txt xls Info: alphabetical system ordering by names

 1. Babul T., Baranowski M., Sobczak N., Homa M., Leśniewski W., Thermophysical properties of Cu-matrix composites manufactured using Cu powder coated with graphen, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3146-3151, ISSN 1059-9495
 2. Baliński A., Ocena jednorodności struktury zolu krzemionkowego / The assesment of the uniformity of the silica sol structure, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(2), 113-122, ISSN 1899-2439
 3. Baliński A. (red.), Raport 2015, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-88770-85-2.
 4. Boroń Ł., Radzikowska J.M., Sobczak N., Tchórz A., Kolorowy świat struktury materiałów, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-941558-9-6
 5. Czekaj E., Pysz S., Garbacz-Klempka A., Żuczek R., An introduction to the problem of the conversion of structural components, including components manufactured by casting techniques, Metallurgy and Foundry Engineering, (2016), 42(1), 21-39, ISSN 1230-2325.
 6. Czekaj E., Zych J., Kwak Z., Garbacz-Klempka A., Quality index of the AlSi7Mg0.3 aluminium casting alloy depending on the heat treatment parameters, Archives of Foundry Engineering, (2016), 16(3), 25-28, ISSN 1897-3310.
 7. David J., Svec P., Garzinova R., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Heuristic modeling of casting processes under the conditions uncertainty, Archives of Civil and Mechanical Engineering, (2016), 16(2), 179-185, ISSN 1644-9665
 8. Dudziak T., Steam oxidation of Fe-based materials, High Temperature Corrosion, ed. Zaki Ahmad, Rijeka, Croatia: InTech, (2016), 15-38. ISBN 978-953-51-2507-5.
 9. Dudziak T., Fundamental aspects of high temperature corrosion of materials for coal fired power plants, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016). ISBN 978-83-941558-8-9.
 10. Dudziak T., Boron L., Homa M., Nowak R., Horton N., Sheppard R., Purgert R.M., Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J.J., The influence of fabrication process on the initial stages of steam oxidation performed on Haynes 282 alloy at 760°C, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), DOI: 10.1007/s11665-016-2417-5. ISSN 1059-9495.
 11. Dudziak T., Deodeshmukh V., Backert L., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Zieliński A., Sobczak J., Bruzda G., Phase investigations under steam oxidation process at 800°C for 1000 h of advanced steels and Ni-based alloys, Oxidation of Metals, (2016), ISSN 0030-770X, doi:10.1007/s11085-016-9662-8.
 12. Dudziak T., Hussain T., Simms N.J., High-temperature performance of ferritic steels in fireside corrosion regimes: Temperature and deposits, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), ISSN 1059-9495, DOI: 10.1007/s1166501624237
 13. Dudziak T., Jura K., High temperature corrosion of low alloyed steel in air and salt mist atmospheres / Korozja wysokotemperaturowa niskostopowych stali wygrzewanych w powietrzu i atmosferze mgły solnej, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(2), 77-85, ISSN 1899-2439
 14. Dudziak T., Jura K., Rutkowska J., Chlorine corrosion degredation of low alloyed ferritic steels in temperature range 450-550 °C, Oxidation of Metals, (2016), 85(5-6), 647-664, ISSN 0030-770X
 15. Dudziak T., Sobczak N., Sobczak J., Deodeshmukh V., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Steam oxidation resistance of advanced austenitic steels with high Cr content and advanced Ni based alloys at high temperatures for A-USC coal fired power plant, Advanced in Materials Technology for Fossil Power Plants. Proceedings for the Eight International Conference October 11-14, 2016, Albufeira, Algrave, Portugal, eds. J. Parker, J. Shingledecker, J. Siefert, (2016), 901-912. USA: Electric Power Research Institute, Inc., ISBN-13: 978-1-62708-131-3.
