txt xls Informacja: układ alfabetyczny wg nazwisk

 1. Antosiewicz A., Balcer E., Czawa B., Długosz P., Faber J., Górny Z., Izdebska-Szanda I., Karwiński A., Kozieł S., Krokosz J., Książek M., Kuder M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Madej W., Marzencka J., Rabczak K., Reguła T., Sobczak N., Sobczak J.J., Stachańczyk J., Stefański Z., Szczepaniak-Lalewicz K., Tchórz A., Uhl W., Warmuzek M., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Raport 2011, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), ISBN 978-83-88770-77-7.
 2. Antosiewicz A., Balcer E., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Marzencka J., Rabczak K., Działalność wspomagająca badania. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2011 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 69–91, ISBN 978-83-88770-80-7.
 3. Baliński A., Nanostructure of the Soluble Sodium Silicate in the Aspect of Basic Mechanical Characteristic of the Moulding Sands, ECONTECHMOD. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes (2012), 1(1), 3–8, ISSN 2084-5715.
 4. Baliński A., Próba oceny zmian struktury spoiwa żywicznego poddanego procesowi naturalnego starzenia, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2012), 5(2), 3–7, ISSN 1898-7257.
 5. Baliński A., Effect of Thermal Conditioning of Silica-sodium Glass on the Value of Zeta Potential of the Soluble Sodium Silicate, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(2), 5–12, ISSN 1899-2439.
 6. Baliński A., Influence of Chemical Modification of the Soluble Sodium Silicate on the Zeta Potential of the Colloidal Particles in a “Soluble Sodium Silicate – Ester Hardener” Gelling System, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 5–30, ISSN 1899-2439.
 7. Baliński A., Effect of Thermal Conditioning of Silica-Sodium Glass on the Kinetics of Zeta Potential Changes during Soluble Sodium Silicate Gelation, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(1), 3–8, ISSN 1641-7739.
 8. Baliński A., Influence of Thermal Conditioning Silica-Sodium Glass on the Structure of Soluble Sodium Silicate, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(2), 275–280, ISSN 1641-7739.
 9. Białobrzeski A., Pezda J., Registration of Melting and Crystallization Process of Ultra-light MgLi12,5 Alloy with Use of ATND Method, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 143–146, ISSN 1897-3310.
 10. Białobrzeski A., Saja K., Corrosion Behaviour of Binary Ultralight Mg-Li Alloys for Plastic Forming. International Virtual Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry, MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS (2012), 6(11), 37–40, ISSN 1313-0226.
 11. Białobrzeski A., Saja K., Żmudzińska M., Badania korozyjności stopów dwuskładnikowych Mg-Li przeznaczonych do przeróbki plastycznej, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(11–12), 530–541, ISSN 0033-2275.
 12. Białobrzeski A., Żmudzińska M., Saja K., Studies of the Corrosion Behavior of Selected Wrought Mg-Li Alloys. 70th World Foundry Congress 2012 (WFC 2012), Monterrey, Mexico, 25–27 April 2012, ISBN 978-1-62276-382-5.
 13. Czawa B., Kasprzyk K., Żebrowski J., Skład chemiczny stopów żelaza, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski (2012), 9–10, 75–79, ISSN 1643-7381.
 14. Czawa B., Kozieł S., Kuder M., Tchórz A., Warmuzek M., Nowoczesne metody kontroli jakości stosowane w odlewnictwie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2011 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 35–57, ISBN 978-83-88770-80-7.
 15. Czekaj E., Karwiński A., Pysz S., Pączek Z., Nowy sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych ze stopu miedzi w formach ceramicznych, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 9–16, ISSN 1897-3310.
 16. Czekaj E., Karwiński A., Pączek Z., Pysz S., Badania możliwości zastosowania wymuszonego kierunkowego krzepnięcia odlewów wykonywanych w formach piaskowych, MOTROL - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (2012), 14(5), 41-44, ISSN 1730-8658.
 17. Czekaj E., Karwiński A., Pączek Z., Pysz S., Badania możliwości zastosowania wymuszonego kierunkowego krzepnięcia odlewów wykonywanych w formach piaskowych, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK (2012), 170(1), 394–400, ISSN 2222-8618.
