txt xls Informacja: układ alfabetyczny wg nazwisk

 1. Abidin A.Z., Kozera R., Hohn M., Endler I., Knaut M., Boczkowska A., Czulak A., Malczyk P., Sobczak N., Michaelis A., Preparation and characterization of CVD-TiN-coated carbon fibers for applications in metal matrix composites, Thin Solid Films, (2015), 589(August 2015), 479-486, doi: 10.1016/j.tsf.2015.06.022, ISSN: 0040-6090.
 2. Angrecki M., Izdebska-Szanda I., Palma A., Odpadowa masa formierska jako substytut kruszywa w procesie wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego / Waste moulding sand as a substitute aggregate in the manufacture of autoclaved cellular concrete, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(3), 15–22, ISSN 1899-2439.
 3. Bacior M., Sobczak N., Siewiorek A., Kudyba A., Homa M., Nowak R., Dziula M., Masłoń S. , Effects of PCB Substrate Surface Finish, Flux, and Phosphorus Content on Ionic contamination, Journal of Materials Engineering and Performance, (2015), 24(2), 754-758, ISSN 1059-9495.
 4. Baliński A., Raport 2014, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2015), ISBN 978-83-88770-82-1
 5. Baliński A., Wpływ wskaźnika struktury WB uwodnionego krzemianu sodu na wytrzymałość końcową masy formierskiej / Influence of the structure index WB of the soluble sodium silicate on the residual strength of molding sand, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(1), 3–10, ISSN 1899-2439.
 6. Czekaj E., Pysz S., Garbacz-Klempka A., Żuczek R., Wprowadzenie do zagadnień konwersji elementów konstrukcyjnych - w tym wytwarzanych poprzez odlewanie, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2015, 45-62, ISBN 978-83-63663-61-2.
 7. Drzymała P., Kania B., Wróbel M., Darłak P., Długosz P., Kwaśniewski P., Bonarski J.T., Evolution of microstructure in rolled Mg-based alloy. Textural aspect, Archives of Metallurgy and Materials, (2015), 60(4), 2505-2512, ISSN 1733-3490.
 8. Dudek P., Darłak P., Długosz P., Fajkiel A., Porous ceramic preforms dedicated for local reinforcement subjected to the squeeze casting infiltration process, Problemy Eksploatacji - Maintenance Problems, (2015), 98(3), 75-82, ISSN 1232-9312.
 9. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., The research on the ablation casting technology for aluminium alloys, Solid State Phenomena, (2015), 223, 70-77, doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.223.70, ISSN 1662-9779.
 10. Dudziak T., Deodeshmukh V., Backert L., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Zieliński A., Sobczak J. , High temperature corrosion resistance of advanced engineering materials under steam oxidation conditions for Ultra Super Critical (USC) Coal Power Plants, (poster).
 11. Dudziak T., Du H., Datta P., Long exposure test in air, conducted on super-lattice coatings at 850C for 4000 hours, Anti-Corrosion Methods and Materials, (2015), 62(6), ISSN 0003-5599.
 12. Dudziak T., Du H.L., Datta P.K., Hovsepian P.Eh., Air oxidation behaviour of standard PVD and novel HIPIMS coatings at 750°C for 1000 h, Corrosion Engineering, Science and Technology, (2015), 50(2), 118-127, ISSN 1478-422X.
 13. Dudziak T., Grobauer S., Simms N., Krupp U., Łukaszewicz M., Metal loss of steam-oxidized alloys after exposures at 675C and 725C for 500 hours, High Temperature Materials and Processes, (2015), 34(8), 783-798, ISSN 0334-6455, doi:10.1515/htmp-2014-0164.
 14. Dudziak T., Hussain T., Orlicka D., Pokrywa A., Simms N.J., Fireside corrosion degradation of 15Mo3, T22, T23 & T91 in simulated coal-biomass co-fired environment, Materials and Corrosion, (2015), 66(9), 839-850, ISSN 1521-4176
 15. Dudziak T., Łukaszewicz M., Simms N., Nicholls J., Analysis of High Temperature Steam Oxidation of Superheater Steels Used in Coal Fired Boilers, Oxidation of Metals, (2015), October 2015, 1-17, ISSN 0030-770X.
 16. Dudziak T., Łukaszewicz M., Simms N., Nicholls J.R., Steam oxidation of TP347HFG, super 304H and HR3C – analysis of significance of steam flowrate and specimen surface finish, Corrosion Engineering, Science and Technology, (2015), 50(4), 272-282.
