txt xls Info: alphabetical system ordering by names

 1. Antosiewicz A., Balcer E., Baliński A., Bielecka M., Budziaszek M., Fajkiel A., Głownia D., Karwiński A., Konieczna M., Krokosz J., Kryczek A., Książek M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Pezarski F., Rabczak K., Sobczak J.J., Sobczak N., Raport 2010, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-57-9.
 2. Antosiewicz A., Bielecka M., Budziaszek M., Dziaduś-Rudnicka J., Faber J., Konieczna M., Kozieł S., Kryczek A., Książek M., Kudyba K., Łuszczkiewicz K., Madej J., Marzencka J., Pachota M., Pysz S., Siwecki K., Działalność wspomagająca badania. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 97–121, ISBN 978-83-88770-58-6.
 3. Balcer E., Kryczek A., Sobczak J., Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie. Stan aktualny i prognozy, Przegląd Odlewnictwa (2011), 61(1–2), 16–21, ISSN 0033-2275.
 4. Baliński A., Wstęp. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 5, ISBN 978-83-88770-58-6.
 5. Baliński A., Izdebska-Szanda I., Ecological and Technological Aspects Uses of Chemical Modification of Hydrated Sodium Silicate. Wysokojakościowe technologie odlewnicze, materiały i odlewy, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Odlewnictwa, Gliwice (2011), 19–34, ISBN 978-83-929266-1-0.
 6. Baliński A., Izdebska-Szanda I., Ecological and Technological Aspects Uses of Chemical Modification of Hydrated Solidum Silicate. Wysokojakościowe technologie odlewnicze, materiały i odlewy, Polska Akademia Nauk, Komisja Odlewnictwa, Katowice–Gliwice (2011), 19–34, ISBN 978-83-929266-1-0.
 7. Baliński A., Izdebska-Szanda I., New Generation of Ecological Silicate Binders. CM11 International Conference on the Mechanical Behavior of Materials, Programme and Abstracts, Włochy, Lake Como (2011), 47.
 8. Białobrzeski A., Eksperymenty technologiczne i analiza numeryczna procesu odlewania pod- i nadeutektycznych stopów aluminium w stanie stało-ciekłym. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 71–89, ISBN 978-83-88770-60-9.
 9. Białobrzeski A., Pezda J., Registration of Melting and Crystallization Process of Synthetic MgLi3,5 Alloy with Use of ATND Method, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(4), 5–8, ISSN 1897-3310.
 10. Białobrzeski A., Saja K., Experimental Stand for Melting and Casting of Ultralight Mg-Li Alloys, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 17–20, ISSN 1897-3310.
 11. Białobrzeski A., Saja K., Ultralight Magnesium-Lithium Alloys for Plastic Working, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 21–24, ISSN 1897-3310.
 12. Białobrzeski A., Saja K., Hipoteza wykorzystania stałego elektrolitu w procesie ciągłej modyfikacji stopów aluminium. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa (2011), 160–165, ISBN 978-83-87745-19-6.
 13. Białobrzeski A., Saja K., Stanowisko eksperymentalne do ciągłej modyfikacji. Podeutektycznych stopów aluminium. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa (2011), 177–182, ISBN 978-83-87745-19-6.
 14. Białobrzeski A., Saja K., Hipoteza wykorzystania stałego elektrolitu w procesie ciągłej modyfikacji podeutektycznych stopów aluminium. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowe, Politechnika Częstochowska, WIPMIFS, Częstochowa (2011), 160–165, ISBN 978-83-87745-19-9.
 15. Białobrzeski A., Saja K., Stanowisko eksperymentalne do ciągłej modyfikacji podeutektycznych stopów aluminium. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej, Politechnika Częstochowska, WIPMIFS, Częstochowa (2011), 177–182, ISBN 978-83-87745-19-9.
 16. Białobrzeski A., Saja K., Żmudzińska M., Corrosion Behaviour of Binary Mg-Li Alloys for Plastic Forming, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 15–20, ISSN 1897-3310.
 17. Białobrzeski A., Saja K., Żmudzińska M., Studies of Corrosion Behavior in Acid Environment of Binary Mg-Li Alloys For Plastic Forming, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), s. 25–28, ISSN 1897-3310.
