txt xls Informacja: układ alfabetyczny wg nazwisk

 1. Antosiewicz A., Balcer E., Baliński A., Bielecka M., Budziaszek M., Fajkiel A., Głownia D., Karwiński A., Konieczna M., Krokosz J., Kryczek A., Książek M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Pezarski F., Rabczak K., Sobczak J., Sobczak N., Raport 2009, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), ISBN 978-83-88770-46-3.
 2. Antosiewicz A., Budziaszek M., Kryczek A., Książek M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Marzencka J., Rabczak K., Działalność wspomagająca badania. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 195–213, ISBN 978-83-88770-47-0.
 3. Asthana R., Nowak R., Purgert R., Sobczak N., Wetting in High-Temperature Materials Processing: The Case of Ni/MgO and NiW10/MgO, Scripta Materialia (2010), 62(12), 949–954, ISSN 1359-6462.
 4. Asthana R., Purgert R., Sobczak J., Sobczak N., Physico-Chemical Aspects of Structural Defects in Investment Castings, 27th International Conference "European Heritage", 2010.
 5. Asthana R., Singh M., Sobczak N., Design And Characterization of Metal-Ceramic Joints for High Temperature Applications, 12th International Ceramics Congress CIMTEC, Advances in Science and Technology. Italy, Montecatini Terme (2010), 57, ISBN 954-20-0314-5.
 6. Asthana R., Sobczak N., Singh M., Wetting Behavior and Interfacial Microstructure of Palladium- and Silver-Based Braze Alloys with C-C and SiC-SiC Composites, Journal of Materials Science (2010), 45(16), 4276–4290, ISSN 0022-2461.
 7. Balcer E., Budziaszek M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Martynowicz-Lis K., Marzencka J., Rabczak K., Szanda M., Działalność wspomagająca badania. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 89–99, ISBN 978-83-88770-47-0.
 8. Baliński A., Advanced Oxidation and Adsorption Modification of Dust Waste from Standard Moulding Sands, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(2sp.), 5–12, ISSN 1897-3310.
 9. Baliński A., Odpadowe pyły formierskie modyfikowane polielektrolitami, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(2sp.), 9–13, ISSN 1897-3310.
 10. Baliński A., Wstęp. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 9, ISBN 978-83-88770-47-0.
 11. Baliński A., Wpływ ultradźwięków na procesy niskoenergetyczne oraz przewodnictwo elektrolityczne formierskich pyłów odpadowych poddanych zaawansowanemu utlenianiu, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(3), 5–15, ISSN 1899-2439.
 12. Baliński A., Izdebska-Szanda I., Zmiany potencjału Zeta układu wiążącego „uwodniony krzemian sodu – dioctan glikolu etylenowego”. Polska metalurgia w latach 2006–2010, Wyd. Naukowe „Akapit”, Kraków (2010), 418–425, ISBN 978-83-60958-64-3.
 13. Białobrzeski A., Lech-Grega M., Żelechowski J., Badania struktury stopów na bazie magnezu i litu o strukturze dwufazowej alfa-beta i jednofazowej beta, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(1), 17–28, ISSN 1899-2439.
 14. Boroń Ł., Tchórz A., Application of EDS Microanalysis in the Identification of Inhomogeneities in Surface Protective Layers on Ductile Cast Iron Parts, Journal IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering (2010), 7(1), 1–6, ISSN 1757-899X.
 15. Czawa B., Czekaj E., Górny Z., Gwiżdż A., Homa M., Jaśkowiec K., Kozieł S., Leśniewski W., Pirowski Z., Pytel A., Saja K., Sobczak N., Stefański Z., Warmuzek M., Wójcicki M., Metale i ich stopy. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca. Badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 105–161, ISBN 978-83-88770-47-0.
 16. Czekaj E., Characteristics of Mechanical Properties and Damping Capacity in Selected Silumins, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(4), 105–109, ISSN 1897-3310.
 17. Czekaj E., Charakterystyka właściwości mechanicznych tłumienia drgań w tworzywie stosowanym na tłoki silników spalinowych, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Zwierzyniec 10–12 czerwca 2010 r. Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków (2010), 57–63, ISBN 978-83-60958-58-2.
