-009-3973-y.
 48. Fima P., Nowak R., Sobczak N., Effects of Metal Purity and Testing Procedure on Surface Tension Measurements of Liquid Tin, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 117.
 49. Fiutowska A., Informacje o normach, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 17–19, ISSN 1898-7257.
 50. Fiutowska A., Informacja o normach, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 8, ISSN 1898-7257.
 51. Fiutowska A., Informacje o normach, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(3), 33, ISSN 1898-7257.
 52. Fiutowska A., Konieczna M., XVI Giełda Polskich Wynalazków, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 43–44, ISSN 1898-7257.
 53. Gazda A., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Połcik H., Warmuzek M., Comparative Studies of the Effect of Various Additives on Structure and Mechanical Properties of CuAl10Fe3Mn2 Alloy / Badania porównawcze wpływu różnych dodatków na strukturę i właściwości mechaniczne stopu CuAl10Fe3Mn2, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(1), 5–26, ISSN 1899-2439.
 54. Gazda A., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Saja K., Warmuzek M., Wodnicki J., Żuczek R., Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i właściwości brązu aluminiowo-niklowego, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(2), 19–42, ISSN 1899-2439.
 55. Gazda A., Gwiżdż A., Pirowski Z., Metalurgia pod ciśnieniem, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 277–287, ISBN 978-83-88770-45-6.
 56. Gazda A., Homa M., Określenie przewodności cieplnej wybranych gatunków żeliwa sferoidalnego za pomocą pomiaru przewodnictwa temperaturowego metodą laser-flash, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(2), 5–18, ISSN 1899-2439.
 57. Górny Z., Dzienniki z niektórych podróży zagranicznych, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009).
 58. Górny Z. , Modyfikowanie miedzi i jej stopów, Materiały Konferencyjne 50 Międzynarodowej Konferencji Naukowej Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2009. Kielce-Cedzyna, 2009, ISBN 978-83-929266-0-3.
 59. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Pysz S., Regulski K., Ekspertowy, dostępny sieciowo, system wspomagania procesów odlewniczych w obszarze diagnostycznym oraz podejmowania decyzji, dostosowany do nowych technologii, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 251–261, ISBN 978-83-88770-45-6.
 60. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Saja K., Wpływ obróbki cieplnej na własności wytrzymałościowe i plastyczne brązu aluminiowo-niklowego CuAl10Fe4Ni4. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 73–78, ISBN 978-83-60958-43-8.
 61. Gil A., Kowalski M., Krokosz J., Sobczak J.J., Próba wykorzystania skanera przestrzennego dla odlewanych z brązu obiektów muzealnych. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, (2009), 107–110, ISBN 978-83-60958-43-8.
 62. Gościański M., Pirowski Z., Konstrukcja i technologia wytwarzania odlewanych lemieszy do pługów obracalnych i zagonowych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Energia 2009. MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA, (2009), 11(11), 159–167, ISSN 1730-8658.
 63. Gościański M., Pirowski Z., Construction and Technology of Production of Casted Shares for Rotating and Field Ploughs, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN, (2009), 9(9), 231–239, ISSN 1641-7739.
 64. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2009 (wyd. 3).
 65. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Wodnicki J., Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne staliwa GS-20Mn5 przeznaczonego do pracy w obniżonej temperaturze, Prace Instytutu Odlewnictwa (2009), 49(2), 43–54, ISSN 1899-2439.
 66. Gwiżdż A., Pirowski Z., Pysz S., Żuczek R.,Dworak P., Analiza procesu zalewania i krzepnięcia odlewów ze staliwa stopowego przeznaczonego do pracy w niskich temperaturach, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(1), 43–52, ISSN 1899-2439.
 67. Głownia K., Kowalski A., Myszka D., O Tankostenskih Ulitkih iż Bainitno Poboljsane Duktilne Litine (The Issues of Thin Walled ADI Castings), Mednarodno 49. Livarsko Posvetovanje. Zbornik Referatov. Słowenia Portoroz, (2009), 51, ISBN 978-961-90130-4-5.
 68. Haratym R., Karwiński A., Żółkiewicz Z., Określenie możliwości zastosowania modeli zgazowywanych do wykonania odlewów precyzyjnych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Energia 2009. MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA, (2009), 11(11), 97–103, ISSN 1730-8658.
 69. Homa M., Karwiński A., Kudyba A., Leśniewski W., Nowak R., Sienicki E., Sobczak N., Interaction between Liquid Titanium and ZrO2-Based Ceramics, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 79–80, ISBN 978-83-88770-42-5.