 18. Białobrzeski A., Saja K., Żmudzińska M., Studies of Corrosion Behavior in Alkaline Environment of Binary Mg-Li Alloys for Plastic Forming, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3sp.), 21–24, ISSN 1897-3310.
 19. Bochniak W., Darłak P., Długosz P., Innowacyjna metoda wytwarzania prętów kompozytowych zbrojonych materiałami odpadowymi. Problemy Recyklingu 2011. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Materiały Konferencyjne, Józefów k. Otwocka (2011), 219–221, ISBN 978-83-60965-53-5.
 20. Borkowska I., Ćwiklak R., Krokosz J., Pabiś R., Młodnicki S., Odlanie kopii XIX w. krucyfiksu z kościoła p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Stróży koło Myślenic, Przegląd Odlewnictwa (2011), 61(7–8), 428–431, ISSN 0033-2275.
 21. Boroń Ł., Tchórz A., Warmuzek M., Aparaturowe i metodologiczne aspekty ilościowej analizy mikrostruktury żeliwa, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(3), 59–87, ISSN 1899-2439.
 22. Czawa B., Książek M., Tchórz A., Warmuzek M., Nowoczesne metody kontroli jakości odlewów. Wybrane zagadnienia. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 29–42, ISBN 978-83-88770-58-6.
 23. Czekaj E., Bezniklowe siluminy tłokowe o podwyższonej stabilności wymiarowej, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-53-1.
 24. Czekaj E., Dybiec H., Fajkiel A., Sadowski P., Odlewnicze siluminy cynkowe, Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH im. S. Staszica, Kraków (2011), 17–27, ISBN 978-83-60958-80-3.
 25. Czekaj E., Izdebska-Szanda I., Karwiński A., Krokosz J., Młodnicki S., Pabiś R., Palma A., Ćwiklak R., Rozwojowe materiały i technologie oraz system szybkiego prototypowania (RPS). Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 61–73, ISBN 978-83-88770-58-6.
 26. Czekaj E., Kubit A., K. Chwaleba – Grawer – Odlewnik z Krosna, Przegląd Odlewnictwa (2011), 61(1–2), 24–30, ISSN 0033-2275.
 27. Darłak P., Długosz P., Drzymała P., Popioły lotne jako zbrojenie kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Cz. 1. Gospodarka odpadami energetycznymi, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(3), 5–21, ISSN 1899-2439.
 28. Darłak P., Długosz P., Purgert R., Sobczak J., Technologiczne aspekty syntezy metalowych materiałów kompozytowych zbrojonych cenosferami, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(2), 35–44, ISSN 1899-2439.
 29. Dobrowolski G., Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Rough Sets Applied to the Roughcast System for Steel Castings. Intelligent Information and Database Systems, Proceedings, Part I, Korea, Daegu (2011), 52–61, ISBN 978-3-642-20038-0.
 30. Dudek P., Fajkiel A., Opracowanie konstrukcji pieca do recyklingu złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu. Problemy Recyklingu 2011. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Materiały Konferencyjne, Józefów k. Otwocka (2011), 191–193, ISBN 978-83-60965-53-5.
 31. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Mielniczuk J., Powłoki konwersyjne na odlewach ciśnieniowych ze stopów magnezu. Cz. 1: Wpływ parametrów technologicznych odlewania ciśnieniowego na jakość odlewów ze stopu AZ91, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(4), 31–50, ISSN 1899-2439.
 32. Dziaduś-Rudnicka J., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Regulski K., Inteligentne procesy wytwórcze. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 45–57, ISBN 978-83-88770-58-6
 33. Długosz P., Darłak P., Reguła T., Analiza termowizyjna procesów odlewniczych. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 23–37, ISBN 978-83-88770-60-9.
 34. Długosz P., Darłak P., Sobczak J.J., Synteza ultralekkich materiałów kompozytowych zbrojonych cenosferami, Kompozyty (2011), 11(4), 288–293, ISSN 1611-8611.
 35. Długosz P., Dudek P., Morgiel J., Reguła T., Sobczak J., Wpływ ciśnienia prasowania na charakterystyki mikrostrukturalne stopu AlSi7Mg, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(1), 5–14, ISSN 1899-2439.