 18. Darłak P., Długosz P., Drenchev L., Innowacyjna metoda otrzymywania odlewów z metalowych materiałów kompozytowych krystalizujących pod wysokim ciśnieniem gazu. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 73–82, ISBN 978-83-88770-79-1.
 19. Darłak P., Długosz P., Sobczak J.J., Drzymała P., Popioły lotne, jako zbrojenie kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Część 2. Badania wysokotemperaturowe, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(1), 5–26, ISSN 1899-2439.
 20. Dudek P., Białobrzeski A., Fajkiel A., Krótka historia odlewania pod ciśnieniem. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 5–16, ISBN 978-83-88770-79-1.
 21. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Lech-Grega M., Nowak M., Opyrchał M., Powłoki konwersyjne na odlewach ciśnieniowych ze stopów magnezu. Część II: Opracowanie technologii wytwarzania powłok dekoracyjno-ochronnych na odlewach ciśnieniowych ze stopów magnezu, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(2), 13–30, ISSN 1899-2439.
 22. Długosz P., Darłak P., Bochniak W., Innowacyjna metoda wytwarzania prętów kompozytowych zbrojonych materiałami odpadowymi, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 101–108, ISSN 1899-2439.
 23. Długosz P., Górny Z., Krokosz J., Reguła T., Sobczak N., Stefański Z., Inteligentne procesy wytwórcze. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2011 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 9–34, ISBN 978-83-88770-80-7.
 24. Faber J., Madej W., Żmudzińska M., Ekologia w odlewnictwie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2011 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 57–69, ISBN 978-83-88770-80-7.
 25. Faber J., Perszewska K., Żmudzińska M., Badania uciążliwości zapachowej odlewni precyzyjnej, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 93–102, ISSN 1899-2439.
 26. Fajkiel A., Dudek P., Lech-Grega M., Wstępne badania wpływu złomu obiegowego na efekt endomodyfikacji w stopach magnezu. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 43–54, ISBN 978-83-88770-79-1.
 27. Fajkiel A., Dudek P., Reguła T., Lech-Grega M., Endomodification of Magnesium Alloys with Process Scrap. International Virtual Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry, MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS (2012), 6(7), 80–83, ISSN 1313-0226.
 28. Fima P., Gazda A., Thermal Analysis of Selected Sn–Ag–Cu Alloys, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2012), August 2012, ISSN 1388-6150 (print version), 1572-8943 (e).
 29. Gazda A., Żółkiewicz Z., Thermopysical Properties of Some Refractory Layers used in Lost Foam Technology, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK (2012), 170( 1), 355–363, ISSN 2222-8618.
 30. Gazda A., Żółkiewicz Z., Thermal and Physical Properties of Some Refractory Layers Used in Lost Foam Technology, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(2), 47–52, ISSN 1641-7739.
 31. Górny Z., Saja K., Kluska-Nawarecka S., Wpływ modyfikacji węglikiem wapnia na właściwości mechaniczne brązu BA 1044, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 5–16, ISSN 1899-2439.
 32. Gil A., Kowalski P., Wańczyk K., Próba obniżenia energochłonności produkcji podzespołów przekładni planetarnej w oparciu o technologię odlewania z wykorzystaniem metod szybkiego prototypowania, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (2012), 57(1), 41–46, ISSN 1642-686X.
 33. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Kuder M., Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2012 (wyd. uzup. i popr.).
 34. Gwiżdż A., Pysz S., Badania symulacyjne (z wykorzystaniem metod obliczeń numerycznych) zalewania i krzepnięcia wybranych odlewów stopów żelaza, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 31–50, ISSN 1899-2439.
 35. Gwiżdż A.,Żuczek R., Analiza stanu naprężeń w konstrukcjach odlewu korpusu, pokrywy i klina zasuw klinowych do gazu, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 133–160, ISSN 1899-2439.
 36. Izdebska-Szanda I., The Economical and Ecological Aspects of Using the Modified Water-Glass, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK (2012), 170(1), 364–370, ISSN 2222-8618.
 37. Izdebska-Szanda I., The Economical and Ecological Aspects of Using the Modified Water-Glass, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (20120, 12(2), 67–72, ISSN 1641-7739.