 16. Dudziak T., Sobczak N., Sobczak J., Siewiorek A., Corrosion products development on HAYNES 282 gamma - prime (γʹ) strengthened alloy at 550°C under salt mist conditions for 500 hours, Advanced in Materials Technology for Fossil Power Plants. Proceedings for the Eight International Conference October 11-14, 2016, Albufeira, Algrave, Portugal, eds. J. Parker, J. Shingledecker, J. Siefert, (2016), 1140-1150. USA: Electric Power Research Institute, Inc., ISBN-13: 978-1-62708-131-3.
 17. Dudziak T., Łukaszewicz M., Simms N., Nicholls J., Analysis of high temperature steam oxidation of superheater steels used in coal fired boilers, Oxidation of Metals, (2016), 85(1-2), 171-187, ISSN 0030-770X, DOI: 10.1007/s1108501595939.
 18. Dudziak T., Łukaszewicz M., Simms N.J., Nicholls J.R., Impact specimen geometry on T23 and TP347HFG steels behaviour during steam oxidation at harsh conditions, Corrosion Engineering, Science and Technology, (2016), ISSN 1743-2782, DOI: 1080/1478422X.2016.1185568.
 19. Długosz P., Rączka A., Kopeć A., Krzyżak R., Darłak P., Hebda M., Properties of light MMCs modified with cordierite synthesized from fly ash, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(6), 2261-2266, ISSN 1059-9495
 20. Faber J., Perszewska K., Badania nad identyfikacją związków zapachowych emitowanych podczas termicznego rozkładu podstawowych spoiw formierskich, Odlewnictwo Współczesne - Polska i świat, (2016), 9(3), 5-8, ISSN 1898-7257.
 21. Garbacz-Klempka A., Czekaj E., Kozana J., Perek-Nowak M., Piękoś M., Influence of Al and Fe additions on structure and properties of Cu-Sn alloys, Key Engineering Materials, (2016), 682, 226-235, ISSN 1662-9795.
 22. Gazda A., Określenie optymalnych parametrów obróbki hartowania z przemianą izotermiczną żeliwa sferoidalnego Ni-Cu (Mo,Mn) na podstawie wykresów CTPc i CTPi / Determination of the optimal austempering parameters of Ni-Cu (Mo,Mn) ductile iron based on CCT and TTT diagrams, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(2), 133-149, ISSN 1899-2439
 23. Godlewska E.M., Mars K., Drozd P., Tchórz A., Książek M., Reaction and diffusion phenomena in Ag-doped Mg2Si, Journal of Alloys and Compounds, (2016), 657, 755-764, ISSN 0925-8388
 24. Homa M., Przewodnictwo cieplne kompozytów o osnowie metalowej zbrojonych węglem / Thermal conductivity of carbon-reinforced metal-matrix composites, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(4), 329-350, ISSN 1899-2439.
 25. Homa M., Gazda A., Sobczak N., Pietrzak K., Frydman K., Wójcik-Grzybek D., Termofizyczne właściwości kompozytów Cu-C otrzymanych metodą metalurgii proszków / Thermophysical properties of Cu-C composites obtained by powder metallurgy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(3), 205-220, ISSN 1899-2439.
 26. Homa M., Sobczak N., Sobczak J., Morgiel J., Seal S., Nowak R., Bruzda G., Wetting behaviour and reactivity between AlTi6 alloy and carbon nanotubes, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3317-3329, ISSN 1059-9495.
 27. Izdebska-Szanda I., Kamińska J., Angrecki M., Palma A., Madej W., An innovative method for the dehydration hardening of modified inorganic binders, Archives of Metallurgy and Materials, (2016), 61(4). ISSN 1733-3490.
 28. Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Xi L., Sobczak N., Eckert J., Giebeler L., Wettability and work of adhesion of liquid sulfur on carbon materials for electrical energy storage applications, Carbon, (2016), 98(March), 702-707, ISSN 0008-6223.