 18. Czekaj E., feroidyzacja krzemu eutektycznego i pierwotnego w siluminach przy zastosowaniu krótkotrwałej ultrawysokotemperaturowej obróbki cieplnej, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Zwierzyniec 10–12 czerwca 2010 r. Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków (2010), 21–28, ISBN 978-83-60958-58-2.
 19. Czekaj E., Dudek P., Fajkiel A., Saja K., Modelowanie matematyczne wpływu podstawowych parametrów technologicznych odlewania ciśnieniowego na wytrzymałość oraz twardość stopu AZ91. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. III, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 39–50, ISBN 978-83-88770-49-4.
 20. Czekaj E., Reguła T., Fajkiel A., Pysz S., Polski wariant technologii SOPHIA® czy HERO Premium Casting®, odlewania stopów aluminium, Rudy i Metale Nieżelazne (2010), 55(7), 422–430, ISSN 0035-9696.
 21. Darłak P., Długosz P., Reguła T., Siewiorek A., Characterization of Reinforcement Phase Distribution in ALFA Composites using Computed Tomography, High-Resolution X-Ray CT Symposium. Book of Abstracts, Niemcy, Dresden, 2010, 34.
 22. Darłak P., Purgert R., Reguła T., Sobczak J., Tchórz A., Computed Tomography for Quality Assessment of Composite Castings Made by Pressure Infiltration of Porous Preforms, High-Resolution X-Ray CT Symposium. Book of Abstracts, Niemcy, Dresden (2010), 40.
 23. Drenchev L., Sobczak J., Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by Use of Electromagnetic Field, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), ISBN 978-83-88770-55-5.
 24. Dudek P., Fajkiel A., Gazda A., Głownia K., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Książek M., Kuder M., Leśniewski W., Madej W., Nowak R., Pirowski Z., Pysz S., Pytel A., Rabczak K., Saja K., Siwecki K., Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Uhl W., Warmuzek M., Wodnicki J., Żuczek R., Metale i ich stopy. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 15–68, ISBN 978-83-88770-47-0.
 25. Dworak P., Gwiżdż A., Pysz S., Wykorzystanie programu komputerowego MAGMASoft do weryfikacji technologii nowo uruchamianej produkcji odlewów ze staliwa stopowego, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 135–140.
 26. Długosz P., Darłak P., Siewiorek A., Sobczak J.J., Kompozyty ALFA wytworzone metodą mechanicznej syntezy – analiza rozkładu fazy zbrojącej za pomocą mikrotomografii komputerowej, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(3), 39–51, ISSN 1899-2439.
 27. Egry I., Holland-Moritz D,. Novakovic R., Ricci E., Wunderlich R., Sobczak N., Thermophysical Properties of Liquid AlTi-Based Alloys, International Journal of Thermophysics (2010), 31(4–5), 949–965, ISSN 1572-9567.
 28. Faber J., Ekologia w odlewnictwie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 85, ISBN 978-83-88770-47-0.
 29. Faber J., Perszewska K., Żmudzińska M., Latała-Holtzer M., Identyfikacja zapachów z procesów odlewniczych przy użyciu „e-nosa”, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(2sp.), 39–42, ISSN 1897-3310.
 30. Faber J., Reguła T., Ekologia w odlewnictwie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 187–192, ISBN 978-83-88770-47-0.
 31. Fajkiel A., Dudek P., Czekaj E., Zmiany zachodzące w warstwie wierzchniej formy ciśnieniowej podczas jej pracy. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. III, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 1–10, ISBN 978-83-88770-49-4.
 32. Fima P., Nowak R., Sobczak N., Effect of Metal Purity and Testing Procedure on Surface Tension Measurements of Liquid Tin, Journal of Materials Science (2010), 45(8), 2009–2014, ISSN 0022-2461.
 33. Fima P., Sobczak N., Surface Tension and Density of Liquid Ag-Cu Alloys, COST Action MPO602 "Advanced Solder Materials for High Temperature Application" 2010 Annual Meeting. Program and Abstracts. Słowacja, Bratislava (2010), 011.