 38. Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Investigating of the Knocking out Properties of Moulding Sands with New Inorganic Binders Used for Casting of Non-ferrous Metal Alloys in Comparison with the Previously Used, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 117–120, ISSN 1897-3310.
 39. Izdebska-Szanda I., Baliński A., Angrecki M., Evaluation of Reclamability of Molding Sands with New Inorganic Binders, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 35–40, ISSN 1897-3310.
 40. Izdebska-Szanda I., Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Masy formierskie z nowymi spoiwami nieorganicznymi – ocena ekologiczna w aspekcie środowiska pracy, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(1), 179–184, ISSN 1897-3310.
 41. Izdebska-Szanda I., Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Moulding Sands with New Inorganic Binders – Ecology Assessment in the Aspect of Work Environment, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(3), 115–120, ISSN 1897-3310.
 42. Jarco A., Krokosz J., Pabiś R., Golgota Beskidów na Wzniesieniu Matyska, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2012), 5(2), 67–74, ISSN 1898-7257.
 43. Jarco A., Rzadkosz S., Krokosz J., Pabiś R., Gil A., Czekaj E., Młodnicki S., Ćwiklak R., Studium technologiczno-konstrukcyjne wykorzystania techniki szybkiego prototypowania do wykonania odlewu artystycznego – medalu 65-lecia Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(1), 55–70, ISSN 1899-2439.
 44. Jarosz A., Prowadzenie żeliwiaka i obliczanie namiaru wsadu metalowego, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012).
 45. Jaroń A., Żurek Z., Homa M., Stawiarski A., The Structure of External Surfaces of State Forming on Crofer22APU Steel in Atmosphere Containing H2/H2S, Archives of Metallurgy and Materials (2012), 57(1), 237–244, ISSN 1733-3490.
 46. Jaśkowiec K., Pytel A., Urządzenie do badania zmęczenia cieplnego tworzyw metalowych. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 98–108, ISBN 978-83-88770-81-4.
 47. Jaśkowiec K., Uhl W., Stop na bazie Fe-Al – aspekt technologiczny, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 119–132, ISSN 1899-2439.
 48. Kaban I., Köhler M., Ratke L., Nowak R., Sobczak N., Mattern N., Eckert J., Greer A.L., Sohn S.W., Kim D.H., Phase Separation in Monotectic Alloys as a Route for Liquid State Fabrication of Composite Materials, Journal of Materials Science (2012), 47(24), 8360–8366, ISSN 0022-2461.
 49. Kaban I., Nowak R., Shuleshova O., Korpała B., Bruzda G., Siewiorek A., Han J.H., Sobczak N., Mattern N., Eckert J., Sessile Drop Study of Gd–Ti Monotectic Alloys on Ceramic Substrates: Phase Transformations, Wetting, and Reactivity, Journal of Materials Science (2012), 47(24), 8381–8386, ISSN 0022-2461.
 50. Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Wytrzymałość wielowarstwowych form ceramicznych badanych w procesie zginania w aspekcie wybranej metodyki badań, MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (2012), 14(5), 69–74, ISSN 1730-8658.
 51. Karwiński A., Żółkiewicz Z., Properties Research of Ceramic Layer, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 91–94, ISSN 1897-3310.
 52. Klasik A., Sobczak J.J., Pietrzak K., Gazda A., Sobczak N., Wybrane właściwości termofizyczne kompozytów aluminiowych poddanych wielokrotnemu przetopieniu, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 43–54, ISSN 1899-2439.
 53. Klasik A., Sobczak J.J., Pietrzak K., Sobczak N., Wojciechowski A., Influence of Multiple Remelting of Particulate Reinforced Cast Aluminium Composites on their Properties and Structure, Motor Transport Institute, Foundry Research Institute, Warsaw–Krakow (2012), ISBN 978-83-60965-37-5, ISBN 978-83-88770-62-3.
 54. Klasik A., Sobczak N., Pietrzak K., Makowska K., Wojciechowski A., Kudyba A., Sienicki E., Relationship between Mechanical Properties of Lead-Free Solders and their Heat Treatment Parameters, Journal of Materials Engineering and Performance (2012), 21(5), 620–628, ISSN 1059-9495.