 29. Kasza P., Lipowska B., Pęcherski R.B., Stręk A.M., Wańczyk K., Compression of open-cell aluminium, Engineering Transactions, (2016), 64(4), 629-634, ISSN 0867-888X.
 30. Klasik A., Maj M. Pietrzak K., Wojciechowski A., Sobczak J., Fatigue life and microstructure after multiple remelting of A359 matrix composites reinforced with SiC particles, Archives of Metallurgy and Materials, (2016), 61(4), 2123–2128, ISSN 1733-3490, DOI: 10.1515/amm-2016-0340.
 31. Klasik A., Pietrzak K., Makowska K., Sobczak J., Rudnik D., Wojciechowski A., Wear resistance of aluminium matrix composites reinforced with Al2O3 particle after multiple remelting, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3084-3090, ISSN 1059-9495.
 32. Krzak M., Krzak I., Rynek kobaltu z początkiem XXI w., Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, (2016), 61(10), 444-452, ISSN 0035-9696.
 33. Książek M., Boroń Ł., Radecka M., Richert M., Tchórz A., Mechanical and tribological properties of HVOF-sprayed (Cr3C2-NiCr+Ni) composite coating on ductile cast iron, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3185-3193, ISSN 1059-9495.
 34. Książek M., Boroń Ł., Radecka M., Richert M., Tchórz A., The structure and bond strengh of composites carbide coating (WC-Co+Ni) deposited on ductile iron by thermal spraying, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 502-509, ISSN 1059-9495
 35. Książek M., Boroń Ł., Tchórz A., Grzelka R., Mikrostruktura i właściwości mechaniczne powłok kompozytowych (WC-Co+Al) natryskiwanych metodą HVOF na żeliwo sferoidalne, IX Międzynarodowa Konferencja "Laboratoria Badawcze - Systemy Jakości w Unii Europejskiej", "Polsko-Niemieckie Forum Badań Materiałowych - Prezentacja Doświadczeń", Drezno, Saksonia 9-11 czerwca 2016 r., 93-103.
 36. Książek M., Boroń Ł., Tchórz A., Grzelka R., Structure, Mechanical Properties and Erosion Resistance of HVOF sprayed Cr3C2+NiCr coating on the surface of castings made from Al-Si alloy, Proceedings of the 72nd World Foundry Congress, 21-25th May 2016, Nagoya, Japan.
 37. Kudyba A., Perspektywy i kierunki rozwoju bezołowiowych stopów lutowniczych nowej generacji oraz możliwość ich aplikacji w technologii bezołowiowego lutowania elektroniki użytkowej / Perspectives and directions of the development of new generation lead-free soldering alloys and their application possibilities in the consumer electronics lead-free soldering technology, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(3), 233-260, ISSN 1899-2439.
 38. Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., Boroń Ł., Krzak I., Porous titanium materials produced using the HIP method, Key Engineering Materials, (2016), 687, 149-154, ISSN 1662-9795
 39. Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., Pieczara A., Opracowanie metody lutowania elementów wykonanych z WC/Co z dodatkiem TiC, Mechanik, (2016), (5-6), 534-535, ISSN 0025-6552.
 40. Małysza M., Żuczek R., Pysz S., Gil A., Wieliczko P., Kowalski P., Wańczyk K., Development and optimization of casting technology on part of the suspension of a heavy vehicle used in difficult environmental wetland conditions / Opracowanie oraz optymalizacja konstrukcji odlewu wahacza maszyny ciężkiej pracującej w trudnych warunkach środowiska wodno-błotnego, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(4), 363-368, ISSN 1899-2439.
 41. Nawarecki E., Kluska-Nawarecka S., Dobrowolski G., Świat wirtualny a rzeczywistość: Obserwacje i elementy badań, Poprawność danych i kultura informacji w świecie cyfrowym. XVIII Seminarium problemowe WOD, 35-38. Warszawa-Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań (2016), ISBN 978-83-65419-03-3.
