txt xls Info: alphabetical system ordering by names

 1. Amore S., Giuranno D., Novakovic R., Ricci E., Nowak R., Sobczak N., Thermodynamic and Surface Properties of Liquid Ge–Si Alloys, CALPHAD, Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry (2014), 44, March 2014, 95–101.
 2. Asthana R., Sobczak N., Wettability in joining of advanced ceramics and composites: Issues and challenges, High Temperature Ceramic Matrix Composites 8: Ceramic Transactions, (2014), 248, 591-600, ISBN 978-1-118-93298-8..
 3. Bacior M., Sobczak N., Siewiorek A., Kudyba A., Homa M., Nowak R., Dziula M., Masłoń S. , Effects of PCB Substrate Surface Finish, Flux, and Phosphorus Content on Ionic contamination, Journal of Materials Engineering and Performance, (2014), DOI: 10.1007/s11665-014-1357-1, ISSN 1059-9495.
 4. Baliński A. (red.), Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2012-2013. Wybrane zagadnienia, Instytut Odlewnictwa, Kraków, (2014), ISBN 978-83-88770-99-9.
 5. Bobrowski P., Faryna M., Bigos A., Homa M., Sypień A., Bieda M., Three-dimensional investigations of finely grained materials, Archives of Metallurgy and Materials, (2014), 59(4), 1313-1319, ISSN online 2300-1909.
 6. Czekaj E., Eksploaracyjna analiza wyników ulepszania cieplnego brązu z zastosowaniem wybranych metod sztucznej inteligencji, XVI Konferencja Sprawozdawczej Komitetu Metalurgii PAN; Metalurgia 2014; Krynica - publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowanego ze środków NCBR
 7. Czekaj E., Pysz S., Optymalizacja składu chemicznego siluminów odlewniczych z uwagi na rozproszoną mikroporowatość skurczową przy zastosowaniu techniki komputerowej, Materiały XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Odlewnictwa Metali Nieżelaznych "Nauka i Technologia". Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków-Starachowice, 5-7 czerwca 2014, 57-66, ISBN 978-83-63663-45-2.
 8. Czekaj E., Pysz S., The application of a computer technique to assess the impact of chemical composition on dispersed shrinkage microporosity of hypoeutectic cast silumins, Metallurgy and Foundry Engineering MaFE, (2014), 40(3), 125-140, ISSN 1230-2325.
 9. Darłak P., Długosz P., Krzyżak R., Zaawansowane materiały kompozytowe na bazie metali lekkich typu MAGFA i ALFA zbrojone popiołami lotnymi, Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania, red. M Woch, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (2014), 279-296, ISBN 978-83-938792-1-2.
 10. Drenchev L., Sobczak J.J., Self-healing materials as biomimetic smart structures, Instytut Odlewnictwa, Kraków, (2014), ISBN 978-83-88770-98-2.
 11. Dudek P., Fajkiel A., Piec do recyklingu złomu obiegowego stopów magnezu, Przegląd Mechaniczny, (2014), 73(9), 56, ISSN 0033-2259.
 12. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Bochenek J., Badania nad technologią odlewania ablacyjnego stopów aluminium / Research on ablation casting technology for aluminium alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(2), 23–36, ISSN 1899-2439.
 13. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Czekaj E., Mielniczuk J., Badania wpływu dodatku złomu obiegowego na właściwości mechaniczne odlewów ciśnieniowych ze stopów magnezu, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VII, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2014), 17-30.
 14. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Czekaj E., Mielniczuk J., Wpływ dodatku złomu obiegowego na właściwości mechaniczne odlewów ciśnieniowych ze stopów magnezu / The effect of the addition of circulating scrap on the tensile properties of die cast magnesium alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(3), 29-42, ISSN 1899-2439.
 15. Dudziak T., Fireside corrosion degradation of 15Mo3, T22, T23 & T91 in simulated coal-biomass co-fired environment, MATERIALS AND CORROSION - WERKSTOFFE UND KORROSION, (2014), DOI: 10.1002/maco.201407886.