 55. Kluska-Nawarecka S., Durak J., Regulski K., Knowledge Integration Using Ontological Model in Issues of Decision Support in the Process of Die Forging, Computer Methods in Materials Science (2012), 12(2), 63–69, ISSN 1641-8581.
 56. Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Regulski K., Multi-aspect Character of the Man-computer Relationship in a Diagnostic-Advisory System. Human–Computer Systems Interaction: Backgrounds and Applications, Vol. 2, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (2012), ISBN 978-3-642-23186-5.
 57. Książek M., Microstructure of AgNi and AgSnBi Powders Consolidated by CEC, Solid State Phenomena (2012), (186), 130–134, ISSN 1662-9779.
 58. Książek M., Richert M., Tchórz A., Boroń Ł., Effect of Ti, Nb and Ti+Nb Coatings on the Bond Strength-Structure Relationship, Journal of Materials Engineering and Performance (2012), 21(5), 690–695, ISSN 1059-9495.
 59. Kuder M., Nowoczesna aparatura badawcza stosowana w technologii wytopów żeliwa odpornego na zmęczenia cieplne. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 54–65, ISBN 978-83-88770-81-4.
 60. Kuder M., Zastosowanie nowatorskiej metody pomiaru aktywności tlenu w kontroli procesu wytwarzania żeliwa sferoidalnego, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 31–44, ISSN 1899-2439.
 61. Kuder M., Pytel A., Ocena stanu metalurgicznego żeliwa z grafitem wermikularnym w oparciu o pomiar aktywności tlenu i wybrane parametry krzywej krzepnięcia. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 66–74, ISBN 978-83-88770-81-4.
 62. Kudyba A., Siewiorek A., Sobczak N., Effect of Temperature, Substrate Type and Zn Content on Wetting Properties and Microstructure of Sn-Zn Alloys. Vol. 2, Progress in Eco-Electronics, Monographs of Tele & Radio Research Institute, Warsaw (2012), ISBN 978-83-926599-4-5.
 63. Kudyba A., Siewiorek A., Sobczak N., Wpływ zawartości cynku oraz temperatury na lutowność niklu stopami Sn-xZn (x = 4,5, 90, 95% wag.), Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 45–62, ISSN 1899-2439.
 64. Kudyba A., Siewiorek A., Sobczak N. , Wpływ zawartości cynku oraz temperatury na lutowność miedzi stopami Sn-xZn (x = 4,5, 90, 95% wag.), Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 27–42, ISSN 1899-2439.
 65. Latałło-Anulewicz M., Kryczek A., Aktualne możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych i krajowych na działalność innowacyjną , Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(9–10), 434–436, ISSN 0033-2275.
 66. Latałło-Anulewicz M., Przybylski J., Efektywność energetyczna w odlewniach jako podstawowy kanon realizacji koncepcji Green Foundry, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(7–8), 310–312, ISSN 0033-2275.
 67. Leśniewski W., Sobczak J.J., Drenchev B.L., Manipulation of Graded Particle Distribution in Aluminium Composites by Application of Lorentz Force, Second Conference Metal Science, Novel Materials, Hydro- and aerodynamics ’2012. Conference Proceedings (2012), ISSN 1313-8308.
 68. Leśniewski W., Wieliczko P., Karwiński A., Wytrzymałość wielowarstwowych form ceramicznych badanych w procesie zginania w aspekcie wybranej metodyki badań, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK (2012), 170(1), 410–419, ISSN 2222-8618.
 69. Małysza M., Karwiński A., Proces wykonywania modeli z nowej generacji mas modelowych stosowanych w metodzie wytapianych modeli – analiza symulacyjna, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 100–104, ISSN 1897-3310.
 70. Małysza M., Pysz S., Proces wykonywania modeli wytapianych – symulacja komputerowa, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(1), 27–42, ISSN 1899-2439.
 71. Małysza M., Pysz S., Karwiński A., Investment Casting Patterns Production from New Generation Materials – Computer Simulation. Proceedings Book of 12th International Foundrymen Conference: “Sustainable Development in Foundry Materials and Technologies”, University of Zagreb, Faculty of Metallurgy, Croatia, May, 2012, ISBN 978-953-7082-14-7.
 72. Morga M., Adamczyk Z., Jaszczółt K., Nattich-Rak M., Para G., Colloid Zirconia Binder of Improved Wetting Properties, Ceramics–Silikáty (2012), 56(1), 1–8, ISSN 0862-5468.