 36. Faber J., Madej W., Stefański Z., Żmudzińska M., Ekologia w odlewnictwie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 77–94, ISBN 978-83-88770-58-6.
 37. Faber J., Maniowski Z., Perszewska K., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2011), 4(1), 6–11, ISSN 1898-7257.
 38. Faber J., Maniowski Z., Perszewska K., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Badania emisji produktów zgazowania modelu styropianowego w technologii lost foam w aspekcie środowiska pracy, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(1), 23–33, ISSN 1899-2439.
 39. Faber J., Przybylski J., Pyły krzemionkowe w odlewnictwie, Przegląd Odlewnictwa (2011), 61(9–10), 514–516, ISSN 0033-2275.
 40. Fajkiel A., Dudek P., Saja K., Lech-Grega M., Badania wstępne nad recyklingiem złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 7–21, ISBN 978-83-88770-60-9.
 41. Gazda A., Badania dylatometryczne przemian zachodzących w miedziowo- -niklowym żeliwie sferoidalnym w aspekcie doboru parametrów obróbki cieplnej. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 141–154, ISBN 978-83-88770-70-8.
 42. Gazda A., Homa M., Makowska K., Pietrzak K., Rudnik D., Siewiorek A., Sobczak N., Właściwości termofizyczne żeliwa przeznaczonego do produkcji tarcz hamulcowych, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2011, t. 51, nr 3, s. 23–35, ISSN 1899-2439.
 43. Górny Z., Miedź i jej stopy o wysokiej konduktywności, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-54-8.
 44. Górny Z., Odlewnictwo metali nieżelaznych badania doświadczalne i symulacyjne oraz studia prowadzone przez autora w Instytucie Odlewnictwa w latach 1950–2010, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-67-8.
 45. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Czekaj E., Saja K., Application of Microjet in Heat Treatment of Aluminium Bronzes, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(2), 35–40, ISSN 1897-3310.
 46. Górny Z., Kuder M., Leśniewski W., Saja K., Struktura odlewów. Wybrane zagadnienia, Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 11–26, ISBN 978-83-88770-58-6.
 47. Gil A., Kowalski P., Wańczyk K., Using 3D Scanner as a Tool for the Verification of Prototype Casting Shape, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(1sp.), 58–62, ISSN 1897-3310.
 48. Gil A., Kowalski P., Wańczyk K., Reducing Energy Consumpiton during Manufacture of Semi-Finished Components of the Planetary Gear Through the Use of Castings Made Rapid Prototyping, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11, 53–63, ISSN 1641-7739.
 49. Grobelny M., Sobczak N., Pietrzak K., Makowska K., Właściwości korozyjne wybranych lutowi bezołowiowych. , Ochrona przed Korozją (2011), 54(4–5), 255–257, ISSN 0473-77-33.
 50. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Kuder M., Pirowski Z., Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa. Materiały szkoleniowe, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), wyd. IV uzup. i popr.
 51. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Uhl W., Wodnicki J., Wpływ obróbki cieplnej na strukturę stopu typu Inconel 740, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(2), 5–22, ISSN 1899-2439.
 52. Gwiżdż A., Olszyński J., Pirowski Z., Increasing the Erosive Wear Resistance of Selected Iron Alloys by Mechanical Strain Hardening of Structure, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11c, 290–296, ISSN 1641-7739.
 53. Gwiżdż A., Wierzchowski W., Grochal T., New Method of the in-situ Dezincification of Induction Furnace Charge Containing Galvanised Steel Sweet Scrap, Naučni Izvestiâ na Naučno-Tehničeskiâ S’ûz po Mašinostroene (2011), 19, 282–284, ISSN 1310-3946.
 54. Hebda E., Karwiński A., Pielichowski J., Sobczak J., Żółkiewicz Z., Analiza termiczna polistyrenowego modelu odlewniczego, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(1), 15–21, ISSN 1899-2439.
 55. Homa M., Siewiorek A., Wykorzystanie metody TG oraz SPM w badaniach wysokotemperaturowego utleniania. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 155–173, ISBN 978-83-88770-70-8.
 56. Izdebska-Szanda I., Baliński A., New Generation of Ecological Silicate Binders, Procedia Engineering (2011), 10, 887–893, ISSN 1877-7058.