 34. Fima P., Sobczak N., Thermophysical Properties of Ag and Ag-Cu Liquid Alloys at 1098 K to 1573 K, International Journal of Thermophysics (2010), 31(6), 1165–1174, ISSN 1572-9567.
 35. Fima P., Sobczak N., Surface Tension and Density of Liquid Ag-Cu Alloys, TOFA 2010. Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys. Abstracts and Programme of TOFA 2010 – Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys, Portugalia, Porto (2010), 054.
 36. Gazda A., Analysis of Decomposition Processo of Ausferrite in Copper-Nickel Austempered Ductile Iron, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2010), 102(3), 923–930, ISSN 1572-8943.
 37. Gazda A., Kinetyka rozpadu struktury ausferrytycznej miedziowo-niklowego żeliwa ADI, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(4), 5–15, ISSN 1899-2439.
 38. Gazda A., Determination of Thermal Effects Accompanying the Austempering of Copper-Nickel Ductile Iron, Thermochimica Acta (2010), 499(1–2), 144–148, ISSN 0040-6031.
 39. Gazda A., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Saja K., Warmuzek M., Wpływ modyfikacji i obróbki cieplnej (przesycanie, przesycanie + starzenie) na strukturę i właściwości mechaniczne brązu CuAl10Fe3Mn2, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(2), 37–63, ISSN 1899-2439.
 40. Górny Z., Brązy berylowe, Przegląd Odlewnictwa (2010), 60(11–12), 522–531, ISSN 0033-2275.
 41. Górny Z., Stopy CuCr, Przegląd Odlewnictwa (2010), 60(9–10), 440–451, ISSN 0033-2275.
 42. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Metody sztucznej inteligencji w doskonaleniu procesów produkcyjnych w odlewnictwie. Tendencje optymalizacji systemu produkcyjnego w odlewniach, Polska Akademia Nauk, Komisja Odlewnictwa, Katowice–Gliwice (2010), 187–212, ISBN 978-83-929266-1-0.
 43. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Diagnosis of Casting Defects Using Uncertain and Incomplete Knowledge, Archives of Metallurgy and Materials (2010), 55(3), 827–903, ISSN 1733-3490.
 44. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Attribute-Based Knowledge Representation in the Process of Defect Diagnosis, Archives of Metallurgy and Materials (2010), 55(3), 819–826, ISSN 1733-3490.
 45. Gilewicz-Wolter J., Homa M., Jaroń A., Stawiarski, Żurek Z., Okislenie Stali Crofer 22APU – Materiala, Primenjaemogo dlja Interkonektorov v Toplivnykh E’lementakh Sofc – v Atmosferakh, Soderzhashhikh SO2, IX Mezhdunarodnaja Nauchnaja Konferencija, Svornik Trudov, Rosja, Ivanovo, 2010, 69–75, ISBN 978-5-9616-0377-4.
 46. Giuranno D., Ricci E., Sobczak N., New Procedure to Measure the Surface Tension of High Melting Metals, Ninth International Workshop on Subsecond Thermophysics. Austria, Graz (2010).
 47. Gordon B., Sobczak N., Warmuzek M., Gazda A., Boroń Ł., Purgert R., Sobczak J., Structural and Thermophysical Properties Characterization of Continuously Reinforced Cast Al Matrix Composite, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 483–487.
 48. Gordon B., Sobczak N., Warmuzek M., Gazda A., Boroń Ł., Purgert R.M., Sobczak J.J., Structural and Thermophysical Properties Characterization of Continuously Reinforced Cast Al Matrix Composite, China Foundry, 2010, 7(4), 456–462, ISSN 1672-6421.
 49. Grochal T., Technika semi-solid w zastosowaniu do żeliwa, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 439–444.
 50. Grzelka R., Książek M., Nejman I., Pałka P., The Influence of Thermal Sprayed Coats Chemical Composition on the Microstructure and Properties. E-MRS 2010 Fall Meeting Conference, Novel Materials, Coats and Nanoengineering. Warszawa (2010), 113–120, ISBN 978-3-03785-047-3.
 51. Gwiżdż A., Pirowski Z., Wodnicki J., Umocnienie azotem żarowytrzymałego stopu G-NiCr28W, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 305–310.