 73. Palma A., Izdebska-Szanda I., Wysokojakościowy bentonit odlewniczy produkowany z surowca bentonitu suszonego i wyselekcjonowanych frakcji powstających przy produkcji sorbentów higienicznych, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 63–76, ISSN 1899-2439.
 74. Perszewska K., Faber J., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Maniowski Z., Badania laboratoryjne minimalizacji emisji zapachowych zanieczyszczeń organicznych wydzielanych podczas zgazowywania modeli styropianowych, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(1), 43–54, ISSN 1899-2439.
 75. Pietrzak K., Klasik A., Makowska K., Sobczak J.J., Wojciechowski A., Rudnik D., O tłumieniu drgań w materiałach kompozytowych, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2012, t. 52, nr 4, s. 55–100, ISSN 1899-2439.
 76. Pirowski Z., Gwiżdż A., Kranc M., Testing ADI Properties when used for Cast Agricultural Tools Operating in Soil, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK (2012), 170(1), 371–377, ISSN 2222-8618.
 77. Pirowski Z., Gwiżdż A., Kranc M., Cast Agricultural Tools Operating in Soil, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK (2012), 170(1), 378–385, ISSN 2222-8618.
 78. Pirowski Z., Gwiżdż A., Kranc M., Performance Testing of Cast Agricultural Tools Operating in Soil, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK (2012), 170(1), 385–393, ISSN 2222-8618.
 79. Pirowski Z., Kranc M., Jaśkowiec K., Stopy odlewnicze pracujące w trudnych warunkach zużycia termicznego. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 75–97, ISBN 978-83-88770-81-4.
 80. Pirowski Z., Kranc M., Olszyński J., Gwiżdż A., Testing ADI Properieties when Used for Cast Agricultural Tools Operating in Soil, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(2), 173–178, ISSN 1641-7739.
 81. Pirowski Z., Kranc M., Olszyński J., Gwiżdż A., Gościański M., Cast Agricultural Tools for Operation in Soil, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(2), 163–166, ISSN 1641-7739.
 82. Pirowski Z., Kranc M., Olszyński J., Gwiżdż A., Gościański M., Performance Testing of Cast Agricultural Tools Operating in Soil, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(2), 167–172, ISSN 1641-7739.
 83. Pirowski Z., Warmuzek M., Radzikowska J., Test Casting Inconel 740 Alloy. 70th World Foundry Congress 2012 (WFC 2012), Monterrey, Mexico, 25–27 April 2012, 560–565, ISBN 978-1-62276-382-5.
 84. Pirowski Z., Wodnicki J., Olszyński J., Gościański M., Dudziak B., Wpływ mikrododatku boru na zmiany hartowności w żeliwie sferoidalnym z przemianą izotermiczną w odniesieniu do odlewów grubościennych, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (2012), 57(2), 153–155, ISSN 1642-686X.
 85. Pysz S., Czekaj E., Fajkiel A., Wykorzystanie symulacji komputerowej do opracowania technologii wytwarzania odlewów ze stopów aluminium w formie metalowej i piaskowej, Materiały XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Odlewnictwa Metali Nieżelaznych "Nauka i Technologia". Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych ZG STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. Stary Wiśnicz 31 maja - 2 czerwca 2012, 53-59.
 86. Pysz S., Gazda A., Maj M., Piekło J., Badania zmęczeniowe stopu AlZnMgCu przeznaczonego na elementy zawieszenia, Inżynieria Materiałowa (2012), 33(6), 635–638, ISSN 0208-6247.
 87. Pysz S., Małysza M., Sustainable Development in Foundry Materials and Technologies, Proceedings Book of 12th International Foundrymen Conference: “Sustainable Development in Foundry Materials and Technologies”. University of Zagreb, Faculty of Metallurgy, Croatia, May, 2012, ISBN 978-953-7082-14-7.
 88. Pysz S., Pytel A., Żuczek R., Jaśkowiec K., Komputerowa symulacja naprężeń w dużych odlewach pracujących w warunkach cyklicznych zmian temperatury. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 121–127, ISBN 978-83-88770-81-4.
