txt xls Info: alphabetical system ordering by names

 1. Angrecki M., Kamińska J., Pamuła E., Palma A., Zmodyfikowana metoda oceny wybijalności rdzeni przy odlewaniu do form metalowych, Przegląd Odlewnictwa, (2017), (1-2), 14-16, ISSN 0033-2275.
 2. Bacior M., Sobczak N., Homa M., Turalska P., Kudyba A., Bruzda G., Nowak R., Pytel A. , High-temperature interaction of molten vermicular graphite cast iron with Al2O3 substrate, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 375-384, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 3. Baliński A., Wpływ sposobu modyfikacji uwodnionego krzemianu sodu na efektywność zmian wytrzymałości końcowej masy formierskiej / Effect of the way of modification of hydrated sodium silicate on the effectiveness of the changes in the residual strength of a moulding sand , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(3), 161-168, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 4. Boyko V., Czekaj E., Warmuzek M., Mykhalenkov K., Design of new casting alloys of Al-Mg-Si-Mn system with alloying additions, its structure, and mechanical properties, Metallurgy and Foundry Engineering, (2017), 43(3), 141-152, ISSN 1230-2325.
 5. Boyko V., Czekaj E., Warmuzek M., Mykhalenkov K., Effect of additional alloying and heat treatment on phase composition and morphology in Al-Mg-Si-type casting alloy, Metallurgy and Foundry Engineering, (2017), 43(3), 219-239, ISSN 1230-2325.
 6. Czekaj E., Kwak Z., Garbacz-Klempka A., Comparison of impact of immersed and micro-jet cooling during quenching on microstructure and mechanical properties of hypoeutectic silumin AlSi7Mg0.3, Metallurgy and Foundry Engineering, (2017), 43(3), 153-168, ISSN 1230-2325.
 7. Czekaj E., Pysz S., Boyko V., Mykhalenkov K., Warmuzek M., Odlewnicze stopy aluminium układów Al-Mg-Si, Al-Mg-Si-X-Y - aspekty poznawcze oraz praktyczne związane z ich wytwarzaniem, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2017, 15-35, ISBN 978-83-63663-92-6.
 8. Dudek P., Nowoczesne technologie odlewania pod wysokim ciśnieniem do otrzymywania odlewów strukturalnych, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2017), 10(1), 5-12, ISSN 1898-7257.
 9. Dudek P., Odlewy strukturalne - szansą na rozwój innowacji w krajowym odlewnictwie pod wysokim ciśnieniem, Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2017), 10(4), 6-18, ISSN 1898-7257.
 10. Dudek P., Zastosowanie technologii prasowania w stanie ciekłym do otrzymywania odlewów ze stopów aluminium / Application of squeeze casting technology to obtain aluminum alloy castings, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(3), 211-224, ISSN 1899-2439. (B, 10 p.)
 11. Dudziak T., High temperature corrosion of metallic materials in coal fired power plant boilers, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 277-292, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 12. Dudziak T., Boron L., Homa M., Nowak R., Horton N., Sheppard R., Purgert R.M., Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J.J., The influence of fabrication process on the initial stages of steam oxidation performed on Haynes 282 alloy at 760°C, Journal of Materials Engineering and Performance, (2017), 26(1), 239-249, ISSN 1059-9495, DOI: 10.1007/s11665-016-2417-5.
 13. Dudziak T., Boroń Ł., Deodeshmukh V., Sobczak J.J., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Steam oxidation behaviour of advanced steels and Ni-based alloys at 800 deg. C, Journal of Materials Engineering and Performance, (2017), 26(3), 1044-1056, ISSN 1059-9495
 14. Dudziak T., Deodeshmukh V., Backert L., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Zieliński A., Sobczak J., Bruzda G., Phase investigations under steam oxidation process at 800 °C for 1000 h of advanced steels and Ni-based alloys, Oxidation of Metals, (2017), 87(1-2), 139-158, ISSN 0030-770X, doi:10.1007/s11085-016-9662-8.