 52. Gwiżdż A., Pysz S., Dworak P., MAGMAsoft Simulation Applied in Verification of Technology to Produce New Range of Alloy Steel Castings, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 67–72, ISSN 1897-3310.
 53. Głownia K., Gwiżdż A., Pirowski Z., Wodnicki J., Wpływ azotu i boru w żeliwie sferoidalnym na przemiany strukturalne w procesie hartowania z przemianą izotermiczną, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(1), 5–16, ISSN 1899-2439.
 54. Homa M., Jaroń A., Morfologia zgorzelin siarczkowych tworzących się na stali Crofer 22APU w atmosferze H2/H2S, XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej. Kraków–Krynica (2010), 323–328, ISBN 978-83-929445-0-2.
 55. Izdebska-Szanda I., Jaszczółt K., Materiały formierskie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 71–77, ISBN 978-83-88770-47-0.
 56. Izdebska-Szanda I., Maniowski Z., Pezarski F., Zagadnienia regeneracji piasków z zużytych mas formiersko-rdzeniowych w działalności Instytutu Odlewnictwa, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(13/2sp.), 71–76, ISSN 1897-3310.
 57. Izdebska-Szanda I., Szolc M., Smoluchowska E., Investigating the Reclamability of Moulding Sand with New, Ecological Inorganic Binders, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(1sp.), 217–220, ISSN 1897-3310.
 58. Jaśkowiec K., Pirowski Z., Uhl W., Próby otrzymywania i badania odlewów ze stopu Inconel, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 423–428.
 59. Karwiński A., Kowalski P., Leśniewski W., Pysz S., Sobczak J., Investment Casting at Foundry Research Institute in Krakow, 27th International Conference "European Heritage", 2010.
 60. Karwiński A., Kowalski P., Piekło J., Pysz S., Żuczek R., Application of Computers and Rapid Prototyping Technique as an Element of the Cost-Effective Process of Casting Manufacture, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 691–696.
 61. Karwiński A., Pezarski F., Stefański Z., Materiały formierskie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 165–173, ISBN 978-83-88770-47-0.
 62. Karwiński A., Pysz S., Systemy Szybkiego Prototypowania RPS (Rapid Prototyping Systems). Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 81–82, ISBN 978-83-88770-47-0.
 63. Karwiński A., Sobczak N., Leśniewski W., Wieliczko P., The Technology of Ceramic Mould Manufacture for Investment Casting of Titanium Alloys, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 592–599.
 64. Kluczwajd K., Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Dawne i nowsze odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne. , Przegląd Odlewnictwa (2010), 60(5–6), 251–252, ISSN 0033-2275.
 65. Kluczwajd K., Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Sałat R., Badanie składu chemicznego wyrobów złotniczych z kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(4), 31–54, ISSN 1899-2439.
 66. Kluska-Nawarecka S., Górny Z., Mrzygłód B., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Methods of Development Fuzzy Logic Driven Decision-Support Models in Copper Alloys Processing, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(1sp.), 23–28, ISSN 1897-3310.
 67. Kluska-Nawarecka S., Górny Z., Smolarek-Grzyb A., Application of Evolutionary Algorithms to Optimize the Model Parameters of Casting Cooling Process, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(4), 89–92, ISSN 1897-3310.
 68. Kluska-Nawarecka S., Mrzygłód B., Durak J., Regulski K., Analysis of the Applicability of Domain Ontology in Copper Alloys Processing, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(2), 69–74, ISSN 1897-3310.
 69. Kowalski A., Kuder M., Turzyński J., Racunalnisko Krmiljena Analiza Zgradbe Navadne Duktile Litine in Bainitno Poboljsane Duktilne Litine (ADI), . Mednarodno 50.Livarsko Posvetovanje Portoroz, 2010, Zbornik Referatov, Słowenia Portoroz (2010), 48; ISBN 978-961-90130-4-5.
 70. Kowalski A., Myszka D., Głownia K., Tezave Tankostenskih Ulitkov iż Bainitno Poboljsane Duktilne Litine, Livarski Vestnik (2010), 57(2), 70–82, ISSN 0024-5135.
 71. Kowalski A., Turzyński J., Ausferritic Cast Iron with Flake Graphite – Technology and Properties, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 352–358.