 42. Novakovic R., Giuranno D., Caccia M., Amore S., Nowak R., Sobczak N., Narciso J., Ricci E., Thermodynamic, surface and structural properties of liquid Co-Si alloys, Journal of Molecular Liquids, (2016), 221, 346-353, ISSN 0167-7322.
 43. Nowak R., Sobczak N., Bruzda G., Wojewoda-Budka J., Lityńska-Dobrzyńska L., Homa M., Kaban I., Xi L., Jaworska L., Wettability and reactivity of ZrB2 substrates with liquid Al, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3310-3316, ISSN 1059-9495.
 44. Perszewska K., Pomiary olfaktometryczne wokół wytypowanego wysypiska odpadów komunalnych na terenie województwa małopolskiego w kontekście skarg lokalnej społeczności na uciążliwość zapachową, Odlewnictwo Współczesne - Polska i świat, (2016), 9(1-2), 5-11, ISSN 1898-7257
 45. Piekło J., Maj M., Żuczek R., Pysz S., Assessment of durability of the toothed segment based on FEM analysis and low fatigue cycle test, Archives of Foundry Engineering, (2016), 16(4), 113-118, ISSN 1897-3310.
 46. Pietrzak K., Klasik A., Makowska K., Sobczak J.J., Wojciechowski A., Rudnik D., Sienicki E., Strukturalne uwarunkowania właściwości mechanicznych kompozytów A359 + Al2O3 po wielokrotnym przetopie / Structural determinants of the mechanical properties of A359 + Al2O3 composites after multiple remelting , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(2), 87-112, ISSN 1899-2439
 47. Pietrzak K., Sobczak N., Chmielewski M., Homa M., Gazda A., Zybała R., Strojny-Nędza A., Effects of carbon allotropic forms on microstructure and thermal properties of Cu-C composites produced by SPS, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3077-3083, ISSN 1059-9495.
 48. Ploetz S., Nowak R., Lohmueller A., Sobczak N., Singer R.F., Wettability of low weight borides by commercial aluminum alloys − A basis for metal matrix composite fabrication, Advanced Engineering Materials, (2016), 18(11), 1884-1888, ISSN 1438-1656.
 49. Praca zbiorowa, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IX, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).
 50. Praca zbiorowa pod red. J.J. Sobczaka, Jubileusz 70 lat Instytutu Odlewnictwa 1946-2016, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-944902-1-8.
 51. Pysz S., Czekaj E., Żuczek R., Maj M., Piekło J., Low cycle mechanical and fatigue properties of AlZnMgCu alloy, Archives of Foundry Engineering, (2016), 16(1), 55-60, ISSN 1897-3310.
 52. Pytel A., Guzik E., Żeliwo z grafitem wermikularnym jako tworzywo przyszłościowe / Cast iron with vermicular graphite as a prospective material, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(4), 301-320.
 53. Rajska M., Długosz P., Zybała R., Effect of support structure in Al/Al2O3-TiO2 catalysts in low-temperature CO oxidation, E3S Web of Conferences, (2016), 10, 00131, 1-7, eISSN 2267-1242.
 54. Regulski K., Kluska-Nawarecka S., System CastExpert do diagnostyki wad odlewów / CastExpert system for casting defect diagnostics, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(2), 123-132, ISSN 1899-2439.
 55. Regulski K., Rojek G., Jaśkowiec K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Computer-assisted methods of the design of new materials in the domain of copper alloy manufacturing, Key Engineering Materials, (2016), 682, 143-150, ISSN 1662-9795
 56. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Rojek G., Kluska-Nawarecka S., Adrian W.T., Application of ALSV(FD) logic and XTT knowledge representation in the range of ADI properties, Archives of Foundry Engineering, (2016), 16(2), 75-78, ISSN 2299-2944
 57. Rojek G., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Jaśkowiec K., Smolarek-Grzyb A., Methods of computational intelligence in the context of quality assurance in foundry products, Archives of Foundry Engineering, (2016), 16(2), 11-16, ISSN 2299-2944
 58. Saja K., Optymalizacja zabiegów rozdrobnienia ziarna i modyfikacji eutektyki w pod- i okołoeutektycznych stopach Al-Si / Optimization of grain refinement and modification of the eutectic in hypo- and transeutectic Al-Si alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(4), 351-362, ISSN 1899-2439.