 15. Dudziak T., Hussain T., Simms N.J., High-temperature performance of ferritic steels in fireside corrosion regimes: Temperature and deposits,, Journal of Materials Engineering and Performance, (2017), 26(1), 84-93, ISSN 1059-9495, DOI: 10.1007/s11665-016-2423-7.
 16. Dudziak T., Jura K., Polkowska A., Deodeshmukh V., Warmuzek M., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Steam oxidation resistance of advanced steels and Ni-baded alloys at 700°C for 1000 h, Oxidation of Metals, (2017), ISSN 1573-4889, doi:10.1007/s11085-017-9818-1. (35 p., B)
 17. Dudziak T., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., XRD phase investigations of steam oxidized Fe and Ni rich Cr alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 265-276, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 18. Dutkiewicz J., Rogal Ł., Bobrowski P., Szutkowska M., Leśniewski w., Dluzewski P., The effect of substitution of Wc by TiC in WC-Co composite tool materials on microstructure and mechanical properties, Chiang Mai Journal of Science, (2017), 44(4), 1714-1721, ISSN 0125-2526.
 19. Długosz P., Darłak P., Kochel M., Matuszewski M., Wykorzystanie radiografii cyfrowej w inżynierii materiałowej, Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, (2017), 44(2), 44-50, ISSN 0860-8369.
 20. Faber J., Perszewska K., Identification odor compounds emitted during the heating of molding sands, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(2), 178-182, ISSN 1897-3310.
 21. Garbacz-Klempka A., Kwak Z., Kozana J., Piękoś M., Czekaj E., Formy odlewnicze i opis technologii procesów odlewniczych w epoce brązu, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2017, 37-62, ISBN 978-83-63663-92-6.
 22. Garbacz-Klempka A., Wołoszyn M., Dzieńkowski T., Kwak Z., Długosz P., Saja K., The technology transfer of nonferrous alloys casting during the middle age, Metalurgija, (2017), 56(1-2), 262-264, ISSN 0543-5846.
 23. Gazda A., Thermophysical properties of CuNiMoMn Austempered Ductile Iron / Właściwości termofizyczne żeliwa ADI z dodatkiem Ni, Cu, Mn i Mo, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(2), 95-102, ISSN 1899-2439.
 24. Homa M., Sobczak N., Turalska P., Bruzda G., Bacior M., Warmuzek M., Polkowska A., Thermophysical properties of selected vermicular graphite cast iron alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 345-350, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 25. Izdebska-Szanda I., Kamińska J., Angrecki M., Palma A., Stefański Z., The effect of additive "B" on the properties of foundry sands with hydrated sodium silicate made by Floster technology, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(2), 31-34, ISSN 1897-3310.
 26. Jóźwik P., Polkowski W., Schindler I., Mikuszewski T., Bojar Z., Wpływ parametrów przetwarzania na strukturę i właściwości mechaniczne intermetalicznych taśm Ni3Al po walcowaniu na zimno i statycznym wygrzewaniu, Hutnik, Wiadomości Hutnicze, (2017), 84(8), 336-341, ISSN 1230-3534, DOI: 10.15199/24.2017.8.13. (B, 7 pkt)
 27. Kamińska J., Angrecki M., Palma A., Jakubski J., Wildhirt E., The effect of additive "B" on the properties of CO2-hardened foundry sands with hydrated sodium silicate, Archives of Metallurgy and Materials, (2017), 62(3), 1637-1641, ISSN 1733-3490, doi:10,1515/amm-2017-0250.
 28. Kamińska J., Basińska E., Stefański Z., Angrecki M., A comparison of the oxygen, nitrogen and hydrogen content in ductile iron castings and their effect on microstructure and mechanical properties, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 357-362, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 29. Krzak M., Krzak I., Rynek magnezu z początkiem XXI w., Rudy i Metale Nieżelazne. Recykling, (2017), 62(3), 28-33, ISSN 0035-9696.
 30. Książek M., Boroń Ł., Richert M., Grzelka R., Structure, mechanical and tribological properties of HVOP sprayed (WC-Co+Al) composite coating on ductile cast iron, Journal of Coating Science and Technology, (2017), 4(2), 1-6, ISSN 2368-3355.
