txt xls Informacja: układ alfabetyczny wg nazwisk

 1. Adamczyk Z., Nattich-Rak M., Sadowska M., Michna A., Szczepaniak-Lalewicz K., Mechanism of nanoparticle and bioparticle deposition – Kinetic aspects, Colloids and Surfaces A, Physicochemical and Engineering Aspects (2013) (439), 3–22.
 2. Amore S., Giuranno D., Novakovic R., Ricci E., Nowak R., Sobczak N., Thermodynamic and Surface Properties of Liquid Ge–Si Alloys, CALPHAD: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, online 3 August, (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.calphad.2013.07.014, ISSN 0364-5916.
 3. Asthana R., Sobczak N., Wettability in joining of advanced ceramics and composites, issues and challenges, Proceedings of 8th International Conference on High Temperature Ceramic Matrix Composites (2013).
 4. Bacior M., Siewiorek A., Kudyba A., Sobczak N., Badanie powierzchniowych zanieczyszczeń jonowych występujących na płytkach obwodów drukowanych / Ionic Contamination Tests on Printed Circuit Boards, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(1), 13–26, ISSN 1899-2439.
 5. Baliński A., The Influence of Silica Module of the Soluble Sodium Silicate Hardened by Ester on the Residual Strenght of Molding Sand, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(1), 73–76, ISSN 1897-3310.
 6. Baliński A., Masy formierskie i rdzeniowe. Powłoki ochronne i oddzielające stosowane dla form i rdzeni, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 1035-1058, ISBN 978-83-904306-9-0.
 7. Baliński A., Podstawowe zagadnienia związane z pomiarem wielkości i rozkładu wielkości cząstek / Basic Issues Related to the Measurement of Size and Particle Size Distribution, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(1), 3–12, ISSN 1899-2439.
 8. Baliński A. (red.), Raport Instytutu Odlewnictwa 2012, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), ISBN 978-83-88770-86-9.
 9. Chojecki A., Sobczak N., Mocek J., Nowak R., Siewiorek A., Gas Evolution from Heated Bentonite Bonded Moulding Sand, International Journal of Cast Metals Research (2013), 26(1), 58–63, doi: 10.1179/1743133612Y.0000000018, ISSN 1364-0461.
 10. Dudek P., Fajkiel A., Czekaj E., Lech-Grega M., Wpływ zawartości złomu obiegowego we wsadzie na właściwości mechaniczne wybranych odlewniczych stopów magnezu, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VI, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), 26–38, ISBN 978-83-88770-88-3
 11. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Kranc M., Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VI, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), 7–18, ISBN 978-83-88770-88-3.
 12. Dudziak T., Hussain T., Simms N.J., Syed A.U., Oakey J.E., Fireside Corrosion Degradation of Ferritic Alloys at 600°C in Oxy-fired Conditions, Corrosion Science (2013), doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2013.11.005.
 13. Faber J., Żmudzińska M., Perszewska K., Oczyszczanie wybranych odpadów odlewniczych metodą biodegradacji (Badania wstępne) / Treatment of Selected Foundry Waste using Biodegradable Method (Preliminary Research), Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(1), 27–34, ISSN 1899-2439
 14. Faber J., Żmudzińska M., Perszewska K., Odpady odlewnicze w aktualnych raportach wojewódzkich, Przegląd Odlewnictwa (2013) 63(7–8), 304–307, ISSN 0033-2275.
 15. Fajkiel A., Wybrane aspekty odlewania ciśnieniowego, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VI, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), 19–25, ISBN 978-83-88770-88-3.
 16. Gazda A., Metody kontroli jakości metalu i odlewu. Wybrane właściwości fizyczne, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, 2014, 938-949. ISBN 978-83-904306-9-0.
 17. Gazda A., Sobczak N., Purgert R.M., Sobczak J.J., Thermophysical Properties of Haynes 282 Cast Alloy, Flowserve, Dayton, OHIO. USA, 5 March 2013.