 16. Dudziak T., Wysokotemperaturowa korozja materiałów w parze wodnej w sektorze energetycznym / High temperature performance of materials for the energy sector exposed to water steam, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(3), 43–58, ISSN 1899-2439.
 17. Dudziak T., Datta P.K., Du H.L., Long exposure test in air, conducted on super-lattice coatings at 850 oC for 4000 hours, Anti-Corrosion Methods and Materials, (2014), DOI: 10.1108/ACMM-03-2014-1366, ISSN 0003-5599.
 18. Dudziak T., Du H.L., Datta P.K., Ehiasarian A.P., Reinhard C., Hovsepian P.Eh., Enhanced sulphidation/oxidation resistance of Ti–45Al–8Nb alloy by multilayered coatings at 850°C for up to 675 h, Corrosion Engineering, Science and Technology, (2014), 49(7), 590-602, http://dx.doi.org/10.1179/1743278213Y.0000000142, ISSN 1478-422X.
 19. Dudziak T., Du H.L., Datta P.K., Hovsepian P.Eh., Air oxidation behaviour of standard PVD and novel HIPIMS coatings at 750°C for 1000 h, Corrosion Engineering, Science and Technology (2014), http://dx.doi.org/10.1179/1743278214Y.0000000202, e-ISSN: 1743-2782.
 20. Dudziak T., Grobauer S., Simms J.N., Krupp U., Lukaszewicz M., Oakey J.E., Metal loss of steam oxidised alloys after exposures at 675 and 725°C for 500 hours, High Temperature Materials and Processes, (2014), DOI 10.1515/htmp-2014-0164.
 21. Dudziak T., Hussain T., Simms N.J., Syed A.U., Oakey J.E., Fireside Corrosion Degradation of Ferritic Alloys at 600°C in Oxy-fired Conditions, Corrosion Science (2014), 79, 184-191, ISSN 0010-938X
 22. Dudziak T., Łukaszewicz M., Simms N., Nicholls J.R., Steam oxidation of TP347HFG, super 304H and HR3C – analysis of significance of steam flowrate and specimen surface finish, Corrosion Engineering, Science and Technology, (2014), ISSN 1478-422X, doi:10.1179/1743278214Y.0000000222.
 23. Dutkiewicz J., Szutkowska M., Leśniewski W., Wieliczko P., Pieczara A., Rogal Ł., The effect of TiC on structure and hardness of WC-Co composites prepared using various consolidation methods, Composites Theory and Practice, (2014), 14(2), 91-95, ISSN 2084-6096.
 24. Długosz P., Darłak P., Drzymała P., Sobczak J.J., Popioły lotne jako faza zbrojąca kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Cz. 3. Wpływ składu chemicznego na charakterystyczne temperatury topliwości węglowych popiołów lotnych / Fly ash as a reinforcement of light metal matrix composites. Part 3. The influence of a chemical composition on characteristic fusibility temperatures of coal fly ashes, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(2), 57–72, ISSN 1899-2439.
 25. Fajkiel A., Dudek P., Reguła T., Mechanical Properties of Magnesium Die Castings Produced Utilizing Process Scrap, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(4), 31–34, ISSN 1897-3310.
 26. Fajkiel A., Dudek P., Reguła T., Czekaj E., Saja K., Lech-Grega M., Boczkal S., Bigaj M., Mitka M., Gawlik M., recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji, Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania, red. M. Woch, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (2014), 597-612, ISBN 978-83-938792-1-2.
 27. Gazda A., Warmuzek M., Czekaj E., Optymalizacja parametrów obróbki cieplnej wybranych odlewanych stopów AlZnMgCu(Mn) / The optimisation of heat treatment parameters for selected cast AlZnMgCu(Mn) alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(1), 33–48, ISSN 1899-2439.
 28. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Czekaj E., Saja K., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Eksploracyjna analiza wyników ulepszania cieplnego brązu z zastosowaniem wybranych metod sztucznej inteligencji, Polska Metalurgia w latach 2011-2014, red. K. Świątkowski, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, Kraków, (2014), 283-294, ISBN 978-83-63663-47-6.