 72. Kowalski P., Pieczara A., Żuczek R., Zastosowanie technik szybkiego prototypowania do wizualizacji elementów odlewanych dla przemysłu górniczego. Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (2010), 215–222.
 73. Kowalski P., Wieliczko P., Rapid Prototyping Technique as a Modern Tool to Aid Engineer’s Work on Design And Fabrication of Prototype Alternator Disc, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2010), 10(10), 216–224, ISSN 1641-7739.
 74. Krokosz J., Czekaj E., Młodnicki S., Pabiś R., Ćwiklak R.: , Technologia wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem modeli wykonanych z niekonwencjonalnych materiałów, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(4), 4–10, ISSN 1898-7257.
 75. Krokosz J., Gil A., Pabiś R., Przykłady wykorzystania skanera 3D w archeologii, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(2), 57–60, ISSN 1898-7257.
 76. Krokosz J., Młodnicki S., Gil A., Karwiński A., Pabiś R., Ćwiklak R., Ocena możliwości wykorzystania techniki szybkiego prototypowania w odlewnictwie oraz opracowanie założeń i wykonanie serii modeli i odlewów artystycznych, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(1), 3–13, ISSN 1898-7257.
 77. Krokosz J., Pabiś R., Odboje bramne i pachołki uliczne, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(4), 56–62, ISSN 1898-7257.
 78. Krokosz J., Pabiś R., Dziewulski M., Analiza składu chemicznego wybranych obiektów metalowych w Muzeum Narodowym w Krakowie z zastosowaniem mikrofluoroscencji rentgenowskiej, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(3), 39–47, ISSN 1898-7257.
 79. Krokosz J., Pabiś R., Kowalski M., Badania składu chemicznego dzwonów w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Dobczycach, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(1), 40–46, ISSN 1898-7257.
 80. Krokosz J., Pysz S., Systemy Szybkiego Prototypowania RPS (Rapid Prototyping Systems). Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 177–183, ISBN 978-83-88770-47-0.
 81. Książek M., Mikułowski B., Richert M., Effect of Nb + Ti Coating on the Wetting Behavior, Interfacial Microstructure and Mechanical Properties of Al/Al2O3 Joints, Journal of Materials Science (2010), 45(8), 2194–2202, ISSN 0022-2461.
 82. Lelito K., Żak P., Suchy J.S., Krajewski W., Greer A.L., Darłak P., Experimental Determination of Grain Density Function Depends on Mass Fraction of SiC and Undercooling in AZ91/SiC Composite Heterogeneous Nuclation Model, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 456–461.
 83. Leśniewski W., Daskalov K., Wieliczko P., Darłak P., Drenchev L., Sobczak J., Use of Lorentz Force for Synthesis of Functionally Graded Materials, Journal of Materials Science and Technology (2010), 18(1), 3–20, ISSN 1005-0302.
 84. Maniowski Z., Młyński M., Sierant Z., Żółkiewicz Z., Selected Aspects of the Piece Production of Iron Alloy Castings in Terms of their Environmental Impact, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 163–166, ISSN 1897-3310.
 85. Maniowski Z., Młyński M., Sierant Z., Żółkiewicz Z., Ekologiczne aspekty wykorzystania modeli zgazowywanych, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 483–486.
 86. Maniowski Z., Młyński M., Sierant Z., Żółkiewicz Z., Wybrane zagadnienia wytwarzania jednostkowych odlewów ze stopów żelaza w aspekcie oddziaływania na środowisko, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 261–264.
 87. Morga M., Para G., Adamczyk Z., Karwiński A., Improvement of Wetting Properties of Colloid Silica Binders, Industrial and Engineering Chemistry Research (2010), 49(18), 8532–8537, ISSN 1520-5045.
 88. Morgiel J., Nowak R., Sienicki E., Sobczak N., Structural Characterization of Reaction Product Region in Al/MgO and Al/MgAl204 Systems, PTM 2010. Solid-Solid Phase Transformations in Inorganic Materials. Program & Abstracts. Francja, Avignon (2010), 107.