 18. Górny Z., Technika odlewania i główne procesy technologiczne. Wykonywanie odlewów, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 17-32, ISBN 978-83-904306-9-0.
 19. Górny Z., Technika odlewania i główne procesy technologiczne. Metalurgia odlewnicza, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 33-47, ISBN 978-83-904306-9-0.
 20. Górny Z., Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Materiały wsadowe, dodatki stopowe, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 427-430, ISBN 978-83-904306-9-0.
 21. Górny Z., Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Topienie metalu, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 431-469, ISBN 978-83-904306-9-0.
 22. Górny Z., Technika odlewania i główne procesy technologiczne. Krzepnięcie i krystalizacja odlewów, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 48-74, ISBN 978-83-904306-9-0.
 23. Górny Z., Balcer E., Kryczek A., Technika odlewania i główne procesy technologiczne. Tendencje i prognozy rozwojowe odlewnictwa, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 75-82, ISBN 978-83-904306-9-0.
 24. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Czekaj E., Wilk-Kołodziejczyk D., Saja K., Badania właściwości mechanicznych stopu aluminium EN AC-Al-Si17Cu4Mg poddanego różnym metodom obróbki cieplnej, z zastosowaniem heurestycznych modeli, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2013", Cedzyna, Kielce 24-26 września 2013. PAN Komisja Odlewnictwa, Katowice 2013.
 25. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Saja K., The Effect of Toughening Combined with Microjet Cooling Turing Quenching (Solution Heat Treatment) of Calcium Carbide-modified CuAl10Fe4Ni4 Alloy on its Mechanical Properties, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(1), 29–32, ISSN 1897-3310.
 26. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Heuristic Models of the Toughening Process to Improve the Properties of Non-Ferrous Metal Alloys, Archives of Metallurgy and Materials (2013) 58(3), 849–852, ISSN 1733-3490.
 27. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Saja K., Study of the BA1044 Alloy Properties and their Interpretation with the Use of Fuzzy Logic, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(2), 75–79, ISSN 1897-3310.
 28. Gil A., Wańczyk K., Kowalski P., Badanie zmian wymiarowych materiałów na formy silikonowe w różnych temperaturach za pomocą skanera 3D, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(spec. 2), 43–47, ISSN 1897-3310.
 29. Grobelny M. Sobczak N., Odporność korozyjna bezołowiowych stopów lutowniczych typu Sn-Zn, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, (2013), 54(10), 26-28.
 30. Gwiżdż A., Małysza M., Nowak M., Zastosowanie programu Flow-3D do symulacji procesu zalewania oraz krzepnięcia odlewów z żeliwa sferoidalnego. Cz. 1 / Use of Flow-3D Program for Simulation of Pouring and Solidification Process of Ductile Cast Iron Castings. Part 1, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(1), 35–54, ISSN 1899-2439.
 31. Gwiżdż A., Małysza M., Nowak M., Zastosowanie programu Flow-3D do symulacji procesu zalewania oraz krzepnięcia odlewów z żeliwa sferoidalnego. Cz. 2 / Application of the Flow-3D Software for Simulation of the Spheroidal Iron Casting and Solidification. Part 2, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(2), 29–40, ISSN 1899-2439.
 32. Han J.H., Mattern N., Kaban I., Holland-Moritz D., Bednarĉik J., Nowak R., Sobczak N., Kim D.H., Eckert J., Phase Separation on Ternary Co–Gd–Ti Liquids, Journal of Physics: Condensed Matter. (2013), 25(24), 245104, doi:10.1088/0953-8984/25/24/245104.
 33. Ignaszak Z., Tchórz A., Metody kontroli jakości metalu i odlewu. Metody kontroli jakości metalu i odlewu, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 913-937, ISBN 978-83-904306-9-0.