 29. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Czekaj E., Wilk-Kołodziejczyk D., Saja K., Heuristic model of the mechanical properties of a hypoeutectic EN-AC-42100 (EN AC-AlSi7Mg0.3) silumin alloy subjected to heat treatment, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(4), 35-38, ISSN 1897-3310.
 30. Górny Z., Wilk-Kołodziejczyk D., Smolarek-Grzyb A., Supporting the Bronze CastingThrough Information Structuring Based on Ontology Application, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(1), 33–36, ISSN 1897-3310.
 31. Homa M., Siewiorek A., Gazda A., Sobczak N., Kudyba A., Turalska P., Pietrzak K., Frydman K., Wójcik-Grzybek D., Strojny-Nędza A., Termofizyczne właściwości kompozytów Ag-C domieszkowanych nanorurkami węglowymi / Thermophysical properties of Ag-C composites doped with carbon nanotubes, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(1), 13–24, ISSN 1899-2439.
 32. Homa M., Sobczak N., Korpała B., Bruzda G., Ciecińska M, Krauz M., Gazda A., Stygar M., Brylewski T., Rękas M., Właściwości termofizyczne szkła barowego borokrzemianowego przeznaczonego na uszczelnienia w ogniwach paliwowych IT-SOFC, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, (2014), 66(3), 253-258, ISSN 1644-3470.
 33. Izdebska-Szanda I., Baliński A., Ekologiczne, modyfikowane spoiwo nieorganiczne do mas samoutwardzalnych, Polska Metalurgia w latach 2011-2014, red. K. Świątkowski, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, Kraków, (2014),453-465, ISBN 978-83-63663-47-6.
 34. Izdebska-Szanda I., Baliński A., Angrecki M., Palma A., The effect of nanostructure modification of the silicate binder on its binding characteristics and functional properties / Wpływ modyfikacji nanostruktury spoiwa krzemianowego na charakterystykę jego wiązania i właściwości użytkowe, Archives of Metallurgy and Materials, (2014), 59(3), 1033-1036, ISSN 1733-3490.
 35. Izdebska-Szanda I., Baliński A., Angrecki M., Palma A., Stefański Z., Madej W., Żmudzińska M., Ekologiczne technologie formy i rdzenia dla odlewów z metali nieżelaznych wraz z ich recyklingiem i utylizacją, Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania, red. M. Woch, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (2014), 581-595, ISBN 978-83-938792-1-2.
 36. Izdebska-Szanda I., Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Ocena ekologiczna mas formierskich z nowymi spoiwami nieorganicznymi, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(2sp.), 33-38, ISSN 1897-3310.
 37. Jaśkowiec K., Uhl W., Ocena stopnia lejności staliwa aluminiowego / Assessment of aluminium steel casting fluidity, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(3), 73–80, ISSN 1899-2439.
 38. Kalandyk B., Zapała R., Sobula S., Górny M., Boroń Ł., Characteristics of low nickel ferritic-austenitic corrosion resistant cast steel, Metalurgija/Metallurgy (2014), 53(4), 613-616, ISSN 0543-5846.
 39. Kapłon P., Pozycjonowanie technologii odlewania ciśnieniowego stopów aluminium, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VII, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2014), 49-58.
 40. Karwiński A., Parametry technologiczne procesu wykonywania form ceramicznych z udziałem “wodnego” spoiwa krzemianowego, Polska Metalurgia w latach 2011–2014, red. K. Świątkowski. Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, Kraków, (2014), 529–541, ISBN 978-83-63663-47-6.
 41. Karwiński A., Parametry technologiczne procesuwykonywania form ceramicznych z udziałem "wodnego" spoiwa krzemianowego, XVI Konfrencja Sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN; Metalurgia 2014; Krynica - publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowanego ze środków NCBR
 42. Karwiński A., Haratym R., Biernacki R., Soroczyński A., Investment Casting vs Replicast CS Considered in Terms of the Ceramic Mould Making and Dimensional Accuracy of Castings, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(1), 45–48, ISSN 1897-3310.
 43. Karwiński A., Haratym R., Soroczyński A., Kowalski P., Comparison of quality of investment castings produced based on the Rapid Prototyping techniques with products of powder sintering, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(3 sp.issue), 31-34, ISSN 1897-3310.