 17. Faber J., Perszewska K., Żmudzińska M., Badania terenowe w celu określenia źródeł emisji odorów na terenie miasta Oświęcim, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2015), 8(1), 5-9, ISSN 1898-7257.
 18. Faber J., Perszewska K., Żmudzińska M., Związki zapachowe w gazach z rozkładu termicznego spoiw formierskich / Aromatic compounds in waste gases formed during thermal decomposition of foundry binders, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(3), 23–32, ISSN 1899-2439.
 19. Fajkiel A., Dudek P., Czekaj E., Kierunki rozwoju materiałów pomocniczych stosowanych w odlewnictwie ciśnieniowym, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2015), 8(3-4), 6-14, ISSN 1898-7257.
 20. Garbacz-Klempka A., Czekaj E., Kozana J., Piękoś M., Najstarsze zastosowanie technologii odlewania precyzyjnego z wykorzystaniem metody wytapianych modeli, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia Odlewnicteo Metali Nieżelaznych , Wyd. Naukowe "Akapit", Kraków (2015), 63-76, ISBN 978-83-63663-61-2
 21. Garbacz-Klempka A., Kozana J. Piekoś M., Kwak Z., Długosz P., Stolarczyk T., Ceramic moulds for precision casting in the Bronze Age and computer reconstruction of the casts , Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 1), 21-26, ISSN 1897-3310.
 22. Gazda A., Optymalizacja dwustopniowej obróbki cieplnej ADI miedziowo-niklowego żeliwa sferoidalnego za pomocą metod analizy termicznej / Optimization of two-step ADI heat treatment of Cu-Ni ductile iron by means of thermal analysis methods , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(2), 43–54, ISSN 1899-2439.
 23. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kolodziejczyk D., Regulski K., Methodology for the construction of a rule-based knowledge base enabling the selection of appropriate bronze heat treatment parameters using rough sets, Archives of Metallurgy and Materials, (2015), 60(1), 309-312, ISSN 1733-3490,
 24. Homa M., Sobczak N., Gazda A., Siewiorek A., Kudyba A., Pietrzak K., Frydman K., Wójcik-Grzybek D., Strojny-Nędza A., Termofizyczne właściwości kompozytów Ag-C, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, (2015), 67(3), 4-12, ISSN 1505-1269.
 25. Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Palma A., Dobór technologii formy dla zmodyfikowanej metody ablacyjnego odlewania / Choice of mould-making technology for the modified ablation casting process, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(2), 55–66, ISSN 1899-2439.
 26. Kamińska J., Porównanie parametrów procesu granulacji pyłów odpadowych z procesu regeneracji / Comparison of parameters of the granulation process of dust waste from sand reclamation, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 51–58, ISSN 1899-2439.
 27. Kamińska J., Marcinkowski A., Dąbek P., Wpływ czasu odstawania na właściwości mas na osnowie regeneratu wiązanych bentonitem, Przegląd Odlewnictwa, (2015), (9-10), 384-389, ISSN 0033-2275.
 28. Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Śnieżyński B., Wilk-Kołodziejczyk D., The recommendation system knowledge representation and reasoning procedures under uncertainty for metal casting, Metalurgija, (2015), 54(1), 263-266, ISSN 0543-5846.
 29. Kluska-Nawarecka S., Opaliński A., Wilk-Kołodziejczyk D., Domain WEB Monitoring, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 2), 43-46, ISSN 1897-3310.
 30. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Rojek G., Regulski K., Polek G., The Use of Formal Knowledge Representation in Operating on Resources Concerning Cast Iron Processing, Archives of Foundry Engineering (2015), 15(2), 39–42, ISSN 1897-3310.
 31. Kowalski P., Wańczyk K., Małysza M., Gil A., Numerical analysis of casting process of the diesel engine compressor rotor, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 2), 51-54, ISSN 1897-3310.
 32. Krzak I., Jaśkowiec K., Tchórz A., Boroń Ł., Zastosowanie rentgenowskiej tomografii komputerowej do porównania metody niskociśnieniowego odlewania przeciwgrawitacyjnego i metody odlewania grawitacyjnego / Application of X-ray computed tomography to compare gravity casting to counter-gravity low-pressure air-melted process , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(1), 11–22, ISSN 1899-2439.
 33. Krzak I., Tchórz A., Zastosowanie rentgenowskiej tomografii komputerowej do wspomagania badań materiałowych odlewów / The use of X-ray computed tomography as a tool in assisting cast material testing, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(3), 33–42, ISSN 1899-2439.
 34. Krzak M., Krzak I., Rynek niklu z początkiem XXI wieku, Rudy i Metale Nieżelazne, (2015), 60(7), 330-340, ISSN 0035-9696.