 89. Morgiel J., Nowak R., Sobczak N., Wojewoda-Budka J., TEM Studies of the Temperature and Crystal Orientation Influence on the Microstructure and Phase Composition of the Reaction Products in Al/ZnO System, PTM2010. Solid-Solid Phase Transformations in Inorganic Materials. Program & Abstracts. Francja, Avignon (2010).
 90. Morgiel J., Nowak R., Sobczak N., Wojewoda-Budka J., Wysokotemperaturowa reaktywność ciekłego aluminium z podłożami tlenkowymi ZnO i Y2O3. Polska metalurgia w latach 2006–2010, Wyd. Naukowe „Akapit”, Kraków (2010), 744–752, ISBN 978-83-60958-64-3.
 91. Morgiel J., Sobczak N., Pomorska M., Radziwiłł W., Nowak R., Kudyba A., Wojewoda-Budka J., TEM Investigation of Reaction Zone Products Formed between Molten Al and CoO Monocrystalline Substrate, Journal of Microscopy (2010), 237(3), 299–303, ISSN 1365-2818.
 92. Muolo M.L., Passerone A., Sobczak N., Valenza F., Overview on Wetting and Joining in Transition Metals Diborides, Advances in Science and Technology (2010), 64, 98–107, ISSN 1662-8969.
 93. Muolo M.L., Valenza F., Sobczak N., Passerone A., Overview on Wetting and Joining in Transition Metals Diborides, 12th International Ceramics Congress CIMTEC, Advances in Science and Technology. Italy, Montecatini Terme (2010), ISBN 1662-0356.
 94. Nowak R., Lanata T., Sobczak N., Ricci E., Giuranno D., Novakovic R., Holland-Moritz D., Egry I., Surface Tension of Gamma-TiAl-Based Alloys, Journal of Materials Science (2010), 45(8), 1993–2001, ISSN 0022-2461.
 95. Nowak R., Lanata T., Sobczak N., Ricci E., Giurianno D., Novakovic R., Holland-Moritz D., Egry I., Surface Tension of Gamma-TiAl-Based Alloys, Journal of Materials Science (2010), 45(8), 1993–2001, ISSN 0022-2461.
 96. Pezarski F., Palma A., Izdebska-Szanda I., Motyka J., Nowa technologia produkcji wysokojakościowego bentonitu odlewniczego z wykorzystaniem wyselekcjonowanych frakcji powstających przy wytwarzaniu sorbentów, XII Konferencja Odlewnicza Technical 2010, Biuletyn Konferencyjny. Nowa Sól (2010), 101–110, ISSN 83-919232-9-0.
 97. Piekło J., Pysz S., Maj M., Stress Models for an Assessment of the Impact of Casting Defects on Static and Fatigue Cast Material Strength, Archives of Metallurgy and Materials (2010), 55(3), 899–903, ISSN 1733-3490.
 98. Piekło J., Pysz S., Małysza M., Proces wykonania i mechaniczne właściwości odlewanych, uporządkowanych konstrukcji komórkowych ze stopu Al-Si, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(4), 17–29, ISSN 1899-2439.
 99. Pirowski Z., Wodnicki J., Gwiżdż A., Nitrogen Hardening of Creep-Resistant G-NiCr28W Alloy, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 79–84, ISSN 1897-3310.
 100. Pysz S., Identification of Temperature Changes Dynamics in Selected Castings as a Contribution to Performance Life Improvement, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 179–186, ISSN 1897-3310.
 101. Pysz S., Identyfikacja dynamiki zmian temperatury w wybranych odlewach przyczynkiem do poprawy trwałości, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 327–334.
 102. Pysz S., Żółkiewicz Z., Żuczek R., Maniowski Z., Sierant Z., Młyński M., Badania symulacyjne warunków wypełnienia wnęki formy ciekłym metalem w technologii modeli zgazowywanych, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(3), 27–37, ISSN 1899-2439.
 103. Reguła T., Czekaj E., Fajkiel A., Saja K., Lech-Grega M., Bronicki M., Application of Heat Treatment and Hot Extrusion Processes to Improve Mechanical Properties of the AZ91 Alloy, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(2), 141–146, ISSN 1897-3310.