 57. Izdebska-Szanda I., Matuszewski S., Wstępne badania działania i oceny zagrożeń stanowiskowych z wykorzystaniem pyłomierza DustTrak 8533 DRX Aerosol Monitor. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 21–31, ISBN 978-83-88770-70-8.
 58. Izdebska-Szanda I., Matuszewski S., Szanda M., Technological and Ecological Studies of Moulding Sands with New Inorganic Binders for Casting of Non-Ferrous Metal Alloys, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(1), 43–48, ISSN 1897-3310.
 59. Izdebska-Szanda I., Pezarski F., Pysz A., Smoluchowska E., Świder R., Badania modelowe procesu regeneracji piasków ze zużytych mas formierskich z nowym spoiwem nieorganicznym przeznaczonych do wytwarzania odlewów ze stopów Al, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(3), 37–57, ISSN 1899-2439.
 60. Izdebska-Szanda I., Pezarski F., Pysz S., Smoluchowska E., Świder R., Zastosowanie mas formierskich ze spoiwem geopolimerowym do produkcji odlewów ze stopów Al., Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(2), 23–34, ISSN 1899-2439.
 61. Jaroń A., Gilewicz-Wolter J., Homa M., Badania radioizotopowe transportu siarki w zgorzelinie powstającej na stali Crofer22APU w atmosferach zawierających SO2, Ochrona przed Korozją (2011), (6), 330–332, ISSN 0473-77-33.
 62. Jaszczółt K., Badania właściwości fizykochemicznych mas modelowych i materiałów ceramicznych. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 75–85, ISBN 978-83-88770-70-8.
 63. Karwiński A., Leśniewski W., Pysz S., Wieliczko P., The Technology of Precision Casting of Titanium Alloys by Centrifugal Process, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 73–80, ISSN 1897-3310.
 64. Karwiński A., Młodnicki S., Pabiś R., Robak I., Kubosz G., Badania przemysłowe nowej generacji mas modelowych, Archives of Foundry Engineering (2011), 11( 1sp.), 25–32, ISSN 1897-3310.
 65. Karwiński A., Młodnicki S., Pabiś R., Robak I., Kubosz G., New Generation of Pattern Materials for Investment Casting, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(1), 53–56, ISSN 1897-3310.
 66. Klasik A., Pietrzak K., Sobczak J., Wojciechowski A., Praktyczna weryfikacja recyklingu kompozytowych tarcz hamulcowych. Problemy Recyklingu 2011. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Materiały Konferencyjne, Józefów k. Otwocka (2011), 223–225, ISBN 978-83-60965-53-5.
 67. Kluska-Nawarecka S., Dobrowolski G., Nawarecki E., Industrial Applications of Multi-Agent Systems, Computer Methods in Materials Science (2011), 11(2), 271–278, ISSN 1641-8581.
 68. Kluska-Nawarecka S., Durak J., Regulski K., Wnioskowanie w zintegrowanych bazach wiedzy z użyciem modelu ontologicznego. INFOBAZY 2011, Nauka – Projekty Europejskie – Społeczeństwo Informacyjne, Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk (2011), 143–148, ISBN 978-83-930549-5-4.
 69. Kluska-Nawarecka S., Dziaduś-Rudnicka J., Nawarecki E., Wilk-Kołodziejczyk D., Aspekty technologiczne i systemowe pozyskiwania informacji z otwartych źródeł, Automatyka (2011), 15(2), 365–373, ISSN 1429-3447.
 70. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Logika rozmyta w diagnostyce wad odlewów. Wysokojakościowe technologie odlewnicze, materiały i odlewy, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Odlewnictwa, Gliwice (2011), 143–156, ISBN 978-83-929266-1-0.
 71. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Dziaduś-Rudnicka J., Smolarek-Grzyb A., Acquisition of Technology Knowledge from Online Information Sources, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 107–112, ISSN 1897-3310.
 72. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Practical Aspects of Knowledge Integration using Attribute Tables Generated from Relational Databases. Semantic Methods for Knowledge Management and Communications, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2011), 13–22, ISBN 978-3-642-23418-7.