 34. Izdebska-Szanda I., Masy formierskie i rdzeniowe. Zasady doboru mas, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 1075-1088, ISBN 978-83-904306-9-0.
 35. Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Palma A., Recycling of Waste Moulding Sands with New Binders, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(2), 43–48, ISSN 1897-3310.
 36. Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Palma A., Regenerowalność mas formierskich z nowymi spoiwami nieorganicznymi przeznaczonymi dla odlewów z metali nieżelaznych / Reclamability of moulding sands with new inorganic binders for non-ferrous castings, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 3–16, ISSN 1899-2439.
 37. Izdebska-Szanda I., Palma A., Angrecki M., Żmudzińska M., Environmentally Friendly Mould Technology, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(3), 37–42, ISSN 1897-3310.
 38. Izdebska-Szanda I., Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Aspekt ekologiczny mas formierskich z nowymi spoiwami nieorganicznymi w procesie zalewania form ciekłym metalem / The ecological aspect of moulding sands with new inorganic binders in the process of pouring moulds with liquid metal, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 71–84, ISSN 1899-2439.
 39. Jaśkowiec K., Ocena zmian struktury żeliwa sferoidalnego w zależności od parametrów czasowo-temperaturowych procesu metalurgicznego / The Assessment of Changes of the Structure of Ductile Cast Iron depending on the Time and Temperature of the Metallurgic Process, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(2), 3–12, ISSN 1899-2439.
 40. Jaśkowiec K., Uhl W., Zagadnienie odlewania elementów ze stopu na bazie Fe-Al pracujących w podwyższonych temperaturach, MOTROL - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (2013), 15(1), 59-62, ISSN 1730-8658.
 41. Jaśkowiec K., Uhl W., Proces obróbki cieplnej walca ze staliwa nadeutektoidalnego, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców i odlewów”, 17–19 października 2013 r., Białka Tatrzańska. Huta Buczek, Instytut Odlewnictwa (2013) 149–152.
 42. Karwiński A., Fizykochemiczne i technologiczne podstawy wykonywania form ceramicznych stosowanych w odlewaniu precyzyjnym, Kraków: Instytut Odlewnictwa, (2013), ISBN 978-83-88770-89-0.
 43. Karwiński A., Haratym R., Biernacki R., Accuracy of Ceramic Mould Filling with Liquid AlSi9 Aluminium Alloy in the Process Using Back-pressure, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(1), 131–133, ISSN 1897-3310.
 44. Karwiński A., Małysza M., Tchórz A., Gil A., Lipowska B., Integration of Computer Tomography and Simulation Analysis in Evaluation of Quality of Ceramic-Carbon Bonded Foam Filter, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(4), 67–72, ISSN 1897-3310.
 45. Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Dobrowolski G., Haratym A., Regulski K., The Platform for Semantic Integration and Sharing Technological Knowledge on Metal Processing and Casting, Computer Methods in Material Science (2013) 13, 304–312, ISSN 1641-8581.
 46. Kluska-Nawarecka S., Pirowski Z., Jancikova Z., Vrozina M., David J., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., A User-Inspired Knowledge System for the Needs of Metal Processing Industry, Computer Methods in Materials Science (2013) 13, 295–303, ISSN 1641-8581.
 47. Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Krzyżak M., Leśniak G., Gurda M., System of Semantic Integration of Non-Structuralized Documents in Natural Language in the Domain of Metallurgy, Archives of Metallurgy and Materials (2013) 58(3), 927–930, ISSN 1733-3490.
 48. Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Rojek G. , The Framework of Agent-based Negotiation Platform for Foundries Cooperating in Supply Chain, Archives of Foundry Engineering (2013), 13(4), 73–78, ISSN 1897-3310.
 49. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Metodyka tworzenia przemysłowych rozwiązań innowacyjnych. Uczące się społeczności informacyjne, XV Seminarium problemowe WOD (Konsorcjum Sieci Laboratoriów WOD: Łódź, Olsztyn, Polkowice, Poznań), Olsztyn, 17–19 kwietnia 2013. DM SORUS Sp. z o.o., Poznań (2013) 69–70, ISBN 978-83-63768-16-4.