 70. Homa M., Nowak R., Purgert R., Sienicki E., Sobczak N., Interaction between Molten Inconel 740 Alloy and Oxide Ceramics, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 84–85, ISBN 978-83-88770-42-5.
 71. Izdebska-Szanda I., Stefański Z., Pezarski F., Szolc M., Effect of Additives Promoting the Formation of Lustrous Carbon on the Knocking Out Properties of Foundry Sands with New Inorganic Binders, Archives of Foundry Engineering (2009), 9(1), 17–20, ISSN 1897-3310.
 72. Jaszczółt K., Karwiński A., Leśniewski W., Sobczak N., Opracowanie optymalnego składu ciekłych mas ceramicznych z udziałem nanocząstek tlenków metali przeznaczonych dla nowoczesnych gałęzi przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem medycyny, 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Łódź, (2009), nr OC-03-21, 1290, ISBN 978-83-89541-96-3.
 73. Jaworska L., Morgiel J., Pomorska M., Sobczak N., Ocena reaktywności ciekłego Al, AlTi lub AlSi ze spiekami Si3N4 z udziałem Y2O3 i Al2O3 prowadzona z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 101–108, ISBN 978-83-88770-45-6.
 74. Karwiński A., Pysz S., Żuczek R., Konwersja materiałowo-konstrukcyjna elementu kutego na odlewany, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(3), 23–36, ISSN 1899-2439.
 75. Karwiński A., Sobczak N., Nowak R., Leśniewski W., Jaszczółt K., Homa M., Sienicki E., Interaction between Liquid Titanium and ZrO2-Based Ceramics Containing CeO, ZrO2, Y2O3 and CaO Nanoparticles, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 147.
 76. Klasik A., Wojciechowski A., Sobczak N., Sobczak J.J., Changes of Properties of Aluminum Matrix Composite Reinforced with SiC Particles after Multiple Remelting, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 73–74, ISBN 978-83-88770-42-5.
 77. Klasik A., Wojciechowski A., Sobczak N., Sobczak J.J., Structure and Properties of Aluminum Matrix Composite Reinforced with SiC Particles after Multiple Remelting, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 165.
 78. Kluska-Nawarecka S., Kowalski A., Kuder M., Regulski K., Wójcik T., Tworzenie modeli decyzyjnych z zastosowaniem logiki rozmytej w obszarze rozpoznawania gatunków żeliwa poprzez automatyczną analizę obrazu, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 239–249, ISBN 978-83-88770-45-6.
 79. Konieczna M., Działalność wydawnicza Instytutu Odlewnictwa w 2008, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 57–60, ISSN 1898-7257.
 80. Konieczna M., Szkolenie pt.: „Obsługa i eksploatacja pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa”, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 27–28, ISSN 1898-7257.
 81. Konieczna M., Nowości wydawnicze, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 35, ISSN 1898-7257.
 82. Kowalski A., Rozwój żeliwa ADI w Instytucie Odlewnictwa, Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 63–76, ISBN 978-83-88770-41-8.
 83. Kowalski A., Żeliwo ADI: właściwości i zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 9–26, ISBN 978-83-88770-41-8.
 84. Krokosz J., One „broniły” Krakowa, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(3), 74–81, ISSN 1898-7257.
 85. Krokosz J., Pabiś R., Paś M., Analiza składu chemicznego niektórych dzwonów i moździerza aptekarskiego z Muzeum Narodowego w Krakowie, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, (2009), 2(4), 57–68, ISSN 1898-7257.
 86. Krokosz J., Pabiś R., Wiłkojć E., Kostecki J., Fudal A., Analiza składu chemicznego luf dział z XVI–XVIII w. oraz kul ze Zbrojowni Zamku Królewskiego na Wawelu z wykorzystaniem metody mikrofluorescencji rentgenowskiej, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(3), 37–56, ISSN 1899-2439.
 87. Krokosz J., Rzadkosz S., Sałat R., Porównanie składów chemicznych obiektów z epoki brązu z obiektem badawczym z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej – „odwzorowanie Sammona”, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 3–17, ISSN 1898-7257.
 88. Krokosz J., Walkiewicz L., Historyczne odlewy artystyczne w Darłowie. Cz. II, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 48–56, ISSN 1898-7257.
 89. Książek M., Mikułowski B., Richert M., Effect of Ti-Nb Coating on the Wetting Behaviour, Interfacial Microstructure and Mechanical Properties of Al/Al2O3 Joints, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 150.