 89. Pysz S., Pytel A., Żuczek R., Jaśkowiec K., Wpływ parametrów technologicznych na właściwości odlewów pracujących w zmiennym polu temperatur. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 43–53, ISBN 978-83-88770-81-4.
 90. Pysz S., Żuczek R., The Use of ICME Process to Design a Rocker Arm for Special Purpose Vehicles, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture (2012), 12(1), 205–210, ISSN 1641-7739.
 91. Pytel A., Żeliwo z grafitem wermikularnym – materiał konstrukcyjny na elementy pracujące w warunkach zmęczenia cieplnego. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 32–42, ISBN 978-83-88770-81-4.
 92. Pytel A., Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne – wybrane zagadnienia projektu realizowanego w Instytucie Odlewnictwa, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(5–6), 214–216, ISSN 0033-2275.
 93. Pytel A. (red)., Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne. 12–14 czerwca 2012, Zakopane, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012).
 94. Pytel A., Pysz S., Identification of Parameters of the Manufacture and Operation of Heavy Castings in Function of the Casting Configuration and Cast Iron Grade. 70th World Foundry Congress 2012 (WFC 2012), Monterrey, Mexico, 25–27 April 2012, 566–572, ISBN 978-1-62276-382-5.
 95. Rabczak K., Wojnarowski P., Centrum Naukowych Baz Danych jako podstawa i wsparcie badań naukowych w Instytucie Odlewnictwa. Realizacja systemu infrastruktury informatycznej, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 161–180, ISSN 1899-2439.
 96. Regulski K., Kluska-Nawarecka S., The Role of Knowledge Integration Computer Tools and Algorithms in the Improvement of the Production Processes of Cast-Steel Castings, Foundry Research Institute, Krakow (2012), ISBN 978-83-88770-84-5.
 97. Reguła T., Dudek P., Zmiany w mikrostrukturze stopu PA9 pod wpływem ciśnienia prasowania, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 109–118, ISSN 1899-2439.
 98. Reguła T., Dudek P., Fajkiel A., Efekt dodatku Ca na mikrostrukturę oraz właściwości mechaniczne stopu AZ91, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(4), 17–26, ISSN 1899-2439.
 99. Reguła T., Fajkiel A., Dudek P., Nowe możliwości technologiczne Instytutu Odlewnictwa w zakresie procesu prasowania w stanie ciekłym. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 27–32, ISBN 978-83-88770-79-1.
 100. Saja K., Białobrzeski A., Continuous Sodium Modification of Nearly-Eutectic Aluminium Alloys. International Virtual Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry, MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS (2012), 6(12), 25–28, ISSN 1313-0226.
 101. Siewiorek A., Kudyba A., Sobczak N., Homa M., Wpływ rodzaju pokrycia oraz stosowanego topnika na lutowność płytek PCB stopem SAC305, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(3), 77–92, ISSN 1899-2439.
 102. Sobczak J.J., Casting in the Development of Civilization, Foundry Research Institute, Krakow (2012), ISBN 978-83-88770-75-3.
 103. Sobczak J.J., Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji, Wyd. 2 popr. i uzup., Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), ISBN 978-83-88770-76-0.
 104. Sobczak J.J., Asthana R., Coleman B., Purgert R.M., Vademecum of Cast Metal Matrix Composite Materials – A Set of Basic Concepts / Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych – zbiór podstawowych pojęć, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), ISBN 978-83-88770-74-6.
 105. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Forecast and Development Trends in Global and National Foundry Industry, Foundry Research Institute, Krakow (2012), ISBN 978-83-88770-83-8.
 106. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Zagadnienia produkcji odlewów na bazie stopów żelaza w kraju i na świecie – stan aktualny. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne, Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 17–31, ISBN 978-83-88770-81-4.
 107. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie – stan aktualny i prognozy, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(1–2), 10–14, ISSN 0033-2275.
 108. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Odlewnictwo ciśnieniowe w Polsce, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(1–2), 34–37, ISSN 0033-2275.
 109. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Odlewnictwo – produkcja i koszty, Przegląd Odlewnictwa, (2012), 62(9–10), 464–467, ISSN 0033-2275.