 73. Kowalski A., Turzyński J., Kuder M., Računalniško podprta analiza zgradbe duktilne litine in bainitno poboljšane duktilne litine / Computer-Aided Analysis of the Structure of Spheroidal Graphite Cast Iron and ADI, Livarski vestnik (2011), 58(2), 70-86, ISSN 0024-5135.
 74. Kowalski P., Pączek Z., Żuczek R., Application of the Selected Techniques of Rapid Prototyping To the Design and Manufacture of Prototype Element of Machines and Equipment, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11, 53–63, ISSN 1641-7739.
 75. Kozieł S., Czawa B., Badanie składu chemicznego stopów aluminium, miedzi, tytanu, cyny, węgla i siarki oraz gazów w metalach z zastosowaniem analizatorów typ CS600 i TCH600 oraz spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem jarzeniowym GDS850A firmy LECO. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 51–62, ISBN 978-83-88770-70-8.
 76. Krokosz J., Matoga B., Pabiś R., Odlewane pomniki Papieża Jana Pawła II w Krakowie, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2011), 4(1), 60–67, ISSN1898-7257.
 77. Krokosz J., Pabiś R., Możliwości wykorzystania zjawiska fluorescencji rentgenowskiej do badań składu chemicznego stopów metali z wykorzystaniem urządzenia NITON XL3T GOLDD. Rzemiosło artystyczne i rzemiosło w Polsce. Dawne i nowoczesne odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruń, (2011), 199–204, ISBN 978-83-88341-61-8.
 78. Krokosz J., Pabiś R., Paś M., Innowacyjne metody kontroli składu chemicznego obiektów z zastosowaniem przyrządu NITON wykorzystującego zjawisko mikrofluoroescencji rentgenowskiej. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 11–20, ISBN 978-83 88770-70-8.
 79. Krokosz J., Przybylski J., Dawne i nowe odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń (2011), ISBN 978-83-88341-61-8.
 80. Kryczek A., Odlewnictwo w Polsce, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat (2011), 4(1), 12–15, ISSN1898-7257.
 81. Kryczek A., Pachota M., Przytuła S., Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle odlewniczym, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, (2011), 4(4), 5–8, ISSN 1898-7257.
 82. Książek M., Nejman I., Pałka P., Grzelka R., The Influence of Thermal Sprayed Coats Chemical Composition on the Microstructure and Properties. Novel Materials, Coats and Nanoengineering, Trans Tech Publications (2011), 113–120, ISBN 13-978-3-03785-047-3.
 83. Kuder M., Jaśkowiec K., Nowa aparatura pomiarowa w zakładzie stopów żelaza Instytutu Odlewnictwa w Krakowie. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 87–116, ISBN 978-83-887-70-8.
 84. Lech-Grega M., Boczkal S., Fajkiel A., Ujawnianie ziarna w stopach magnezu. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 61–69, ISBN 978-83-88770-60-9.
 85. Lech-Grega M., Mitka M., Morito M., Fajkiel A., Dudek P., Czekaj E., Badania składu chemicznego i fazowego złomu obiegowego stopów magnezu. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 107–120, ISBN 978-83-88770-60-9.
 86. Leśniewski W., Wieliczko P., Karwiński A., Opracowanie parametrów procesu wykonywania odlewów ze stopów tytanu przy wykorzystaniu technologii warstwowych form ceramicznych oraz próżniowego pieca odśrodkowego. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 117–140, ISBN 978-83-88770-70-8.
 87. Marzencka J., Patenty – prawa ochronne – zgłoszenia, Odlewnictwo Współczesne Polska i Świat (2011), 4(1), 53-54, ISSN1898-7257.
 88. Młodnicki S., Stożek S., Badyna K., Kolos z Katedry Wawelskiej w miniaturach. Rzemiosło artystyczne i rzemiosło w Polsce. Dawne i nowoczesne odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruń, (2011), 187–192, ISBN 978-83-88341-61-8.
 89. Młodnicki S., Tybulczuk J., Wierzbicki J., Metal w filatelistyce. Rzemiosło artystyczne i rzemiosło w Polsce. Dawne i nowoczesne odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruń, (2011), 193–198, ISBN 978-83-88341-61-8.
 90. Nowak R., Sobczak N., Sienicki E., Morgiel J., Structural Characterization of Reaction Product Region in Al/MgO and Al/MgAl2O4 Systems, Solid State Phenomena (2011), 172–174, 1273-1278.