 44. Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Małysza M., Casting of Titanium alloys in centrifugal induction furnaces, 71st World Foundry Congress, 19-21 May 2014, Bilbao.
 45. Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Małysza M., Casting of titanium alloys in centrifugal induction furnaces, Archives of Metallurgy and Materials, (2014), 59(1), 403-406, ISSN 1733-3490.
 46. Karwiński A., Małysza M., Wieliczko P., Gil A., Lipowska B., The use of innovative ceramic-carbon bonded filters used for filtration of liquid alloys and evaluation of the filtration efficiency, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(3), 29-32, ISSN 1897-3310; publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowanego ze środków NCBR
 47. Karwiński A., Wieliczko P., Cast steel filtration trials using ceramic-carbon filters, Proceedings of the International Scientific Conference „Refractories, Furnaces and Thermal Insulations 8th–10th April 2014, (2014), 117-122, ISBN 978-80-553-1673-4.
 48. Karwiński A., Żółkiewicz Z., The research of properties of experimental ceramic layers / Badanie właściwości doświadczalnych warstw ceramicznych, Archives of Metallurgy and Materials (2014), 59(2), 703-705, ISSN 1733-3490, DOI: 10.2478/amm-2014-0115.
 49. Karwiński A., Żółkiewicz Z., The research of properties of experimental ceramic layers, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odlewników Polskich, Czeskich i Słowackich, Izbicko k. Opola 24-26.04.2014, 29.
 50. Kluska Nawarecka S., Śnieżyński B., Parada W., Lustofin M., Wilk-Kołodziejczyk D., The use of LPR (logic of plausible reasoning) to obtain information on innovative casting technologies, Archives of Civil and Mechanical Engineering, (2014), 14(1), 25-31, ISSN 1644-9665.
 51. Kluska-Nawarecka S., Baliński A., Słowo wstępne do omówienia wyników badań prof. Zbigniewa Górnego, Polska Metalurgia w latach 2011–2014, red. K. Świątkowski. Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, Kraków, (2014), 279-282, ISBN 978-83-63663-47-6.
 52. Kluska-Nawarecka S., Górny Z., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Jančíková Z., David J., A Method to Make Classification of the Heat Treatment Processes Performed on Bronze Using Incomplete Knowledge, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(2), 69-72, ISSN 1897-3310.
 53. Kluska-Nawarecka S., Jancikova Z., David J., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Dajda J., Knowledge components description, support to prevent defects of metal products using methods based on artificial intelligence and ETL technologies, METAL 2014, 21-23 May 2014, Brno, Czech Republic, (2014), 93-98, ISBN 978-80-87294-52-9.
 54. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Dajda J., Macura M., Regulski K., Computer-assisted integration of knowledge in the context of identification of causes of defects in castings / Wspomagana komputerowo integracja wiedzy, w kontekście identyfikacji przyczyn powstawania wad odlewów, Archives of Metallurgy and Materials, (2014), 59(2), 743-746, DOI: 10.2478/amm-2014-0124, ISSN 1733-3490.
 55. Kowalski P., Kowalska A., Sobczyk W., Co łączy górnictwo, jaskinie i Naturę 2000?, Surowce i Maszyny Budowlane, (2014), (6), 64-66, ISSN 1734-7998.
 56. Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Tola Certwiczówna - artystka nieznana , Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat (2014), 7(1), 53-56, ISSN 1898-7257.
 57. Krokosz J., Przybylski J., Pabiś R., Młodnicki S., Gil A., Żółkiewicz Z., Ćwiklak R., Angrecki M., Prace związane z przygotowaniem przedsięwzięcia badawczego z zakresu wykorzystania nowoczesnych metod szybkiego prototypowania, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat (2014), 7(2), 45-51, ISSN 1898-7257.
 58. Kruk A., Stygar M., Krauz M., Homa M., Adamczyk A., Kucza W., Rutkowski P., Bobruk M., Gil A., Brylewski T., Mikrostruktura oraz właściwości elektryczne warstwy o strukturze spinelu na wybranych wysokochromowych stalach ferrytycznych, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, (2014), 66(3), 235-244, ISSN 1644-3470.