 31. Książek M., Tchórz A., Szczepaniak-Lalewicz K., Krzak I., Wieliczko P., Gil A., Zaba K., Mizera J., Sitek R., Kurdziel P., Dydak A., Influence of physicochemical and technological properties of ceramic powders and binders on the quality of the multilayer ceramic moulds for precision casting critical parts of aircraft engines, The 14th Asian Foundry Congress, (2017).
 32. Kuder M., Jaśkowiec K., Odporność na szoki cieplne żeliwa sferoidalnego utwardzonego roztworowo z dodatkami wybranych pierwiastków stopowych / Thermal shock resistance of solution-hardened spheroidal cast iron with selected alloy elements , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(3), 169-180, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 33. Latałło-Anulewicz M., Ulga na działalność badawczo-rozwojową od 2018 roku, Przegląd Odlewnictwa, (2017), 67(11-12), 436-437, ISSN 0033-2275.
 34. Legien G., Śnieżyński B., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Jaśkowiec K., Agent-based decision support system for technology recommendation, Procedia Computer Science, (2017), 108C(2017), 897-906, ISSN 1877-0509
 35. Leśniewski W., Wawrylak M., Wieliczko P., Gil A., Małysza M., Szczepaniak-Lalewicz K., Development of a technology for the production of ceramic moulds with reduced thermal conductivity to control the solidification of thin-walled castings, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 259-264, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 36. Małysza M., Kowalski P., Wańczyk K., Gil A., Dziedzic S., Żuczek R., Development and manufacturing of casting technology for crawler vehicle suspension used in wetlands, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 351-356, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 37. Mrozik A., Marczewska B., Bilski P., Książek M., OSL signal of IC chips from mobile phones for dose assessment in accidental dosimetry, Radiation Measurements, (2017),98, 1-9, ISSN 1350-4487
 38. Nawarecki E., Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Śnieżyński B., Legień G., Human-Computer Systems Interaction. Integrated Multi-functional LPR Intelligent Information System, Springer International Publishining AG 2017, pp. 143-158, ISBN 978-3-319-62119-7
 39. Pietrzak K., Klasik A., Maj M., Sobczak N., Wojciechowski A., Comparative studies of microstructure and fatigue life of selected lead-free alloys, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(3), 111-116, ISSN 1897-3310.
 40. Pietrzak K., Klasik., Maj M., Wojciechowski A., Sobczak N., Microstructural aspects of fatigue parameters of lead-free Sn-Zn solders with various Zn content, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(1), 131-136, ISSN 2299-2944
 41. Pietrzak K., Sobczak N., Sobczak J.J., Klasik A., Kudyba A., Darłak P., Długosz P., Wojciechowski A., Sienicki E., Badania stabilności zawiesiny metalowo-ceramicznej po wielokrotnym przetopie kompozytu na bazie stopu aluminium A359 zbrojonego cząsteczkami Al2O3 / Stability of metal-ceramic slurry after multiple re-melting of A359 aluminum alloy based composite reinforced with Al2 O3 particles, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(2), 69-84, ISSN 1899-2439.
 42. Pirowski Z., Kompendium wiedzy o 269 stopach niklu. Podstawowe dane materiałowe., Instytut Odlewnictwa, Kraków (2017), ISBN 978-83-9444902-7-0
 43. Polkowska A., Warmuzek M., Kalarus J., Polkowski W., Sobczak N., A comparison of various imaging modes in scanning electron microscopy during evaluation of selected Si/refractory sessile drop couples after wettability tests at ultra-high temperature, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 337-344, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 44. Polkowski W., Jóźwik P., Łyszkowski R., Bojar Z., Differential Speed Rolling of Ni3Al-Based Intermetallic Alloy − Electron Backscatter Diffraction and X-Ray Diffraction Study on Structure and Texture Evolution, Advanced Engineering Materials, (2017), 19(3), 1-7, ISSN 1527-2648.
 45. Polkowski W., Polkowska A., Zasada D., Characterization of high strength nickel thin sheets fabricated by di ff erential speed rolling method, Materials Characterization, (2017), 130, 173–180, ISSN 1044-5803.