 50. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Formalisms and Tools for Knowledge Integration Using Relational Databases, Transactions on Computational Collective Intelligence (2013), 12(8240), 1-20, ISSN 0302-9743.
 51. Kluska-Nawarecka S., Śnieżyński B., Parada W., Lustofin M., Wilk-Kołodziejczyk D., The Use of LPR (Logic of Plausible Reasoning) to Obtain Information on innovative casting technologies, Archives of Civil and Mechanical Engineering, on line 5 June 2013, http://dx.doi.org/10.1016.j.acme.2013.05.011, (print version 2014 (14), 25–31, ISSN 1644-9665.
 52. Kowalski A., Żeliwo. Właściwości odlewnicze, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 149-180, ISBN 978-83-904306-9-0.
 53. Kowalski A., Kluska-Nawarecka S., Regulski K., ADI after Austenitising from Intercritical Temperature, Archives of Foundry Engineering (2013), 13(1), 81–88, ISSN 1897-3310.
 54. Kozieł S., Metody kontroli jakości metalu i odlewu V.1. Ocena składu chemicznego, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 845-852, ISBN 978-83-904306-9-0.
 55. Kranc M., Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Ocena zmian struktury żeliwa sferoidalnego w zależności od parametrów czasowo-temperaturowych procesu metalurgicznego / The assessment of changes of the structure of ductile cast iron depending on the time and temperature of the metallurgic process, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2013), 53(2), 3–12, ISSN 1899-2439.
 56. Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Odlewane pomniki Smoka Wawelskiego i psa Dżoka w Krakowie, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2013), 6(1), 48–52, ISSN 1898-7257.
 57. Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Dymarki Świętokrzyskie - Festiwal Nauki, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2013), 6(4), 50–55, ISSN 1898-7257.
 58. Krokosz J., Żółkiewicz Z., Młodnicki S., Pabiś R., Ćwiklak R., Badanie właściwości gipsów pod kątem możliwości ich zastosowania do wykonywania odlewów artystycznych. Cz. 2, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2013), 6(2), 5–9, ISSN 1898-7257.
 59. Książek M., Tchórz A., Boroń L. , Mechanical Properties and Microstructure of Al2O3/Al/Al2O3 Joints with Surface Modification of Alumina by Thin Layer of Ti + Nb, EUROMAT 2013 European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes. Sevilla, 8–13 September 2013 (Abstract).
 60. Kuder M., Badanie czynników zmieniających stan fizykochemiczny ciekłego żeliwa i wybrane właściwości tworzywa / The Study of Factors Altering Physical and Chemical State of Liquid Cast Iron and a Selection of the Material Properties, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute, 2013 53(2), 13–28, ISSN 1899-2439.
 61. Kuder M., Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Nowoczesne metody kontroli procesu metalurgicznego wytapiania stopów żelaza, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców i odlewów”, 17–19 października 2013 r., Białka Tatrzańska. Huta Buczek, Instytut Odlewnictwa (2013) 83–100.
 62. Kuder M., Pysz S., Prognozowanie wybranych właściwości cienkościennych odlewów czasz z żeliwa sferoidalnego na drodze badań symulacyjnych / Simulation Tests to Forecast Selected Properties of Thin-Walled Casts of Ductile Iron Domes, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(3), 3–18, ISSN 1899-2439.
 63. Kuder M., Żuczek R., Optymalizacyjna analiza numeryczna rozkładu naprężeń i przemieszczeń w procesie wulkanizacji kul do zaworów zwrotnych / An Optimising Numerical Analysis of the Distribution of Stresses and Displacements in the Rubber Curing Process of Check Valve Balls, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(2), 53–74, ISSN 1899-2439.