 104. Reguła T., Darłak P., Tchórz A., Lech-Grega M., Próba wytworzenia kompozytu na osnowie CuXAlY zbrojonego cząsteczkami Al2O3 przy pomocy procesu mechanosyntezy, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(1), 29–35, ISSN 1899-2439.
 105. Reguła T., Fajkiel A., Dudek P., Darłak P., Odlewy ciśnieniowe zbrojone włóknem ciągłym. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. III, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 21–29, ISBN 978-83-88770-49-4.
 106. Richert M., Książek M., Leszczyńska-Madej B., Nejman I., Grzelka R., Pałka P., The Cr3C2 Thermal Spray Coating on Al-Si Substrate, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (2010), 38(1), 95–102, ISSN 1734-8412.
 107. Richert M., Książek M., Leszczyńska-Madej B., Nejman I., Grzelka R., Pałka P., The Cr3C2 Thermal Spray Coating on Al-Si Substrate. AMME 2010, Achievements in Mechanical and Materials Engineering 2010, Programme and Proceedings of the 18th International Scientific Conference AMME 2010. Gliwice–Wieliczka–Zakopane, 2010, ISBN 83-89728-73-7.
 108. Siewiorek A., Homa M., Bruzda G., Sobczak N., Zastosowanie metody SPM do badania struktury powierzchni zgorzeliny utworzonej w trakcie utleniania stali Crofer22APU, Ochrona przed Korozją (2010), 53(11), 626–629, ISSN 0473-7733.
 109. Siewiorek A., Sobczak N., Kudyba A., Wpływ procedury badań oraz utleniania podłoża niklowego na zwilżanie w układzie Al/Ni, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(1), 37–61, ISSN 1899-2439.
 110. Smoluchowska E., Stefański Z., Energia wiatrowa, rozwój energetyki odnawialnej w kraju i na świecie. Znaczenie odlewów w energetyce odnawialnej (cz. I), Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(2), 3–8, ISSN 1898-7257.
 111. Smoluchowska E., Stefański Z., Energia wiatrowa, rozwój energetyki odnawialnej w kraju i na świecie. Znaczenie odlewów w energetyce odnawialnej (cz. II), Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2010), 3(3), 3–12, ISSN 1898-7257.
 112. Sobczak J., Przedmowa. Metale w literaturze świata starożytnego, Wyd. Naukowe „Akapit”, Kraków (2010), 9–10, ISBN 978-83-60958-65-0.
 113. Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Wójcicki M., Application of Computer Tomography for Characterization of Lead-Free Solder Materials and Joints in Electronic Components, COST Action MPO602 “Advanced Solder Materials for High Temperature Application” 2010 Annual Meeting. Program and Abstracts. Słowacja, Bratislava (2010), P9.
 114. Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Wójcicki M., Application of Computed Tomography for Characterization of Lead-Free Solder Materials and Joints in Electronic Components, High-Resolution X-Ray CT Symposium. Book of Abstracts, Niemcy, Dresden, 2010, 60.
 115. Sobczak J.J. (ed.), 2010 Statistical Research in the Polish Foundry Industry. , Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), ISBN 978-83-88770-51-7.
 116. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2010), 7–113, ISBN 978-83-88770-48-7.
 117. Sobczak N., Nowak R., Passerone A., Valenza F., Muolo M.L., Jaworska L., Barberis F., Capurro M., Wetting and Joining of HfB2 and Ta with Ni, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(2), 5–14, ISSN 1899-2439.
 118. Sobczak N., Sobczak J., Asthana R., Purgert R., The Mystery of Molten Metal, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou (2010), 19–32.
 119. Sobczak N., Sobczak J., Asthana R., Purgert R., The Mystery of Molten Metal, China Foundry (2010), 7(4), 425–437, ISSN 1672-6421.
 120. Stachańczyk J., Pysz S., Wieliczko P., Ościłowski A., Ościłowski L., Filtriranje Jeklene Litine – Parametri in Ucinkovitost Postopka, Livarski Vestnik (2010), 57(1), 32–51, ISSN 0024-5135.
 121. Stefański Z., Motyka J., Rozwój produkcji nowych materiałów „nośników węgla błyszczącego” przeznaczonych do wykonywania odlewów żeliwnych w masach formierskich bentonitowych, XII Konferencja Odlewnicza Technical 2010, Biuletyn Konferencyjny. Nowa Sól (2010), 111–118, ISSN 83-919232-9-0.