 91. Pabiś R., Stachańczyk J., Badanie kinetyki krzepnięcia i stygnięcia masy modelowej w matrycy, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(2), 45–53, ISSN 1899-2439.
 92. Pezarski F., Palma A., Izdebska-Szanda I., Innowacyjna technologia produkcji bentonitu odlewniczego z wykorzystaniem wyselekcjonowanych frakcji powstających przy wytwarzaniu sorbentów, MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (2011), 13, 269–280, ISSN 1730-8658.
 93. Piekarczyk W., Kata D., Karwiński A., Ultrasonic Methods for the Tests of Quality of Casts from the Alloys of Aluminum, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 87–92, ISSN 1897-3310.
 94. Pirowski Z., Development of Cast Nickel Superalloys – A Way to Increase Efficiency of Power Generation Plants, Naučni Izvestiâ na Naučno-Tehničeskiâ S’ûz po Mašinostroene (2011), 19, 274–278, ISSN 1310-3946.
 95. Pirowski Z., Application of Nickel Superalloys on Castings for Conventional Energy Equipment Items, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11c, 246–255, ISSN 1641-7739.
 96. Pirowski Z., Gościański M., Praktyczne zastosowanie żeliwa ADI na narzędzia rolnicze, Obróbka Metalu (2011), (4), 18–25, ISSN 2081-7002.
 97. Pirowski Z., Olszyński J., Gwiżdż A., Strain Hardening of Selected Iron Alloys Subjected to Cold Work, Naučni Izvestiâ na Naučno-Tehničeskiâ S’ûz po Mašinostroene (2011), 19, 285–288, ISSN 1310-3946.
 98. Przybylski J., Krokosz J., Żeliwne odlewy artystyczne stosowane w produkcji przemysłowej. Rzemiosło artystyczne i rzemiosło w Polsce. Dawne i nowoczesne odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruń, (2011), 117–120, ISBN 978-83-88341-61-8.
 99. Pysz S., Pytel A., The Problem of Performance Life of Structural Elements under the Conditions of Thermal Fatigue, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11c, 303–316, ISSN 1641-7739.
 100. Pytel A., Stefański Z., An Innovative and Environmentally Safe Method to Manufacture High-Quality Iron Castings for Possible Use as Elements of Agricultural Machines, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (2011), 11c, 256–263, ISSN 1641-7739.
 101. Radzikowska J., Piękno zaklęte w metalu, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-64-7.
 102. Reguła T., Długosz P., Sobczak J., Proces prasowania w stanie ciekłym jako technologia umożliwiająca wytwarzanie odpowiedzialnych odlewów ze stopów lekkich. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 91–105, ISBN 978-83-88770-60-9.
 103. Reguła T., Sobczak J.J., Dudek P., Fajkiel A., Effect of Applied Pressure on the Quality of Squeeze Cast Parts Made from AlSi9Mg Alloy, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(3), 55–60, ISSN 1897-3310.
 104. Richert M.W., Mazurkiewicz A., Książek M., Smolik J.A., Grzelka R., Pałka P., Badania warstw nanoszonych metodami natrysku termicznego, Inżynieria Materiałowa (2011), 32(4), 691–694, ISSN 0208-6247.
 105. Richert M.W., Richert J., Książek M., Tchórz A., Mechaniczna konsolidacja proszków srebra metodą CWS, Rudy i Metale Nieżelazne (2011), 56, 766–771, ISSN 0035-9696.
 106. Richert M.W., Richert J., Książek M., Tchórz A., Mechaniczna konsolidacja proszków srebra metodą CWS, Rudy i Metale Nieżelazne (2011), 56, 766–771, ISSN 0035-9696.
 107. Romanowska-Pawliczek A., Siwek A., Głowacki M., Warmuzek M., Image Recognition, Identification and Classification Algorithms in Cast Alloys Microstructure Analysis, 4th International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation (IMETI 2011). USA, Orlando, July 19th-22nd, 2011.
 108. Siewiorek A., Nowak R., Chojecki A., Mocek J., Gas Evolution Rate from Heated Moulding Sands Bonded with Organic Binders, Archives of Foundry Engineering (2011), 11(1), 87–92, ISSN 1897-3310.