 64. Kudyba A., Sobczak N., Siewiorek A., Homa M., Wpływ utleniania podłoża niklowego na zwilżanie w układzie stop przemysłowy 226D/Ni / Effect of Substrate Oxidation of Nickel on Wetting Behaviour in Industrial Alloy 226D/Ni System, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(3), 27–44, ISSN 1899-2439.
 65. Lesiak P., Ambroziński Ł., Tchórz A., Ultrasonic Immersion Method for Testing Weelding Joints in Railway Rails, Technika Transportu Szynowego (2013) (10), 49–57; 1925–1932, ISSN 1232-3829.
 66. Lipowska B., Witek J., Karwiński A., Wieliczko P., Asłanowicz M., Ościłowski A., Robak Z., Muzyka R., Filtry ceramiczno-węglowe do filtracji stopów metali, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials (2013), 65(4), 412-417.
 67. Mattern N., Han J.H., Fabrichnaya O., Zinkevich M., Loser W., Werner J., Nowak R., Kaban I., Shuleshova O., Holland-Moritz D., Bednarcik J., Sobczak N., Eckert J., Experimental and Thermodynamic Assessment of the Gd-Ti System, CALPHAD: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry (2013), 42, 19–26, doi: 10.1016/J.Calphad.2013.06.007, ISSN 0364-5916.
 68. Małysza M., Kuder M., Nowak M., Badania symulacyjne przepływu medium przez kulowy zawór zwrotny przy zróżnicowanej gęstości kuli tonącej z wykorzystaniem programu Flow-3D / Simulation Research of the Flow Media through a Ball Reflux Valve at Various Densities of the Floating Ball with the Use of Flow-3D Software, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013) 53(2), 41–52, ISSN 1899-2439.
 69. Morgiel J., Sobczak N., Pomorska M., Nowak R., Wojewoda-Budka J., TEM Investigation of Phases Formed during Aluminium Wetting of MgO at [100], [110] and [111] Orientations, Archives of Metallurgy and Materials (2013) 58(2), 497–500, doi: 10.2478/Amm-2013-0025, ISSN 1733-3490.
 70. Mrzygłód B., Adrian A., Regulski K., Olejarczyk-Wożeńska I., Kluska-Nawarecka S., Eksploatacja wykresów CTPi w systemie CAPCAST / The exploitation of TTT diagrams in the CAPCAST system, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 45–56, ISSN 1899-2439.
 71. Mrzygłód B., Kluska-Nawarecka S., Kowalski A., Wilk-Kołodziejczyk D., Wykorzystanie wykresów CTP niskostopowego żeliwa sferoidalnego do opracowania technologii wytwarzania żeliwa ADI / The use of TTT diagrams of low-alloy ductile cast iron to develop a technology for the production of ADI, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 85–112, ISSN 1899-2439.
 72. Mrzygłód B., Matusiewicz P., Tchórz A., Olejarczyk-Wożeńska I., Quantitative Analysis of Ductile Iron Microstructure – A Comparison of Selected Methods for Assesment, Archives of Foundry Engineering (2013) 13(3), 59–63, ISSN 1897-3310.
 73. Palma A., Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Zastosowanie bentonitu hybrydowego do klasycznych mas formierskich / The application of bentonite in classical moulding sands, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 17–32, ISSN 1899-2439.
 74. Pirowski Z., Stopy niklu jako nowoczesne tworzywo odlewnicze do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacji, Kraków: Instytut Odlewnictwa, (2013), ISBN 978-83-88770-91-3.
 75. Pirowski Z., Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Stopy niklu, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 556-580, ISBN 978-83-904306-9-0.
 76. Pirowski Z., Gościański M., Casting Alloys for Agricultural Tools Operating under the Harsh Conditions of Abrasive Wear, TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE (2013) 13(1), 119–126, ISSN 1641-7739.