 59. Książek M., Richert M., Boroń Ł., Tchórz A., Characterization of Al2O3/Al/Al2O3 joints with Ti+Cr interlayer, International Journal of Materials Science, (2014), 3(5), 152-158, ISSN 2327-26354.
 60. Książek M., Tchórz A., Boroń Ł., Mechanical Properties and the Microstructure of Al2O3/Al/Al2O3 Joints with the Surface Modification of Alumina by a Thin Layer of Ti + Nb, Journal of Materials Engineering and Performance, (2014), 23(5), 1635-1640, ISSN 1059-9495.
 61. Kuder M., Zastosowanie próbników kubkowych o obniżonej objętości do badań krzepnięcia żeliwa / The use of low-volume cup samplers for test solidification of cast iron, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 13-22, ISSN 1899-2439
 62. Kudyba A., Sobczak N., Siewiorek A., Turalska P., Klasik A., Bieliński J., Sałacińska A., Kozera R., Wpływ zawartości fosforu na zwilżalność podłoży z pokryciem Ni-P lutowiem SAC305 / Effect of phosphorus content on the wettability of Ni-P coated surfaces by SAC305 alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 51-62, ISSN 1899-2439.
 63. Lipowska B., Witek J., Wala T., Karwiński A., Wieliczko P., Asłanowicz M., Ościłowski A., Cast steel filtration trials using ceramic-carbon filters, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(4), 61-66, ISSN 1897-3310.
 64. Lipowska B., Witek J., Wala T., Karwiński A., Wieliczko P., Asłanowicz M., Ościłowski A., Zmiany fazowe i mikrostrukturalne filtrów ceramiczno-węglowych podczas filtracji staliwa, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, (2014), 66(3), 281-285, ISSN 1505-1269.
 65. Madej W., Izdebska-Szanda I., Miklaszewski J., Zdończyk T., Ekologiczna i materiałooszczędna technologia wytwarzania wstawek hamulcowych o stabilnych parametrach jakościowych. Cz. 2. Weryfikacja zmodernizowanej technologii w warunkach rzeczywistych / The ecological and material-saving technology for producing brake blocks with stable parameters of quality. Part 2. Verification of modernized technology under real conditions, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(3), 59–72, ISSN 1899-2439.
 66. Madej W., Pysz S., Izdebska-Szanda I., Miklaszewski J., Zdończyk T., Ekologiczna i materiałooszczędna technologia wytwarzania wstawek hamulcowych o stabilnych parametrach jakościowych. Cz. 1. Modernizacja technologii z zastosowaniem symulacji komputerowej / The ecological and material-saving technology for producing brake blocks with stable parameters of quality. Part 1. Technology modernization using computer simulation, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(2), 3–22, ISSN 1899-2439.
 67. Olejarczyk-Wożeńska I., Adrian H., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S. , Numerical model of pearlite – austenite transformation, Metal 2014: International Conference on Metallurgy and Materials, May 21 2014, Brno, Czech Republic, Ostrava : TANGER Ltd., 2014, s. 117, ISBN 978-80-87294-52-9.
 68. Paleń A., Żeliwo ADI - niedocenione w Polsce?, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat (2014), 7(2), 6-10, ISSN 1898-7257.
 69. Perszewska K., Faber J., Żmudzińska M., Książek M., Badania olfaktometryczne w celu stworzenia mapy zapachowej wybranej odlewni krajowej, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(sp.2), 65-70, ISSN 1897-3310.
 70. Pieczara A., Piotrowski T., Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., The application of the HIP device produced by AIP Company for synthesis of composite materials, International Conference INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY IMT 2014, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków, (2014), 70, ISBN 978-83-931339-9-4.
 71. Piekło J., Pysz S., Małysza M., Zastosowanie optymalizacji topologicznej w kształtowaniu odlewanych konstrukcji szkieletowych / Application of topological optimisation in forming of cast cellular structures, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 77-88, ISSN 1899-2439.