 90. Kuder M., Ocena wpływu zawartości azotu na właściwości mechaniczne staliwa martenzytycznego, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(3), 13–23, ISSN 1899-2439.
 91. Kuder M., Właściwości mechaniczne wysokostopowego, utwardzanego dyspersyjnie staliwa martenzytycznego, poddanego wielostopniowej obróbce cieplnej, Prace Instytutu Odlewnictwa,(2009), 49(3), 5–11, ISSN 1899-2439.
 92. Kudyba A., Morgiel J., Nowak R., Radziwiłł W., Sobczak N., Wojewoda-Budka J., Interaction between Molten Aluminum and Cobalt Oxide Single Crystal, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 88–89, ISBN 978-83-88770-42-5.
 93. Kudyba A., Nowak R., Radziwiłł W., Sienicki E., Sobczak N., Zwilżalność i reaktywność MgO w kontakcie z ciekłym Al, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 89–100, ISBN 978-83-88770-45-6.
 94. Kudyba A., Sobczak N., Pietrzak K., Klasik A., Examination of Size Effect On Wetting, Spreading, Interface Structure and Shear Strength of Sn/Cu Couples, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 151.
 95. Lanata T., Nowak R., Sobczak N., Ricci E., Novakovic R., Holland-Moritz D., Egry I., Surface Tension of Gamma-TiAl Based Alloys, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 131.
 96. Latałło-Anulewicz M., FP7 as a Strategic Tool for Creating the R&D Policy in the Field of Foundry Industry – Information About Recently Opened Calls, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 37, ISBN 978-83-88770-42-5.
 97. Latałło-Anulewicz M., Madej J., Międzynarodowe Targi Przemysłu Metalurgicznego Midest 2009, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, (2009), 2(4), 53, ISSN 1898-7257.
 98. Madej J., Spotkanie przedstawicieli branży odlewniczej, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(1), 45–47, ISSN 1898-7257.
 99. Madej J., II Międzynarodowa Konferencja „Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym”, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 24–26, ISSN 1898-7257
 100. Madej J., Międzynarodowe Targi Poznańskie ITM 2009, Innowacje – Technologie – Maszyny, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(3), 73, ISSN 1898-7257.
 101. Madej J., Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Cast Composites’2009”, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(4), 49–50, ISSN 1898-7257.
 102. Maniowski Z., Żółkiewicz Z., Wybrane procesy odlewnicze w aspekcie ochrony środowiska, Prace Instytutu Nafty i Gazu. Odpady w XXI wieku, (2009), 164, 235–242, ISSN 0209-0724.
 103. Morgiel J., Pomorska M., Sobczak N., Charakterystyka produktów reakcji ciekłego Al oraz AlTi6 ze spiekami mulitu prowadzona technikami transmisyjnej mikroskopii elektronowej, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 201–212, ISBN 978-83-88770-45-6.
 104. Morgiel J., Sobczak N., Pomorska M., TEM Characterization of Reaction Products of Liquid Al and AlTi6 with Mullite, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 25–26, ISBN 978-83-88770-42-5.
 105. Moskal G., Rozmysłowska A., Gazda A., Homa M., Wybrane termofizyczne właściwości proszków cyrkonianowych na bazie pierwiastków ziem rzadkich typu RE2Zr2O7 (RE-Gd, La, Sm, Nd) przeznaczonych do natryskiwania cieplnego powłokowych warstw, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(4), 15–26, ISSN 1899-2439.
 106. Nowak R., Lanata T., Sobczak N., Ricci E., Giuranno D., Novakovic R., Holland-Moritz D., Egry I., Surface Tension of γ-TiAl Based Alloys, Journal of Materials Science, published on line 10 December, 2009, doi: 10.1007/s10853-009-4061-z.
 107. Nowak R., Radziwiłł W., Sienicki E., Sobczak N., Wettability and Reactivity in Al/MgO and Al/MgAl2O4 Systems, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 82–83, ISBN 978-83-88770-42-5.
 108. Nowak R., Sobczak N., Lanata T., Ricci E., Korpała B., Wpływ nanopowłoki tlenkowej na pomiar napięcia powierzchniowego czystej cyny, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(4), 5–13, ISSN 1899-2439.
 109. Nowak R., Sobczak N., Radziwiłł W., Kudyba A., Sienicki E., Pietrzak K., Structural Characterization of the Sn/Cu Interface Formed during Extremely Short Time of Contact between Liquid Tin and Copper Substrate. COST ACTION MPO602 "Advanced Solder Materials for High Temperature Application", Abstract Book of COST MPO602 MID TERM Conference, Niemcy, Bochum, 2009, 58.