 59. Siewiorek A., Malczyk P., Sobczak N., Sobczak J.J., Czulak A., Kozera R., Gude M., Boczkowska A., Homa M., Effect of HNT on the microstructure, thermal and mechanical properties of Al/FACS-HNT composites produced by GPI, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3194-3203, ISSN 1059-9495.
 60. Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J., Kudyba A., Kozera R., Boczkowska A., High-temperature interaction between molten AlSr10 alloy and glass-like carbon substrate, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3348-3357, ISSN 1059-9495.
 61. Sniezynski B., Legien G., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Jaśkowiec K., Creative expert system: Result of inference and machine learning integration, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), (2016), 9827, 257-271, ISSN 0302-9743, DOI: 10.1007/9783319444031_ 16.
 62. Sobczak J. (red.), Księga innowacji i osiągnięć instytutów badawczych 2014-2015, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-941558-5-8.
 63. Sobczak J.J., Maestro Leonardo da Vinci. Engineer of the Renaissance, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016). ISBN 978-83-941558-4-1.
 64. Sobczak J.J., O roli odlewnictwa metali w rozwoju cywilizacji, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016). ISBN 978-83-941558-7-2.
 65. Sobczak J.J., On the role of metal casting in the development of civilization, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016). ISBN 978-83-944902-0-1.
 66. Sobczak J.J., Teoria, praktyka, stan aktualny i perspektywy rozwoju odlewania pod ciśnieniem - Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo skryptowe, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).
 67. Sobczak J.J. (ed.), Book of Innovations and Achievements of Polish Research Institutes 2014-2015, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016). ISBN 978-83-941558-6-5.
 68. Sobczak J.J. (red.), Jubileusz 70 lat Instytutu Odlewnictwa 1946-2016, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-944902-1-8.
 69. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Kraków, Instytut Odlwnictwa, (2016), ISBN 978-83-9444902-3-2.
 70. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie – stan aktualny, tendencje, prognozy, Przegląd Odlewnictwa, (2016), 66(1–2), 16–22, ISSN 0033-2275.
 71. Sobczak N., Dudziak T. (eds.), The 11th International Workshop on Subsecond Thermophysics. Book of Abstracts., Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-944902-2-5.
 72. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Siewiorek A., Pirowski Z., Wettability and reactivity of Y2O3 with liquid nickel and its alloys 309, Developments in Strategic Ceramic Materials. Ceramic Engineering and Science Proceedings, Vol. 36, Is. 8, 309-321, ISBN 978-1-119-21173-0.
 73. Szczepaniak-Lalewicz K., Badania właściwości fizykochemicznych materiałów formierskich stosowanych w odlewnictwie precyzyjnym, Odlewnictwo Współczesne - Polska i świat, (2016), 9(4), 6-16, ISSN 1898-7257
 74. Szczepaniak-Lalewicz K., Badania wybranych właściwości fizykochemicznych mas modelowych stosowanych w metodzie wytapianych modeli, Przegląd Odlewnictwa, (2016), 66(11-12), 550-557, ISSN 0033-2275.
 75. Turzyński J., Pytel A., Pysz A., Żuczek R., Zastosowanie nowoczesnej metodyki badań w procesie optymalizacji konstrukcji wielkogabarytowych odlewów, Przegląd Odlewnictwa, (2016), 66(1-2), 10-14, ISSN 0033-2275.