 77. Pirowski Z., Gościański M., Dudziak B., Wear of Foundry Carbon-Iron Alloys in the Condition of Erosive Destruction. Part II, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, (2013), 58(2), 127–130, ISSN 1642-686X.
 78. Pirowski Z., Kranc M., Gościański M., Dudziak B., Innovative Construction of Agricultural Tools from Modern Casting Materials, TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE (2013) 13(1), 127–132, ISSN 1641-7739.
 79. Pirowski Z., Sobczak J.J., Leśniewski W., Siwecki K., Warmuzek M., Jaśkowiec K., Purgert R.M., Hot Isostatic Pressing as a Tool for an Improvement of the Properties of Cast H282 Alloy Components, Flowserve, Dayton, OHIO. USA, 5 March 2013.
 80. Pirowski Z., Sobczak J.J., Leśniewski W., Siwecki K., Warmuzek M., Jaśkowiec K., Sobczak N., Purger R.M., HIP Process – Tool for Improvement of the Properties of Cast H282 Alloy, Bodycote, USA, 6 March 2013.
 81. Pysz S., Maj M., Czekaj E., Analiza wysokowytrzymałych stopów aluminium w aspekcie zastosowań na konstrukcje odlewane, Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Odlewnictwa Metali Nieżelaznych "Nauka i Technologia". Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych ZG STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. Muszyna 6-8 czerwca 2013, 57-66.
 82. Pysz S., Piekło J., Zastosowanie Zintegrowanego Systemu Modelowania Materiałów i Procesów Inżynierskich (ICME) w odlewnictwie / The application of Integrated Computational Materials Engineering (ICME) in foundry practice, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 57–70, ISSN 1899-2439.
 83. Pytel A. (red)., Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne. Część II. Wybrane zagadnienia badawcze, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), ISBN 978-83-88770-95-1.
 84. Reguła T., Dudek P., Saja K., Wykorzystanie procesu prasowania w stanie ciekłym do wytwarzania odlewów ze stopu do przeróbki plastycznej 7075, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VI, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), 69–76, ISBN 978-83-88770-88-3.
 85. Ricci E., Giuranno D., Sobczak N., Further Development of Testing Procedures for High Temperature Surface Tension Measurements, Journal of Materials Engineering and Performance (2013) 22(11), 3381–3388, doi: 10.1007/S11665-013-0624-X.
 86. Rzadkosz S., Bonderek Z., Smorawiński Z., Fajkiel A., Dudek P., Reguła T., Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Stopy metali lekkich, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 470-520, ISBN 978-83-904306-9-0.
 87. Siewiorek A., Kudyba A., Sobczak N., Homa M., Huber Z., Adamek Z., Wojewoda-Budka J., Effects of PCB Substrate Surface Finish and Flux on Solderability of Lead-Free SAC305 Alloy, Journal of Materials Engineering and Performance (2013), 22(8), 2247–2252, doi: 10.1007/S11665-013-0492-4, ISSN 1059-9495.
 88. Sobczak J.J., NMT – Novel Metalcasting Techniques available at Foundry Research Institute, Industries of Ohio, 7–8 March 2013.
 89. Sobczak J.J., Die Polnische Giessereiindustrie - Produktion und Kosten, Giesserei-Rundschau (2013), 60(5/6), 128-131.
 90. Sobczak J.J., Foundry Research Institute as a Leading Scientific/Research and Development Center in Poland, Industries of Ohio, USA, 7–8 March 2013.
 91. Sobczak J.J., Konferencja Komitetu Metalurgii „Polska Metalurgia w Unii Europejskiej 2005–2013”. Stan obecny i perspektywy rozwojowe przemysłu odlewniczego, Kraków – Przegorzały, 17–18 czerwca 2013.
 92. Sobczak J.J., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 668-710, ISBN 978-83-904306-9-0.
 93. Sobczak J.J., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe. Praktyka odlewanych kompozytów metalowych, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 725-771, ISBN 978-83-904306-9-0.