 109. Sobczak J., Od redakcji… Księga innowacji i osiągnięć instytutów badawczych –2010, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 5, ISBN 978-83-88770-59-3.
 110. Sobczak J.J., Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-68-5.
 111. Sobczak J.J. , Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych. Zbiór podstawowych pojęć z ilustracjami, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-88-88770-66-1.
 112. Sobczak J.J. (ed.), Forecasts and Development Trends in Global and National Industry 2011, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-61-0.
 113. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-56-2.
 114. Sobczak J.J. (red.), 65 lat Instytutu Odlewnictwa 1946–2011, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), ISBN 978-83-88770-71-5.
 115. Sobczak J.J., Drenchev L.B., Prace studialne nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami projektowania materiałów lżejszych od powietrza, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(4), 5–30, ISSN 1899-2439.
 116. Stachańczyk J., Maniowski Z., Pysz S., Krawczyk J., Analiza układów wlewowych i zasilających dla odlewu wpustu w wersji bez i z wykorzystaniem procesu filtracji, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(4), 51-63, ISSN 1899-2439.
 117. Szczepaniak-Lalewicz K., Inteligentne nanostruktury – dużo gadania, mało efektów? Mity i fakty, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(4), 56–79, ISSN 1899-2439.
 118. Tchórz A., Kozieł S., Książek M., Wykorzystanie rentgenowskiej tomografii komputerowej w inżynierii materiałowej. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 63–73, ISBN 978-83-88770-70-8
 119. Tybulczuk J., Tybulczuk I., Czekaj E., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Sposób modyfikacji stopów metali w formie odlewniczej, Biuletyn Urzędu Patentowego (2011), 12(977), 5.
 120. Warmuzek M., Microstructure Evolution during Peritectic L + Al6Mn(Fe)-Alfa-Al + Alfa-AlMnFeSi Process in AlFeMnSi Alloys / Ewolucja mikrostrukturalna podczas przemiany perytektycznej: L + Al6Mn(Fe)-Alfa-Al + Alfa-AlMnFeSi w stopach AlFeMnSi, Prace Instytutu Odlewnictwa (2011), 51(1), 35–57, ISSN 1899-2439.
 121. Warmuzek M., Regulski K., A Procedure of in situ Identification of the Intermetallic AlTMSi Phase Precipitates in the Microstructure of the Aluminum Alloys, Practical Metallography (2011), 12, 660–684, ISSN 0032-678X.
 122. Wilk W., Staniewicz-Brudnik B., Żółkiewicz Z., Innovative Manufacturing Technology (Innowacyjne technologie wytwarzania). Współczesne tendencje w obróbce ściernej wyrobów odlewanych, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków (2011), 117–136, ISBN 978-83-931339-4-9.
 123. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Morgiel J., Nowak R., Microstructure Characteristics of the Reaction Product Region Formed due to the High Temperature Contact of Molten Aluminium and ZnO Single Crystal, Solid State Phenomena (2011), 172–174, 1267–1272.
 124. Żółkiewicz Z., The Lost Foam – Innovative Technology, Naučni Izvestiâ Na Naučno-Tehničeskiâ S’ûz Po Mašinostroene (2011), 19, 279–281, ISSN 1310-3946.
 125. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Odlewane lwowskie pomniki – przeszłość i teraźniejszość. Rzemiosło artystyczne i rzemiosło w Polsce. Dawne i nowoczesne odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne. , Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruń, (2011), 161–171, ISBN 978-83-88341-61-8.
 126. Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K., Latała-Holtzer M., Nowoczesne metody badań środowiska pracy. MCITiM - Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2011), 33–50, ISBN 978-83-88770-70-8.
 127. Żurek Z., Homa M., Jaroń A., Stawiarski A., Utlenianie stali Crofer22APU w atmosferze pary wodnej, Ochrona przed Korozją (2011), (6), 349–352, ISSN 0473-77-33.
 128. Żurek Z., Jaroń A., Morgiel J., Homa M., Morphology of the Scale Formed on Crofer22APU Steel in Atmospheres AIR + SO2, Ochrona przed Korozją (2011), 54(6), 325–328, ISSN 0473-77-33.