 76. Warmuzek M., The AlFeMnSi intermetallics competition in the interdendritic eutectics in AlSi cast alloys influenced by cooling rate and transition metals content / Konkurencyjna krystalizacja faz międzymetalicznych AlFeMnSi w eutektykach międzydendrytycznych w odlewniczych stopach AlSi - wpływ składu i szybkości chłodzenia, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2016), 56(1), 7-16, ISSN 1899-2439
 77. Warmuzek M., Aluminum-Silicon Casting Alloys: Atlas of Microstructures, USA: ASM International, (2016), ISBN 13:978-1-62708-108-5.
 78. Warmuzek M., Boroń Ł., Analiza i interpretacja mikroskopowych obrazów mikrostruktury stopów żelaza, Materiały szkoleniowe. Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).
 79. Warmuzek M., Boroń Ł., Metalografia technicznych stopów metali nieżelaznych, Materiały szkoleniowe. Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).
 80. Wilk-Kołodziejczyk D., Supporting the manufacturing process of metal products with the methods of artificial intelligence, Archives of Metallurgy and Materials, (2016), 61(4), 1995-1998, ISSN 1733-3490.
 81. Wilk-Kołodziejczyk D., The conversion in the production of metallurgical assisted decision-making system, Metal 2016 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. List of Abstracts, Brno, Czech Republic, 154. Ostrava: TANGER Ltd. ISBN 978-80-87294-66-6.
 82. Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Adrian W., Jaśkowiec K., Austempered ductile iron manufacturing data acquisition process with the use of semantic techniques, Archives of Metallurgy and Materials, (2016), 61(4), 2117-2122, ISSN 1733-3490.
 83. Wilk-Kołodziejczyk D., Mrzygłód B., Regulski K., Olejarczyk-Wożeńska I., Jaśkowiec K., Influence of process parameters on the properties of austempered ductile iron (ADI) examined with the use of data mining methods, Metallurgy, (2016), 55(4), 849-851, ISSN 0543-5846
 84. Wilk-Kołodziejczyk D., Opaliński A., Nawarecki E., Kluska-Nawarecka S., Exploration of WEB resources in the domain of metal processing technologies, Metallurgy, (2016), 55(1), 127-130, ISSN 0543-5846.
 85. Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Gumienny G., Comparative analysis of the properties of the nodular cast iron with carbides and the austempered ductile iron with use of the machine learning and the support vector machine, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (2016), 87(1), 1077-1093, ISSN 0268-3768.
 86. Wilk-Kołodziejczyk D., Rojek G., Regulski K., Kluska-Nawarecka S., Adrian M., Mathematical formalism to represent knowledge concerning the production process of austempered ductile iron, Metallurgy, (2016), 55(1), 3-6, ISSN 0543-5846.
 87. Witkowski J., Sobczak J.J., Odlewnictwo. Fotoalbum, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016), ISBN 978-83-941558-0-3.
 88. Wojewoda-Budka J., Stan K., Nowak R., Sobczak N., High-temperature reactivity and wetting characteristics of Al/ZnO system related to the zinc oxide single crystal orientation, Journal of Materials Science, (2016), 51(4), 1692–1700, ISSN 0022-2461.
 89. Xi L., Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Eckert J., Interfacial interactions between liquid Ti-Al alloys and TiB2 ceramic, Journal of Materials Science, (2016), 51(4), 1779-1787, ISSN 0022-2461
 90. Xi L., Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Stoica M., Eckert J., Investigation of Ni-B alloys for joining of TiB2 ultra-high-temperature ceramic, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 25(8), 3204-3210, ISSN 1059-9495.
 91. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Zaginione pomniki Lwowa, Odlewnictwo Współczesne - Polska i świat, (2016), 9(1-2), 60-66, ISSN 1898-7257.
 92. Żebrowski J., Analizy chemiczne, Materiały szkoleniowe, Kraków, Instytut Odlewnictwa, (2016).