 46. Polkowski W., Sobczak N., Drenchev L. (red.), 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites. Book of Abstracts, Instytut Odlewnictwa, Kraków, (2017), ISBN 978-83-944902-6-3.
 47. Polkowski W., Sobczak N., Nowak R., Kudyba A., Bruzda G., Polkowska A., Homa M., Turalska P., Shuleshova O., Kaban I., Wetting behavior of Si-13.5B alloy on polycrystalline h-BN-based substrates, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 321-326, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 48. Polkowski W., Sobczak N., Nowak R., Kudyba A., Bruzda G., Polkowska A., Homa M., Turalska P., Tangstad M., Safarian J., Moosavi-Khoonsari E., Datas A., Wetting behavior and reactivity of molten silicon with h-BN substrate at ultrahigh temperatures up to 1750C, Journal of Materials Engineering and Performance, (2017), 26(1), 1-14, ISSN 1059-9495.
 49. Pysz S., Czekaj E., Żuczek R., Piekło J., Maj M., Porównanie właściwości odlewów prototypowych z odlewami otrzymywanymi w produkcji seryjnej , XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2017, 165-176, ISBN 978-83-63663-92-6.
 50. Pysz S., Żuczek R., Małysza M., Czekaj E., Tchórz A., The evaluation of microporosity and mechanical properties in high strength aluminum alloys with the use of numerical analysis and computed tomography, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 297-302, ISSN 1899-2439. (10 p., B)
 51. Rakoczy Ł., Grudzień M., Tuz L., Pańcikiewicz K., Zielińska-Lipiec A., Microstructure and properties of a repair weld in a nickel based superalloy gas trbine component, Advances in Materials Science, (2017), 17(2), 57-63, ISSN 1730-2439.
 52. Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kacprzyk B., Gumienny G., Rojek G., Mrzygłód B., Approximation of ausferrite content in the compacted graphite iron with the use of combined techniques of data mining, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(3), 117-122, ISSN 2299-2944
 53. Rojek G., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Wawrzaszek T., Computer catalog and semantic search of data in the domain of cast iron processing, Archives of Foundry Engineering, (2017), 17(2), 79-84, ISSN 2299-2944
 54. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie – stan aktualny, tendencje, prognozy, Przegląd Odlewnictwa, (2016), 66(3–4), 106–115.
 55. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie – stan aktualny, tendencje, prognozy, Przegląd Odlewnictwa, (2017), 67(1–2), 8–12, ISSN 0033-2275.
 56. Stefański Z., Kamińska J., Angrecki M., Pamuła E., Palma A., Nowa, ekologiczna metoda uszlachetniania żeliwa w formie odlewniczej., Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat, (2017), 10(1), 5-11, ISSN 1898-7257.
 57. Stefański Z., Kamińska J., Pamuła E., Angrecki M., Palma A., Wpływ temperatury ciekłego metalu na efektywność sferoidyzacji przeprowadzonej metodą inmould z zastosowaniem komory reakcyjnej, Przegląd Odlewnictwa, 2017, 67(7-8), 286-288, ISSN 0033-2275.
 58. Szewczyk-Nykiel A., Długosz P., Darłak P., Hebda M., Corrosion resistance of cordierite-modified light MMCs, Journal of Materials Engineering and Performance, (2017), 26 (6), 2555-2562, ISSN 1059-9495
 59. Turalska P., Homa M., Bruzda G., Sobczak N., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Wetting behavior and reactivity between liquid Gd and ZrO2 substrate, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, (2017), 53(3), 285-293, ISSN 2217-7175.
 60. Turalska P., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Wettability, reactivity and interfaces in the Gd/TiO2 system, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(4), 303-308, ISSN 1899-2439.
 61. Turalska P., Sobczak N., Polkowska A., Bruzda G., Kudyba A., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Zwilżalność i reaktywność ciekłego Gd w kontakcie z ceramiką Al2O3 / Wettability and reactivity of liquid Gd in contact with Al2O3 ceramics, Inżynieria Powierzchni, (2017), 22(4), 41-48, ISSN 1426-1723.