 110. Nowak R., Sobczak N., Radziwiłł W., Kudyba A., Sienicki E., Pietrzak K., Structural Characterization of the Sn/Cu Interface Formed during Extremely Short Time of Contact between Liquid Tin and Copper Substrate, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 126.
 111. Pabiś R., Bryła K., Krokosz J., Studium digitalizacji 3D – weryfikacja wymiarowa rzeczywistego obiektu bryłowego, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(4), 7–15, ISSN 1898-7257.
 112. Passerone A., Muolo M.L., Valenza F., Sobczak N., Monteverde F., Wetting and Interfacial Phenomena in Ni-HfB2 Systems, Acta Materialia (2009), 57(2), 356–364, ISSN 1359-6454.
 113. Piekło J., Pysz S., Modele naprężeniowe do oceny wpływu wad odlewniczych na wytrzymałość mechaniczną odlewu, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(4), 39–46, ISSN 1899-2439.
 114. Pietrzak K., Rudnik D., Wojciechowski A., Przetakiewicz W., Sobczak J.J., Lasota P., Darłak P., Selected Material Characteristics of Ceramic Preforms Infiltrated by AlSi9Mg Alloy, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 42–43, ISBN 978-83-88770-42-5.
 115. Pietrzak K., Rudnik D., Wojciechowski A., Sobczak J.J., Darłak P., Microstructure Differences of Composites Reinforced with SiC Particles, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 77–78, ISBN 978-83-88770-42-5.
 116. Pirowski Z., Uhl W., Wodnicki J., Stopy żelaza i niklu – stopy umacniane endogenicznie za pomocą azotu, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009), 17–30, ISBN 978-83-88770-45-6.
 117. Purgert R.M., Sobczak J.J., Sobczak N., Darłak P., Wojciechowski A. , ALFA Composites – The State of the Art and Future Perspectives, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 40–41, ISBN 978-83-88770-42-5.
 118. Purgert R.M., Sobczak N., Nowak R., Homa M., Sienicki E., Wettability and Reactivity between Liquid Ni-Superalloy and Oxide Ceramics, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 155.
 119. Rudnik D., Michalski R., Wojciechowski A., Sobczak J.J., Darłak P., Wear Characteristics of Traditional and New Generation Brake Discs, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 31–32, ISBN 978-83-88770-42-5.
 120. Siewiorek A., Kudyba A., Sobczak N., Effect of Oxidation and Testing Conditions on Wetting Behavior and Interfaces in Al/Ni System, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 49–50, ISBN 978-83-88770-42-5.
 121. Sobczak J., Krokosz J., Gil A., Wirtualne Muzeum – metal w historii człowieka, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2009), 2(2), 30–33, ISSN 1898-7257.
 122. Sobczak J.J. , Odlewnictwo – zagrożenia, nadzieje, szanse i perspektywy, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(11–12), 632–638, ISSN 0033 2275.
 123. Sobczak J.J., Przyczynek do ekspertyzy z dawnych lat – metalowe materiały kompozytowe, Inżynieria Materiałowa (2009), 6, 543–544, ISSN 0208-6247.
 124. Sobczak J.J., Z ostatniej chwili... , Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(11–12), 686, ISSN 0033 2275.
 125. Sobczak J.J. , Wczoraj i dzisiaj odlewnictwa – liczby i fakty, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(1–2), 10–17, ISSN 0033 2275.
 126. Sobczak J.J. , List z podróży do Ameryki… (II). Odlewnictwo współczesne – Quo vadis? Aktualna sytuacja w branży odlewniczej w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(4), 230–239, ISSN 0033 2275.
 127. Sobczak J.J., List z podróży do Ameryki… (I). Dzień dzisiejszy Stowarzyszenia Odlewników i Materiałoznawców Amerykańskich – AFS i ASM International, Przegląd Odlewnictwa, 2009, t. 59, nr 4, s. 224–229, ISSN 0033 2275.
 128. Sobczak J.J., Drenchev L., Metal Based Functionally Graded Materials, www.bentham.org/ebooks/9781608050383/index.htm
 129. Sobczak J.J., Purgert R., Sobczak N., Darłak P., Wojciechowski A., Low Cost Light-Weight ALFA Composites, The State of Art and Future Perspectives, Proceedings of 10th Polish-American Conference on Science and Technology “Transfer of Technology And Knowledge”. Washington, (2009), 10.