 72. Pirowski Z., Evaluation of High-temperature Physico-chemical Interactions between the H282 Alloy Melt and Ceramic Material of the Crucible, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(4), 83–90, ISSN 1897-3310.
 73. Pirowski Z., Odlewane narzędzia rolnicze pracujące w glebie, Polska Metalurgia w latach 2011-2014, red. K. Świątkowski, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 543-553, ISBN 978-83-63663-47-6.
 74. Praca zbiorowa, Raport 2013, red. Andrzej Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2014.
 75. Pysz S., Maj M., Czekaj E., High-Strenght Aluminium Alloys and Their Use in Foundry Industry, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(3), 71-76, ISSN 1897-3310.
 76. Pysz S., Małysza M., The use of topology optimization in shaping the strength of castings, Solid State Phenomena, (223), 62-69, ISSN 1662-9779.
 77. Pysz S., Żuczek R., Czekaj E., Karwiński A., Małysza M., Sprawka P., Integration of numerical procedures in the design and manufacturing technology on the example of a cast component for the automotive industry, Foundry Trade Journal International (2014), 188(3711), January/February, 26-29, ISSN 1758-9789.
 78. Pytel A., Gazda A., Ocena wybranych właściwości żeliwa z grafitem wermikularnym hartowanego z przemianą izotermiczną (AVCI) / Evaluation of selected properties in austempered vermicular cast iron (AVCI), Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 23-32, ISSN 1899-2439
 79. Rapiejko C., Pisarek B., Czekaj E., Pacyniak T., Analysis of the Crystallization of AZ91 Alloy by Thermal and Derivative Analysis Method Intensively Cooled in Ceramic Shell, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(1), 97-102, ISSN 1897-3310.
 80. Rapiejko C., Pisarek B., Czekaj E., Pacyniak T., Analysis of AM60 and AZ91 alloy crystallisation in ceramic moulds by thermal derivative analysis (TDA), Archives of Metallurgy and Materials, (2014), 59(4), 1449-1455, ISSN 1733-3490.
 81. Reguła T., Fajkiel A., Dudek P., Saja K., Odlewanie stopów do przeróbki plastycznej z udziałem ciśnienia zewnętrznego, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VII, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2014), 31-40.
 82. Reguła T., Fajkiel A., Dudek P., Saja K., Odlewanie stopów do przeróbki plastycznej z udziałem ciśnienia zewnętrznego / Casting of wrought alloys under external pressure, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 3-12, ISSN 1899-2439.
 83. Reguła T., Sobczak J.J., Fajkiel A., Dudek P., Saja K., Darłak. P., Długosz P., Morgiel J., Berent K., Rozwój technologii squeeze casting i tixocasting dla otrzymywania materiałów funkcjonalnych i gradientowych oraz odlewów ze stopów metali nieżelaznych zbrojonych lokalnie, Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania, red. M Woch, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (2014), 263-278, ISBN 978-83-938792-1-2.
 84. Ricci E., Amore S., Giuranno D., Novakovic R., Tuissi A., Sobczak N., Nowak R., Korpala B., Bruzda G., Surface tension and density of Si-Ge melts, The Journal of Chemical Physics, (2014), 140, 214704, doi: 10.1063/1.4879775, ISSN: 0021-9606.
 85. Skierski P., BHP Instytutu Odlewnictwa oraz zakładów metalurgicznych, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2014), 7(3), 6-20, ISSN 1898-7257.
 86. Smolarek-Grzyb A., Wilk-Kołodziejczyk D., Uryga R., Algorytmy ewolucyjne w optymalizacji parametrów modelu symulacyjnego procesu krzepnięcia metali, Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych, red. T. Grabiński, D. Wilk-Kołodziejczyk, M. Woźniak-Zapór. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, (2014), t. 2, 117-128, ISBN 978-83-7571-312-1.
 87. Snieżyński B., Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Wilk-Kołodziejczyk D., Intelligent Information System based on logic of plausible reasoning (LPR), Issues and Challenges in Artificial Intelligence, Switzerland: Springer, (2014), 57-74.
 88. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2014), ISBN 978-83-88770-63-0.