 35. Kuder M., Jaśkowiec K., Analiza porównawcza krzywych krzepnięcia uzyskanych za pomocą systemu analizy termicznej oraz rejestratora cyfrowego / Comparative analysis of solidification curves obtained by thermal analysis system and multichannel digital recorder, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 11–20, ISSN 1899-2439.
 36. Kudyba A., Siewiorek A., Sobczak N., Turalska P., Effect of oxidation and mechanical damage of PCBs with OSP finish on their solderability with SAC305 alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 59–67, ISSN 1899-2439.
 37. Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., Dobór parametrów technologicznych ciekłych mas ceramicznych przeznaczonych do odlewania stopów tytanu, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2015), 8(3-4), 15-20, ISSN 1898-7257.
 38. Leśniewski W., Wieliczko P., Małysza M., Doświadczalna weryfikacja symulacji procesu odlewania odśrodkowego w formach ceramicznych / Experimental verification of the simulation of centrifugal casting in ceramic moulds, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(1), 23–30, ISSN 1899-2439.
 39. Małysza M., Pysz S., Fajkiel A., Dudek P., Saja K., Woś M., Symulacja ilości i rozmieszczenia powietrza zamkniętego wewnątrz ciekłego metalu w testowej formie ciśnieniowej / Simulation of the volume and distribution of air entrapped by liquid metal in a test mould for the pressure die casting process, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 21–32, ISSN 1899-2439.
 40. Morgiel J., Sobczak N., Pomorska M., Nowak R., First stage of reaction of molten Al with MgO substrate, Materials Characterization, (2015), 103, 133-139, ISSN 1044-5803.
 41. Obuchowicz Z., Baranowski M., Babul T., Sobczak N., Kompozyty Cu-Grafen 3D IMP, Inżynieria Powierzchni , (2015), 20(2), 10-14, ISSN 1426-1723.
 42. Opaliński A., Nawarecki E., Kluska-Nawarecka S., Agent-based approach to WEB exploration process, Procedia Computer Science (2015), 51(1), 1052-1061, ISSN 1877-0509
 43. Pezda J., Białobrzeski A., Use of sodium salt electrolysis of continuos modification of eutectic EN AC-AlSi12, Bulletin of Materials Science, (2015), 38(2), 373-377, ISSN 0250-4707
 44. Pieczara A., Piotrowski T., Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., Zastosowanie urządzenia HIP firmy AIP do syntezy materiałów kompozytowych, Mechanik, (2015), (2), 331-343, ISSN 0025-6552.
 45. Pieczara A., Piotrowski T., Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., The impact of brazing parameters on the strenght of a WC/Co-filler metal-steel joint, Problemy Eksploatacji - Maintenance Problems, (2015), (3), 59-64, ISSN 1232-9312.
 46. Pieczora E., Zachura A., Pirowski Z., Pysz S., Kurdziel P., Żyła P., Kotulski W., Flextrack - innowacyjny system posuwu kombajnu ścianowego. Cz. 1, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Kraków: AGH, (2015), 185-194, ISBN 978-83-930353-5-9.
 47. Piekło J., Maj M., Żuczek R., Zachura A., Evaluation of Durability of Haulage System Based on Low Fatigue Cycle Test and FEM Analysis, Solid State Phenomena, (2015), 237, 227-232, ISSN 1662-9779.
 48. Pirowski Z., Thermal Analysis in the Technological "Step" Test of H282 Nickel Alloy, Archives of Foundry Engineering (2015), 15(1), 87–92, ISSN 1897-3310.
 49. Pirowski Z., Uhl W., Jaśkowiec K., Krzak I., Wójcicki M., Gil A., Kotulski W., Kurdziel P., Pieczora E., Zachura A., Innowacyjny system posuwu FLEXTRACK - ocena jakości wykonanych odlewów prototypowych, Praca zb. pod red. A. Klicha, A. Kozieła: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność - KOMTECH 2015. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, (2015), 250, ISBN 978-83-60708-90-3.
 50. Pirowski Z., Uhl W., Jaśkowiec K., Pysz S., Gazda A., Kotulski W., Kurdziel P., Zachura A., Innowacyjny system posuwu FLEXTRACK - dobór materiałów (stopów odlewniczych), Praca zb. pod red. A. Klicha, A. Kozieła: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność - KOMTECH 2015. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, (2015), 223-236, ISBN 978-83-60708-90-3.
 51. Praca zbiorowa, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym 2015, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).