 94. Sobczak J.J., Działalność naukowo-badawcza i innowacyjna Instytutu Odlewnictwa. Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom (2013) 208–223, ISBN 978-83-7789-248-0.
 95. Sobczak J.J., Odlewane metalowe materiały kompozytowe, Prezentacja, Konferencja „Nowoczesne tendencje w odlewnictwie w zakresie tworzyw i technologii", Kraków, 13-14 czerwca 2013
 96. Sobczak J.J., Squeeze Casting of Non-Ferrous Metals and Alloys, Thompson Aluminium Casting, Cleveland, Ohio, USA, 9 March 2013.
 97. Sobczak J.J., BATs at Foundry Research Institute, Krakow. Semi-solid Processing – the Theory and the Practice, Thompson Aluminium Casting, Cleveland, Ohio. USA, 9 March 2013.
 98. Sobczak J.J., Computer Simulation of the Casting Process of H282 Alloy on the Example of Power Plant Turbine Valve, USC (Ultra Super Critical) Steering Committee Meeting, Chicago, Illinois, USA, 13–14 March 2013.
 99. Sobczak J.J., Praktyczne zastosowania materiałów kompozytowych – wybrane przykłady aplikacyjne, XVII Sympozjum „Kompozyty 2013 – Teoria i praktyka”, CKS Poraj, 24–26 kwietnia 2013.
 100. Sobczak J.J. (red.), Nowoczesne tendencje w odlewnictwie w zakresie tworzyw i technologii, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), ISBN 978-83-88770-87-6.
 101. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Forecasts and Development Trends in Global and National Foundry Industry, Foundry Research Institute, Krakow (2013), ISBN 978-83-88770-94-4.
 102. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie krajowym i światowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2013), ISBN 978-83-88770-92-0.
 103. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce, Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 13 grudnia 2013
 104. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Zagadnienia produkcji odlewów staliwnych w kraju i na świecie, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców i odlewów”, 17–19 października 2013 r., Białka Tatrzańska. Huta Buczek, Instytut Odlewnictwa (2013) 23–28.
 105. Sobczak J.J., Darłak P., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe. Materiały wysokoporowate, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 801-821, ISBN 978-83-904306-9-0.
 106. Sobczak J.J., Drenchev L., Metallic Functionally Graded Materials: A Specific Class of Advanced Composites, Journal of Materials Science & Technology (2013), 29(4), 297-316
 107. Sobczak J.J., Drenchev L., Asthana R., Nomograms for Rapid Assessment of Particle Sedimentation Behaviour in Liquid Phase Processing of Particle Reinforced Metal Composites, International Journal of Cast Metals Research (2013), 26(2), 122-128.
 108. Sobczak J.J., Drenchev L.B., Sobczak N., Asthana R., On Design of Metal-Matrix Composites Lighter than Air, Materials Science Forum (2013) 736, 55–71, ISSN 1662-9752.
 109. Sobczak J.J., Pysz S., Małysza M., Purgert R.M., Numerical Analysis of the Casting Process of H282 Alloy – Valve Casting Simulation, Flowserve, Dayton, Ohio. USA, 5 March 2013.
 110. Sobczak N., Sobczak J.J., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe, Ciecze metalowe na podłożu stałym, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 829-844, ISBN 978-83-904306-9-0.
 111. Sobczak N., Sobczak J.J., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Ciecze metalowe na podłożu stałym, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 829-844, ISBN 978-83-904306-9-0.
 112. Sobczak N., Sobczak J.J., Nowak R., Purgert R.M., Interactions Between Haynes 282 Nickel Alloy and Oxide Ceramics, Fireline, Inc. Youngstone (partner AUSCH), USA, 4 March 2013.
 113. Stawarz M., Tybulczuk J., Janerka K., Żeliwo. Pozapiecowa obróbka metalurgiczna ciekłego żeliwa, Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 134-148, ISBN 978-83-904306-9-0.