 89. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce, Przegląd Odlewnictwa, (2014), 64(1–2), 8–11, ISSN 0033-2275.
 90. Sobczak J.J., Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Wawrylak M., Małysza M., Gil A., Pabiś R., Żuczek R., Opracowanie podstaw technologii wytwarzania odlewanych elementów specjalnego przeznaczenia ze stopów tytanu, Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, Instytut Metali Nieżelaznych, red. M. Woch, Gliwice, (2014), 389-404, ISBN 978-83-938792-1-2.
 91. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., In-situ observation of infiltration of CF and CF-fabrics with liquid matrix under vacuum, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow (2014), 139-151, ISBN 978-83-88770-97-5.
 92. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., Kurzydłowski K.J., Boczkowska A., Kozera R., Sałacińska A., Bieliński J., High temperature interaction between liquid matrix and reinforcement: wettability, reactivity and matrix/reinforcement interfaces, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow (2014), 77-138, ISBN 978-83-88770-97-5.
 93. Sobczak N., Nowak R., Siewiorek A., Korpala B., Bruzda G., Kaban I., Han J.H., Mattern N., Eckert J., High-temperature study of monotectic transformation, wetting and reactivity of liquid Gd-Ti alloys, Proceedings of 71st World Foundry Congress, (2014), 1-7, ISBN 978-84-617-0087-5.
 94. Sobczak N., Purgert R., Sobczak J.J., Nowak R., Homa M., Korpala B., High temperature behaviour of liquid Ni-based alloys with oxide ceramics, EUROSUPERALLOYS, 2014, Giens, France.
 95. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Homa M., Bruzda G., Grobelny M., Kalisz M., Strobl H., Singhal R., Monville M., Wetting transparency of graphene deposited on copper in contact with liquid tin, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(3), 3–12, ISSN 1899-2439.
 96. Stefański Z., Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Applications of a New Innovative Ceramic Material for Investment Casting Technology, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(sp.1), 51-56, ISSN 1897-3310.
 97. Stefański Z., Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Zastosowanie nowego innowacyjnego materiału ceramicznego do wykonywania odlewów metodą wytapianych modeli / Application of a new innovative ceramic material for investment casting technology, Przegląd Odlewnictwa, (2014), 64(7-8), 254-261, ISSN 0033-2275.
 98. Szczepaniak-Lalewicz K., Tybulczuk J., Opracowanie innowacyjnej metody wytwarzania aktywnych chemicznie nanopokryć na formy i rdzenie / Development of innovative method to procedure chemically active nano-coatings for moulds and cores, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 33-42, ISSN 1899-2439
 99. Tchórz A., Boroń Ł., Książek M., Quantitative 3D characterization of morphology of graphite in ductile iron by x-ray computed tomography, 71st World Foundry Congress "Advanced Sustainable Foundry", 19-21 May 2014, Bilbao.
 100. Tchórz A., Gil A., Porównanie wyników badań metrologicznych uzyskanych za pomocą rentgenowskiej tomografii komputerowej i skanera optycznego 3D / Comparison of the results of metrological tests obtained from X-ray computed tomography and optical 3D scanner, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 63-76, ISSN 1899-2439.
 101. Tybulczuk J., Konwersja szansą dla polskiego odlewnictwa i innowacyjnego przemysłu, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2014), 7(1), 6-13, ISSN 1898-7257.
 102. Tybulczuk J., Konwersja szansą dla polskiego odlewnictwa i innowacyjnego przemysłu. Cz. 2, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2014), 7(4), 6-17, ISSN 1898-7257.
 103. Warmuzek M., Chemical composition of the Ni-containing intermetallic phases on the multicomponent Al alloys , Journal of Alloys and Compounds, (2014), 604(August 2014), 245-252, ISSN 0925-8388.
 104. Warmuzek M., Analiza składu chemicznego faz międzymetalicznych AlMnFe oraz AlMnFeSi w eutektykach międzydendrytycznych w stopach aluminium / Analysis of the chemical composition of AlMnFe and AlFeMnSi intermetallic phases in the interdendritic eutectics in the Al-alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(1), 3–12, ISSN 1899-2439.