 52. Pysz S., Zastosowanie lekkich stopów w odlewanych konstrukcjach dla przemysłu zbrojeniowego, na przykładzie wahacza w mobilnym pojeździe wojskowym, Probematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna - Segment zbrojeniowy; 10-12.06.2015; Radom; publikacja realziowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowanego ze środków NCBR
 53. Pysz S., Małysza M., Piekło J., The use of topolyogy optimization in shaping the strengh of castings, Solid State Phenomena, (2015), 223, 62-69, ISSN 1662-9779
 54. Pysz S., Żuczek R., The analysis of prototype cast constructions and the assessment of their technological and exploitation properties, Solid State Phenomena, (2015), 237, 215-220, ISSN 1662-9779.
 55. Pysz S., Żuczek R., Pirowski Z., Uhl W., Kotulski W., Żyła P., Kurdziel P., Zachura A., Innowacyjny system posuwu FLEXTRACK - opracowanie technologii wykonania odlewanych segmentów zębatki i prowadnika , Praca zb. pod red. A. Klicha, A. Kozieła: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność - KOMTECH 2015. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, (2015), 237-249, ISBN 978-83-60708-90-3.
 56. Regulski K., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Codification as part of knowledge management in research projects in the field of metallurgy, Applied Mechanics and Materials, (2015), 708, 288-293.
 57. Regulski K., Rojek K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Dobrowolski G., Intelligent interface for decision support system in metallurgical domain , Computer Methods in Materials Science, (2015), 15(1), 71-77, ISSN 1641-8581.
 58. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Integration of technological data using ontologies in the InnoCast database mapping to CastNode knowledge base, METAL 2015, June 3rd - 5th, Brno, Czech Republic.
 59. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Rojek G., Kluska-Nawarecka S., Austempered ductile iron knowledge components management via ontological model and business processes, METAL 2015, June 3rd - 5th, Brno, Czech Republic.
 60. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Rojek G., Kluska-Nawarecka S., Gromysz M., Ontology Visualization in the Context of Casting Knowledge Sharing, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 1), 140-144, ISSN 1897-3310.
 61. Rzadkosz S., Garbacz-Klempka A., Kozana J., Piękoś M., Czekaj E., Perek-Nowak M., Research of Aluminium Influence on Tin Bronzes, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 1), 93-98, ISSN 1897-3310.
 62. Rzadkosz S., Kranc M., Garbacz-Klempka A., Kozana J., Piękoś M., Refining processes in the copper casting technology, Metalurgija, (2015), 54(1), 259-262, ISSN 0543-5846
 63. Rzadkosz S., Zych J., Garbacz-Klempka A., Kranc M., Kozana J., Piękoś M., Kolczyk J., Jamrozowicz Ł., Stolarczyk T., Copper alloys in investment casting technology , Metalurgija, (2015), 54(1), ISSN 0543-5846
 64. Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J.J., Malczyk P., Kozera R., Czulak A., Boczkowska A., Gude M., Synthesis of aluminum-fly ash composites with halloysite addition by GPDI method and their characterisation, Euromat 2015, Warsaw Poland, 21-24.09.2015 (poster).
 65. Sobczak J.J., Mistrz Leonardo da Vinci. Inżynier Renesansu, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2015, ISBN 978-83-941558-3-4.
 66. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce, Przegląd Odlewnictwa, (2015), 65(1–2), 8–12, ISSN 0033-2275.
 67. Sobczak J.J., Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Gil A., Kowalski P., Sobczak N., Making artificial heart components - selected aspects of casting technology, Archives of Metallurgy and Materials, (2015), 60(3B), ISSN 1733-3490.
 68. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Siewiorek A., Pirowski Z., Wettability and reactivity of Y2O3 with liquid nickel and its alloys, 39th International Conference and Expo on Advanced Ceramics & Composites (ICAAC 2015) Proceedings.
 69. Sobczak N., Turalska P., Homa M., Bruzda G., Nowak R., Siewiorek A., Kaban I., Mattern N., Eckert J., High temperature interaction of liquid Gd-Ti alloys with Y2O3 and ZrO2 substrates, Euromat 2015, Warsaw Poland, 21-24.09.2015 (poster).
 70. Sulima I., Homa M., Malczewski P., High-temperature corrosion resistance of steel-matrix composites, Metallurgy and Foundry Engineering, (2015), 41(2), 71-84, ISSN 2300-8377.
 71. Szczepaniak-Lalewicz K., Woś M., Opracowanie podstaw dyfuzyjnego mechanizmu suszenia formy ceramicznej / Building foundations for the diffusion mechanism of ceramic mould drying, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 67-, ISSN 1899-2439.