 110. Sobczak J.J., Kryczek A., Balcer E., Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), ISBN 978-83-88770-78-4.
 111. Sobczak N., Wpływ dodatków stopowych na wysokotemperaturowe właściwości ciekłych stopów niklu oraz ich oddziaływanie wzajemne z wybranymi tlenkami metali, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), ISBN 978-83-88770-72-2.
 112. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Siewiorek A., Nowak R., Homa M., Investigation on Factors Affecting Solderability and Structure-Properties Relationship of Sn-Zn and Sn-Zn-X Alloys. Monographs of COST Action MP0602 (2012), Vol. 3, Advanced Solder Materials for High Temperature Application, European Commission, ISBN 978-80-86292-27-5.
 113. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Siewiorek A., Nowak R., Homa M., Investigation on Factors Affecting Solderability and Structure-Properties Relationship of Sn-Zn and Sn-Zn-X Alloys – Effect of Alloying Additions on Corrosion Resistance, Monographs of COST Action MP0602 (2012), Vol. 3, Advanced Solder Materials for High Temperature Application, European Commission, ISBN 978-80-86292-27-5.
 114. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Siewiorek A., Nowak R., Homa M., Investigation on Factors Affecting Solderability and Structure-Properties Relationship of Sn-Zn and Sn-Zn-X Alloys. Chapter 8.4. Solderability of Sn-Zn and Sn-Zn-X alloys, Monographs of COST Action MP0602 (2012), Vol. 3, Advanced Solder Materials for High Temperature Application, European Commission, ISBN 978-80-86292-27-5.
 115. Stefański Z., Pytel A., Pokrycia na formy i rdzenie, analiza obecnie stosowanych oraz badanie i wytypowanie optymalnych pokryć mających zastosowanie przy wykonywaniu odlewów ze stopów miedzi w kokilach żeliwnych. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 128–146, ISBN 978-83-88770-81-4.
 116. Turzyński J., Pytel A., Przedstawienie ogólnych założeń projektu. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), 5–16, ISBN 978-83-88770-81-4.
 117. Tybulczuk J., Energia i jej wpływ na przyszłość polskiego odlewnictwa, Przegląd Odlewnictwa (2012), 62(1–2), 16–26, ISSN 0033-2275.
 118. Uhl W., Jaśkowiec K., Explore the Potential Use of Cast Ductile Iron (ADI) on the Working Parts of Machines Working in Municipal Wastewater Treatment Plant, ECONTECHMOD. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes (2012), 1(1), 57–61, ISSN 2084-5715.
 119. Warmuzek M., Stopy wstępne do produkcji stopów aluminium. Jakościowa i ilościowa interpretacja obrazów mikrostruktury, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012).
 120. Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Dziaduś-Rudnicka J., Kluska-Nawarecka S., Overview of Activities on the Internet Devoted to Casting Technology, Archives of Foundry Engineering (2012), 12(2), 245–250, ISSN 1897-3310.
 121. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Litynska-Dobrzynska L., Onderka B., Nowak R., TEM Characterization of the Reaction Products Formed in Al-Cu/SiO2 Couples due to High Temperature Interaction, Journal of Materials Science (2012), 47(24), 8464-8471, ISSN 0022-2461.
 122. Żółkiewicz Z., Pomniki Lwowa. Czasy powojenne. Cz. 1, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2012), 5(3-4), 79–89, ISSN 1898-7257.
 123. Żółkiewicz Z., Jankowski W., Badanie właściwości filtracyjnych doświadczalnych warstw ceramicznych, Prace Instytutu Odlewnictwa (2012), 52(2), 51–62, ISSN 1899-2439.
 124. Żółkiewicz Z., Karwiński A., Effect of Temperature on the Volume Gas Emissions, ECONTECHMOD. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes (2012), 1(2), 75–77, ISSN 2084 5715.
 125. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Wybrane pomniki przedwojennego Lwowa, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2012), 5(1), 53–62, ISSN 1898-7257.
 126. Żuczek R., Pysz S., Karwiński A., Czekaj E., Małysza M., Integration of Numerical Procedures in the Design and Manufacturing Technology on the Example of a Cast Component for the Automotive Industry. 70th World Foundry Congress 2012 (WFC 2012), Monterrey, Mexico, 25–27 April 2012, 573–579, ISBN 978-1-2276-382-5.