 130. Sobczak J.J., Sobczak N., Asthana R., Singh M., Seal S., Recent Developments in High-Temperature Liquid State Materials Science, Proceedings of 10th Polish-American Conference on Science and Technology “Transfer of Technology And Knowledge”. Washington, (2009), 14.
 131. Sobczak N., The Mystery of Molten Metal, Abstract Book, Technical Forum of World Foundrymen Organization, Brno, Czech Republic May 31-June 3, 2009.
 132. Sobczak N., Recent Developments in High-Temperature Studies of Molten Alloys, Advanced Metal Materials and Technologies 2009 (AMMT 2009). Book of Abstracts, Rosja, Sankt-Petersburg, 2009, 153–154, ISBN 978-5-7422-2308-5.
 133. Sobczak N., The Mystery of Molten Metals: Methodological, Scientific and Practical Aspects of High Temperature Studies of Metal/Ceramic Interactions, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 107, ISBN 978-83-88770-42-5.
 134. Sobczak N., Effect of Carbon Coating on Wetting and Bonding of Al Alloys with Al2O3 Substrates, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 90–91, ISBN 978-83-88770-42-5.
 135. Sobczak N., Homa M., Lech-Grega M., Zybura M., Zięba P., Malopolskie Centre of Innovative Technologies and Materials (MCITiM): Facility and Activities, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 35–36, ISBN 978-83-88770-42-5.
 136. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Śleziona J., Dolata-Grosz A., Dyzia M., Bielińśki J., Kozera R., Boczkowska A., Kurzydłowski K.J., Ballmes H., Rottmair C.A., Singer R.F., Gude M., Czulak A., Engelmann F., Hufenbach W., Factors Affecting Wettability and Infiltration of 3D-Cf Reinforcement with Liquid Al-Based Matrix, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 62–63, ISBN 978-83-88770-42-5.
 137. Sobczak N., Nowak R., Jaworska L., Passerone A., Valenza F., Muolo M., Wetting and Joining of Ta and HfB2 with Ni, EUROMAT 2009, Sept. 7–10, 2009, Glasgow, UK.
 138. Sobczak N., Nowak R., Sienicki E., Interaction between Liquid Al-Containing Melts and Yttria-Containing Ceramics, International Conference ICCCI 2009. Japon, Kurashiki, 2009.
 139. Sobczak N., Nowak R., Sienicki E., Stobierski L., Wettability and Reactivity between Liquid Aluminium and Y2O3 – Containing Ceramics, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 53–54, ISBN 978-83-88770-42-5.
 140. Sobczak N., Radziwiłł W., Kudyba A., Nowak R., Oblakowski J., Wetting and Reactivity between Molten Aluminum and Zinc Oxide, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 92–93, ISBN 978-83-88770-42-5.
 141. Tybulczuk J., Energia znaczącym elementem struktury kosztów produkcji odlewów. Kierunki działań w celu zmniejszenia jej zużycia, Przegląd Odlewnictwa, (2009), 59(11–12), 640–649, ISSN 0033 2275.
 142. Valenza F., Sobczak N., Nowak R., Kudyba A., Amore S., Improved Testing Procedure for Pendant-Dispensed Drop Method for Characterization of High-Temperature Capillarity Properties. COST Action MPO602 "Advanced Solder Materials for High Temperature Application", Abstract Book of COST MPO602 MID TERM Conference, Niemcy, Bochum, 2009, 59.
 143. Valenza F., Sobczak N., Nowak R., Kudyba A., Amore S., Improved Testing Procedure for Pendant-Dispensed Drop Method for Characterization of High-Temperature Capillarity Properties, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 158.
 144. Wierzchowski W., Grochal T., Metoda przetwarzania żeliwa w stanie półstałym, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2009), 49(4), 27–37, ISSN 1899-2439.
 145. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Morgiel J., Nowak R., Microstructure of the Reaction Product Region Formed Due to the High Temperature Contact of Liquid Aluminium and ZnO Single Crystal, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 51–52, ISBN 978-83-88770-42-5.
 146. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Nowak R., Morgiel J., Reactivity of Molten Aluminium with Polycrystalline ZnO Substrate, EUROMAT 2009, Sept. 7–10, 2009, Glasgow, UK.
 147. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Onderka B., Morgiel J., Nowak R., Interaction between Molten Aluminum and Yttria Substrate. Mictrostructure and Thermodynamic Chracteristic, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 135.
 148. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., The Lost Foam Process in Pilot Castings Plattes, Archives of Foundry Engineering (2009), 9(2), 143–146, ISSN 1897-3310.