 62. Warmuzek M., Primary crystals of AlFeMnSi intermetallics in the cast AlSi alloys, Archives of Metallurgy and Materials, (2017), 62(3), 1659-1664, ISSN 1733-3490, doi:10,1515/amm-2017-0254. (30 p., A)
 63. Warmuzek M., Czekaj E., Boyko V., Mykhalenkov K., Investigation of the Al-Mg-Si casting alloys with Cu and Zn additions by the X-ray diffraction, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2017, 187-198, ISBN 978-83-63663-92-6.
 64. Wawulska-Marek P., Sitek R., Gil A., Wieliczko P., Książek M., Kurzydłowski K.J., Influence of adding guar gum on basic properties of reclaim wax, Advances in Applied Plasma Science, (2017), 11, 19-22.
 65. Wójcik-Grzybek D., Frydman K., Sobczak N., Nowak R., Piątkowska A., Pietrzak K., Effect of Ti and Zr additions on wettability and work of adhesion in Ag/C system, Materiały Elektroniczne (Electronic Materials), (2017), 45(1), 4-11, ISSN 0209-0058.
 66. Wieliczko P., Gil A., Leśniewski W., Kowalski P., Wańczyk K., Dziedzic S., Zastosowanie technik szybkiego prototypowania w produkcji odlewów prototypowych, Przegląd Odlewnictwa, (2017), 67(11-12), 432-434, ISSN 0033-2275.
 67. Wilk-Kołodziejczyck D., Nawarecki E., Kluska-Nawarecka S., Jaśkowiec K., Pirowski Z., The conversion in the production of metallurgical assisted decision making system, Foundry Trade Journal International, (2017), 191(3743), 91-93, ISSN 0143-6902
 68. Wilk-Kołodziejczyck D.,Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Śnieżyński B., Jaśkowiec K., Legień G., The heurestic model based on LPR in the context of material conversion, Arch. Metall. Mater., (2017), 62, 1603-1607, ISSN 1733-3490
 69. Wilk-Kołodziejczyk D., Reasoning algorithm for creative decision support system integrating inference and machine learning, Computer Science,(2017), 18(3), 317-338, issn 1508-2806
 70. Wilk-Kołodziejczyk D., Kowalski A., Opaliński A., Regulski K., Mrzygłód B., Gumienny G., Jaśkowiec K., Optymalizacja dodatków Ni i Cu w żeliwie ADI z uwzględnieniem szybkości stygnięcia odlewu / Optimization of Ni and Cu additions in ADI cast iron in respect of cast cooling rate, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(2), 85-94, ISSN 1899-2439.
 71. Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Gumienny G., Kacprzyk B., Kluska-Nawarecka S., Jaśkowiec K., Data mining tools in identifying the components of the microstructure of compacted graphite iron based on the content of alloying elements, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (2017), 1-13, ISSN 0268-3768.
 72. Xi L., Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Eckert J., Wetting, reactivity, and phase formation at interfaces between Ni-Al melts and TiB2 ultrahigh-temperature ceramic, Journal of the American Ceramic Society, (2017), 101(2), 911-918, ISSN 000-2-7820.
 73. Śnieżyński B., Legien G., Wilk-Kołodziejczyk D., Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Jaśkowiec K., Intelligent information and database systems. Creative expert system: Comparison of proof searching strategies, Springer International Publishining AG 2017, pp. 400-409, ISBN 978-3-319-54471-7
 74. Żaba K., Puchlerska S., Mizera J., Sitek R., Książek M., Tchórz A., Application of termography, tomography and photogrammetry for quality assessment of unit manufacturing processes of aircraft angines critical parts, XXVI International Materials Research Congress.
 75. Żółkiewicz Z., Baliński A., Żółkiewicz M., Charakterystyka procesu termicznego zgazowywania modeli polistyrenowych / Characteristics of the thermal process of polystyrene model gasification, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, (2017), 57(3), 201-210, ISSN 1899-2439. (B, 10 p.)