 114. Tchórz A., Boroń Ł., Ilościowa charakterystyka 3D morfologii grafitu w żeliwie sferoidalnym przy użyciu rentgenowskiej tomografii komputerowej, Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej, red. J. Pacyna. Kraków, Krynica (2013), 392–395, ISBN 978-83-63663-35-3.
 115. Tybulczuk J., Gaz łupkowy - potencjalne możliwości zmniejszania kosztów produkcji, a także szansa rozszerzenia rynku odbiorców odlewów, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat (2013), 6(4), 6-17.
 116. Tybulczuk J., Znaczenie odlewów w nowoczesnej gospodarce. Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom (2013) 249–266, ISBN 978-83-7789-248-0.
 117. Tybulczuk J., Gaz łupkowy szansą dla polskiego przemysłu odlewniczego?, STAL. Metale & Nowe Technologie (2013) (5–6), 126–129, ISSN 1895-6408.
 118. Tybulczuk J., ADI – nowoczesne tworzywo odlewnicze. Żeliwo sferoidalne hartowane z przemianą izotermiczną, STAL. Metale & Nowe Technologie (2013) (9–10), 124–126, ISSN 1895-6408.
 119. Uhl W., Jaśkowiec K., Problemy towarzyszące wytwarzaniu odlewów wielkogabarytowych ze staliwa manganowego, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców i odlewów”, 17–19 października 2013 r., Białka Tatrzańska. Huta Buczek, Instytut Odlewnictwa (2013) 73–82.
 120. Uniwersał A., Wróbel M., Wroński S., Bonarski J., Tchórz A., Kania B., Comparison of Selected Methods of the Porosity Testing in Pressure Die-Castings of the AZ91 Alloy / Porównanie wybranych metod badania porowatości odlewów ciśnieniowych ze stopu magnezu AZ91, HUTNIK – Wiadomości Hutnicze (2013) 80(4), 235–241, ISSN 1230-3534.
 121. Warmuzek M., Metody kontroli jakości metalu i odlewu. Badania struktury (makro- i mikro-), Odlewnictwo współczesne - Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, (2014), 853-872, ISBN 978-83-904306-9-0.
 122. Wojewoda-Budka J., Huber Z., Litynska-Dobrzynska L., Sobczak N., Zięba P., Microstructure and Chemistry of the SAC/ENIG Interconnections, Materials Chemistry and Physics (2013), 139(1), 276–280, ISSN 0254-0584.
 123. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Stan K., Nowak R., Microstructural Characterization of the Reaction Product Region Formed Due to the High Temperature Interaction of ZnO[0001] Single Crystal with Liquid Aluminum, Archives of Metallurgy and Materials (2013) 58(2), 351–355, doi: 10.2478/V10172-012-0197-Y, ISSN 1733-3490.
 124. Żółkiewicz M., Żółkiewicz Z., Lost Foam Process – The Chance for Industry, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN, (2009), 9(9), 431–436, ISSN 1641-7739.
 125. Żółkiewicz Z., Gwiżdż A., Pysz S., Nowak M., Use of Modern Techniques to Determine Porosity of Corps Casting Made of Copper Alloy, TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE (2013) 13(1), 205–208, ISSN 1641-7739.
 126. Żółkiewicz Z., Gwiżdż A., Pysz S., Nowak M., Methods of Porosity Elimination from Valve Corps Casting Made of Bronze, TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE (2013) 13(1), 209–214, ISSN 1641-7739.
 127. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Pomniki Lwowa. Czasy powojenne. Cz. 2, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2013), 6(3), 32–38, ISSN 1898-7257.
 128. Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Oznaczanie tlenków azotu w środowisku pracy – parametry charakteryzujące metodę / Determination of nitrogen oxides content in the work environment – parameters characterising the method, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute (2013), 53(4), 33–44, ISSN 1899-2439.