 122. Stefański Z., Warmuzek M., Boroń Ł., Opracowanie technologii produkcji „bentonitu zmodyfikowanego” przeznaczonego do wykonywania odlewów staliwnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości ich warstwy powierzchniowej, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(2), 15–36, ISSN 1899-2439.
 123. Tybulczuk I., Tybulczuk J., Wzrost uzysku kluczem do poprawy rentowności i sukcesu odlewni na konkurencyjnym rynku, Przegląd Odlewnictwa (2010), 60(3–4), 108–119, ISSN 0033-2275.
 124. Tybulczuk J., Franaszek T., Kapłon P., Bardziej wydajnie, innowacyjnie i ekologicznie. Targi w Hanowerze 19–23 kwietnia 2010 roku, Przegląd Odlewnictwa (2010), 60(7–8), 358–360, ISSN 0033-2275.
 125. Tybulczuk J., Jaśkowiec K., Gwiżdż A., Wpływ modyfikacji bezpośredniej w formie odlewniczej na strukturę stopów żelaza, Prace Instytutu Odlewnictwa (2010), 50(3), 17–26, ISSN 1899-2439.
 126. Uhl W., Pirowski Z., Jaśkowiec K., Trials Manufacture and Test Castings from Inconel Alloy, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 73–78, ISSN 1897-3310.
 127. Valenza F., Nowak R., Sobczak N., Passerone A., Di Foggia M., Muolo M.L., Interactions Between Superalloys and Mould Materials for Investment Casting of Turbine Blades, Advances in Science and Technology (2010), 70, 130–135, ISSN 1662-8969.
 128. Valenza F., Nowak R., Sobczak N., Passerone A., Di Foggia M., Muolo M.L., Interactions between Superalloys and Mould Materials for Investment Casting of Turbine Blades, 12th International Ceramics Congress CIMTEC, Advances in Science and Technology. Italy Montecatini Terme (2010), 130-135, ISBN 1662-0356.
 129. Wójcik-Grzybek D., Frydman K., Sobczak N., Nowak R., Wpływ reaktywnych dodatków stopowych na zwilżalność w układzie Ag/C, Inżynieria Materiałowa (2010), 31(2), 104–108, ISSN 0208-6247.
 130. Wierzchowski W., Grochal T., Semi-Solid Processing Method for Cast Iron, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 149–154, ISSN 1897-3310.
 131. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Morgiel J., Nowak R., Reactivity of Molten Aluminium with Polycrystalline ZnO Substrate, Journal of Materials Science (2010), 45(16), 4291–4298, ISSN 0022-2461.
 132. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Onderka B., Morgiel J., Nowak R., Interaction between Liquid Aluminum and Yttria Substrate: Microstructure Characterization and Thermodynamic Considerations, Journal of Materials Science (2010), 45(8), 2042–2050, ISSN 0022-2461
 133. Wojewoda-Budka J., Zięba P., Morgiel J., Sobczak N., Nowak R., Application of Focus Ion Beam Technique for TEM Multilayer Materials Examination, Microscopy and Microanalysis (2010), 16 (Suppl. 2), 174–175, doi:10.1017/ S1431927610055911.
 134. Żółkiewicz M., Charakterystyka zgazowywanego tworzywa modelu, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków (2010), 487–490.
 135. Żółkiewicz M., Żółkiewicz Z., Characteristic Properties of Materials for Evaporative Patterns, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 289–292, ISSN 1897-3310.
 136. Żółkiewicz Z., Maniowski Z., Sierant Z., Młyński M., Ecological Aspects of the Use of Lost Foam Patterns, Archives of Foundry Engineering (2010), 10(3), 159–162, ISSN 1897-3310.
 137. Żurek Z., Homa M., Stawiarski A., Jaroń A., Gilewicz-Wolter J., Morfologia zgorzelin utworzonych na stali Crofer22APU podczas utleniania w atmosferze powietrza zawierającego SO2, Ochrona przed Korozją (2010), 53(11), 643–646, ISSN 0473-7733.