 105. Wawrylak M., Leśniewski W., Szczepaniak-Lalewicz K., Porównanie grubości warstw materiału uzyskanego podczas przejścia zol-żel (metodą dip-coating ) na podłożach wyciąganych z wodnych roztworów spoiw koloidalnych / Comparison of layer thickness on materials produced by sol-gel transition on substrates removed from aqueous solutions of colloidal binders, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 43-50, ISSN 1899-2439.
 106. Wańczyk K., Ziółkowski E., Zastosowanie wybranych generatorów pseudolosowych do symulacji naważania materiałów wsadowych, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(sp.is. 4), 127-130, ISSN 1897-3310.
 107. Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Rojek G., Regulski K., The Implementation of Computer Platform for Foundries Cooperating in a Supply Chain, Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(3), 111–116, ISSN 1897-3310.
 108. Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Budowa modeli decyzyjnych z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych i logiki rozmytej, Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych, red. T. Grabiński, D. Wilk-Kołodziejczyk, M. Woźniak-Zapór. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, (2014), t. 2, 129-142, ISBN 978-83-7571-312-1.
 109. Wilk-Kołodziejczyk D., Rojek G., Regulski K., The Decision Support System in the Domain of Casting Defects Diagnosis , Archives of Foundry Engineering, (2014), 14(3), 107–110, ISSN 1897-3310.
 110. Wojewoda-Budka J., Stan K., Onderka B., Nowak R., Sobczak N., Microstructure, chemistry and thermodynamics of Al/NiO couples obtained at 1273 K, Journal of Alloys and Compounds, (2014), 615(S1), S178–S182, ISSN 0925-8388.
 111. Xi L., Kaban I., Nowak R., Korpała B., Bruzda G., Sobczak N., Mattern N., Eckert J., High-temperature wetting and interfacial interaction between liquid Al and TiB2 ceramic, Journal of Materials Science, (2014), DOI: 10.1007/s10853-015-8814-6, ISSN 0022-2461.
 112. Zachura A., Żuczek R., System posuwu Flextrack zwiększający trwałość i niezawodność napędu kombajnu ścianowego, Praca zb. pod red. A. Klicha, A. Kozieła: Innowacyjne techniki i trechnologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność - KOMTECH 2014. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, (2014).151-162, ISBN 978-83-60708-83-5.
 113. Śnieżyński B., Kluska-Nawarecka S,, Nawarecki E., Wilk-Kołodziejczyk D. , Intelligent Information System Based on Logic of Plausible Reasoning, Issues and Challenges in Artificial Intelligence. Springer International Publishing, (2014), 57-74, ISBN 978-3-319-06882-4.
 114. Żółkiewicz Z., Młodnicki S., Krokosz J., Pabiś R., Ćwiklak R., Badanie innowacyjnych mieszanek do wykonania form gipsowych dla odlewów artystycznych / The research of innovative mixtures for plaster moulds used for artistic castings, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(1), 25–32, ISSN 1899-2439.
 115. Żebrowski J., Czawa B., Pawlińska A., Nowo opracowana metoda pomiaru rozkładu azotu i dodatków stopowych w warstwie azotowanej i węgloazotowanej w stopach żelaza / Newly developed method for measuring the decomposition of nitrogen and alloying elements in nitrated and carbonitrided layers of ferrous alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2014), 54(4), 89-98, ISSN 1899-2439.
 116. Żuczek R., Gwiżdż A., Wróblewski D., Komputerowa symulacja naprężeń powstających w wyniku zastosowanej obróbki cieplnej / Computer simulation of stresses occurring as a result of applied heat treatment, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(2), 37–56, ISSN 1899-2439.
 117. Żuczek R., Pysz S., The innovative design of suspension cast components of vehicles made from high-strength AlZnMgCu alloy resistant to an IED type threat, Solid State Phenomena, SSP.223.181, 181-190, ISSN 1662-9779.
 118. Żuczek R., Zachura A., Innovative design of a longwall shearer’s haulage system with highly loaded components of a tribological pair manufactured according to the precise casting technology., Solid State Phenomena, SSP.223.171, 171-180, ISSN 1662-9779.