 72. Szymonik D., Jak skutecznie opracować aplikację o dofinansowanie projektu? Studium na przykładzie projektów b+r oraz innowacyjnych realizowanych przez jednostki naukowe w obszarze nauk technicznych i inżynieryjnych, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2015, ISBN 97883941558-2-7.
 73. Turalska P., Sobczak N., Kudyba A., Nowak R., Homa M., Siewiorek A., Boroń Ł., Klasik A., Wpływ wielkości kropli na kinetykę zwilżania w układzie SAC305/Ni / The influence of the drop-size effect on the wetting kinetics in SAC305/Ni system, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(2), 3–18, ISSN 1899-2439.
 74. Uhl W., Jaśkowiec K., Dobór materiału na elementy robocze maszyn pracujących w oczyszczalniach ścieków komunalnych / Choice of material for the working parts of machines operating in municipal wastewater treatment plants, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(4), 33–40, ISSN 1899-2439.
 75. Walczak W., Fajkiel A., Dudek P., Nowoczesna technologia produkcji form ciśnieniowych, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2015), 8(2), 5-14, ISSN 1898-7257.
 76. Warmuzek M., Ścieżka krystalizacji w stopach AlFeMnSi podczas powstawania pierwotnych wydzieleń faz międzymetalicznych, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(3), 51–60, ISSN 1899-2439.
 77. Wańczyk K., Gil A., Kowalski P., The use of rapid prototyping methods to perform flexible pattern mold for compressor turbine casting in the gypsum molds, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(sp.is. 3), 95-98, ISSN 1897-3310.
 78. Wilczek A., Długosz P., Hebda M., Porosity characterization of aluminium castings by using particular non-destructive techniques, Journal of Nondestructive Evaluation, (2015), 34(3), 26, ISSN 0195-9298.
 79. Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Rojek G., Regulski K., Computer advisory system in the domain of copper alloys manufacturing, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(3), 77-80, ISSN 1897-3310
 80. Xi L., Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Eckert J., Interfacial interactions between liquid Ti-Al alloys and TiB2 ceramic, Journal of Materials Science, (2015), ISSN 0022-2461, doi: 10.1007/s10853-015-9538-3.
 81. Xi L., Kaban I., Nowak R., Korpała B., Bruzda G., Sobczak N., Mattern N., Eckert J., High-temperature wetting and interfacial interaction between liquid Al and TiB2 ceramic, Journal of Materials Science, (2015), 50(7), 2682–2690, DOI: 10.1007/s10853-015-8814-6, ISSN 0022-2461.
 82. Zachura A., Pieczora E., Pysz S., Żuczek R., Pirowski Z., Kurdziel P., Żyła P., Kotulski W., Flextrack - innowacyjny system posuwu kombajnu ścianowego. Cz. 2, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Kraków: AGH, (2015), 195-203, ISBN 978-83-930353-5-9.
 83. Zachura A., Żuczek R., Innovative design of a longwall shearer’s haulage system with highly loaded components of tribological pair manufactured according to the precise casting technology, Solid State Phenomena, (2015), 223, 171-180, ISSN 1662-9779
 84. Zapała R., Pach S., Górny M., Homa M., Siewiorek A., Wysokotemperaturowe utlenianie staliwa w parze wodnej, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2015), 55(3), 61–70, ISSN 1899-2439.
 85. Zdonek B., Szypuła I., Gazdowicz J., Skupień P., Binek S., Dudkiewicz P., Karbowniczek M., Pytel A., Innowacyjne rozwiązania w technologii produkcji odkuwek o dużej masie ze stali ultraczystych dla przemysłu energetycznego i naftowego do eksploatacji w ekstremalnych warunkach, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, (2015), 67(2), 29-37, ISSN 0137-9941.
 86. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Pomniki Lwowa. Czasy powojenne. Część 3, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2015), 8(1), 45-49, ISSN 1898-7257.
 87. Żuczek R., Proces kształtowania wytrzymałościowego odlewu wahacza dla pojazdu specjalnego, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach, Łódź 22-24.06.2015 r. - publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowego ze środków NCBR
 88. Żuczek R., Pysz S., Maj M., Piekło J., Shaping the strengh of cast rocker arm for special purpose vehicle, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(3), 95-98, ISSN 1897-3310; publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowanego ze środków NCBR
 89. Żuczek R., Pysz S., Sprawka P., Muszyński T., The innovative design of suspension cast components of vehicles made from high-strength AlZnMgCu alloy resistant to an IED type threat, Solid State Phenomena, (2015), 223, 181-190, ISSN 1662-9779